IPR Management - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

IPR Management - IBC Euroforum

Dag 1T i r s d a g d e n 9 . d e c e m b e r 2 0 0 8I P R M a n a g e m e n t12.45 FrokostVærdiansættelse af patenter13.45 Hvad er dine patenter værd - værdiansættelse i praksisIndlægget tager udgangspunkt i sammenhængen mellem strategi, kommercialisering og værdiansættelseog giver indblik i hvordan værdiansættelse af patenter gribes an i praksis.• Sammenhængen mellem strategi, kommercialisering og værdiansættelse – hvorfor er værdiansættelseaf patenter central?• Metoder til opgørelse af patenters værdi og de underliggende forudsætninger – hvordanopgøres patenters værdi?• Praktiske eksempler på værdiansættelse• Hvilke muligheder og begrænsninger indebærer værdiansættelse af patenter?Leder af Valuation & Risk Management, Tinus Bang Christensen, Deloitte14.30 Pause med kaffe/teKommercialisering af patenter14.45 Fremtidens kommercialisering af patenter – hvordan bliver vi ved med at skabe værdi?For at sikre virksomhedens evne til fortsat at kunne skabe værdi via patenter, har man i NovoNordisk A/S set nærmere på patentfunktionens rolle. Indlægget omhandler denstrategiske redefinition af patentfunktionens rolle, som man i Novo Nordisk A/S er nået frem til.• Hvorfor er det relevant at redefinere den eksisterende patentfunktion?• Hvad er patentfunktionens nye rolle og hvordan kommer den til at skabe værdi?• Hvem har deltaget i processen og hvordan?• Har der været hindringer undervejs i processen og i så fald hvilke, og hvordan erde overvundet?Patentchef Lars Kellberg, Novo Nordisk A/S15.30 Pause med kaffe/te, kage og frugt15.45 Patenter er kommercielle aktiver – hvordan skaber man størst mulig værdi?Indlægget omhandler GN Resound’s overvejelser og erfaringer omkringkommercialisering af patenter.• Hvordan kan man skabe størst mulig værdi i form af patenter?• Hvornår kan det betale sig at kommercialisere patenterne?- Strategiske perspektiver- Økonomiske perspektiver• Eksempler på hvordan GN Resound har valgt at kommercialisere patenter,og de erfaringer der er gjort- Licensering med licensbetaling- Krydslicensering- Salg af patenter- Andre mulighederVice President IPR & Industry Relations, Nikolai Bisgaard, GN Resound A/S16.30 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren16.40 Konferencens første dag slutter

More magazines by this user
Similar magazines