ÅRETS KONFERENCE OM ADHD - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ÅRETS KONFERENCE OM ADHD - ADHD: Foreningen

det heleLIVADHDmedÅRETS KONFERENCE OM ADHDDen 2. og 3. september 2010på Hotel Nyborg Strand


DET HELE LIV MEDADHDHOVED-TALEREADHD-foreningen har valgt årets tema for at understrege,at ADHD for de fleste varer hele livet, og at lidelsen påvirkerhele ens livssituation. Der er i behandlingssystemet megetfokus på det enkelte individ. Men ADHD påvirker i høj gradfamilien: forældre, søskende, partnere og børn. ADHD harbetydning for ens funktion og resultater i skolen, i uddannelsessystemetog på arbejdsmarkedet. Og ADHD påvirkerrelationer til naboer, venner og bekendte.Torsdag mellem 13.00 og 15.30 er der to sideløbende hovedoplæg,du skal vælge imellem. Du kan ikke på forhånd tilmeldedig et oplæg, men dørene vil blive lukket, når pladserne erfyldt op, så det kan som altid betale sig at komme tidligt.I år har vi 25 forskellige workshops at vælge imellem. Her iprogrammet kan du se målgruppen for hver enkelt workshop.Deltager man fx som fagperson i en workshop beregnet forforældre, bør man indstille sine forventninger på det.Det er ikke sikkert, at man som deltager får mest med hjemved at opholde sig i salen hver gang, der holdes oplæg. Måskekan en tur langs stranden, en svømmetur i poolen eller en tætpersonlig snak med en ligesindet være det, der skal til, for atfå nogle tanker og ideer på plads.I år introducerer vi en lounge med mulighed for at læse i nogleaf de gode bøger om ADHD eller lytte til musik. Hellere enfrisk tur i loungen, end en træt deltager i salen. Vi håber, atI vil tage godt imod de nye initiativer og bruge dem.Vi byder jer alle velkommen og lover to fantastiske dage iseptember ved skov og strand - kun om ADHD!ÅBNINGSTALEJette MyglegaardFormanden for ADHD-foreningen, Jette Myglegaard, bydervelkommen og præsenterer ADHD-foreningens nye udspil:Handlingsplan om ADHD.HOVEDOPLÆGADHD gennem livet1v/ Margaret Weiss (CA)(Oplægget simultantolkes)Vurderingen af voksne med ADHD er stadig baseret på børnepsykiatriskekriterier og må derfor indeholde børnepsykiatrienssyn på fx den udviklingsmæssige komorbiditet. Diagnosticeringer også stadig baseret på tilstedeværelse af symptomeri de tidlige år. Denne forelæsning vil se på, hvilke sporADHD sætter i hvert stadie af livsforløbet med specielt fokuspå diagnose og mestring, og på hvordan dette kan anvendes,så alle primære omsorgspersoner er kompetente til at vurderesymptomer gennem hele livet.Margaret WeissKlinisk professor, MD, PhD, University ofBritish Columbia, Canada. Margaret Weisser leder for en klinik, som yder støttetil mennesker med ADHD i alle aldre.Klinikken forsker og tester blandt andetnye lægemidler, ligesom der også udføresforskning i ADHD-symptomer, og hvordanpsykologisk og medicinsk behandling virkerfx melatonin brugt til forbedring af børns sovevaner samtbørns kost og ADHD.Anne Worning,Direktør i ADHD-foreningen2HOVEDOPLÆGÅrsager, risikofaktorer og modstandsevnehos ADHD-børn medadfærdsforstyrrelserv/Willy-Tore Mørch (NO)© 2010 ADHD-foreningenRedaktion: Anne Feldballe KorsgaardLayout & tryk: Weltklasse og TrackOneOplag: 6.500 eksemplarer(Oplægget simultantolkes)Willy-Tore Mørch vil præsentere to modeller for forståelsenaf ADHD: en neurologisk dysfunktionsmodel og en psykosocialmodel, hvor symptomer ses som ekstremer på en normalskala.De behandlingsmæssige konsekvenser af dette vil blive diskuteret.Derudover vil forelæsningen belyse både de biologiskeog sociale risikofaktorer, samt hvilke faktorer, der modvirkerudviklingen af adfærdsproblemer.


Willy-Tore MørchDr. psychol., professor ved Universitetet iTromsø, Regionscenter for børn og ungespsykiske sundhed. I Norge har Willy-ToreMørch stået for indføringen af WebsterStratton-metoden (De utrolige år), somer et forebyggende og behandlendeprogram for børn med adfærdsproblemer.3HOVEDOPLÆGLivet med ADHD og kognitivevanskeligheder set i et neuropædagogiskog sundhedsfremmendeperspektivv/ Peter ThyboSundhed bliver i stigende grad defineret som det at have sammenhængskrafti sin tilværelse, dvs. at livet opleves i en helhed,og at man kan mestre det. Vi ved, hvilke læreprocesser,der danner oplevelsen af sammenhæng, og at livet med ADHDkan gøre det svært at etablere sammenhængen på grund afkognitive vanskeligheder. Neuropædagogikken kan være etvigtigt værktøj til at fremme læreprocesserne, så dagligdagendermed får bedre helhed og sammenhæng.Peter ThyboSundhedsinnovator i Ikast-Brandekommune, bl.a. med ansvar for nytænkningog videreudvikling af sundhedsområdet.Har arbejdet 20 år som ledendefysioterapeut med motorik, genoptræning,sundhedsfremme, læreprocesser, (neuro)pædagogik og hjerneforskning. PeterThybo er forfatter til lærebøger ogtalrige fagartikler til danske og udenlandske fagblade ombl.a. motorik, pædagogik, læring, hjernens funktion ogsundhedsfremme.4HOVEDOPLÆGMønstre for udviklingen af ADHDi barndommen – resultater fra nydansk forskning og perspektiver itidlig opsporing og behandlingv/ Anne Mette Skovgaard”Jeg hader når de voks-nesiger at jeg skal koncentreremig. Jeg kan jo ikkegøre for det.”Frida, 8 årLOUNGEBesøg ADHD-foreningens lounge og nyd at koble hjernenfra med musik eller find inspiration i nogle af de mangespændende bøger om ADHD.POLITISK PANELDEBATRepræsentanter fra Folketinget diskuterer ADHD med deltagernei konferencen. Følg med i, hvilke politikere, derdeltager på www.adhd.dkANDERS STJERNHOLMUddannet journalist fra SyddanskUniversitet i 2007. Er radiovært på DR’sP5000 radiokanal, stand up-komiker ogmedvært på underholdningsprogrammetHøvdingebold på DR1.Anders Stjernholm har derudover skrevetklummer i bladet Woman – og så har hanADHD. Han er rigtig skarp til Sudoku ogandet meningsløst tidsspild.FESTBANDET ”SHORT-CUT”Short-Cut spiller de største dansehits. Repertoiret spænderlige fra Beatles til Kelly Clarkson, og på scenen formår de,med hver deres personlige energi og entusiasme, at givepublikum en uforglemmelig oplevelse. De anbefaler i øvrigtpublikum efterfølgende strækøvelser for at undgå alt forømme muskler dagen derpå! www.short-cut.dkÅrsagsmekanismer og udviklingsrelaterede symptomer vedADHD belyses og perspektiver ved tidlig intervention i livsforløbetmed ADHD fremlægges. Oplægsholderen trækker påviden fra forskningsprojektet Copenhagen Child Cohorte CCC2000, hvor udviklingsrelaterede mønstre for psykisk sygdomher iblandt ADHD undersøges.Anne Mette SkovgaardOverlæge dr. med., Børne- og ungdomspsykiatriskCenter Glostrup. Forskningslederfor Copenhagen Child Cohort CCC2000. Impliceret i nationale og internationaleforskningsprojekter vedrørendede epidemiologiske forhold ved psykiskesygdomme hos børn.


PROGRAM PROGRAMTorsdag d. 2 september 2010 Fredag d. 3 september 20109.00-10.00 Registrering. Kaffe med rundstykker.10.00-10.30 Formanden for ADHD-foreningen Jette Myglegaard bydervelkommen og præsenterer ADHD foreningens nye udspil:Handlingsplan om ADHD.9.00-10.30 HOVEDOPLÆG 4v/ Anne Mette SkovgaardMønstre for udviklingen af ADHD i barndommen10.30-10.45 Kaffe10.30-12.00 HOVEDOPLÆG 1ADHD gennem livetv/ Margaret Weiss (CA) (tolkes)12.00-13.00 Frokost13.00-15.30 To samtidige hovedoplæg - Tilmelding ikke mulig.HOVEDOPLÆG 2v/ Willy-Tore Mørch (NO) (tolkes)Årsager, risikofaktorer og modstandsevne hos ADHD-børnmed adfærdsforstyrrelserHOVEDOPLÆG 3v/Peter ThyboLivet med ADHD og kognitive vanskeligheder set i etneuropædagogisk og sundhedsfremmende perspektiv10.45-12.00 WORKSHOP BB1. Socialt arbejde med forældre til børn m. ADHDB2. Kortlægning af sociale indsatser for pers. med ADHDB3. Gode råd til sagsbehandlingB4. Sociale udfordringer – livslang læringB5. Behandling af ADHD med terapi og medicinB6. ADHD og hverdagsmestringB7. Narrativ terapi og ADHDB8. Netværket som pædagogisk idé12.00-13.00 Frokost13.00-14.00 POLITIKERPANELse på adhd.dk, hvem der deltager.14.00-14.15 Kaffe15.30-16.00 Kaffe16.00-17.30 WORKSHOP AA1. Undervisning af voksne med ADHDA2. Metoder i forældrevejledningA3. Vinterpædagogik–undervisning af børn m. ADHDA4. Det raske barn med ADHD (tolkes)A5. Neuropsykologens rolle i udredningA6. Indsigt i unge/voksne i kriminalforsorgenA7. Opsporing af ADHD blandt udsatteA8. Projekt VoksenADHDA9. Screening med biologiske markører14.15-15.15 WORKSHOP CC1. Kommunernes beskæftigelsesindsatsC2. Udredning og behandling af misbrugereC3. Den eksistentielle dimension i undervisningenC4. Tidlig indsats: Børnehaveprojekt i ValbyC5. Helhedsorienteret pædagogikC6. Fysioterapi til børn med ADHDC7. Når man kan løse 3. gradsligningerC8. ADHD som et vilkår i familien15.30-16.00 Farvel og tak med Anders Stjernholm,stand-up-komiker med ADHD.19.00 Festmiddag m. musikPrimære målgruppe: Sundhedsprofessionelle Den sociale sektorLærere/pædagoger/støttekontaktpersoner Familier


A workshops, torsdag d.2.9. kl.16.00-17.30A1. Undervisning af voksne med ADHDv/Jenny Bohr, selvstændig ADHD-konsulent og advancedtrainee i collaborative problem solving.Oplægget fokuserer på, hvilken betydning ADHD kan have forundervisning og læring. Der vil blive introduceret konkrete forslagtil, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre kurserfor voksne med ADHD, fx hvad angår hensigtsmæssige rammerfor undervisning, indhold, materialer og kommunikation.A2. Metoder i forældrevejledning i arbejdet medADHD-børnv/ Willy-Tore Mørch, dr. psychol., professor ved Universiteteti Tromsø, Regionscenter for børn og unges sundhed.Progressionen i forældrevejledning med basis i kendte risikofaktorervil blive præsenteret. Arbejdsformer i forældrevejledningvil blive diskuteret med udgangspunkt i CarolynWebster-Strattons ’De utrolige år’.A3. Vinterpædagogik – undervisning af børnmed ADHDv/Martin Wollers, cand. pæd. psyk. og Kim Køppen,PD i pædagogik.Vinterpædagogik handler om undervisning og læring for debørn og unge, som har det svært og derfor har brug for atblive mødt med varme og forståelse, men også for tydeligevoksne som kan rumme, udfordre og hjælpe dem videre.Der vil være beskrivelser af Vinterpædagogikken og betragtningerover metoden anvendt i praksis.A4. Det raske barn med ADHD (simultantolkes)v/ Margaret Weiss, Klinisk professor, MD, PhD,University of British Columbia, Canada.Tidligere var vores syn på ADHD som professionelle megetanderledes end nu. Det var en enten/eller diagnose ogvurderingen stoppede dér. I dag spørger vi: Hvor er funktionssvækkelsen,og hvordan kan vi kompensere for den? Detteskift er essentielt, idet fokus er på det hele menneske og ikkebare inkluderer forbedring af kernesymptomer, men også etsundt liv. Dette oplæg vil diskutere optimeringen af helbredog trivsel for patienten med og uden medicinsk behandling.A5. Neuropsykologens rolle i udredning af voksnemed formodet ADHDv/Ditte Bentzen, neuropsykolog.Oplægget giver tilhørerne en forståelse for, hvilket udbytteman kan have af at inddrage en neuropsykologisk vinkel somled i udredningsprocessen. Særligt ses fordele i forhold tilde diffenrentialdiagnostiske overvejelser, komorbiditet ogikke mindst tilrettelæggelsen af det videre forløb efterdiagnosticering.A6. Forståelse, viden og indsigt i forhold til unge/voksne på vej ud i eller allerede kendt i Kriminalforsorgenv/ Susanne Graffmann, advokat i flere sager for unge medADHD og Inge Schmidt, coach og rådgiver for unge og voksnei kriminalitet.En tidlig, målrettet indsats overfor unge som stifter bekendtskabmed Kriminalforsorgen kan bevirke, at de unge ikkebliver gengangere i systemet. Det er det klare budskab fraoplægsholderne, som igennem mange år har arbejdet medunge og voksne, der er endt i kriminalitet. De beretter ogsåom, hvordan man bedst støtter efter løsladelse.A7. Opsporing af ADHD blandt udsatte unge og voksneborgere i kommunale tilbudv/Lise Bjerre Kyllingsbæk, konsulent i Servicestyrelsenog projektkommuner.På workshoppen præsenteres de første erfaringer med ogresultater af opsporingsforløb for udsatte unge og voksnemed ADHD. Herunder kommer Lise Bjerre Kyllingsbæk indpå, hvordan opsporingsforløbet er organiseret, og hvad detindeholder.A8. Projekt VoksenADHDv/Tine Hedegaard, Lene Buchvardt og Lone Milkær,konsulenter i ADHD-foreningen.Projektet har udviklet og afprøvet tiltag, som er målrettetforbedring af livsvilkår for voksne med ADHD indenfor3 hovedindsatsområder: et korps af frivillige navigatører,formidling til kommunale sagsbehandlere og tilbud målrettetvoksne med ADHD. Erfaringer fra projektet vil blive præsenteretog diskuteret.A9. Pilotprojekt: Screening med biologiske markørerv/Poul Røpke, cand. psyk. aut.Præsentation af et dansk pilotprojekt vedr. screening medbiologiske markører, der giver en hurtig og effektiv ADHDdiagnose. De foreløbige resultater ses i sammenhæng meden allerede publiceret amerikansk undersøgelse, der viser,at infrarøde målinger (LWIR) har fortrin ved diagnosticeringaf ADHD.B workshops, fredag d.3.9. kl.10.45-12.00B1. Perspektiver af socialt arbejde målrettet forældretil børn med ADHD – i et ressourceperspektivv/Jeanett Fleron, cand. scient. soc., systemisk familieterapeutog supervisor.Præsentation af centrale paradokser i socialt arbejde målrettetfamilier med handicap udledt af forskningsundersøgelserpå det sociale område. Hvordan sikrer man det nødvendigeblik for udviklingsarbejdet mod familieorienterede tilgangei socialt arbejde?B2. Kortlægning af sociale indsatser for børn,unge og voksne med ADHDv/Steen Bengtson, Seniorforsker ved SFI og Carrie LynneLautrup, fuldmægtig i Servicestyrelsens udsatteenhed.Oplægsholderne redegør for en igangværende kortlægningaf sociale indsatser for børn, unge og voksne med ADHD.Kortlægningen ser på, hvilke indsatser kommuner og privateaktører tilbyder målgruppen og hvilke perspektiver, der er foren forstærket indsats.B3. Når borgeren har ADHD – gode råd tilsagsbehandlingV/Søren Møller Petersen, Socionom fra DUKH.Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet møderjævnligt unge i overgangen fra ung til voksen samt voksnemed ADHD fx i jobcentrene. Workshoppen vil præsenterede væsentligste problemstillinger, som DUKH har samlet opsamt pege på konkrete forslag til opmærksomhedspunkteri sagsbehandlingen.B4. Sociale udfordringer – livslang læringv/Hamid Farah Bakhsh, autoriseret psykolog.ADHD/ADD indvirker på, hvordan man møder verden, oghvordan verden forstår én. Det vil derfor være behov forhjælp til at lære sociale samspilsregler, da det er en nødvendigforudsætning for individets trivsel i al almindelighed.Oplægget fokuserer på de unges sociale interaktioner ogderes ADHD-vanskeligheder.


B5.Hvad sker der, hvis man behandler ADHD medmedicin og terapi?v/Trish Nymark, sygeplejerske, psykoterapeut og ADHDkonsulent.Trish Nymark gennemgår flere cases, hvor man har kombineretmedicinbehandlingen med samtaleterapi og/eller legeterapi ibehandlingen af børn, unge og voksne og udleder konklusioneraf arbejdet.B6. ADHD og hverdagsmestring – gruppebaserettræning i håndtering af ADHD-relaterede hverdagsproblematikkerv/Søren Thorsted, Ole Agger og Niels Mortensen, Træningshøjskolen.Oplægget præsenterer den gruppebaserede tilgang til arbejdetmed unge ADHD-diagnosticerede i aktivering. Tankernebag og erfaringer med at træne de unge i at håndtere ADHDrelateredehverdagsproblematikker som strukturløshed ogforskellige former for angst i en gruppesammenhæng fremlægges.B7. Narrativ terapi og ADHDv/Eva Zelander, DISPUK og Kempler-instituttet.En kort præsentation af de væsentligste pointer ved narrativterapi her iblandt, hvad værdierne er, hvilke teorier, som liggertil grund, og hvordan narrativ terapi er særligt brugbar iforhold til mennesker, der har ADHD. Hvordan kan vi undgå atlave fejltolkninger af andres intentioner?B8. Netværket som pædagogisk idé.Er det bare gammel vin på nye flasker?v/Tove Schmidt, pædagog, specialpædagog og logopæd.Familienetværket er helt centralt i et liv som barn med ADHD,og her spiller forældrene en særligt vigtig rolle. Derfor vilTove Schmidt støtte samarbejdet i barnets netværk og højnekundskabsniveauet hos deltagerne ved udveksling af faglig ogpersonlig viden.C workshops, fredag d.3.9. kl.14.15-15.15C1. Kommunernes beskæftigelsesindsats for voksnemed ADHDv/Jakob Terp, cand. scient. pol., projektleder for projekt“Beskæftigelsesfremme for voksne med ADHD”.Jakob Terp fremlægger nyt fra Randers Kommunes 3-årigepilotprojekt med fokus på krydsfeltet mellem ADHD og beskæftigelsespolitik.Projektet har dels det systemrelateredeformål at implementere brugen af screeningsværktøjer påJobcenter Randers og i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen,dels at udvikle målgrupperelaterede værktøjer.C2. Udredning og behandling af misbrugere medpsykiske lidelserv/ Kirsten Frederiksen, sociolog og udviklingsmedarbejderved Center for Misbrugsbehandling (CfM).På CfM bliver psykisk syge tilbudt en psykiatrisk udredninginden for 1-2 måneder sideløbende med opstarten af behandlingenfor deres misbrug. Misbrugerne får hjælp til atreducere deres misbrug, og personalet har stor gavn af denkvalificerede organisering, som Projekt Bedre Udredning giver.C3. Den eksistentielle dimension i undervisningen afvoksne med ADHDv/Anne Thøgersen og Jens Brejnrod, speciallærere på Centerfor Specialundervisning for Voksne i Århus.Oplægget bygger på to års erfaringer med kursusforløbet”ADHD – og hva’ så?”. Oplægsholderne arbejder med atopbygge et læringsrum, hvor kursisternes egne erfaringersættes i spil, spejles og tematiseres. En vigtig forudsætningfor overhovedet at arbejde med mestringsstrategier er derforinddragelse af erkendelse, accept og ansvar.C4. Fokus på den tidlige indsats:Børnehaveprojektet med screening i Valbyv/Lone Beyer, skoleleder på Frejaskolen i København.Der tales meget om inklusion men ofte først, når børn alleredehar lidt så mange nederlag, at de reelt er udskilt frakredsen af jævnaldrende. Distrikt Valby i Københavns Kommunehar i samarbejde med Servicestyrelsen/VISO tagetinitiativ til et 5-årigt udviklingsprojekt, som følger en gruppebørn systematisk fra 4-årsalderen til 2. klasse.C5. Helhedsorienteret pædagogikv/Ulla Moesgaard Sørensen, pædagog og miljøterapeut ogBirgitte Gade, uddannet lærer og specialpædagog.Oplægsholderne gennemgår, hvordan struktureret undervisning,anerkendende pædagogik og en generel pædagogisktilgang til børn og unge med ADHD i skole og SFO giverpositive resultater. De fortæller om deres implementeringaf teori i daglig praksis og kommer med konkrete forslagog idéer.C6. Fysioterapi til børn med ADHDv/Hannah Harboe, børnefysioterapeut.I det motoriske arbejde får barnet let succeser og mulighedfor at sammenligne sig med sig selv og holde fast i fremskridtene,hvilket har stor betydning for såvel selvtillid somopbygning af selvværdet. At arbejde i det motorisk aktive rummed børn, der har problemer med de eksekutive funktioner,giver alle parter et lærerigt billede af barnets ressourcer ogvanskeligheder.C7. Når man kan løse 3. gradsligninger,men ikke kan koge et æg…v/Katrine Julie Jensen, cand. mag. i medievidenskab ogdiagnosticeret med ADHD og Hanne Larsen, afd. sygeplejerske,distriktspsykiatrisk dagfunktion, Slagelse.Hør om erfaringerne fra et patientforløb fra begge sider afbordet. Oplægget er en personlig beretning om et liv meduopdaget ADHD, hvor intellektet var både en styrke og etredskab til at kompensere for konflikter og en maske, derskjulte det indre følelsesmæssige kaos. Dette kombineresmed behandlerens erfaringer med mødet med den på overfladenressourcestærke voksne med ADHD.C8. ADHD som et vilkår i familien – hjemme hosMarianne og Anders Dinsenv/Marianne Keis Dinsen, bogholder, og Anders Dinsen, civilingeniørog IT-konsulent.ADHD er et gennemgående vilkår i familien Dinsen, fordi dethar ramt både børn og forældre. Samarbejdsbaseret problemløsningomkring konflikter er nødvendigt, da det ikke virkerat kommandere. Oplægget giver indsigt i, hvordan familienDinsen finder frem til løsninger på deres udfordringer.”Min verden er måskelidt mere firkantet endandres. Det gør da ikke mitliv mindre værd.”Keld, 72 år


Returadresse:ADHD-foreningenRugårdsvej 1015000 Odense CPRAKTISKE OPLYSNINGERTIDFra torsdag den 2. september kl. 9.00 tilfredag den 3. september kl.16.00.STEDHotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg,Tlf. 65313131, www.nyborgstrand.dkINDKVARTERINGDer er et begrænset antal enkeltværelser. Indkvartering vilfortrinsvis ske i dobbeltværelse på Nyborg Strand. Ved mangetilmeldinger vil andre hoteller blive inddraget.PRISKonferencegebyr uden overnatning kr. 3975.Ved indkvartering i dobbeltværelse tillægges per person kr.700. Ved indkvartering i enkeltværelse tillægges kr. 1100.Konferencegebyret er inkl. forplejning, festaften og konferencemateriale.TOLKNINGDer vil være simultantolkning fra engelsk til dansk og franorsk til dansk.TILMELDINGDu tilmelder dig via hjemmesiden www.adhd.dk, senestden 2. august 2010. Hurtig tilmelding tilrådes, da der erbegrænset plads på de forskellige workshops. Ved overtegningpå en workshop tillader ADHD-foreningen sig at fordeletilmeldingerne på de øvrige workshops.AFBUDTilmelding er bindende. Evt. afbud skal meddeles skriftligt.Ved afbud senest den 2. august 2010 betales 50 %. Ved afbudefter den 2. august 2010 betales 100%.ADHD-foreningenRugårdsvej 1015000 Odense CTlf. 70 21 50 55Fax: 63 13 42 60Mail: info@adhd.dkwww.adhd.dkProgrammet er sponseret af Swedish Orphan

More magazines by this user
Similar magazines