Dansk Kvæg kongres, Dansk Kødkvæg i vækst - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk
  • No tags were found...

Dansk Kvæg kongres, Dansk Kødkvæg i vækst - LandbrugsInfo

Nyt fra TeamKødkvægrådgivningBenchmarkingv/ Teamleder Per Spleth,Dansk KvægDansk LandbrugsrådgivningLandscentret | .


Rådgivning Kødkvæg 2008-2009• Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16rådgivere fordelt over landet:Rådgivningsteam Kødkvæg• I foråret startede ca. 40 nye ERFA-gruppermed 6-10 deltagere i hver gruppe.• Fokus på græsmarksstyring, grovfoder,selvforsyning og økonomi – Benchmarking.Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


Nøgletal til kødkvægsbesætningerDer er nu mulighed for at trække ennøgletalsudskrift på allekødkvægsbesætninger i Danmark!Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


Eksempel påudskriften’Nøgletal, Kødkvæg’Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret |


Indsatsområder – Kødkvæg• Optimal fodring til alle dyr med ”billige”fodermidler.• Lav kalvedødelighed – mål er under 5 %.• Kvier skal kælve, inden de er 28 mdr. gamle.• Kælvningsinterval under 365 dage.• Høj tilvækst hos kalve.• Kælvning på det rigtige tidspunkt på året.Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


Lav kalvedødelighed!• Ca. 4 % dør i fødsel, og 7 % inden de er ½ år.• Undgå fede køer.• Genetik/avl.• Fodring• Mineraler/vitaminer• Supplerende foder til kalve.• Hygiejne – undgå navlebetændelse.• Udsæt køer med dårligt yver/lavmælkeproduktion.Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


Tjen penge på dit kødkvæg!• Høj selvforsyningsgrad af foder• Græs/hø, majs eller valset korn• Evt. biprodukter – hvis de billige• Kælvning på optimalt tidspunkt, dvs.kælvningsperiode fra september til december!• Fravænning, så slagtedyrene kan leveres tilbedste pris (september - december).• Billig afgræsning – få evt. betaling for at lavenaturpleje!Fortsættes…Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


…fortsatTjen penge på dit kødkvæg!• Lang afgræsningsperiode (20. april - 15.november).• Afgræsning på ekstensive arealer ernormalt kun fra 15. maj - 30. september,hvis de skal have tilvækst.• Brug valset korn samt mineraler i etkalveskjul.• Afsætning af slagtedyr, koncepter –levedyr – Feedlots?Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


Økonomi i Kødkvæg 2008• 23 besætninger har afleveret tal for 2008.• Der er lavet en ensartet opgørelsesmetode.• Benchmarking 2008.Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk Kvæg


Gennemsnit af de 5 bedsteDansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk KvægIndtægter:Slagtning 7.221Køb/salg levebrug 1.006Besætningsforskydning 915Handyrpræmie 398Indtægter i alt 9.541Udgifter:Foder -4.897Dyrlæge og diverse -441Daka -3Strøelse -601Udgifter i alt -5.943DB pr. årsammeko 3.598Mvj tilskud 579Naturpleje 1.556NøgletalAntal årsammekøer 29,5FE/kg tilvækst 8,916Alder ved 1. kælvning 27,26Antal kælvninger pr årsko 1,04Gns. Kælvningsinterval 372,2% dødfødte kalve 4,8Daglig nettotilvækst tyrekalve 674,4EUROP klasse tyrekalve 9,238EUROP klasse køer 7,1554


Dansk LandbrugsrådgivningLandscentret | Dansk KvægGennemsnit af alleIndtægter:Slagtning 6.373Køb/salg levebrug 407Besætningsforskydning 1.170Handyrpræmie 382Indtægter i alt 8.331Udgifter: 0Foder -5.628Dyrlæge og diverse -501Daka -14Strøelse -755Udgifter i alt -6.897DB pr. årsammeko 1.434Mvj tilskud 477Naturpleje 578Nøgletal 0Antal årsammekøer 34,85Hovedrace 0,00FE/kg tilvækst 9,41Alder ved 1. kælvning 27,96Antal kælvninger pr årsko 1,05Gns. Kælvningsinterval 380,56% dødfødte kalve 5,56Daglig nettotilvækst tyrekalve 706,56EUROP klasse tyrekalve 9,16EUROP klasse køer 5,93

More magazines by this user
Similar magazines