Når du skal bruge tolk til arbejdspladsen - Center for døve

cfd.dk
  • No tags were found...

Når du skal bruge tolk til arbejdspladsen - Center for døve

Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsenBetaling og bevilling af tolk:• Betalingen for en tolk påhviler det kommunale Jobcenter i den kommune,hvor du bor, og det er her, der skal søges bevilling til nødvendige arrangementeri forbindelse med arbejde, f.eks. møder, kurser og lignende.• Center for Døve er gerne behjælpelig med at søge en bevilling hos Jobcentret.Bevillingen gives til en bestemt borger på en bestemt arbejdsplads.Hvis der er ansat flere døve medarbejdere, skal hver medarbejder søge enbevilling.Skifter den døve medarbejder til en ny arbejdsplads, skal der søges en ny bevilling.Vi tolker dit kursus.

More magazines by this user
Similar magazines