BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE - Social

sm.dk

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE - Social

lidt skæv fordeling, således at bl.a. thailændere og filippinere er overrepræsenteret,mens personer fra Syrien og Afghanistan er underrepræsenteret. Blandt I-kursisterne er kvinderne desuden overepræsenteret i undersøgelsen, mens yngrekursister generelt er lidt underrepræsenteret, jf. bilag 3 om undersøgelsens repræsentativitet.Der skal i analysen tages forbehold for de ovenfor omtalte skævheder i stikprøven,når der generaliseres til hele populationen. Samlet set vurderes det dog, atder tale om en solid dataindsamling.

More magazines by this user
Similar magazines