12.07.2015 Views

Liste over skoler - Aarhus.dk

Liste over skoler - Aarhus.dk

Liste over skoler - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LISTE OVER SKOLER I ÅRHUS KOMMUNE, DECEMBER 2010Skole Telefonnummer InternetadresseBakkegaårdsskolen Kontor 87 13 63 00 www.bakkegaardsskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 63 24Beder Skole Kontor 87 13 60 10 www.beder-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 60 41Elev Skole Kontor 87 13 63 44 www.elev-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 63 40Ellekærskolen Kontor 87 13 93 00 www.ellekaerskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 92 90Elsted Skole Kontor 87 13 87 87 www.elsted-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 87 96Engdalskolen Kontor 87 13 86 00 www.engdalskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 86 13N.J. Fjordsgades Skole Kontor 87 13 86 30 www.fjordsgades-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 86 30Gammelgårdsskolen Kontor 89 40 96 96 www.gammelgaardsskolen.<strong>dk</strong>SFO 89 40 96 61Grønløkkeskolen Kontor 87 13 94 55 www.gronlokke-skolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 94 62Hasle Skole Kontor 87 13 94 10 www.hasle-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 94 31Hasselager Skole Kontor 87 13 61 60 www.hasselager-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 61 78Holme Skole Kontor 87 13 87 00 www.holme-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 87 05Højvangskolen Kontor 87 13 93 60 www.hoejvangskolenaarhus.<strong>dk</strong>SFO 87 13 93 90Hårup Skole Kontor 87 13 92 30 www.haarup-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 92 50Jellebakkeskolen Kontor 87 13 85 00 www.jellebakkeskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 85 41Katrinebjergskolen Kontor 97 13 93 33 www.katrinebjergskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 93 55


Skole Telefonnummer InternetadresseKolt Skole Kontor 87 13 63 50 www.kolt-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 63 70Kragelundskolen Kontor 87 13 64 64 www.kragelundskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 64 60Lisbjergskolen Kontor 87 13 58 55 www.lisbjergskolen.skoleintra.<strong>dk</strong>SFO 87 13 58 04Lystrup Skole Kontor 87 13 95 00 www.lystrup-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 95 17Læssøesgades Skole Kontor 87 13 61 25 www.l-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 61 29Malling Skole Kontor 87 13 86 86 www.malling-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 86 94Møllevangskolen Kontor 87 13 60 60 www.moellevang-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 60 80Mårslet Skole Kontor 87 13 96 40 www.maarslet-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 96 48Næshøjskolen Kontor 87 13 96 80 www.naeshoejskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 97 01Risskov Skole Kontor 87 13 90 90 www.risskov-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 91 09Rosenvangskolen Kontor 87 13 95 40 www.rosenvangskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 95 71Rundhøjskolen Kontor 87 13 85 50 www.rundhoejskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 85 74Sabro-Korsvejskolen Kontor 87 13 97 20 www.sabro-korsvejskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 97 40Samsøgades Skole Kontor 87 13 88 77 www.samsoegades-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 88 65Skjoldhøjskolen Kontor 87 13 62 35 www.skjoldhojskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 62 53Skovvangskolen Kontor 87 13 62 00 www.skovvangskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 62 06


Skoler Telefonnummer InternetadresseSkæring Skole Kontor 87 13 96 00 www.skaering-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 96 07Skødstrup Skole Kontor 87 13 98 50 www.skoedstrup-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 98 70Skåde Skole Kontor 87 13 91 20 www.skaade-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 91 50Solbjergskolen Kontor 87 13 60 90 www.solbjergskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 61 15Strandskolen Kontor 87 13 88 00 www.strandskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 88 20Sødalskolen Kontor 87 13 97 70 www.soedalskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 97 96Sølystskolen Kontor 87 13 64 00 www.soelystskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 64 05Søndervangsskolen Kontor 87 13 64 00 www.soendervangskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 64 05Tilst Skole Kontor 89 40 93 70 www.tilst-skole.<strong>dk</strong>SFO 89 40 93 80Tovshøjskolen Kontor 87 13 90 50 www.tovshoejskolen.<strong>dk</strong>Tranbjerg Skole Kontor 87 13 87 40 www.tranbjerg-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 87 53Vejlby Skole Kontor 87 13 90 11 www.vejlby-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 90 23Vestergårdsskolen Kontor 87 13 99 00 www.vestergaardsskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 99 20Viby Skole Kontor 87 13 91 60 www.viby-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 91 70Virupskolen Kontor 87 13 99 30 www.virupskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 99 40Vorrevangskolen Kontor 87 13 98 10 www.vorrevangskolen.<strong>dk</strong>SFO 87 13 98 33Åby Skole Kontor 87 13 99 99 www.aaby-skole.<strong>dk</strong>SFO 87 13 99 98

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!