Hent hele programmet for årets familieweekend HER - ADHD ...

adhd.dk

Hent hele programmet for årets familieweekend HER - ADHD ...

PROGRAM FOR BØRNLørdag d. 2. april 2011Kl. Børn 5 - 9 år: Børn 10 – 14 år:9-10 Ankomst Ankomst10 Præsentation af børnepassereAfgang til KlittenAktiviteterPræsentation af børnepassereAfgang til KlittenAktiviteter10-12 Hvem er vi og hvad skal vi ? Hvem er vi og hvad skal vi ?12-12.45 Fælles frokost på Hvide Klit Fælles frokost på Hvide klit13-15 Spejderliv,Sport for sjov.Hvad skal vi bygge ?15-15.30 Pause: Kage og saftevand Kage og saftevand15.30-18 Spejderliv fortsat Sport for sjov fortsat18.00 Børnepassere har fri til imorgen Børnepassere har fri til imorgen18.30 Fælles aftensmad på Hvide Klit Fælles aftensmad på Hvide Klit20.00 Underholdning for alle Underholdning for alle21.30 Sove tid for små og store børn Sove tid for små og store børnSøndag d. 3. april 2011Kl. Børn 5 - 9 år Børn 10 – 14 år8.00 Fælles morgenmad på Hvide Klit9-12 Afgang til KlittenFørstehjælp ved FalckDer bliver serveret boller og frugt i løbet af formiddagen.Og hvem ved, måske kommer der en ambulance forbi ☺12-13.30 Børnepassere laver aktiviteter med børnene.13.30-14 Oprydning på Klitten14 -14.30 Afslutning / Evalueringsskemaer,sandwich og hjemrejse3


Program for unge 15-25 årLørdagkl.Aktiviteter10.00- 12.00 Præsentation af de unge, m/Randi-Dennis-Hamid.12.00-12.45 Fælles frokost på Hvide Klit13.00-15.00 Oplæg ved Hamid15.00-15.30 Kaffe/te og kage15.30-17.30 Udfordringer på Ørtofts klatrecenter17.30-18.00 Kørsel hjem til Hvide Klit18.00-18.30 PAUSE18.30 Fælles aftensmad på Hvide Klit20.00 Fælles underholdning med trylle Andreas21.30-01.00 Unge rummet er jeres.Program for unge 15-25 år med jeres forældre.SøndagKl.Aktiviteter9.00 – 11.00 PMU-Sindal: Ud af skolen og hvad så ?Conrad Andreasen, Jenny Krogh og Christian fortæller.11.00 – 13.30 Foredrag: ADHD menneske, ud i verden. Med Karin Joy Wolf13.30-14.00 Oprydning af grupperum/pejsestue/værelser ALLE14.00-14.30 Udfylde evalueringsskemaer/afslutning og sandwichTak for denne gang.4


Tilmelding:Tilmelding: Kan kun ske via mail til nord@adhd.dk. Når I har sendt anmodning om deltagelse, vil imodtage en mail med bekræftelse på, at I er optaget på kurset. Først når I harmodtaget bekræftelse på jeres deltagelse, bedes I indbetale kursusafgiften, med deoplysninger i får i mailen.Optagelse på kurset sker efter ”først til mølle princippet.”Tilmeldingen skal være os i hænde Senest den. 5.april 2012Pris: Børn til og med 14 år: 550,00 kr.Alle fra 15 år og op650,00 kr.2 voksne + 2 børn t.o.m. 14 år: 2200,00 kr.Børn under 5 år er for små til at vore børnepassere kan passe dem og kan desværreikke deltage i weekenden.Indbetalingen skal ske, når I har modtaget bekræftelse på, I er optaget:ADHD-Nords konto i Spar Nord: reg. nr 9237 konto nr. 45 77 25 32 99ADHD-Nord har CVR.nr 3022 3160Husk navne, fødselsdagdato og årstal på alle deltagere, samt det nr. i får som reference tilindbetalingen. Samt hvem der har diagnosen.HUSK at krydse af hvad frokost i vil ha lørdag og søndag. Hvis der er vegetarer, så skriv det lige, såer der også en mulighed der.Da kursusindholdet er handicap rettet, er der mulighed for at man kan få dækket kursus ogopholdsudgifterne ifølge lov om social service § 41.Tilmelding udfyldes og sendes til:nord@adhd.dkSpørgsmål besvares telefonisk på 22 18 00 555


For Børn 5 - 9 år: lørdagSpejder for en dagJohn Miland arbejder til daglig på enspecialskole, og har gennem mangeår været spejderleder. Han vilsammen med børnene lave bål,arbejde med reb, rafter og megetmere. Dagen byder på en masse friskluft, og mange samarbejdsøvelser,som gerne skulle ende ud med atbørnene får en rigtig god oplevelsemed nye venskaberFor Børn 8- 14 år: lørdagSport for sjov:Sune Timm Simonsen, har planlagtsmå konkurrencer, sportslege,aktiviteter osv.Så der bliver virkelig run på, med løb,boldspil, leg, og måske en tur iskoven, eller til vandet ☺Børn på 8 og 9 år, får i år mulighedfor at vælge mellem de 2 aktiviteter.For unge: lørdagHamid Farah BakhshHan er autoriseret psykolog oggodkendt specialist i psykopatologifra Dansk psykologforening. Han haren to årig uddannelse i kognitivterapi og har arbejdet i en årrækkemed udredning/behandling ogsupervision og coching.Han vil fortælle om ADHD fra deunges perspektiv. Hvad det betyderog de unge og deres familier at få enADHD diagnose.For unge og deres forældre(søndag)PMU-SindalConrad Andreasen, Jenny Kroghog Christian ( elev).Conrad er forstander, og Jennyarbejder med de unge ved PMU,Christian er en ung fyr som bor påPMU, som fortæller om hansoplevelser om at komme til PMU oghvad han laver der, hvor langt han erkommet, siden han var i sinhjemkommune og til nu. Conrad ogJenny fortæller hver i sær om dereskontakt med de unge, og hvilkemuligheder der er når man kommer tilPMU, med forskellige praktikpladser,arbejde osv. om hvordan man bliverindstillet til at få plads på PMU.Karin Joy Wolf:En rigtig spændende farverig kvindesom fortæller om det at have ADHDog hvordan man kan se det på enanderledes og meget levende måde.6Hun er en kvinde med gang i, så etgodt grin skal der nok blive til, ellermåske to.For forældre 5-14 årige lørdagSocialrådgiver Inge Louv:Inge Louv er uddannet socialrådgiver,og er selvstændig, men arbejder bla.Også for ADHD-foreningen påforældrekurser for nydiagnostiseret.Inge kender til serviceloven både fordem over og under 18 år, og vilfortælle lidt om hvad vi som forældrehar pligt til og hvad vi har ”ret” til, ogat der er ”kan” og ”skal” §’er.Og får vi afslag hvad så :?For forældre 5-14 årige søndagTrish Nymark,:Er uddannet sygeplejerske, NLDpsykoterapeut, coach og ADHDkonsulent.Hun underviser ofte påADHD-foreningens forældrekurser tilnydiagnostiseret, søskende m.v. medværktøjer, strategier, muligheder ogmeget andet. Vi har valgt hun bla.skal ha værktøjskassen med, og giud af de muligheder, hun har i forholdtil at ha værktøjer til at tackle etbarn/ung med ADHD i familien.

More magazines by this user
Similar magazines