Strategisk kommunikationsrådgiver - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk
  • No tags were found...

Strategisk kommunikationsrådgiver - Anne Katrine Lund

Strategisk kommunikationsrådgiverHvordan når vi bedstandre mennesker?Vi stiller skarpt påmennesket både ihverdagen ved forandringerog under kriser.Indblik ikommunikationensrolle i den moderneorganisation – og destrategiske udfordringerdet giver dig.Det kommunikerende menneskeStrategisk kommunikationPersonlig gennemslagskraftDen gode rådgiverNu! Lige nu! I den organisatoriskevirkelighed har duofte kun få øjeblikke til attræffe beslutninger oghandle på dem. Analyse,beslutningsværktøjer ogargumentation er i fokus.En rådgiver kan forvalte,formidle og overbevise viasin faglighed og sin personligegennemslagskraft.På dette modul skærpervi dine evner til denvanskelige disciplin atrådgive effektivt.Indhold og opbygningUdviklingsforløbet er opbygget af firemoduler på hver to intensive dage. Hvertmodul giver dig en faglig opdatering,udfordringer og inspiration til at skærpedine evner som strategisk kommunikationsrådgiver.Du vil få nye værktøjer, tid til refleksionog mulighed for sparring. Mellem modulernefår du opgaver og læsestof, så duhele tiden holder fokus på at prøve nyeveje og blive endnu bedre.Kursets udfordrereHvert modul rummer en udfordring fra enaf branchens bedste på sit felt. De kommerforbi med alt fra en konkret opgavetil input til en faglig diskussion ellererfaringsudveksling.■ Anne-Marie Skov, Vice PresidentCommunications, Carlsberg■ Jens Almegaard,Kommunikationschef, TDC A/S■ Margrethe Lyngs Mortensen,Kommunikationsdirektør,Region Syddanmark■ Anne Villemoes,Kommunikationsdirektør,Danish Crownwww.konferencer.teknologisk.dk

More magazines by this user
Similar magazines