CareWare udstilling - CareNet

carenet.nu

CareWare udstilling - CareNet

Skal Danmark være med- eller skal Danmark ikke være med?CareWare er en saltvandsindsprøjtning til velfærdsteknologiensudvikling i Danmark og har til formål at samle detvelfærdsteknologiske aktørfelt i Danmark. Med CareWareser vi på de teknologiske muligheder, når vi for brug hjælp,pleje og behandling. Men velfærdsteknologi? Handler detogså om merværdi for den enkelte borger, som har behovfor hjælp og støtte? Og handler det om lukrative og nyttigeforbindelser mellem det offentlige og dansk erhvervsliv? Ja!Og initiativet, CareWare, er sat i verden for at belyse ogproaktivt handle på netop dette.Fra 3D-patientjournaler, tele-medicin og virtuelle lægekonsultationertil robotter i hjemmet. CareWare stiller skarpt påden nyeste velfærdsteknologi og gør den håndgribelig, ogdenne udstilling stiller teknologierne åbent til skue, så dukan se, høre og røre ved fremtiden inden for velfærds- ogsundhedsteknologi.Men hvorfor være med, når man kan være foran og på forkantmed udviklingen? For Danmark er nemlig med og markerersig på flere områder. Men udgangspunktet må være,at Danmark kan og skal være en førende spiller i den internationalevelfærdsteknologi-elite.Sundhed og velfærd handler om hver enkelt borger i Danmark,og derfor er CareWare et fælles og fremadskuendeprojekt, som skal sikre Danmark en billet til fremtiden.


CareWare udstillingen kan du fx opleveInteraktivt sanserumDen digitale patientElektronisk plaster på såretVirtuel obduktionSanserummet udnyttes til stimulering afEn 3D model af menneskets anatomi viserTrådløs måling af kroppens helbredstil-Ved hjælp af en række avancerede scan-voksne udviklingshæmmede. Kom ind ogen række informationer om patientens til-stand kan være ønskeligt i mange tilfælde.ningsmetoder kan man lave en virtuelprøv det interaktive sanserum. Få et indblikstand. Teknologien anvendes blandt andetDELTA viser det nye elektroniske plasterobduktion uden at skære i liget. Metodeni, hvordan beboere og personale i Lands-til at visualisere diagnoser og behandlin-frem. Plasteret foretager en række målingergør det muligt at opdage ting, der ellersbyen Sølund kommunikerer med hinandenger. Oplev den intuitive tilgang til patientin-på kroppen og overfører dem trådløst til enkan være svære at finde, og interfacet erpå en temmelig usædvanlig måde.formationer.computer eller en håndholdt terminal.naturligvis et berøringsfølsomt bord.

More magazines by this user
Similar magazines