Kirkebladet september 2006 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkebladet september 2006 - Dybbøl Kirke

6Nyt nadverritualFra søndag 17. september indføres nyt nadverritual iDybbøl kirke.I dette ritual indgår to salmer som vi ikke tidligere harbrugt. Den ene er en meget smuk helligsang og denanden en Agnus Dei (Agnus Dei = Guds Lam) salmefra salmebogen.Vi har drøftet denne ændring af nadverritualet på menighedsrådets idedag,sammen med præster og alle personalegrupper og vil nu bruge det, foreløbigi et år.Menighedsrådet og præsterneDDS 438:Hellig, hellig, hellig er Herren, Gudden almægtige.Himlen og jorden er fuld af din herlighed.Hosianna i det højeste!KoncertSøndag 1. oktober kl. 19.30”kirkemusikalske billeder”Kan man spille rytmisk musik påorglet, og hvordan kan ny tekst ogmusik integreres i kirkens liturgi?De tre musikere Karen Grarup(sang), Ole Bech (guitar) og organistMogens Jensen giver deres svarpå dette spørgsmål ved koncertensøndag 1. oktober kl. 19.30 i Dybbølkirke.Til daglig er trioen tilknyttet Hasseriskirke i Aalborg, hvor rytmiskmusik efterhånden er blevet ennaturlig del af gudstjenesten.Trioen har sammensat et program,som er en musikalsk rundtur imange forskellige stilarter og klangfarver:jazz, gospel, pop, folk m.m..Kendte, nyfortolkede kernesalmersom ”Blomstre som en rosengård”og populære musicalsange somf.eks. ”I don´t know how to lovehim” fra Jesus Christ Superstar udelukkerikke hinanden, men dannerét stort musikalsk univers.Der er gratis adgang til koncerten.Frank LaueDåbsgudstjenesteLørdag 4. november kl. 10.30Som noget nyt vil vi holde dåbsgudstjenesteen lørdag, for dervedat kunne tilrettelægge gudstjenestenmed særlig henblik på unge familiermed børn.Der vil så ikke være dåb ved gudstjenestenom søndagen i den sammeweekend.DDS 440:1. O Guds Lam uskyldig, du, sombærer verdens synd:forbarm dig over os!2. O Guds Lam uskyldig, du sombærer verdens synd:Forbarm dig over os!3. O Guds Lam uskyldig, du, sombærer verdens synd:Forlen os din fred!Koncert med ny kirkemusikSom etforsøg vilvi prøve meddisse dåbsgudstjenesterto gangeom året, en om efteråret ogen om foråret. Første gang bliverlørdag 4. november kl. 10.30.Menighedsråd og præsterDybbøl kirkesvoksenkorsæsonstart 5. september 2006Tirsdag 5. september begynderDybbøl kirkes voksenkor den nyeefterårssæson. Korprøven begyndersom sædvanligt kl. 18.15 i Kirkeladenog varer til kl. 19.30.Nye interesserede sangglæde mennesker,som gerne vil være med ikoret kan henvende sig til organistFrank Laue og forhøre sig nærmere.Der er nu næsten 20 medlemmer ikoret, som vil glæde sig over nyemedsangere. Det er en fordel, atkunne læse noder, men det er ingenbetingelse for at blive optaget ikoret.Lørdag 23. september deltager voksenkoreti et fælles korstævne forbørne- og voksenkor i Gråsten Slotskirke,som kræver lidt forberedelse.De enkelte værker bliver indstuderetpå stedet. Dagen afsluttes meden kort værkstedskoncert.Frank LaueGospel koncertgudstjeneste24. september kl. 19.30Ved denne anderledes koncertgudstjenestestår gospelmusikken ifokus. Organist Frank Laue spillerklaver, Peter Kara kontrabas ogFynn Laue trommer og de tre sangereMerete Torré Lauridsen, MariaFuglsang Nielsen og Tanja Kapke-Madsen synger gamle og velkendtegospel klassikere, såvel som nykomponeretgospelmusik. Karin Kofoder liturg, hun læser tekster fra Bibelen,som tit har dannet grundlag forde enkelte kompositioner.HøstgudstjenesteSøndag 17. september kl. 10.30Graver Anita Grube tager gerneimod ”høstting” til pyntningaf kirken, hvis nogen har korn,frugter eller blomster, som kanbruges. Ring eller mail til graveren.Jan NielsenFra 6. juni 2006 medhjælperi 3 månederpå kirkegården.

More magazines by this user
Similar magazines