og brugervejledning - Flexit

flexit.no

og brugervejledning - Flexit

FLEXITCVR 1000, CVR 2000CVR 3000, CVR 400094218DK_042013-04ART.NR.:04010040200403004040Monterings- og brugervejledningCentralstøvsugere


Tillykke med dit valg af centralstøvsuger! Hvis du bruger din Flexit-støvsuger i henhold til denne brugervejledning, vil dufå stor glæde af Flexit-maskinen, og den vil være et uundværligt arbejdsredskab i dit hjem i mange år fremover.Vores produkter udvikles konstant, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage eventuelle nødvendige ændringeraf maskinens design. Vi fraskriver os også ansvaret for eventuelle trykfejl.IndholdLovgivningen vedrørende krav om forbrugerkompensation er gældende for dette produkt i henhold til de aktuellesalgsbetingelser - forudsat at produktet er blevet anvendt korrekt (til husholdningsbrug) og vedligeholdt ihenhold til anvisningerne i denne brugervejledning. Støvsugerposer er forbrugsvarer.Klager, der skyldes fejlagtig eller ukorrekt montering, skal rettes til det ansvarlige installationsfirma.Forbrugeren vil muligvis ikke være berettiget til kompensation, hvis maskinen ikke anvendes korrekt, eller der ertale om grov forsømmelse i forbindelse med vedligeholdelse af produktet.Indledning .........................................................................................................................................4Symboler som er brugt til mærkning ..............................................................................................4Genbrug.............................................................................................................................................41 Vigtige sikkerhedsforholdsregler ................................................................................................... 41.1 Tekniske data ....................................................................................................................................................52 Støvsuger CVR 1000 samlingsinstruktioner................................................................................... 62.1 Montering af vægbeslaget .............................................................................................................................62.2 Placering af støvsugeren på vægbeslaget .................................................................................................62.3 Tilslutning af maskinen ..................................................................................................................................63 Brugsanvisning til CVR 1000 .......................................................................................................... 73.1 Start af maskinen ............................................................................................................................................73.2 Reparationer ....................................................................................................................................................74 Filter- og støvsugerposer - CVR 1000 ............................................................................................ 84.1 Skift af støvsugerposen .................................................................................................................................84.2 Skift / rengøring af filteret ............................................................................................................................85 Samlingsinstruktioner CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 ........................................................... 95.1 Montering af vægbeslaget ............................................................................................................................95.2 Placering af støvsugeren på vægbeslaget ................................................................................................95.3 Tilslutning af maskinen ..................................................................................................................................96 Brugsanvisning til CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 ............................................................... 106.1 Start af maskinen ..........................................................................................................................................106.2 Reparationer ..................................................................................................................................................106.3 CVR 4000 display .......................................................................................................................................... 117 Filter- og støvsugerposer - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 .................................................127.1 Skift af posefilteret ....................................................................................................................................... 127.2 Montering af posefilteret ............................................................................................................................ 127.3 Skift af støvsugerposen ............................................................................................................................... 127.4 Montering af støvsugerposen .................................................................................................................... 128 Elektrisk tilslutning .........................................................................................................................139 Trådløs kommunikation - LED/LCD ................................................................................................149.1 Sender/modtager .......................................................................................................................................... 149.2 Trådløst slangehåndtag ................................................................................................................................ 1410 Fejlfinding ........................................................................................................................................1510.1 Service- og vedligeholdelsesvejledning - CVR 1000 ........................................................................... 1610.2 Service- og vedligeholdelsesvejledning - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 .............................. 1611 Dimensionstegninger ......................................................................................................................1712 Symbolforklaring ............................................................................................................................ 183


1.1 Tekniske dataTekniske data, maskine CVR 1000 CVR 2000 CVR 3000 CVR 4000Højde 427 mm 800 mm 800 mm 800 mmBredde med håndtag 370 mm 370 mm 370 mm 370 mmLængde med beslag 400 mm 400 mm 400 mm 400 mmMotor 1300 W 1550 W 1700 W 1700 WSikring 10 A 10 A 10 A 10 AVægt 5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kgStøjafgivelse 66 dB 66 dB 66 dB 66 dBStøvbeholderens kapacitet - 25 l 25 l 25 lKapacitet ved brug af støvsugerpose 10 I 14 l 14 l 14 lMaks. sugestyrke, motor 650 Airwatt 720 Airwatt 735 Airwatt 735 AirwattMaks. sugestyrker* 460 W 490 W 510 W 510 WMaks. luftstrømning* 50 l/s 53 l/s 54 l/s 54 l/sMaks. vakuum* 21 kPa 30 kPa 30 kPa 30 kPaRadiofjernbetjening X X X XPanel med driftsstatusX*Målt på sugeenhedenTekniske data, håndtag LED LCDRadiofrekvensFunktion433 MHzTænd/slukknap, effektregulering 5 trin, LEDindikation af driftsstatusBatteriets levetid 3 år 3 årBatteritype, antal1,5V AAA, 2 stkRækkeviddeMaks 50 meterDisse apparater overholder kravene i EU-instruktionerne 2004/108/EC, 2006/95/EC.Tænd/slukknap, effektregulering 5 trin,LCD indikation af driftsstatus5


2 Støvsuger CVR 1000 samlingsinstruktioner2.1 Montering af vægbeslaget2.2 Placering af støvsugeren på vægbeslagetFig. 1Anbring holderen på en sådan måde, at der er rigeligt pladsover og under det sted, hvor støvsugeren skal sidde. Sørgfor, at der er mindst 500 mm fri plads over beholderen.Marker de steder, hvor de fire skruehuller er, med enpen eller lignende. Vælg derefter passende skruer ogeventuelt rawlplugs, der passer til vægtypen, hvor beslagetmonteres. Bor de fire huller til vægbeslaget. Diameteren afskruehullerne i holderen er 5 mm. Monter vægbeslaget medden store åbning pegende opad. Se Fig. 1. Spænd skruerne,så holderen sidder godt fast (skruerne medfølger).Fig. 2Placer støvsugeren, så monteringsbeslaget er lige overvægbeslaget. Se Fig. 2. Sænk maskinen ned på vægbeslaget.Sørg for, at det tilsvarende beslag på maskinen holdes fastpå plads af vægbeslaget.2.3 Tilslutning af maskinenFig. 3 Fig. 4 Fig. 5Maskinen er forbundet med støvsugerrøret i øverste position og udblæsningsrøret i nederste position.Denne forbindelse må ikke limes, men kan tapes hvis enheden skal til reparation på etsenere tidspunkt. Støvsugerrørets sokkel kan monteres to forskellige steder afhængigt af,hvilken retning du ønsker at installere rørsystemet i.Hvis du vil flytte støvsugerrørets sokkel, skal du gøre følgende:1. Løsn støvsugerrørets sokkel ved at skrue de fire Torx-kombinationsskruer ud med enTorx T20 eller en almindelig skruetrækker, Fig. 3.2. Træk soklen ud af maskinen. Se Fig. 4.3. Løsn udstansningsproppen fra det udtag, som støvsugerrørets sokkel skal flyttes til. Skrude fire Torx-kombinationsskruer ud. Fjern udstansningsproppen fra maskinen.4. Tilpas (flyt) støvsugerrørets sokkel til det nye udtag. NB! Soklen er mærket med ”Op”.Kontroller, at soklen monteres med ”Op” vendende opad. Fastgør soklen ved at montereog spænde de fire skruer, Fig. 5.6Fig. 6IndsugningUdblæsning5. Sæt udstansningsproppen på det udtag, som støvsugerrørets sokkel før sad i. Brug de fire skruer til at holde den på plads.Udblæsningsrøret skal sættes godt fast til væggen for at sikre, at den ikke løsriver sig fra soklen. Husk, at du skal kunnedreje det bøjede rør i forskellige retninger for at sikre en passende røranlægsplan. Forbind derefter udblæsningsrøretog lyddæmperen, Fig 6. Monter centralstøvsugeren, så udblæsningsrøret bliver så kort som muligt, maks. 5 meter. Tagomgivelserne med i betragtning, når du placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en lyddæmper.Hvis du ønsker flere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og evt. lavspændingsledning,bedes du læse de separate samlingsinstruktioner, der følger med rørpakken


3 Brugsanvisning til CVR 10003.1 Start af maskinenCentralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230 Voltsstikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver ikkejordforbindelse.Start/stop kontaktAlle modeller har en start/stop knap på fronten til at starteog stoppe støvsugeren, Fig. 7. Start/stop knappen kan ogsåanvendes, hvis/når du ønsker at bruge det ekstra indtag tilat støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Flexitslange med fjernbetjening) eller til test og demo.FFig. 7Sugebakke ved gulvSugebakke for montering i sokkel under skab starter ogstopper støvsugeren, når den åbnes og lukkes3.2 Service!Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellemsugebakke og støvsugerTag altid ledningen ud af stikkontakten, førdu udfører servicearbejde!Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningengennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes følgende:• Støvsugerposen er fuld og skal skiftes.• Filteret er tilstoppet og skal renses.Trådløs kommunikation LED/LCDMaskinen reguleres trådløst fra støvsugerslangenshåndtag. Man behøver i dette tilfælde ikke at monteresvagstrømskabel mellem sugekontakt og maskine.Se beskrivelse i kapitel 9Fig. 8Fig. 9FilterLEDLCDAfbryderslangeHåndtag på slange med tænd/sluk knap som starter ogstopper støvsugeren.Manuel slangeStøvsugeren starter og stopper automatisk når sugeslangentilkobles en sugekontakt. Metalringen på slangensendestykke sammenkobler styrekredsen, som startermaskinen. Når slangen trækkes ud af sugekontakten,stopper støvsugeren.TermosikringStøvsugeren har en termosikring, der udløses, hvisstøvsugeren bliver overophedet.Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstillestøvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen kølened. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderenudløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen.Kontroller slange, støvsugerpose og filter mensdu venter for at forsikre dig om at ingentingblokkerer luftstrømmenKræver at svagstrømskabel er lagt opmellem sugekontakt og støvsuger7


5 Samleinstruktioner CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 40005.1 Montering af vægbeslagetPlanlæg placering af vægbeslaget på en sådan måde, at derer rigeligt plads over og under det sted, hvor støvsugerenskal sidde. Sørg for, at der er mindst 200 mm fri plads understøvbeholderen.Marker de steder, hvor de fire skruehuller er, med en pen ellerlignende. Diameteren af hullerne i holderen er 5 mm. Vælgskruer og eventuelt rawlplugs, der passer til den pågældendevæg. Bor de fire skruehuller.Monter vægbeslaget med den store åbning pegende nedad,se Fig. 14. Skru derefter holderen på plads.Fig. 14 Fig. 155.2 Placering af støvsugeren på vægbeslagetFor at lette proceduren skal du først fjerne støvbeholderen.Løsn beholderen ved at løfte begge håndtag op og dernæstudad. Fjern derefter beholderen fra maskinen. Hvis du vilmontere støvsugeren eller motorchassiset på vægbeslaget- skal du blot sænke chassiset ned, så låseanordningen påbeslaget går gennem chassisets åbning Fig. 15. Sørg for, atdet tilsvarende beslag på maskinen holdes helt på plads afvægbeslaget.Når du fjerner støvsugeren fra vægbeslaget - skal du skubbelåseanordningen mod dig selv, så den slipper chassiset, ogderefter løfte chassiset op fra beslaget.5.3 Tilslutning af maskinenFig. 16UdblæsningAdvarsel: Hvis rørsystemet i din bolig haren anden dia meter end et standard Flexitrørsystem, kan overgange købes i butik.Flexit rørsystem har udvendig diameter Ø51 mmMaskinen tilsluttes med den fleksible sugeslange i nedersteposition og udblæsningsrøret øverst, Fig 16. Den fleksibleslange kobles til støvindtaget på støvsugerbeholderen. Skubslangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser.IndtagSkub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser. Tryk påknappen på slangeindtaget ned for at fjerne sugeslangen.9


Den tilhørende gummimuffe bruges til at stramme/løsne sammenføjningen mellem rørsystemet og denbøjelige støvsugerslange. Før halvdelen af muffen ind istøvsugerslangen, og fold den anden halvdel hen over. Førderefter 5-10 mm af støvsugerslangen ind i rørsystemet,og fold muffen tilbage, så den dækker sugerøret. Denfleksible sugeslange fungerer som overgang mellemstøvsugerenheden og rørsystemet.Placer centralstøvsugeren på en sådan måde, atudblæsnings-røret kan være så kort som muligt, dvs. maks. 5meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du placererudblæsningen. Derfor bør der altid monteres en lyddæmper.NB! Disse forbindelser må ikke limes, hvisenheden er til reparationHvis du ønsker flere oplysninger omsamling og installation af rørsystemet oglavspændingsledningen, bedes du læse deseparate samlingsinstruktioner, der følger medrørpakken6 Bruksanvisning - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 40006.1 Start af maskinenCentralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230 Voltsstikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver ikkejordforbindelse.Start/stop kontaktAlle modeller har en start/stop knap på fronten til at starteog stoppe støvsugeren, Fig. 17. Start/stop knappen kanogså anvendes, hvis/når du ønsker at bruge Flexit indtag tilat støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Flexitslange med fjernbetjening) eller til test og demo.Fig. 17Manuel slangeStøvsugeren starter og stopper automatisk når sugeslangentilkobles en sugekontakt. Metalringen på slangensendestykke sammenkobler styrekredsen, som startermaskinen. Når slangen trækkes ud af sugekontakten,stopper støvsugeren.Kræver at svagstrømskabel er lagt opmellem sugekontakt og støvsugerSugebakke ved gulvSugebakke for montering i sokkel under skab starter ogstopper støvsugeren, når den åbnes og lukkes.Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellemsugebakke og støvsuger6.2 ServiceTrådløs kommunikation LED/LCDMaskinen reguleres trådløst fra støvsugerslangenshåndtag. Man behøver i dette tilfælde ikke at monteresvagstrømskabel mellem sugekontakt og maskine.Fig. 18Se beskrivelse i kapitel 9.Tag altid ledningen ud af stikkontakten, førdu udfører servicearbejde!Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningengennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes følgende:• Støvsugerposen er fuld og skal skiftes.• Filteret er tilstoppet og skal renses for støv.TermosikringStøvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugerenbliver overophedet.LEDLCDHvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstillestøvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen kølened. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderenudløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen.AfbryderslangeHåndtag på slange med afbryder som starter og stopperstøvsugeren.På CVR 4000 med display, vil symbolet for overophedningblinke.Kontroller slange, støvsugerpose og filtermens du venter for forsikre dig om at ingentingblokkerer luftstrømmen10


6.3 CVR 4000 DisplayCVR 4000 -modellen har et display som giver informationom maskinen, fig. 19.luftstrøm Airflowsignalindikator Wireless overophedningTemperatureFig. 19Serviceblevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Trækstrømstikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren,og vent 5-10 minutter, mens maskinen køler ned. Mens duventer, bør du kontrollere posefilter, beholder/støvsugerpose,slange og sugekontakter for at være sikker på, at intetblokerer for luften gennem maskinen.Signalindikator - blinkerNår signalsymbolet blinker, er slangehåndtaget udenfor rækkevidde, og der er ingen forbindelse til støvsugeren.Støvsugeren stopper automatisk efter 30 minutter, hvisslangehåndtag eller støvsuger ikke har været aktiveret.støvsugerpose/posefilterDustbag/FilterhastighedsniveauSpeedHastighedsniveauViser på hvilket af de 5 hastighedsniveauer maskinenkører.Indikator for støvsugerpose/posefilterNår indikatoren for støvsugerpose/posefilterbegynder at blinke, mens støvsugeren kører, betyderdet, at der er kort tid igen til rensning af posefilteret ogevt. udskiftning af støvsugerpose/tømning af beholder.Når symbolet lyser konstant, er det tid. Indikatoren forstøvsugerpose/posefilter på støvsugerens display tænderminimum efter hver 20 driftstimer.Rengøring/udskifting er beskrevet ikapitel 7Indikator for reduceret luftstrøm - lyserNår symbolet for reduceret luftstrøm lyser påstøvsugerens display, betyder det, at luftstrømmengennem støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder medreduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukketned, for at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis symboletfor reduceret luftstrøm lyser, og motoren er blevet lukketned, skal du gøre som følger: Kontroller posefilteret og/eller støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se,om der er noget der blokerer for luften. Kontroller også omnoget har sat sig fast i sugeslange og/eller sugekontakter.Fjern materialet som forårsager tilstopningen.Indikator for serviceNår servicesymbolet begynder at blinke, kørermotoren i en time endnu, før den stopper/ikke vilstarte. Formålet med servicesymbolet er at informere digom, at det er tid at bestille service til støvsugeren. Nårsymbolet lyser konstant, har støvsugerens driftstidstællerberegnet, at den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nukontakte et autoriseret serviceværksted og lade dem udføreservice på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren.Indikator for overophedning - blinkerOverophedningssymbolet indikerer, at støvsugeren er11


7 Filter og støvsugerposer - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 40007.1 Udskiftning af posefilterDer skal altid sidde et posefilter i støvbeholderen.Rens filteret således:1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen.Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, dekan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad ogvæk fra beholderen, se fig. 20.7.3 Udskiftning af støvsugerposeMaskinen er forsynet med en støvsugerpose.Skift støvsugerposen således:1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen.Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, dekan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad ogvæk fra beholderen, se fig. 20.3. Ryst støvet af posefilteret. Det kan være en fordel, hvisfilteret indsættes i beholderen på en sådan måde, atstøvet i filteret kan rystes ned i støvbeholderen.4. Løft posefilteret ud.5. Fjern støvsugerposen ved at tage fat om papafstivningenog forsigtigt trække kortet og posen væk fra beholderen,fig. 22. Fold den perforerede del af pappet mod åbningenaf posen for at forhindre, at posens indhold slipper ud.Fig. 202. Fjern ikke filteret fra beholderen. Ryst i stedet filteret letinden i beholderen for at løsne støv fra filteret, så det kanfalde ned i beholderen. Det gøres ved at gribe om filteretsstrop og bevæge filteret hurtigt op og ned som vist på fig.21.Fig. 226. Tøm beholderen for støv.7.4 Montering af støvsugerposeSkift støvsugerposen således:1. Sæt støvsugerposens papkort fast med hullet overposeholderen, Fig. 23.Fig. 213. Løft posefilteret ud. Hvis der benyttes en støvsugerpose -fjern denne. Tøm derefter beholderen for resterende støvet passende sted.7.2 Montering af posefilterSkift posefilteret i maskinen således:1. Anbring det rene/gennemrystede posefilter i beholderen.Sørg for, at filterholderen passer ind i den indvendige kantpå støvbeholderen. Kontroller, at filteret vender rigtigt -stofhåndtaget på filteret skal være synligt.2. Sæt derefter støvbeholderen med posefilteret på plads istøvsugeren.3. Løft støvbeholderen op, og sæt den på plads istøvsugerenheden. Pres håndtagene ind overstøvsugerens kant, til der lyder et klik. Pres håndtagenened på plads, og tjek, at støvsugerenhed og støvbeholderer korrekt sat sammen.Fig. 232. Sæt det rensede eller gennemrystede posefilter på pladsi beholderen. Sørg for, at filterholderen passer ind i denindvendige kant på støvbeholderen.Kontroller, at filteret vender rigtigt - stofhåndtaget påfilteret skal være synligt.3. Sæt støvbeholderen på plads på støvsugerenheden.Luk beholderen på støvsugeren ved at trykke indadpå de to håndtag for at sikre, at støvsugerenheden ogstøvbeholderen er korrekt sat sammen.12


CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 kan køre med elleruden en støvsugerpose , men det anbefales at brugestøvsugerpose.!Produktene skal dog altid have installeretet posefilter8 Elektrisk tilslutningTilkobling styrestrømStyrestrømudtaget (lavspænding) skal sluttes til etsvagstrømsledning, der løber langs med rørene. Begge enderaf lavspændingsledningen kobles til tilslutningspaneletpå støvsugeren. En ledning til hvert udtag, se illustrationnedenfor.CVR 1000CVR 2000, CVR3000, CVR 4000Tilslutningspanelet erplaceret i toppen afstøvsugerenForceringssignal ventilationsaggregatTilslutning til aggregater som kan modtage styresignal forforcering af tilluft.Når centralstøvsugeren starter, vil ventilationsaggregatetøge luftmængden i den tid støvsugningen foregår.Dette for at kompensere for den luft, støvsugerentrækker ud af boligen. Når støvsugeren afbrydes, gårventilationsaggregatet tilbage til oprindelig hastighed.Tilkobles med en svagstrømsledning mellem støvsuger ogventilationsaggregat.Tilkobling til ventilationsaggregat; seaggregatets brugsvejledningForceringssignalkobles til dette udtagCVR 1000Tilslutningspanelet erplaceret i bunden afstøvsugeren.Udtag for lavspændingsledningLavspændingsledningerne tilkobles lynkobling. Førledningerne ind i lynkoblingen (én i hver åbning).Ledningerne fastgøres ved at vippe lynkoblingen op.Lavspændingsledning kobles tildette udtag13


9 Trådløs kommunikation - LED/LCD9.1 Sender/modtagerFør sender/modtager monteres på væggen, bør det altidkontrolleres, om der er signal mellem sender/modtagerog slangehåndtag overalt i hjemmet. Tilslut boksen tilstøvsugeren. Tænd og sluk støvsugeren ved hjælp afslangehåndtaget forskellige steder i hjemmet.Tilslutning af sender/modtagerFor at kunne benytte det trådløseslangehåndtag fra Flexit, skal sender/modtager først tilsluttes støvsugeren. Detgøres ved hjælp af det 2 metrer langenetværkskabel (RJ45), der følger medsender/modtager. Tilslut kablet til sender/modtager, og sæt kablets anden ende istikket til højre bag på støvsugeren.Montering af sender/modtagerSender/modtager monteres på væggen min. 1 meter (hvismuligt) væk fra støvsugerenheden for at opnå det bedstmulige signal mellem sender/modtager og slangehåndtag.Sender/modtager kan flyttes til et andet sted i hjemmetfor at opnå bedre rækkevidde ved hjælp af et 30 meternetværkskabel. Netværkskabler kan købes hos nærmesteelektronikforhandler.Den første transmissionSlangehåndtaget og støvsugeren skal have den førstekommunikation, før støvsugeren startes. Dette gælder også,hvis slangehåndtaget er blevet udskiftet (reservedel), ellerhvis der skal tilkobles en ekstra slange. Gør således, før dustarter din trådløse støvsuger:1. Afbryd strømmen ved stikkontakten.2. Sæt ledningen i igen og tryk derefter på afbryderknappenpå slangehåndtaget i ca. 10 sekunder. Dette skal gøresinden for 60 sekunder efter, at støvsugeren er sluttet tilstikkontakten.3. Håndtaget og støvsugeren vil nu kommunikere.9.2 Trådløst slangehåndtagBrugsanvisningAfbryderfunktionen og effektreguleringen styres medradioteknologi.Start og stopStart: Ét tryk på kontakten starter støvsugeren.Stop: Ét tryk på kontakten vil standse støvsugeren.Effektreguleringen kan indstilles i 5 trin. Skift mellem deforskellige trin ved at trykke på knapperne (+) eller (-) påslangehåndtaget.LEDLED-indikatoren, der er anbragt lige over afbryderknappen,vil blive aktiveret med forskelligt lys, afhængigt af dehandlinger, der udføres: Kontrollampen aktiveres ved start ogstop samt når sugestyrken reguleres.Kontrollampen blinker som advarsel, når posefilter/støvsugerpose er tilstoppet og skal renses/udskiftes, sekapitel 7.LCD info center displayDisplayet sidder lige over afbryderknappen og viserforskellige symboler, afhængigt af støvsugerens status.SignalPose/filterHastighedEffektregulering -Effektregulering +Start/stopLEDindikatorHastighedsniveau: Blokkene viser det aktuellehastighedsniveau.Lavt batteriniveau: Batterierne er under 5 %opladet. Udskift batterierne. Se Batteri, dette kapitel.Signal: Symbol blinker, hvis slangehåndtaget eruden for rækkevidde. Der er ingen forbindelse tilstøvsugeren.Posefilter/støvsugerpose: Beholdersymboletblinker eller lyser fast. Kontroller posefilter ogstøvsugerpose/beholder. Se kapitel 6.3 Indikator forstøvsugerpose/posefilter.OverophedningReduceret luftstrøm: Når servicesymboletog beholdersymbolet vises +samtidig, indikerer det, at luftstrømmengennem støvsugeren er reduceret. Se kapitel 6.3 Indikatorfor reduceret luftstrøm.Servicevarsel: Varsler om, at tid for service nærmersig, eller at tilladt driftstid er nået. Se kapitel 6.3Indikator for service.Lavt batteriService14


Overophedning, blinker: Blinkende symbolindikerer at støvsugeren er overophedet. Støvsugerenstopper automatisk. Se kapitel 6.3 Indikator foroverophedning.BatteriLevetiden for de indbyggede batterier i håndtaget er ca.tre (3) år. Hvis batterikapaciteten er for lav, vil støvsugerenblive slukket. Hvis støvsugeren ikke vil starte, eller hviseffektreguleringen via slangehåndtaget ikke virker, skal duudskifte batterierne i slangehåndtaget. Skift til nye batterieraf typen 1,5V AAA. Få flere oplysninger og se fejlfinding iKapitel 10 i denne brugsanvisning.Sådan udskiftes batterierne islangehåndtaget1. Åbn batterirummet ved at ladelåget glide frem mod fronten afslangehåndtaget.2. Udskift de brugte batterier med tonye af typen 1,5 V AAA. Sørg for, atbatterierne sættes korrekt i medhensyn til polariteten.3. Lad låget glide tilbage på plads, indtilder lyder et klik.!ADVARSEL!Træk ikke slangen ud af støvsugerkontakten,mens støvsugeren stadig kører,da dette resulterer i for lidt luftstrømgennem støvsugeren.Maskinen har en sikkerhedsventil og ettermosikring, som vil stoppe maskinen, mendette slider unødvendigt på motoren10 Fejlfinding!Alt arbejde, der involverer 240 Volt elforsyning,skal udføres af en kvalificeretel-installatør, som kender de relevantesikkerhedsregler• Er der strøm på stikket?• Er lavspændingsledningen sluttet til støvsugeren?• Batterierne til det trådløse slangehåndtag kan være flade.Udskift batterierne med nye af typen 1,5 V AAA.Støvsugeren vil ikke starteTermosikringStøvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugerenbliver overophedet.Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstillestøvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen kølened. Mens du venter, bør du kontrollere posefilter, beholder/støvsugerpose, slange og sugekontakt for at være sikker på,at intet blokerer for luften gennem maskinen. Støvsugeren kannu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade etserviceværksted udbedre fejlen.På CVR 4000 vil symbolet for overophedning lyse påstøvsugerens display.Andre fejlfindinger• Bruger du den rigtige slange? Kun originale slanger passer.• Starter støvsugeren, når du prøver et andet vakuumstik?Hvis den gør, er der fejl i den elektriske forbindelse til detførste stik. Skru stikket af og kontroller forbindelsen påbagsiden.• Er strømforsyningen sluttet til vakuumstikket?Støvsugeren vil ikke stoppe• Er der indfanget et objekt i et af støvsugerstikkene, såbenene er smeltet?Lav sugestyrke• Er alle vakuumstik lukket ordentligt?• Er der sket blokering i et af vakuumstikkene?• Er beholderlåget lukket korrekt?• Er pakningen mellem beholderen og låget på plads?• Er den beskadiget?• Er rørsystemet blokeret?• Er støvsugerposen fuld eller blokeret?• Er filteret tilstoppet?CVR 4000 DisplayCVR 4000 har et display som giver information om maskinen,Fig. 19.15


10.1 Service/vedligeholdelse - CVR 1000!Støvsug aldrig uden at have både filter ogstøvsugerpose indsat i maskinenProdukt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan?StøvsugerposeSkal skiftes, førden bliver helt fuld,afhængigt af brugen,men normalt 2-4 gangeom åretDårlig sugeevne ogfare for blokering irørsystemetGrib kanten af låget og åbn det ved at trække opad. Fjern den gamlestøvsugerpose ved at dreje papafstivningen til højre eller venstre, såden løftede del af poseholderen går ind gennem åbningen i pappet.Skub nu posen af indtaget. Tryk åbningen i pappet over den løftededel af indtaget og træk den nye pose på. Drej pappet for at låseposen på plads. NB! Åbningen i kortet skal flugte og skubbes over denløftede del af indtaget, før du låser papafstivningen på plads med endrejning.NB! Støvsug aldrig uden at have en støvsugerpose indsat.Fjern støvsugerposen som beskrevet ovenfor. Fjern filteret frabunden. Rens filteret ved at ryste det eller vaske det med vand. NB!Filteret skal være helt tørt, før det sættes på plads igen. Sæt detrensede filter ind i maskinen igen. Tryk den udvendige kant af filteretned mod siderne af beholderen, så filteret buler let opad. Monterstøvsugerposen og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidderrigtigt.NB! Støvsug aldrig uden at have et filter indsat.Filter ibundenSkal checkes, når posenskiftesLav sugestyrke kanblive resultatet. Derkan komme støvind i motoren10.2 Service/vedligeholdelse - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000!Støvsug aldrig uden at have filter indsat imaskinenProdukt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan?StøvbeholderSkal tømmes, førbeholderen er 3/4 fuld,afhængigt af brugen,men normalt 2-4gange om åretDårlig sugeevneog fare forblokering irørsystemet.Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen.Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan.Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og vækfra beholderen. Løft støvbeholderen op. Løft filteret ud. Tømbeholderen i en plastikpose og kassér det. Eventuelt resterendestøv eller fnug kan fjernes manuelt.StøvsugerposeSkal skiftes, førden bliver helt fuld,afhængigt af brugen,men normalt 2-4gange om året.Dårlig sugeevneog fare forblokering irørsystemet.Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen.Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan.Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og vækfra beholderen. Løft støvbeholderen op. Løft filteret ud. Fjernderefter støvsugerposen ved at trække dens papafstivning afposeholderen. Sæt delene på plads igen i modsat rækkefølge.FilterSkal rystes, nårbeholderen tømmes.NB: Brug kun tørrerengøringsmetoder.Sådan bevaresmaskinens godesugestyrke.Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen.Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan.Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og vækfra beholderen. Løft støvbeholderen op. Fjern ikke filteret frabeholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen for at løsnestøv fra filteret, så det kan falde ned i beholderen. Løft posefilteretud. Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tømderefter støvet ud af beholderen i en plastikpose og kassér det.16


11 Dimensionstegninger CVR 1000 / CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000Målskisser i mm.CVR 100036038CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000663952191153921152223344427Monteres på væggen799Min 200 Min 400446817


12 SymboforklaringSymbolforklaring display, CVR 4000Hastighet Service Luftstrøm Pose/filter Signal OverophedningSignal lyser fastSøjlerne viseraktuelhastighedMaskinensdriftstid erudløbetLuftstrøm erreduceretRengjørposefilter,tøm beholder /støvposeSignal blinkerVarsler at derer en time tilbageaf maskinensdriftstid.Bestil serviceVarsler at derer kort tidtilbage før rengøring/tømmingSlangehåndtageter udenforrækkeviddeMotoren eroverophedetSe nærmere beskrivelse kapitel 6.3Symbolforklaring display, LCD håndtagHastighed BatteriService Pose/filter Signal OverophedningSignal lyser fastSøjlerne viseraktuelhastighedMaskinensdriftstid erudløbetRengørposefilter,tøm beholder /støvposeSignal blinkerBatteriet erunder 5%.Skift batteriVarsler at derer en time tilbageaf maskinensdriftstid.Bestil serviceVarsler at derer kort tidtilbage før rengøring/tømmingSlangehåndtageter udenforrækkeviddeMotoren eroverophedetSe nærmere beskrivelse kapitel 9.118


Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.com

More magazines by this user
Similar magazines