Indlægget i hovedpunkter 3D bymodeller – hvad er det? Forskellige ...

geoforum.dk
  • No tags were found...

Indlægget i hovedpunkter 3D bymodeller – hvad er det? Forskellige ...

Indlægget i hovedpunkter3D bymodel af København- Metoder, værktøjer, resultater og fremtidige udviklingsmulighederGeoforum seminar23. september 2004• Hvad er digitale 3D bymodeller?• Forskellige produktionsmetoder• Primære produkter• Visualiseringer og værktøjer• Fremtidige udviklingsmuligheder• Konklusionerwww.blominfo.dkBlomInfo A/S3D bymodellerhvad er det?• Grundlæggende skelnes mellem to typer:– Konstrueret Solid Geometri (3D objekter)Forskellige produktionsmetoder (1)• Automatisk generering på grundlag af 2D-kort– dvs. tildeling af højder fra fx registeroplysninger om antal etager– Grænse repræsentation” (Trådmodel + flader)www.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/SForskellige produktionsmetoder (2)• Laserscanning– dvs. digital terrænmodelmed beregnede punkter– Mulighed for efterfølgendehalvautomatiseredeprocesserForskellige produktionsmetoder (3)• Fotogrammetri– dvs. detaljeret konstruktionsmetodepå grundlag af luftfotos– Økonomisk mest realistiskemetode, der giver en høj kvalitetmed muligheder for en bredanvendelse• Integreret med de eksisterendedigitale, tekniske kort– Identiske bygninger i kort ogbymodel– Fælles ajourføring af kort ogbymodelwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/S


BlomInfo 3D By ®• BlomInfos koncept er baseret på trådmodellen; enavanceret DTM (Digital Terræn Model):– Detaljeret beskrivelse af et bebygget område, inkl. bygninger,terrænet og væsentlige træer / trægrupper– En datamodel som kan håndteres i standard CAD og GIS– Viderebearbejdning er mulig (Montering af digitale fotos,tilknytning af databaseinformation, drapering af ortofotos etc.)– Multifunktionel model (mange anvendelsesområder)– Produceret til lav pris og billig at opdatereTrådmodellen• Konstruktion af tage og beregning af lodlinier, somforbinder taget med bygningsomridset (“fodaftrykket”)www.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/SFlademodellenVirkeligheden er myriader af detaljer!• Beregning af flader på tage, facader og terrænwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/SKvalitet og specifikationerResulterende produkt - Trådmodellen• Kvalitetsaktivitetsplan for hvert projekt• Kravene til kvalitet og fuldstændighed bygger på TK99,den danske kortstandard• Detaljerede tekniske specifikationer:– Nøjagtighed af bygningerne 10 cm / 15 cm– Nøjagtighed af terrænmodel 50 cm– Detaljer i bygningsomrids større end 30 cm i planen og 45 cm ihøjden medtages– Detaljer i tagfladen større end 3 m i plan eller højde medtages(kviste, skorstene m.v.)– Knæk i tagflade med pilhøjde større end 45 cm– Registrering af nye bygninger og tilbygningerwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/S


Resulterende produkt - FlademodellenKøbenhavns 3D bymodel• Mere end 125.000 bygninger er fotogrammetriskregistreret• Bymodellen består af mere end 3.000.000 vektorer derer dannet mere end 6.000.000 flader• Mere end 175.000 træer og trægrupper er registreret• Finansieret af Københavns Kommune og salg afbrugsret til modellen (Teleselskaber)• Årlig opdatering af modellen kombineres medgrundkortajourføringenwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/SViderebearbejdning af 3D bymodellenVisualisering• Drapering af digitale ortofotospå tage og terræn• Indarbejdning af projekter• Påsætning af tekstur ellermontering af digitale billederpå facader• Data leveres i forskellige filformater inkl. DSFL, DGN,DWG/DXF og 3DS Max• Data kan bearbejdes i CAD programmer, mange GISmoduler og en bred vifte af visualiseringsprogrammer• Videoklip og Internet-publisering er oplagte medier fordistribution af informationerwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/SVideoklipSkyggediagrammerwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/S


3D i lokalplanlægningen (1)3D i lokalplanlægningen (2)www.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/S3D i lokalplanlægningen (3)Den ”intelligente” 3D bymodelwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/SProjekt for Kongens NytorvKonklusioner• Øget fokus på anvendelse af 3D bymodeller• Detaljerede, virkelighedstro modeller ønskes• Bred anvendelse (multifunktionelle modeller)• Kan støtte de demokratiske planprocesser• Den fotogrammetriske bymodel er fremtidssikret (enkelvedligeholdelse, yderligere detaljering m.v.), overskueligøkonomi• Mange muligheder for valg af formidlingsmedierwww.blominfo.dkBlomInfo A/Swww.blominfo.dkBlomInfo A/S