Forbedring – åndedrag for åndedrag - Astra Tech

dentsplyih.com

Forbedring – åndedrag for åndedrag - Astra Tech

PEP til normalisering aføget lungevolumen. PEPkan bruges til at reducereexcessiv funktionel residualkapacitet,f.eks. i svære stadier eller vedforværring af obstruktiv lungesygdom.Inspiratorisk muskeltræning.IMT kan brugestil styrke- og udholdenhedstræningaf inspirationsmuskulaturenhos patientgrupper med nedsatmuskelfunktion, f.eks. ved kroniskobstruktiv lungesygdom (KOL) ogdiverse neurologiske sygdomme. Detbruges også til at nedsætte risikoenfor postoperative lungekomplikationerhos patienter som gennemgårhjerteoperation, og til sportsfolk forat øge deres præstation.Fjernelse af sekret vedhjælp af PEP og HiPEP.PEP kan bruges ved øgetsekret i luftvejene, f.eks. ved cystiskfibrose og KOL og ved infektion hospersoner med flere svære funktionsnedsættelser.HiPEP er en metode til fjernelse afsekret fra luftvejene ved hjælp afforceret eksspiration mod en eksspiratoriskmodstand indtil residualvolumen.71123 Modstand 2,5 mm, gul, 5 stk.71123B Modstand 2,5 mm, gul, 100 stk.71124 Modstand 3 mm, blå, 5 stk.71124B Modstand 3 mm, blå, 100 stk.71125 Modstand 3,5 mm, grøn, 5 stk.71125B Modstand 3,5 mm, grøn, 100 stk.71126 Modstand 4 mm, orange, 5 stk.71126B Modstand 4 mm, orange, 100 stk.71127 Modstand 5 mm, brun, 5 stk.71127B Modstand 5 mm, brun, 100 stk.71128 Modstand 6 mm, violet, 5 stk.71128B Modstand 6 mm, violet, 100 stk.71130 Pep/Rmt -manometer 0 til 60 cm H 2071131 Pep/Rmt -manometer -30 til +30 cm H 2071132 T-mellemstykke til manometer71133 Reserveglas til manometerAlle produkter er CE-mærket.


Uddannelsesmateriale (ID no 77963) kan bestilles via e-mail på:info.dk@astratech.comAstra Tech HealthCare tilbyder omfattendehjælp og uddannelse sammen medvores produkter. Vi er stolte af at tilbydeenkle kvalitetsprodukter, som er gennemtestedeog nemme at anvende. Tøv ikkemed at kontakte os hvis du har spørgsmålvedrørende Pep/Rmt-systemet. Vi hjælperdig meget gerne.© 2010 Astra Tech AB. All rights reserved. 77964-DK-1103Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th, 2620 Albertslund. Tel: 4371 3377. Fax 4371 7865www.astratech.dk Info.dk@astratech.com

More magazines by this user
Similar magazines