Stig Kyster-Hansen

toef.dk

Stig Kyster-Hansen

Godstransport i DanmarkJernbanen som alternativ – hvad kan den tilbyde?Stig Kyster-HansenDB Schenker Rail Scandinavia A/S1


Jernbanen kan tage en stor del her og nu• Meget af det nuværende gods via Mols-linien er løsetrailere, der transporteres chaufførløse over Kattegat. Detvil være oplagt at sætte dem på tog• Vi har allerede velfungerende transportsystemer frahenholdsvis Århus og Taulov til Høje Taastrup• Transporttiden vil være nogenlunde den samme som medlastbil/færge• Takket være en fremsynet politisk indsats på Christiansborger de to kombiterminaler i hhv. Høje Taastrup ogTaulov meget tæt på at være opgraderede og moderniseredetil endnu mere kapacitet – Høje Taastrup står klarsenere i denne måned2


Muligheder med jernbanenÅrhus – Høje Taastrup• I dag:2 rundløb om ugen i samarbejde med A.P. Møller - Mærsk• Fra september: op til 7 rundløb om ugen• Årlig kapacitet: 15.000 trailere og 19.000 TEUTaulov – Høje Taastrup• I dag:2 rundløb om ugen direktesamt 3 rundløb kombineret med Malmø• Fra september: op til 7 rundløb om ugen• Årlig kapacitet: 16.000 trailere og 8.000 TEUVi arbejder på at skabe yderligere en fordobling afkapaciteten i løbet af 2012 - afhængig af efterspørgslen3


Udvidede og moderniserede kombiterminalerHøje Taastrup:Fremtidig Terminal 3Ny Terminal 2Eksisterende Terminal 1Taulov:Oplagsplads udvidet fra450 TEU til 900 TEUCentralt distributionshubi Jylland/trekantområdetOplagsplads udvidet fra400 TEU til 3.000 TEUCentralt distributionshubi hovedstadsområdetEksisterende terminalTilført oplagspladsog skinneareal• Moderniserede kombiterminaler er oplagteomdrejningspunkter for hensigtsmæssigtilrettelæggelse af godstransport• Hurtig og effektiv ekspedition med automatiskself-gate• Indhegnede, sikre faciliteter til lagring – ogsåtil kølecontainere og toldlager• Datasikkerhed og papirgang effektiviseret• Ud over at forbinde landsdelene forbinder deogså Sydeuropa med Skandinavien dagligt.Eks.: Malmø-Høje Taastrup-Hamburg-Milano• Endnu lettere og hurtigere godstransport, nårFemern forbindelsen er klar i 20204


Godstransport i Danmark- nye udfordringer kræver forandring5


Forandringer er nødvendige…• Vi i transportbranchen kan ikke bare gøre, som vi plejer,og tro på, at mere af det samme er en holdbar løsning• Vi kan ikke bare overføre forhold og specifikationer direktefra et koncept til et andet• Vi skal være parate til at gøre op med gamle vaner oghandlemønstre• Vi skal evne at se nye muligheder og nye løsninger• En af mulighederne er at tænke overordnede hensyn tilmiljø og samfundsøkonomi med i tilrettelæggelsen afgodstransport i Danmark6


Transportøkonomi i holistisk perspektiv…• Godstransporten bør tilrettelægges ud fra et holistiskperspektiv med miljø- og samfundsøkonomiske hensyn• Omkostninger til f.eks. vedligeholdelse af vejnet og ikkemindst øget spildtid i bilkøer er også en del af dettransportøkonomiske regnestykke• Nødvendigt med bedre samspil mellem transportformernefor at opnå optimal organisering• Alle involverede har ansvar - producenter, speditører,transportører, myndigheder…7


Transportøkonomi i holistisk perspektiv…Hvor skal godset hen?• Fra Århus til hovedstadsområdetKonsensus: Vi vil ikke have flere lastbiler i Trekantområdeteller over Fyn……men vi vil da heller ikke have dem tværs over Sjælland!• Uforsvarligt at lukke stadig flere halvtomme last- ogvarebiler ud på vejene = kødannelser og spildtid• Målrettet regulering kan blive nødvendig ud framiljømæssige og samfundsøkonomiske kriterier8


Det er god – og ansvarlig – forretning…• Det er sund og bæredygtig forretning at anvendejernbanen• Markante virksomheder som A.P Møller-Mærsk ogCarlsberg gør det allerede• Mere gods på jernbanen mindsker trafiktætheden ogkøerne på motor- og landeveje• Mindre spildtid i bilkøer gavner også de danskevirksomheder, deres medarbejdere og deres hverdag• Denne spildtid er et overset element i vækstdebatten• Miljøhensyn er med til at skabe præference hos kunderne• En bæredygtig holdning til transportpåvirkning giverpluspoint på goodwill kontoen, på virksomhedens miljøregnskabog er en del af virksomhedens sociale ansvar9


Godstransport i Danmark- et overbevisende miljøregnestykke10


Den mest miljørigtige transportform…Eksempel: ’Mols-linien’(beregning Transportministeriet – TEMA 2010)• Århus – Høje TaastrupÅrlig CO2 udledning ved identisk godsmængdetransporteret via henholdsvis færge/vej, vej og jernbane.Transportform CO2 udledning ReduktionFærge + vej48,3 t.tonsVej 32,3 t.tons 16,0 t.tonsJernbane 19,4 t.tons 28,9 t.tons11


Den mest miljørigtige transportform…Eksempel: Carlsberg(beregning på www.ecotransit.org)• To daglige heltog mellem Fredericia og Københavnmed ca. 1,5 mio. flasker øl og vand.12


Tak for din opmærksomhed13

More magazines by this user
Similar magazines