NewRevision - EG A/S

eg.dk
  • No tags were found...

NewRevision - EG A/S

SalgsnumreI feltet under Salgsnummer kan du indtaste et salgsnummer (en stregkode). Afslut med et tryk på ENTEReller klik på knappen Tilføj. Derved indsættes det indtastede i listen under indtastningsfeltet.Du kan indtaste lige så mange salgsnumre, du har lyst til. Husk blot at trykke ENTER for hver salgsnummer.Skulle du ønske at fjerne et salgsnummer fra listen, markerer du det i listen og klikker på knappen Slet.Under listen kan du markere, om du kun vil have boner, der indeholder samtlige indtastede salgsnumre(sæt flueben i tjekboksen) eller om du vil have alle de boner, der indeholder mindst ét af salgsnumrene(fjern fluebenet).VaregrupperI feltet under Varegruppe kan du indtaste et varegruppenummer (uden foranstillede nuller), eller vælge envaregruppe fra listen. Under normale omstændigheder tilføjes varegruppen automatisk til listen, men svigterdet, kan du klikke på knappen Tilføj.Du kan vælge lige så mange varegrupper, du har lyst til.Skulle du ønske at fjerne en varegruppe fra listen, markerer du den i listen og klikker på knappen Slet.Under listen kan du markere, om du kun vil have boner, der indeholder varer nok til at repræsentere samtligeindtastede varegrupper (sæt flueben i tjekboksen), eller om du vil have alle de boner, hvor mindst énaf varegrupperne er repræsenteret (fjern fluebenet).Bemærk: Det er ikke varegruppesalg, den finder, men alle varer i den pågældende varegruppe.KnapperneNår du har udfyldt de ønskede felter, klikker du på knappen Søg. Der er to søgeknapper på fanebladet, ogdet er ligegyldigt, hvilken af dem du benytter. Du kan faktisk også bare skifte til fanebladet Bon.Hvis du tror, du kunne få brug for det opstillede filter (søgekriterierne) en anden gang, kan du klikke påGem og give filteret et sigende navn. Lad være med at gemme filterfilen andre steder end der, hvor programmetselv foreslår. Du vil herefter kunne vælge dit filter igen via feltet Gemt søgning på fanebladetBon.Får du brug for at rydde det indtastede (fx hvis du vil søge noget andet), kan du klikke på knappen Nulstil.Den sidste knap, der skal nævnes her, er Avanceret søgning. Brug den, hvis du får brug for at lave ensøgning, som er mere kompleks end det, du kan specificere med fanebladet Søgning i standardmode ellerved hjælp af feltet Søgetekst.Brugervejledning NewRevision 4.0.17_25012012 Side 17 af 45

More magazines by this user
Similar magazines