nverness instruktion DKsep09.pdf - Nyt Smil

nytsmil.dk

nverness instruktion DKsep09.pdf - Nyt Smil

Brusk piercingLad øreringene sidde i tolv uger. Du må ikke fjerne dem.Idet brusk har mindre blodomløb kan der let opstå infektioner i brusken og dettekunne udarte sig til noget alvorligt. Efter-behandlings processen er især vigtigfor brusk piercinger under hele helings-processen. Følg venligst disse tre trin:Rens øre-flippen og øreringen to gange om dagen med en ren vatpind som erdyppet i Inverness Ear Care Antiseptic væsken. Husk at vaske dine hænder førdu begynder denne proces. Hold piercings-området tørt og rent. Husk også atrense efter brug af shampoo, andre hår produkter, cologne og efter svømningeller anden form for træning hvor du har svedt. Det er vigtigt under helingsperiodenat du holder håret væk fra dine ører. Pas på når du tager en trøje afeller børster dit hår for at undgå dine øreringe sætter sig fast. Dertil pas på hvisdu dyrker sport eller andre fysiske aktiviteter hvor der er en stor risiko.Drej dine øreringe to gange om dagen under hele helings-forløbet som varer iTOLV uger.Tjek at bagsiden/stiklåsen sidder godt fast. Øreringe skal sidde løst for at få engod iltning som hjælper hele helings-processen. I de første seks måneder mådu ikke tage øreringen af i et tidsrum på mere end 24 timer idet hullet stadig kanlukke.BEMÆRK: Smerte, rødme eller buldnen er ikke normal efter en piercing. Hvisnogle af disse symptomer opstår inden et døgn efter piercings-processen skaldu bede klienten om at fjerne øreringen og fortælle kunden at han/hun skalfortsætte med at rense med Ear Care Antiseptic® og derefter gå til deres læge.10


Øre Piercings-processen: De fem lette trinTrin 1RENS ØRETÅben kassetten og tag den lille serviet(towelette) ud. Fold den omkring øret ogrens forsiden og bagsiden af det.(Lad det tørre før du påbegynder trin 2.)Trin 2LAD INSTRUMENTETBryd forseglingen og tag en patron. Ladinstrumentet og vær sikker på at patronensidder ordentlig fast. Du vil kunne høre den”klikke” på plads hvis du har indsat denkorrekt.Du må ikke presse på håndtaget ellerkomme til at trykke på ”EJECT” knappennår du sætter patronen ind.Trin 3MARKÉR ØRETved at bruge Inverness markerings pen derer inkluderet i din startpakke.Imens du markerer øret kan du fortællekunden at brusk piercinger generelt ermere sensible under helings-processen ogat efterbehandlings processen er yderstvigtig.11


Placerings-GennemgangEn enkelt øre-piercing:Følg den naturlige linie af øret, markér meden prik på øreflip (Se tegning A)Flere øreflips-piercinger:Følg den naturlige linie af øret. Markérprikkerne 1/4” til 3/8” fra hinanden (tal medkunden om hvad hans/hendes ønske er.Hvis kunden får lavet en piercing på etsenere tidspunkt og bruger store øreringe idet første hul giv plads ved at markereprikken lidt længere væk (se tegning B)Brusk Piercing:Markér prikken på et flat område af øret.Tæt, men ikke indenfor øre-hvirvlen. Holddig fra placeringer inden for selve ørehvirvlen(se Tegning C)Du må ikke pierce næsen eller andre delepå kroppen. Du må ikke pierce inden forøre-brusk-hvirvl-området som vist medskygge i Tegning D.VIGTIGT: Kunden skal altid give tilladelsetil at du kan foretage piercingen på detpågældende sted, så hvis kunden ikke ertilfreds med placeringen kan du sletteprikken med den lille serviet og markere enny prik hvor kunden ønsker piercingen skalsidde.12


Trin 4SIGT & PIERCEPlacér bagsiden af øret så det hviler påden yderste del af patronen. Hold øret stillemed dine fingre. Hold derefterinstrumentet vandret til øret. Vær sikker påalt hår er væk fra øret.Stille og roligt stram på grebet afinstrumentet og placér ”nålen” på prikken.Du må ikke presse for hårdt !Stram grebet indtil håndtaget er i bund.Hold den nede og tæl til tre og derefter givslip. Den sterile ørering vil pierce øret ogbagsiden vil automatisk sætte sig fast.BEMÆRK: Hvis man ikke trykker i bund påhåndtaget kan det resultere i en ikkevellykketpiercing eller en forløsthængende ørering.Derefter giv slip på grebet og stille flytinstrumentet i nedadgående retning ogvæk fra øret.Gentag alle trin som du har lært ovenfor,når du går i gang med det andet øre.Trin 5EJECTVend instrumentet om over enskraldespand og tryk ”EJECT” som dufinder på undersiden af selve instrumentet.Patronen falder selv ud af instrumentet oglige ned i skraldespanden uden at du skalrøre ved den.Vis kunden hans/hendes nye piercing ispejlet.BEMÆRK: Hvis, af nogen ubestemt grundklienten ønsker at få fjernet øreringen,venligst bed kunden om at fjerne denderhjemme og om at komme igen efter 24timer for a gentage processen.13


Ofte stillede spørgsmål om øre piercingSpørgsmål: Er øre piercing med Inverness Systemet sikkert?Svar: Ja, selvfølgelig er det sikkert! Inverness øreringe og bagstykker (låse) er100% sterile, indkapslet og kommer i individuelle kassetter. Hver piercingørering bruges kun én gang. Kun én-gangs patronen vil komme i kontakt medøret og aldrig selve piercing instrumentet.Spørgsmål: Gør det ondt?Svar: Det er vores erfaring at nogle kunder føler et lille stik eller måske lidtvarme efter processen men i de fleste tilfælde rapporterer kunderne at ørepiercings-processen var ganske smertefri. Og altid mindre smerte end medandre systemer.Spørgsmål: Hvor lang tid tager det?Svar: Hele processen, medregnet tiden kunden bruger for valg af ørering tilbetaling, tager omkring 5 til 7 minutter. Selve piercings-processen tager mindreend tre sekunder pr. øre.Spørgsmål: Hvad med brusk piercing? Hvor sikkert er det?Svar: En brusk piercing er lige så sikker som en øreflips-piercing. Den enesteforskel er at helings-processen for en brusk piercing tager 12 uger imod 6 ugerfor en øreflips-piercing, idet brusk generelt har mindre blodomløb end en øreflip.Ved dårlig hygiejne af en brusk såvel som en øreflips- piercing, kan der hurtigtopstå alvorlige problemer hvis man ikke efterbehandler med Inverness Ear CareAntiseptic® Denne efterbehandlings-process er især vigtig for brusk piercinger.Spørgsmål: En kunde vil gerne have en piercing på et sted hvor der alleredehar været en piercing, men det daværende hul er helet. Kan jeg gøre dette?Svar: Ja, så længe at der ikke er nogle ar-svulster. Ar-svulster er knuder afarvæv som man kan mærke ved at trykke på øret. Du må aldrig pierce på elleromkring en ar-svulst. Henvis din kunde til hans/hendes læge. (Se “FørPiercing”)Spørgsmål: Hvilken type ørering skal jeg bruge til piercing af et barn?Svar: Anbefal typer som 3mm CZ, 4mm kugle eller en større type; 14karat guldtyper er foretrukket. Inverness anbefaler ikke typer som er mindre end 3mm forbørn.14


Nu hvor du er trænetAt kunne pierce er et værdifuldt og økonomisk indbringende service som du kanyde til dine kunder. Det er meget vigtigt at du træner dine medarbejdere ognytilkomne, om den korrekte fremgangsmåde og metode ved øre piercing. Dukan hjælpe dem i deres trænings-forløb ved at opfordre nye på holdet, eller demsom endnu ikke ved hvordan man laver en piercing til af følge disse simplefremgangsmetoder:Læs denne Trænings manual.1. Øv dig på en skumgummi blok hvor du benytter de øreringe som der er iDemo pakken. (Husk På...de er ikke sterile og må ikke benyttes på etrigtigt øre.)2. Øv dig på en medarbejder med en tom patron. Træn øreflip og bruskpiercings-metoder. (Dette vil hjælpe dine medarbejdere med at føle sigmere bevidst om hvordan man håndterer instrumentet og selve øretunder piercings processen.3. Få en erfaren medarbejder til at overse hvordan den nyuddannede elevhåndterer sin første piercing. Vær sikker på eleven under uddannelsegennemgår de korrekte efter-behandlings instruktioner og ved hvordanhan skal sælge 14 karat Guld og Ear Care Antiseptic®. (Dette vil hjælpedin medarbejder til føle sig mere sikker på hvordan et salg af øreringefinder sted, såvel som indlæring af piercings-teknikker ogfremgangsmåder.Håndtering af bekymrede kunderRødme, smerte eller buldnen er ikke normalt efter en piercing. Hvis nogle afdisse symptomer opstår inden et døgn efter piercings-processen skal du bedeklienten om at fjerne øreringen og fortælle dem at de skal fortsætte med atrense med Ear Care Antiseptic® og derefter gå til deres læge.Nogle gange bliver du nødt til at diskutere og hjælpe en kunde med eventuelleproblemer der kan opstå med en piercings-process. Husk på at Invernesssystemet er sterilt og hypo-allergisk. Infektioner opstår for det meste på grund afdårlig hygiejne (efter-behandling).Det er meget vigtigt at du lytter og er forstår din klients behov. Du må ikke givekunden skyld for denne irritation. I stedet, prøv at finde ud af årsagen til dette.15

More magazines by this user
Similar magazines