Du kan også hente brochuren.

saedding.malerfirma.dk

Du kan også hente brochuren.

Gode råd - inden du går igang• Baner må ikke “trække” mere end 15 minutter, da banerne udvider sig ved fugtpåvirkningfra klisteren. Jo længere tid, de “trækker” - jo bredere bliver banerne. Når de så tørrer,kryber de sammen igen og hvis de har været for brede (trukket for længe), kan de revneved samlingerne.• Sørg for god ventilation så limen er ordenlig tør, inden du maler.• Brug altid frisk klister. Klister, der har stået i flere dage, bliver bakteriangrebet. Det giversig udslag i gulbrune skjolder, der kan vandre gennen malingen.IndkøbslisteSavsmuldstapetTapetklisterSpartel medium, spartelmasseMikrodispersBred spartelTapetsaksLimkostTapetbørsteBindoplast vægmalingOpsætning af savsmuldstapetMaler tipswww.mal-mal.dkNordsjö er en af Nordens største producenter af kvalitetsmaling til den professionelle maler.Produkterne forhandles i Danmark kun hos Sadolin Grossist Center og Malerens Lagersalg.


Er væggene tidligere malede,1skal de afvaskes grundigt medGrundrens og eftervaskes med rentvand. Dernæst spartler du hullermed Spartel medium. Er det nyevægge af puds, gipskartonpladereller lignende med spartelreparationer,skal der grundes og forlimesmed Mikrodispers.Rundt omkring døre og stikkontakterskal du klippe/skære4tapetet til, som vist på tegningen.Tapetet skal støde helt op til kanterog hjørner for at få det pænesteresultat.Mål fra gulv til loft og læg 5-102cm til. Skær nogle baner til ogpåfør klister i passende mængder -ikke for tyndt lag. Start fra midten afbanen og stryg ud mod kanterne.Når hele banen er limet, folder dutapeten, som vist på tegningen. Dukan forlime 2-4 baner ad gangen, ogde skal ligge og “trække” 5-10minutter inden opsætningen.Husk at fjerne overflødig tapetklisterinden den tørrer med en5fugtig klud. Tapetklister kan givematte skjolder på malede flader.Efter et døgns tørring kan du malemed Bindoplast vægmaling i denkulør og glans, du ønsker.Den første bane sættes op efter3en lodsnor, så den bliver heltlige. Start f.eks. ved en dør. Banenplaceres øverst på væggen og skubbesforsigtigt på plads. Banen glattesmed en tapetbørste - nedad ogfra midten og ud mod kanterne. Nårdu når fodlisten, fjernes det overflødigetapet ved at klippe det resterendetapet væk med en tapetsaks.Den næste bane sættes op vedsiden af den første kant med kant,d.v.s. uden at overlappe hinanden.

More magazines by this user
Similar magazines