NewRevision - EG A/S

eg.dk
  • No tags were found...

NewRevision - EG A/S

8 Fanebladet Ens bonerDet er muligt at fremsøge identiske boner i NewRevision. Dette gøres på følgende måde.1. Vælg fanebladet Søg ens bon2. Klik på Indlæs eller vælg menuen Filer/Indlæs dags dato for at indlæse dags datos transaktioner.Det vil standard altid være dags dato, der vises, når du åbner NewRevision første gang på dageneller3. Vælg en ældre dato ved at klikke på Listepilen i det øverste datofelt og klik herefter på den dato, duønsker at søge transaktioner frem påeller4. Tast et beløb i feltet, og tryk ENTER5. Klik på Indlæs.Nu vil der fremkomme en liste med de eventuelle boner, der er identiske på subtotal. De vises under hinandeni venstre kolonne af billedet, sorteret efter bonnummer.De vil standard kun blive vist i en liste, men ønsker du at få vist bonen, sætter du et flueben i tjekboksenud for Vis markerede boner.Du vil nu få vist begge boner ved siden af hinanden, se billedet ovenfor6. Hvis du vil udskrive, har du to muligheder:KnappenKnappenudskriver hele listen i venstre spalteudskriver det aktuelle indhold i midterste og højre spalte.BemærkDet er muligt, at der i søgningen vil kunne fremkomme mange ens boner. Disse vil blive vist i listen, mendet er kun den markerede bon, der vil blive vist.Brugervejledning NewRevision 4.0.17_25012012 Side 28 af 45

More magazines by this user
Similar magazines