Pjecen

landbrugsinfo.dk

Pjecen

Mindre kvælstof – mindre udbytte – dårligere kvalitetLandbruget har halveret kvælstofforbruget i form afhandelsgødning siden begyndelsen af 90’erne.En betydelig del af denne reduktion skyldes, at kvælstof ihusdyrgødning udnyttes bedre og bedre.Men det skyldes også, at landmænd siden 1999 kun harmåttet tilføre 90 pct. af den kvælstofmængde, der erøkonomisk optimal.Denne restriktion blev indført i forbindelse medVandmiljøplan II, som skulle reducere kvælstofudvaskningenfra markerne for at gavne grundvandet ogvandmiljøet ved kysterne.Danske landmænd er blevet markant bedre til at udnyttekvælstoffet. Men alligevel ikke så meget, at de har kunnetundgå, at den reducerede kvælstoftilførsel har kostetudbytte og kvalitet.Forsøg har vist, hvor stort udbyttetabet er ved dennedsatte kvælstoftilførsel. Og det er også muligt at se,hvordan kvaliteten af kornet har udviklet sig, sidenrestriktionerne for kvælstoftilførslen blev indført.Landsforsøgene viser:• at kvælstoftilførsel ca. fordobler udbyttet af korn.• at 10 procent undergødskning giver et udbyttetab ivinterhvede på ca. 1,2 hkg pr. ha.• at proteinprocenten i kornet falder med 0,2 procentpr. 10 kg mindre tilført kvælstof pr. ha.Men vi skal også tage hensyn til: Langsigtedekonsekvenser af for lidt kvælstof, mulige udbyttestigningerpå grund af bedre dyrkningsteknik og kvælstoffetsindflydelse på kvaliteten.Og så betyder den nuværende regulering:• at udbyttetabet svarer til ca. 4 hkg pr. ha korn.• at omkostningen for landbruget som følge af reduceretudbytte og kvalitet er ca. 700 millioner kr. om året.Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs MedierSide 4

More magazines by this user
Similar magazines