BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE - Social

sm.dk

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE - Social

1. Arbejde/uddannelse2. Ferie3. Egen sygdom/barsel4. Sygdom i familien5. Pasning af børn6. Jeg har bestået en afsluttende prøve7. Jeg har ikke brug for at lære meredansk8. Anden - hvilken:9. Ved ikke[Condition 6= 2][INFO]Da du ikke har gået til danskundervisningpå et sprogcenter den senestemåned, bedes du tænke tilbagepå, da du senest gik til danskundervisningog besvare de følgendespørgsmål på den baggrund.[Deltagelse]De næste spørgsmål handler om dindeltagelse i danskundervisningen.[8 - single]Hvilken danskuddannelse går du pånuværende tidspunkt på? (Går du pånuværende tidspunkt ikke til danskundervisningbedes du oplyse, hvilkendanskuddannelse du senest hargået på)1. Danskuddannelse 12. Danskuddannelse 23. Danskuddannelse 34. Ved ikke[9 - single]Hvilket modul går du på nuværendetidspunkt på? (Går du på nuværendetidspunkt ikke til danskundervisningbedes du oplyse, hvilket modul dusenest har gået på)?1. Modul 12. Modul 23. Modul 34. Modul 45. Modul 56. Modul 67. Ved ikke[10 - single]Hvor mange lektioner om ugen modtagerdu på nuværende tidspunktdanskundervisning? (Går du på nuværendetidspunkt ikke til danskundervisningbedes du oplyse, hvormange lektioner om ugen, du senestmodtog danskundervisning)1. Mellem 0 og 5 lektioner2. Mellem 6 og 10 lektioner3. Mellem 11 og 15 lektioner4. Mellem 16 og 20 lektioner5. 21 lektioner eller derover6. Ved ikke[11 - single]Hvor mange timer om ugen brugerdu i gennemsnit på hjemmearbejdeog lektier? (Går du på nuværendetidspunkt ikke til danskundervisningbedes du oplyse, hvor mange timerom ugen, du senest i gennemsnitbrugte på hjemmearbejde og lektier)1. 0 timer2. Mellem 1 og 2 timer3. Mellem 3 og 5 timer4. Mellem 6 og 10 timer5. Mere end 10 timer6. Ved ikke[hvor grad 1]I hvilken grad har du selv indflydelsepå:[12 - single]Hvor ofte du modtager undervisning?1. Slet ikke2. I ringe grad3. I nogen grad4. I høj grad5. I meget høj grad6. Ved ikke[13 - single]Hvilket tidspunkt på dagen du modtagerundervisning?

More magazines by this user
Similar magazines