VERDENS bEDSTE UDDANNELSE - Danmarks Landboungdom

landboungdom.dk

VERDENS bEDSTE UDDANNELSE - Danmarks Landboungdom

LandboUngdom politiskGrøn VækstApril 2009RegeringenLandboUngdoms holdningtil grøn VækstTekst: Jane Lindedam,næstformand LandboUngdomI sidste del af 2009 har Ledelsensens nye opbygning og sikring afduktionslederuddannelsen. Vi vilkommer ikke til at få den store be-• At støttepolitik bliver ført påvil være, at man stækker den euro-arbejdet med de lovforslag, der erkvalitet og kvantitet i fødevarepro-sikre at landbruget forvaltes af folktydning, fordi miljøkravene sættereuropæisk plan og ikke mellempæiske (mere CO2-venlige) kød-kommet som følge af Grøn Vækstduktionen.med den fornødne uddannelse!grænser for væksten. Et bedre for-de nationale statskasserproduktion. Det er ikke fair at ladeforliget fra juni 2009.slag ville være helt at fjerne land-• At der gøres en samlet indsatsfødevareproducenterne betale pri-LandboUngdom bliver hørtLandbrugsjordbrugsloven. Den er allerede afskaf-for at styrke forståelsen mellemsen for verdens miljøudfordringerÆndringer i landbrugslovenBlandt andet ønsker LandboUng-Vi har protesteret mod, at manfet i en række andre lande og maneuropæiske forbrugere og deresog dermed bære det økonomiskeLandbrugsloven moderniseres gen-dom ikke fortrinsstillingen fortsat,ifølge ændringsforslaget skal kun-vil stadig skulle gennem miljøan-producenteransvar for alle forbrugeres spiseva-nem Grøn Vækst, og LU Ledelsensda det ikke hjælper unge til nem-ne opkøbe landbrugsjord og be-søgninger for at kunne udvide.• At mindske papirbyrden og sørgener.høringssvar til politikerne bak-mere at udvide deres areal efternytte arealerne til naturformål.for at reglerne ligger fast i mereker op om de ændringer, vi fin-etablering. Vores holdning ser udLandbrugsjord skal ikke tages ud afCEJAend et par år ad gangenVi arbejder i Ledelsen for DIG – Såder positive. Blandt andet ophæ-til at være blevet hørt, da Føde-drift, men fortsat drives med formålDet politiske arbejde foregår ikkehvis du har et landbrugspolitiskves grænsen for antal dyreenheder,vareminister Eva Kjer Hansen forat brødføde verdens befolkning.kun i Danmark. LandbrugsstøttenKlimapolitikemne eller et generelt emne, der erog der kan drives større landbrugnyligt har taget emnet op, og nu(CAP) efter 2013 er blevet diskute-I øjeblikket arbejder Ledelsen medvigtigt for unge, og som du gerneuden loft over jordtilliggende el-snakker afskaffelse af fortrinsstil-Mangler i forligetret rigtig meget. LU Ledelsen harnæste CEJA position om klimapo-vil have mere fokus på, så kontaktler antallet af dyr. En del af æn-lingen. Desuden har vi bedt om atLandboUngdom har påpeget, atisær arbejdet for:litik. En af vores vigtigste pointerledelsen.dringerne vil gøre det nemmere atfå indskrevet, at uddannelseskravet,ændringerne i landbrugsloven bør• At unge landmænd i EU har sam-er, at de afgifter, der tænkes pålagtdanne selskaber. Men vi har ogsånår man vil erhverve bedrifter overfølges op med effektivisering afme procentvise kredit- og støttekød, ikke må forringe europæiskegjort opmærksom på visse punkter,30 ha, minimum er som virksom-miljøgodkendelser, således at nyemuligheder under fx etablering,landmænds konkurrenceevne i for-som vi finder uhensigtsmæssige ihedsleder, og at en driftsansvarligtiltag får en reel indflydelse påmen at vi også lever op til sammehold til udenlandske producenter.forhold til landmandsuddannel-som minimum har fuldført pro-landbrugsstrukturen. Grøn Vækstkrav og miljørestriktionerKonsekvensen af en afgift i Europa2829


LU:Kort nytDet går rigtig godt i LandboUngdom. Bestyrelserne kører godtog medlemmerne strømmer til. Derfor inviterer LandboUngdomtil en dag, hvor vi giver den…MAX GAS!Vi ses lørdag 21. november på Gråsten Landbrugsskole. Hardu endnu ikke tilmeldt dig, så kontakt Landscentret på 87405525 og hør, om der er ledige pladser tilbage.Du vil bl.a. kunne opleve:Humor til du får ondt i maven v/ humorist Rune GreenLandboUngdoms svar på Anders og Peter Lund Madsen v/brødrene Niels og Per BremsLandbrugsgazelle og igangsætter v/ tidligere LU formand LarsHansenUdfordringer og oplevelser v/ Jens Romundstad(Biker Jens)Unge på landeti MarokkoNordsjællands LandboUngdomhar sendt tre modigeLU’ere til Marokko for at besøgeprojektet Rural FamilyHouses, 60 kilometer fra Casablanca.Projektets formål erat fastholde elever, som kommerfra svære sociale og økonomiskekår, i uddannelse.LU’erne skal se, hvordan landbruger bygget op i Marokko.Hvordan ligger de unge eleveruddannelsesmæssigt? Hvordanundervises de? Hvor meget selvbestemmelse har de? Og hvordanarbejder de med praktikperioder?For LandboUngdoms medlemmer er det også en unik chance for atlære noget om unge fra andre kulturer og gennem dialog sætte sigind i forholdene for marokkansk ungdom. Læs mere om turen i næstenummer af LU-bladet.30X i kalenderenNovember:12. Møde med Landbrug & Fødevarer,København13. Regionsformandsmøde19.-20. Magt og indflydelse - politiskkursus, København21. MAX GAS, Gråsten Landbrugsskole24.-28. Agromek, Herning27.-28 Udviklingsdøgn, SkovlyDecember2. Møde i Fællesudvalget forLandbrugsuddannelsen7. Frist for indsendelse af medlemserklæringertil Landscentret.10. Møde i Udvalget for LandbrugetsLederuddannelser,København11. Ledelsesmøde, SkejbyJanuar13.-17. Vingstedkursus,VingstedcentretMarts:5.-6. Martskurser,Dalum LandbrugsskoleSe også kalenderen påwww.landboungdom.dkNæste LU:Allerede 23. december kan du igenfinde et spændende LU: Blad i dinpostkasse. Har du gode idéer til bladet,så send dem til Jesper Hall senest23. november på jbh@landscentret.dkeller ring på telefon 87 40 55 26En flot blondine er ude og køreen tur, da hun ud på aften opdagerat hun er faret vild.Hun bliver derfor nødsagettil at sove ude i det fri.Men… Midt i nattens mørke,ser hun et lys. Hun gårhen til gården, og blondinenbanker pænt på døren.(Bank-bank-bank.)(Døren bliver åbnet.)“Ja, hvad er der,” spørger en lillefed bonde med stort skæg.“Jeg er desværre faret vild,forklarede blondinen. Så er detmuligt, at jeg kunne låne enseng?”“Ja,” svarede bonden, “på en betingelse. Jeg har2 sønner på 20 og 21 år, og de er begge jomfruer.Jeg vil ikke have, at de lærer om den slagsukristeligheder, så hvis du lover at holde fingrenefor dig selv… Så kan du sove her.””Det skal jeg nok”, svarede blondinen.Men natten var lang og den søde kløe viste sigsnart. Hun listede derfor ind til sønnerne, hvorhun hæst hvisker “ta’ mig!”De to sønner aner ikke deres levende råd. Hunvar derfor nød til at forklare dem, hvordan mangjorde det… For en sikkerheds skyld fik de hveret kondom på. Hun forklarede dem, at det varfor at undgå, at hun blev gravid.Dagen efter kørte blondinen af sted i sin bil ogårene går…30 år senere:I huset sidder de 2 sønner og taler…Søn 1: “Kan du huske den dejlige blondine?”Søn 2: “Ja! Hvad med hende?”Søn 1: “Er du egentlig ikke ligeglad med, at hunbliver gravid?”Søn 2: “Jooo, hvorfor spørger du?”Søn 1: “Jooo, for hvis du er ligeglad, og jeg erligeglad… Skal vi så ikke bare tage de her skidekondomer af?”Hvad er forskellen mellem enbanjo og en trampolin?Man tager normalt sine skoaf, før man hopper på trampolinen.LU:46. årgang, nr. 6, 2009. ISSN: 1604-6498Udkommer: Januar, marts, maj, juli, september og november. Deadline til næste nr.: 23. november2009. Udgiver: LandboUngdom, Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Tlf. 8740 5000. Fax 8740 5085.Læserkreds: Alle medlemmer af LandboUngdom, landbrugsskoler, konsulenter m.v.Redaktion: Ansvarshavende Jette Riis, 8740 5520, e-mail: jtr@landscentret.dk. Redaktør Jesper Hall, 8740 5526,e-mail: jbh@landscentret.dk. Claus Quiding, 2096 7669, e-mail: claus@q-munikation.dk. Redaktionen forbeholder sigret til at korte og redigere indsendte artikler.Abonnement: Ninna Dreyer Staugaard, 8740 5522, e-mail: nds@landscentret.dk. Abonnementspris 175,00 kr. pr. årincl. moms. Ændring af adresse sker hos postvæsenet og LandboUngdom.Annoncer: Ninna Dreyer Staugaard, 8740 5522, e-mail: nds@landscentret.dk.Layout: Benefits ApS, 4017 1874 Tryk: Scanprint A/S Oplag: 5.000 eksemplarer.31Til du brækker dig...- Min kone sagde, at hun ikkeville have nogen fødselsdagsgavei år, men foreslog, at vii stedet gjorde ét eller andetsammen.- Gjorde i så det?- Ja, vi skændtes over, at jegikke havde købt nogen fødselsdagsgavetil hende.- Jeg scorede en udvekslingsstudentdenanden dag.- Nå, fik I udveksletnoget?- Ja, hun fik et par øl,og jeg fik fnat.Et ungt par var lige blevet gift og efter brylluppet på deres hotelværelse,var de ved at klæde sig af for at komme i seng. Manden, dervar stor og kraftig smed bukserne hen til bruden og sagde: “Her, tagdem på.”Hun tog dem på, og livvidden var dobbelt så stor som hendes, så defaldt ned.“Jeg kan ikke have dine bukser på”, sagde hun.“Det er nemlig rigtigt”, sagde manden. “Husk på, at for eftertiden erder mig, der har bukserne på her i familien.”Derpå smed hun sine trusser hen til ham og sagde: “Prøv så at tagedem på.”Manden prøvede, men kunne ikke få dem længere end til knæene.“Pokkers, jeg kan ikke komme i dine trusser.”“Det er nemlig rigtigt”, sagde hun ”og sådan vil det være indtil duhar ændret din opfattelse.”Al henvendelse til:Udkærsvej 15, Skejby8200 Århus NÆndringer vedr. abonnementring venligst 87 40 55 22


UMMID-Nr. 46285DIG DER BÅDE VILBRUGE HÆNDERNEOG HOVEDETEr fri natur, dyr og ledelse stikord for din drømmekarriere? Så vælg en uddannelse inden for landbruget og bliv klædt på tilet fremtidssikret job, hvor du skal håndtere både maskiner, budgetter og den nyeste produktionsteknologi– og hvor fremtidsudsigterne kan blive ledelsesansvar, international handel og et liv som selvstændig.Tjek JORDENKALDER.DK – send en *sms med beskeden “JK” + navn + adresse til 1299og modtag infopakken – eller kontakt os på tlf. 80 30 30 17 og få mere information.WWW.JORDENKALDER.DKCool uddannelsessite med film, spil, chatroom og mulighed for at lave din egen customized agronaut.*Det koster alm. sms takst at sende beskeden.

More magazines by this user
Similar magazines