Managing risk, Value Management and Selling the project

it.c.dk
  • No tags were found...

Managing risk, Value Management and Selling the project

I love deadlines.I particularly likethat whooshing noisethey make as they go flying by.(Author unknown)Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin2


RisikohåndteringOprindelsen og udbredelsen af begrebet ”risiko”Risiko som begreb først udbredt i 16. og17. århundrede - Merriam-Webster angiver 1661!• Anvendt iforbindelse medopdagelsesrejser iukendte farvande...Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin4


Risici og truslerVi ser nærmere på følgende begreber• Risici og trusler - kategorier• Risikoanalyse (identificering, estimering, vurdering)• Risikohåndtering (planlægning, supervision og monitorering)• Risici, projektets størrelse og karakterVi vil overveje på følgende spørgsmål• Hvordan forebygges risici i små og store projekter?• Hvordan håndteres risici når de alligevel opstår - strategier ogmetoder?Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin5


Risiko / Risk - definitionKilde:http://www.onlineordbog.dk/wordnet/en/Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin6


Risiko / Risk - definitionPrøv også:http://www.merriam-webster.com/Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin7


Risiko• Findes i fremtidsorienterede samfund• En hændelse som måske vil indtræde og som fårkonsekvenser... Tvetydigt begreb:• negativ ladet, noget som vi håber ikke vil indtræde• [På engelsk: RISK ≠ OPPORTUNITY]Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin8


Risiko - Giddens side 26...• External risk• Jordskælv• Oversvømmelser• Epidemier• Hungersnød• Manufactured risk• Drivhuseffekten• Syreregn• Fukushima /Barsebäck/Chernobyl• GMA eller SARS• Det er Guds vilje• Fatalisme• ReaktivKilde:Anthony Giddens, “Runaway World”http://www.it-c.dk/courses/MPPL/F2012/GiddensRunAway.pdf• Risikovurdering• Risikohåndtering• ProaktivProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin9


Risikostyring (1)− Hvad er en risiko?− Noget man kan forudse, men som man ikke kan/vilplanlægge fuldstændigt imod.− Hvordan kan man behandle en risiko?− Forebygge− Sikre beredskab− Hvilken vægt skal man tillægge en risiko?− Sandsynlighed− KonsekvensProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin10


Risikostyring (2)− Identifikation og opfølgning:− Før projektstart− Løbende revurdering− Intern/ekstern vurdering?− Intern pga. tæt kobling til projektledelsens handlingsplan− Ekstern pga. projektledelsens bias til at overse risici, samtmulighed for at vurdere projektledelsens handlinger− Husk at skelne mellem risikostyring og egentligteksternt projektreviewProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin11


Risikostyring (3)− Typologisering af risici:− Faktisk opnåelse af funktionalitet− Mulighed for videreudvikling og drift− Risiko for ekstern kritik af styring/resultaterProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin12


Risiko-ledelseKilde:Stig Bang, Stig Efsen m.fl.”Kvalitetsstyring i systemudvikling”Teknisk ForlagProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin13


GENERELLESOFTWARERISICIKilde:Stig Bang, Stig Efsen m.fl.”Kvalitetsstyring i systemudvikling”Teknisk ForlagProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin14


Nedbrydningsstruktur for kvalitet- checkliste for risici - version 1Kilde:Cadle & Yeates,Project Management for Information SystemsPrentice Hall, 2008, side 262Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin15


Nedbrydningsstruktur for kvalitet- checkliste for risici - version 2Ishikawa diagram eller fiskebensdiagramSe videre:http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagramProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin16


Risikovurdering• Risk exposure= likelihood X impactProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin17


Risikostrategier (jævnfør PRINCE2 ® )FOREBYGGELSEREDUKTIONOVERDRAGELSEACCEPTProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin18


Skabelon til risikohåndteringsplanBaseret på én afde fire risikostrategierReferenceNavn ogbeskrivelseStatus Påvirkning Ejer Handling LogSand-synlighedOmfangRang-ordenRPN4711Bilen brydersammen2 3 6 (1)3 1 3 (2)1 2 2 (3)3 = høj2 = middel1 = lav3 = stor2 = moderat1 = lilleProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin19


Kilde:Amrit Tiwana, Mark Keil. The one-minute risk assessment toolProgramming Languages. Vol. 2, No. 9 - Dec/Jan 2004-2005.http://www.it-c.dk/courses/MPPL/F2012/One_Minute_Risk_Assesment_Tool.pdfProjektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin20


Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin21


Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin22


Næste lektion, nr. 7• Emne - Interessenterne, underleverandørerne og ændringer• Læsning• James Cadle & Donald Yeates, kap. 18, 19 og 20;• Artikler• Om NABC (Ligger på hjemmesiden)Projektstyring og programledelse • Forår 2012 • Lektion 6 • Carsten Levin23

More magazines by this user
Similar magazines