Kirkebladet september 2006 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkebladet september 2006 - Dybbøl Kirke

Menighedsrådets årsberetningMed en kort gennemgang af deaktiviteter der er ved Dybbøl kirke,vil jeg her prøve at give et bud på devigtigste ting der er sket af forbedringer,reparationer og øvrige nyetiltag.PersonaleFor at begynde ved personalesidenhar vi været igennem en stor udskiftning,da det gamle personale fiktilbudt nye udfordringer.På kirkegården blev Anita Grubeansat som graver og kirketjener1.juni 2005.Som medhjælp ansattes Jørgen Otzen8.august 2005.I kirkeladen blev Helle Daabeck denledende kraft 1. august 2005, hun ersom bekendt én af vore todygtige kirkesangere.Også vores mangeårige kassererforlod os, ny kasserer er Lis Egtved.Det var en ret barsk omgang, menvi synes nu , at vi igen har et godtteam, som forhåbentligt bliver i enlang årrække.To Kor og minikonfirmanderVor dygtige organist har på mangemåder tilført Dybbøl kirke storesang og musikalske oplevelser.Et voksen kor er efterhånden blevetstablet på benene. Vi vil gerne væreflere da det både er sjovere og mereinspirerende med flere deltagere.Det kniber mere med børnekoret.Det er vi fra kirkens side kede af, davi gerne vil have mange børn engagereti koret.Der er dog stor succes med minikonfirmanderneog det er dejligt,også her er det gode kræfter derarbejder med børnene.Det var lidt om personalet. Udenen god hjælp der, var det ikke let atarbejde, og alle fortjener en stor takfor deres indsats.KirkebygningenEn gammel bygning, som kirken joer kræver megen vedligeholdelse;indvendig i kirken er der kommetnye radiatorer i koret. Efter anmodningfra stiftet, har der været enspecialist fra Nationalmuseet for attilse kirken, da nogle af bjælkerne iloftet viser revner. Det var ikke alarmerende,men skulle holdes underobservation, hvad vi nu altid hargjort med håb om at der ikke skeerstørre forandringer.På tårnet har der været nogle rådnesteder, som er blevet udbedret, vihar fået sat tagrende på tårnet, enting man heller ikke bare kan gøreuden forlov.KirkegårdenPå kirkegården har der været etstørre arbejde i gang med at omsættediget mod øst og nord på dengamle afdeling. Det var farligt fleresteder, med udfaldne sten. Det er etdyrt, men flot stykke arbejde der erlavet. Ellers er der den normale driftpå kirkegården med udskiftning afmaskiner og inventar.Dog vil jeg lige nævne, at vi har fåetmotoriseret katafalk, den er elektriskog derfor lydløs og ikke som derhar været skrevet om ”en støjendeknallertmotor”, det er en stor hjælpfor graveren, da hun og medhjælperentit er alene om arbejdet og det eri dette tilfælde ikke let når der skalflyttes en båre.KapelKapellet har også været underbehandling, væggene er indvendigtblevet vandskurede og malet lyse.Hvilket gør rummet anderledes lystog venligt.Kirken er som vanligt blevet kalkettil pinse og det er så langt fra allekirker der bliver det. Vi har i Dybbølment, at det både er det kønneste ogogså for kirkens mure det bedste.PræstegårdenVed præstegården er den gamlehestestald, som for øvrigt er fredet,blevet gjort i stand, den ene gavlendesank og derved revnede muren.Præstegården fremtræder pæn, mengår vi tæt på, skal der nye kviste på,en terrassedør udskiftes, vinduermales, hvor nogle af dem så visersig at være rådne, de må også stå foren udskiftning.Hos præsten, har arbejdstilsynet væretpå besøg og der er blevet merearbejdsvenlige forhold for præsten.Adgangsvejen til præstegården ermeget ujævn og her lægges penge tilside for at omlægge stenene.ForpagtergårdenForpagtergårdens stuehus har haftproblemer med kloakeringen, ogsådette er bragt i orden.Når denne beretning bliver bragt,skulle belægningen op til kirkengerne være lavet, så det er lettere atfærdes med kørestol og for dårligtgående.Bente Schulz ThomsenFormand for menighedsrådetDybbøl KirkeSognepræstBirgitte Hjarvard LichtDybbøl præstegårdDybbøl Bygade 101,Telefon: 7348 5540 - Fax: 7348 5541E-mail: BFL@KM.DKTræffes bedst: Tirsdag – fredagkl. 11-12, derudover efter aftale.Mandag fridag.Sognepræst o/aKarin Kofod, Præstegårdsvej 7,Kegnæs, 6470 Sydals.Telefon: 7348 5544 i Kirkeladen,ellers 2143 5113 / 7440 5177E-mail: KK@KM.DKTræffes bedst kl. 11-12.Mandag fridag.SekretærMona Petersen træffes i Kirkeladenpå telefon: 7348 5543Træffetid: Kl. 9 – 12:Lige uger: Tirsdag og torsdagUlige uger: Onsdag og fredagE-mail: MPE@KM.DKGraver og kirketjenerAnita GrubeTlf.: 7348 5547E-mail: graver@dybboelkirke.dkKirkegårdskontorets telefontid:Mandag – fredag kl. 8 – 15ServicemedarbejderHelle DaabeckTræffes i Kirkeladenpå telefon: 7348 5546Træffetid: Hverdage kl. 8 – 12E-mail:kirkeladen@dybboelkirke.dkOrganistFrank LaueTlf. 7465 1834I Kirkeladen: 7348 5545E-mail: organist@dybboelkirke.dkFormand for MenighedsrådetBente Schulz ThomsenDybbøl Bygade 39Telefon: 7448 5051 eller iKirkeladen: 7348 5545,E-mail: menighedsraadsformand@dybboelkirke.dkKirkeværgeFrits Poulsen, Gl. Åbenråvej 57,Telefon: 7448 6155E-mail: kirkevaerge@dybboelkirke.dkDybbøl kirkes hjemmeside:www.dybboelkirke.dk7

More magazines by this user
Similar magazines