Svedeture og flossede negle kan behandles

journet.sdu.dk

Svedeture og flossede negle kan behandles

Svedeture og flossede negle kan behandlesDu kender situationen. Kolde sveddråber løber ned af panden. Hænderne ryster, og dinefødder føles som to klumper cement. Snart vandrer nervøsiteten op og ned af Gydehutten, nuhvor eksamenstiden nærmer sig. For nogen er det en ekstra kildren i maven. For andre er det enangst, der hæmmer deres præstation totalt. RUST gider ikke råde dig til at gå tidligt i sengdagen før, for det ved du jo allerede. I stedet guider vi dig gennem tre forskellige alternativebehandlinger, der måske kan hjælpe dig af med din eksamensangst.Sofie Amalie Rasmussen – soras08@student.sdu.dkFreja Czajkowski – frcza08@student.sdu.dkAkupunktur: (fotograf Nynne Pedersen, nyped08@student.sdu.dk)Akupunktur er en 4000 år gammel behandlingsform fra Kina, der kan bruges til at få kroppen ibalance. Det foregår ved at stikke nåle i punkter forskellige steder på kroppen. Dervedneddæmpes eksamensangsten.”Akupunktur går ind og beroliger psyken så meget, at man slapper af,” siger Linda Eckhardt, derhar arbejdet med akupunktur i 4 år. Hendes speciale er hjælp mod barnløshed, men hun har ogsåhaft en del tilfælde af eksamensangst.Medicinstuderende Jeppe Holm skal prøve akupunktur for at slippe af med den nervøsitet, derrammer ham før sine eksamener.”Du har vel ikke nåleskræk,” spørger Linda Eckhardt ham, da behandlingen skal til at gå i gang.Normalt plejer hun at optage en journal, men i dagens anledning nøjes hun med en mundtligsamtale. Hun spørger indtil allergier, sygdomme og Jeppe Holms forhold til eksamen.Herefter starter den egentlige behandling, hvor Jeppe Holm får stukket nåle i fødder, ben, arme oghoved. ”Det er punkter, som stresser kroppen af,” forklarer Linda Eckhardt. Det er klientensproblem, som afgør, hvilke punkter der skal stimuleres.”Nålene provokerer kroppen til helbredelse,” siger hun og tilføjer, at efter tre behandlinger skalklienten kunne mærke en forskel. Ellers er man ikke modtagelig over for denne type behandling.1


Linda Eckhardt finder tæppe og beroligende musik frem, så Jeppe Holm kan ligge og slappe af,mens nålene får lov til at virke. Det tager 25 minutter. Ifølge Linda Eckhardt kan klienten ofte føleen prikken, der hvor nålene sidder, og man bliver desuden meget afslappet.Jeppe Holm er da også døsig efter behandlingen:”Jeg kunne godt mærke, at jeg blev varm og tung i kroppen. Det føles som om kroppen er heltsmattet ud.” Han kan dog ikke sige med sikkerhed, om det var afslapningen eller nålenesindvirkning, der gjorde udfaldet. Linda Eckhardt understreger, at det oftest er nødvendigt med trebehandlinger lige inden eksamen for at mærke forskellenBehandler: Linda EckhardtAdressen: Mageløs 1, 1. Th5000 Odense CTlf: 22 50 38 48Pris: 350 kr. pr. behandlingTid: ca. 40-45 minForløb: 3 behandlinger anbefaleskort tid inden eksamen.Kinesiologi: (fotograf Freja Czajkowski, frcza08@student.sdu.dk)Kinesiologi er en behandlingsform, hvor man går ind og fjerner stress frakroppen. Der bliver arbejdet med bevidstheden, underbevidstheden ogkropbevidstheden (kroppens bevidsthed om sig selv). Ved behandling afeksamensangst hjælper behandleren klienten med at finde frem til detkonkrete problem og løse det."Alle muskler er forbundet til hjernen. Det er hjernen, det hele drejer sigom," siger Hertha Borup, som er uddannet læge, og har arbejdet med kinesiologi i 6år."Det er dig, der bestemmer, hvad der skal tages fat i," siger hun til SaraWiese Kristensen, der skal behandles for eksamensangst. Sara Kristensenstuderer til daglig journalistik på SDU og har tidligere haft mangeproblemer med mundtlige eksamener. Under eksamenerne oplever hun at gå helt i sort, hvis hunbliver spurgt om noget, hun ikke kan svare på.Hertha Borup spørger ind til Sara Kristensen´s generelle sundhedstilstand og2


hendes oplevelser med eksamen. Det skal hjælpe Hertha Borup med at finde udaf den konkrete problemstilling omkring eksamensangsten, for til sidst atfjerne stresset omkring eksamen, så Sara Kristensen i fremtiden kan klaresine mundtlige eksamener.Behandlingen starter ved at teste Sara Kristensen. Hun skal via armen svareja eller nej med kropbevidstheden. Hvis musklen i armen bliver stærk, er detet "ja". Hvis musklen bliver svag, er det et "nej". Kroppen når at svare,før man selv bliver bevidst om det. Denne muskel feedback mekanisme afhængeraf om kroppen opfatter kinesiologens ord som en udfordring eller enbelastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og belysede dybere sammenhænge og årsager til forskellige lidelser. Kommunikationenmed kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan. Metoden ergennemgående i hele behandlingen."Jeg er villig til at slippe min eksamensangst," får Sara Kristensen beskedpå at sige og hendes muskelsvar er svagt. Efter behandling er musklen stærk,når hun siger sætningen, derefter finder hun vha. muskeltestenårsagstidspunktet og behandlingen gentages. Det er for at sikre sig, at huner klar til at slippe angsten.Årsagen til at Sara Kristensen går i sort skal findes i hendesunderbevidsthed. Hertha Borup følger et såkaldt adfærdsbarometer. Når hunsiger en række ord, vil det udløse en reaktion hos klienten. Ordene "intetvalg" er det, som Sara Kristensen reagerer på. De kommer frem til, at hunblokerer under eksamen, hvis hun føler sig hæmmet, og ikke har noget valg.Det sker hver gang, hun bliver spurgt om noget, hun ikke kan svare på. Hunskal derfor lære at se de muligheder, hun har i eksamenssituation."Det giver meget god mening," siger Sara Kristensen og forklarer, at hunegentlig aldrig har tænkt over det på den måde før.""Jeg er god til at se flere valgmuligheder", skal være Saras mantra ved eneksamen," fortæller Hertha Borup. Det er en sætning, der indprentes i hende,så hun kan bruge den til hver eksamen. Under eksamenen kan hun nu flytte sigfra de negative følelser, for derved at undgå at gå i sort. Behandlingenafsluttes med at hun kan sige sætningen uden at det stresser hende, altså atmusklen er stærk mens hun siger sætningen.3


Efter behandlingen føler Sara Kristensen sig lidt træt, men er også megetpositiv over for oplevelsen. Hun kan ikke svare med sikkerhed, hvad der vilske ved næste eksamen, men hun føler sig ret sikker på, at hun kan takle detpå en helt anden måde. Hun vil helt sikkert bruge sit nye mantra ifremtidige pressede situationer.Hertha Borup fortæller, at der i Sara Kristensens tilfælde ikke er brug forflere behandlinger for eksamensangst, men det kan svinge fra person tilperson."Det er så individuelt, hvad du har med dig," forklarer hun.Behandler: Hertha Borup(læge, RAB registreret, DKKinesiologi)Adresse: Blankegaardsvej 7,Roerslev, 5466 Asperup (v.Nørre Åby, Fyn)Tlf: 64 48 16 00Pris: 600 kr. – 10 % rabat tilbørn og unge underuddannelseTid: 2-3 timerForløb: normalt 1 behandling. Inogle tilfælde flere.HYPNOSE (fotograf: Sofie Amalie Rasmussen, soras08@student.sdu.dk)Når du hører ordet hypnose, forestiller du dig sikkert en mand, der render rundt, og tror, at han eren kylling. Det er den sceniske form for hypnose, men det er ikke den slags hypnose, behandlerPeter Toft bruger. Han bruger den kliniske hypnose, hvor klienten ligeledes kommer i trance, mendog er i stand til at huske oplevelsen bagefter.”Klienten kan i realiteten rejse sig op og gå når som helst under behandlingen,” siger Peter Toft,der primært arbejder med rygestop, men også eksamensangst fylder programmet.”Hypnose er en hurtig og fremadrettet metode,” siger han og fortæller, at han har udført dennetype behandling i snart fire år.”I princippet kan alle hypnotiseres,” forklarer han, ”men rationelle mennesker er oftest sværere athypnotisere, fordi de ikke tør at hengive sig til behandlingen.”Foruden hypnose er Peter Toft også uddannet i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering); enbehandlingsform, hvor man igennem forskellige øvelser arbejder med sin personlighed ogmentalitet.4


Trine Højbusk Nielsen, journaliststuderende på SDU, lider af eksamensangst. Hun har prøvet at gåi stå til eksamener, og ikke vide, hvad hun skulle stille op med sig selv eller situationen. Det er daogså hendes oplevelser, som Peter Toft spørger ind til i den samtale, som behandlingen altidstarter med. Herefter udfører de sammen en NLP-øvelse, hvor Trine Nielsen får indlagt et mentaltpunkt; et såkaldt anker. Dette anker ligges et sted, hvor man normalt ikke rører sig, som foreksempel overarmen, hvor hun fik lagt sit. Ankeret dannes ved at associere sig frem til dendårligste eksamensoplevelse klienten har haft. Denne oplevelse skal genopleves og erstattes med etpositivt minde om et godt eksamensresultat. Til en eksamen skal Trine Nielsen så trykke på armenog aktivere ankeret, så angsten neddæmpes.Under den sidste del af behandlingen bliver klienten lagt i trance, hvor Peter Toft skaber kontakttil klientens underbevidsthed. Trine Nielsen skulle forestille sig, at hun gik ind i et rum medknapper. Knapperne symboliserede forskellige følelser, der kunne skrues op eller ned for.”Jeg skulle skrue ned for min eksamensangsts-knap,” fortæller Trine Nielsen efter trancen. Hunskulle lade sin underbevidsthed skrue ned for knappen, da det ikke altid er godt at slukke helt fornervøsiteten.”Det var en underlig følelse,” fortæller Trine Nielsen efter behandlingen er overstået. Hun føler sigdvask, og en smule træt, men er dog meget fortrøstningsfuld.”Nu glæder jeg mig faktisk til den næste eksamen,” smiler hun. ”Jeg kan ikke vente med at se, omankeret virker.”HYPNOSEBehandler: Peter ToftAdresse: Byvej 24, Faaborg. Klinikken flyttes snart til Odense C.Tlf. nr.: 22 36 29 39Pris: 750 kroner per behandlingTid: 1 – 1 ½ timeForløb: Antallet af behandlinger afhænger helt og holdent af klientens vilje.Nogle kan nøjes med en enkelt behandling, mens andre har behov for 2-3 behandlinger.- RUST’s udsendte var ikke selv til stede under behandlingen. Det er Peter Toftskutyme, da det ifølge ham forstyrrer klienten.5

More magazines by this user
Similar magazines