Strategisk kommunikationsrådgiver - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk
  • No tags were found...

Strategisk kommunikationsrådgiver - Anne Katrine Lund

UDDANNELSEStrategiskkommunikationsrådgiverEt udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer!Strategisk kommunikationDen gode rådgivers profilDin gennemslagskraftDin funktion, rolle og personDet kommunikerendemenneskeMød nogle af Danmarks bedstekommunikationsrådgivereFå personlig sparring, og blivcertificeret som strategiskkommunikationsrådgiverSascha AmarasinhaAnne Katrine LundHold I5.- 6. marts · 2007 · Sjælland12.-13. april · 2007 · Sjælland10.-11. maj · 2007 · Sjælland6.-7. juni · 2007 · SjællandHold II8.-9. oktober · 2007 · Sjælland30.-31. oktober · 2007 · Sjælland21.-22. november · 2007 · Sjælland10.-11. december · 2007 · Sjælland


Strategisk kommunikationsrådgiverHvordan når vi bedstandre mennesker?Vi stiller skarpt påmennesket både ihverdagen ved forandringerog under kriser.Indblik ikommunikationensrolle i den moderneorganisation – og destrategiske udfordringerdet giver dig.Det kommunikerende menneskeStrategisk kommunikationPersonlig gennemslagskraftDen gode rådgiverNu! Lige nu! I den organisatoriskevirkelighed har duofte kun få øjeblikke til attræffe beslutninger oghandle på dem. Analyse,beslutningsværktøjer ogargumentation er i fokus.En rådgiver kan forvalte,formidle og overbevise viasin faglighed og sin personligegennemslagskraft.På dette modul skærpervi dine evner til denvanskelige disciplin atrådgive effektivt.Indhold og opbygningUdviklingsforløbet er opbygget af firemoduler på hver to intensive dage. Hvertmodul giver dig en faglig opdatering,udfordringer og inspiration til at skærpedine evner som strategisk kommunikationsrådgiver.Du vil få nye værktøjer, tid til refleksionog mulighed for sparring. Mellem modulernefår du opgaver og læsestof, så duhele tiden holder fokus på at prøve nyeveje og blive endnu bedre.Kursets udfordrereHvert modul rummer en udfordring fra enaf branchens bedste på sit felt. De kommerforbi med alt fra en konkret opgavetil input til en faglig diskussion ellererfaringsudveksling.■ Anne-Marie Skov, Vice PresidentCommunications, Carlsberg■ Jens Almegaard,Kommunikationschef, TDC A/S■ Margrethe Lyngs Mortensen,Kommunikationsdirektør,Region Syddanmark■ Anne Villemoes,Kommunikationsdirektør,Danish Crownwww.konferencer.teknologisk.dk


Strategisk kommunikationsrådgiverEt udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkti dine udfordringer!Buzzwords, udfordringer og uddannelse er der masser af. Men her er enmulighed for et fagligt udviklingsforløb med efterfølgende certificering.Har du lyst til at blive fagligt opdateret og personligt udfordret?Teknologisk Institut går sammen med Anne Katrine Lund og SaschaAmarasinha nye veje og tilbyder et udviklingsforløb med personlig sparringog masser af inspiration til at blive en endnu bedre strategisk kommunikationsrådgiver.Hvorfor Strategisk kommunikationsrådgiver?Fra producent til rådgiver – vi har talt om det i årevis, men først nu mærkerde fleste, hvilke forandringer det kræver. Det er lettere sagt end gjort atskifte fra at arbejde med bogstaver til at flytte mennesker. Det betyder nyeudfordringer personligt, fagligt og strategisk.Rådgiver bliver man ikke af at skifte titlen ud på visitkortet. Det kræver etstrategisk og mentalt skift og stiller store krav til både din analytiske sansog din gennemslagskraft. Udefinerlige størrelser, som de færreste efteruddannelsergiver dig mulighed for at arbejde i dybden med.Et udviklingsforløb, hvor du selv aktivt tager udfordringerne op, får ny inspirationog ikke mindst sparring er vores bedste bud på, hvad der kan gøre digendnu bedre som strategisk rådgiver.Det kommunikerende menneske er i fokus – det er dem, vi skal nå og måskeforandre, hvad enten vi rådgiver en leder, katalyserer en forandring ellerhåndterer en krise.Sid stille, og kig kun på slides! Nej, tværtimod på dette udviklingsforløbprøver vi nye veje. Powerpoint er ikke bandlyst, men der sker meget andet.Du skal være klar til nye udfordringer, rum til refleksion og diskussion.Bliv certificeret som strategisk kommunikationsrådgiver ved at tage aktivt deli forløbet, være klar til at flytte dig og vise det i din afsluttende opgave.www.konferencer.teknologisk.dk


KursusledereSascha Amarasinha, koncernkommunikationsdirektør formedievirksomheden Egmont og har tidligere været ansat ibl.a. DR, CO-Industri og Right Kjær & Kjerulf. Hun eruddannet journalist, forfatter, underviser og facilitator.Hendes arbejde som strategisk kommunikatør har givet endyb indsigt i, hvad der skal til for at flytte mennesker ogorganisationer. Det er ikke længere nok at samle viden,og derfor har Sascha foruden traditionel kommunikationsoglederuddannelse gennem de seneste år studeret alternativekommunikations-, beslutnings-, konfliktløsningsogledelsesprincipper.Anne Katrine Lund er ph.d. i retorik og interesseret i heleden kommunikative fødekæde – fra strategisk planlægningtil modtagerens oplevelse. Hun er specialist i atarbejde konstruktivt med troværdigheden, gennemførekonstruktive analyser, der gør en forskel og udfordre detbestående. Hun er selvstændig analytiker og rådgiver,forfatter til en lang række bøger og kursusleder på universitæreefteruddannelser af kommunikationsfolk.Blandt kunderne er TDC, Novo-gruppen og SAS.Tilmelding ”Strategisk kommunikationsrådgiver”❏ Hold I - Forår, Taastrup❏ Hold II - Efterår, TaastrupPris for hele uddannelsen inklusive dokumentationsmateriale, ophold og forplejning kr. 48.500,- (plus moms)Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr.AdresseFor offentlige virksomheder: EAN-nr.:Postnr./byE-mail:1. Navn E-mailStillingAfdeling2. Navn E-mailStillingAfdeling3. Navn E-mailStillingAfdelingEvt. bemærkningerJeg ønsker at modtage information vedr. uddannelsen pr. ❏ e-mail ❏ postTeknologisk Institut må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre uddannelser, konferencer, seminarer og kurser tildenne e-mailadresse:❏ Jeg kan desværre ikke deltage i uddannelsen, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer.


Mød nogle af branchens bedsteAnne-Marie Skov er en af kvinderne bag de senere tiårs revolutionerinden for kommunikationsfaget. Som ansvarlig for Novo Nordisks,Novozymes’ og nu Carlsbergs kommunikation, sætter hun hele tidennye standard for god kommunikation.Jens Almegaard har som kommunikationschef i TDC været en drivendekraft i den kommunikative håndtering af de mange forandringer i TDC– og står i spidsen for en gruppe af interne kommunikationskonsulenter,der rådgiver de mange selskaber i TDC.Margrethe Lyngs Mortensen har med afsæt i sine erfaringer som bådekommunikationschef og rådgiver netop taget en ny udfordring. Hvader overhovedet en region i det nye Danmarks kort, og hvordan skalde kommunikere? Som kommunikationsdirektør i Region Syddanmarker hun med til at finde svarene.Anne Villemoes er Danish Crowns første kommunikationsdirektør.Med ansvaret for kommunikationen til de mange målgrupper interntog ekstern har hun skabt ny struktur i afdelingen og bl.a. sat fornyetfokus på, hvordan man når de forskellige grupper bedst.Sendes ufrankeretTeknologisk Institutbetaler portoenTeknologisk InstitutAtt.: Call CenterGregersensvej+++ 3041 +++2630 Taastrup


AFSENDER:Teknologisk InstitutCall CenterGregersensvej2630 Taastruppraktiske oplysningerTid og stedUddannelsen består af 4 moduler, hvert modul består af to dages internatHold I: 5.- 6. marts ‘07, 12.-13. april ‘07, 10.-11. maj ‘07, 6.-7. juni ‘07Hold II: 8.-9. okt. ‘07, 30.-31. okt. ‘07, 21.-22. nov. ‘07, 10.-11. dec. ‘07Prisfor hele uddannelsen er kr. 48.500,- pr. deltager (plus moms). Prisen inkluderermateriale, ophold og forplejning.Faktura og bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding.RabatVed tre eller flere samtidige tilmeldinger fra sammevirksomhed opnår I 10 % rabat på den samlede faktura.Hvordan tilmelder du dig lettest■ Telefon 72 20 30 00■ www.konferencer.teknologisk.dk■ Konferencer@teknologisk.dk■ Fax 72 20 29 99■ Send tilmeldingsblankettenNB! Tilmelding er bindendeAfbestillingsbetingelserAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsenaf første modul betales 15% af uddannelseseafgiften. Fra dette tidspunktbetales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommentil at give din plads til en kollega.ForbeholdTeknologisk Institut tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tidog sted.Yderligere oplysningerLise Lotte Dyppel telefon 72 20 30 74Sanne Juul Nielsen telefon 72 20 30 66© Teknologisk Institut 2006 – Center for Konferencer · Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet · Eventuelle programændringer kan ses på voreshjemmeside: www.konferencer.teknologisk.dk · Grafisk produktion: one 2one · 66 121 121 1337769-01www.konferencer.teknologisk.dk

More magazines by this user
Similar magazines