Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • omdømmeOmdømmeOmdømmet er omverdenens bedømmelse afindsatsen. Et godt omdømme er afgørende forRegion Midtjyllands og den enkelte enheds succes.Tryghed i NordvestjyllandHvilken hjælp skal der være til borgerne i dennordvestlige del af Region Midtjylland, når akuthospitaleti Gødstrup er bygget færdigt? Det vartemaet på tre velbesøgte borgermøder, der blevholdt i april i hhv. Lemvig, Ulfborg og Hvidbjerg.På borgermøderne blev regionsrådets forslag tilplan for akutberedskab i Nordvestjylland fremlagtog diskuteret. Mange borgere kritiserede udsigtentil længere afstand til akut hjælp.Særligt omdiskuteret var den akutlægehelikopter,som starter i 2011. På mødet i Hvidbjerg fikdeltagerne mulighed for at se både en lægebil, enambulance og en lægehelikopter udlånt fra RegionSyddanmark, ligesom de kunne stille spørgsmål tilpersonalet.Åbenhed og demokratiFor regionsrådet er det vigtigt at synliggøre regionensopgaver, beslutninger og holdninger. Kun påden måde har borgeren mulighed for at deltage iden demokratiske debat.Synlighed skabes bl.a. gennem medierne, ogderfor er pressen en helt central samarbejdspartner.Men hvad siger pressen til samarbejdet medfolkevalgte, hospitaler, psykiatri og det socialeområde? Er det nemt at komme til at tale med den,der er ansvarlig for en opgave? Ved kommunikationsafdelingen,hvad der rører sig og kan hjælpevidere til rette vedkommende? Og er det forståeligtale, der kommer ud af munden på folkevalgte ogembedsmænd?er rigtigt godt tilfredse med samarbejdet medRegion Midtjylland.Sammenligner man med gennemsnittet for regioner,kommuner og sygehuse, er Region Midtjyllandmarkant foran på hele 11 af de 12 områder, dermåles på. Kun når det handler om eksperters evnetil at udtale sig klart, har Region Midtjylland ikkeførertrøjen på. Her ligger regionen ”kun” på niveaumed branchens gennemsnit.Undersøgelsen afspejler en oplevelse af, at RegionMidtjylland prioriterer professionel kommunikationmed pressen og er en tilgængelig og åbenorganisation.Danmarks Bedste Hospitaler i RegionmidtjyllandHospitalerne i Region Midtjylland har igen i 2010høstet anerkendelse og modtaget flere flottepriser. Århus universitetshospital, Skejby løb for 3.år i træk med prisen for Danmarks bedste hospital.Skejby blev kåret som landets bedste inden for 10specialer. Årets andenplads indtages i flot stil afÅrhus universitetshospital, Århus Sygehus, derhar 12 førstepladser og 9 andenpladser fordelt på30 specialer.For andet år i træk modtog Århus Universitetshospital,Århus Sygehus Den Gyldne Skalpel afDagens Medicin. Prisen gik til geriatrisk afdeling,fordi afdelingen og medarbejderne, som detfremgår af begrundelsen; »udviser mod, vilje,ambitioner og kreativitet i arbejdet med sårbareog komplekst syge ældre mennesker.« Ligeledeskunne Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odderfor andet år i træk pryde sig med titlen som offentliginnovationsmester i Danmark, da de vandtInnovation Cup 2010.Det undersøges med jævne mellemrum via etanalysebureau. I undersøgelsen fra oktober 2010svarede 74 journalister på en lang række spørgsmål.Resultatet er, at journalisterne generelt set26 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines