- Sådan downlåner du på PC - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

aakb.dk
  • No tags were found...

- Sådan downlåner du på PC - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

- Sådan downlåner duPC- Sådan overfører du til en MP3-afspillerSide 1 af 10


Side 2 af 10Indholdsfortegnelse1. Hvordan downlåner jeg en netlydbog fra netlydbog.dk på pc? ....................................... 32. Hvordan gemmer jeg? ............................................................................................. 42.1 Hvis jeg anvender Internet Explorer: ................................................................... 42.2 Hvis jeg anvender Mozilla Firefox: ....................................................................... 52.3 Hvis jeg anvender Google Chrome: ..................................................................... 63. Hvordan afspiller jeg netlydbogen på min pc? ............................................................. 74. Hvordan overfører jeg netlydbogen fra min pc til MP3-afspiller?. ................................... 9Vær opmærksom på:Følgende er en vejledende ”brugsanvisning” i anvendelsen af Netlydbog.dk. Følgende vejledninger udarbejdet ud fra anvendelsen af netlydbog.dk på en computer med styresystemetWindows XP. Derfor kan du opleve, at ordvalget på din computer afviger fra denne vejledning,alt efter hvilket styresystem, der er installeret på din computer – F.eks. kan du opleve forskelpå ordvalget alt efter, om du har styresystemet VISTA eller Windows 7.Dog vil vi gerne understrege, at denne vejledning forklarer de generelle retningslinjer for anvendelsenaf Netlydbog.dk, og at de følgende punkter har relevans uanset hvilket styresystem,der er installeret på din computer.


Side 3 af 101. Hvordan downlåner jeg en netlydbog fra netlydbog.dk på pc?1.1 Log ind på netlydbog.dk med dit CPR-nr./Lånerkort nr. og pinkode + oplys hvilketbibliotek du er tilknyttet.1.2 Find den titel du ønsker at donwlåne1.3 Klik på ’Hent’1.4 Klik derefter ’Ok’1.5 Klik nu på ’Hent’, hvis du er sikker på, at du ønsker at downlåne denne titel.


Side 4 af 102. Hvordan gemmer jeg?2.1 Hvis jeg anvender Internet Explorer:2.1.1 Klik på ’Gem’ og vælg derefter den mappe, hvori du ønsker at gemme din netlydbog.2.1.2 Den lånte netlydbog overføres nu til den valgte mappe.2.1.3 Når overførslen er færdig kan du åbne mappen på din pc, hvori du har gemt denlånte netlydbog.2.1.4 For yderligere vejledning i hvordan du afspiller og overfører den lånte netlydbog –se afsnit 3 og 4 i denne vejledning.


Side 5 af 102.2 Hvis jeg anvender Mozilla Firefox:2.2.1 Vælg ’Gem fil’ og klik på ’Ok’2.2.2 Den valgte netlydbog vil nu blive hentet og gemt på din PC. Når fil-hentningen ergennemført, klik på filen med den hentede netlydbog.2.2.3 Når du skal udpakke filerne, kan du selv vælge i hvilken mappe på din pc, du ønskerat gemme lydbogen.2.2.4 For yderligere vejledning i hvordan du afspiller og overfører den lånte netlydbog –se afsnit 3 og 4 i denne vejledning.


Side 6 af 102.3 Hvis jeg anvender Google Chrome:2.3.1 Når den lånte titel er hentet skal du klikke på ikonet nederst i venstre hjørne.2.3.2 Når du klikker på ikonet, åbner mappen, hvori den lånte netlydbog er blevet gemt.2.3.3 Når du skal udpakke filerne, kan du selv vælge hvilken mappe på din pc, du ønskerat gemme lydbogen i.2.3.4 For yderligere vejledning i hvordan du afspiller og overfører den lånte netlydbog –se afsnit 3 og 4 i denne vejledning.


Side 7 af 103. Hvordan afspiller jeg netlydbogen på min pc?3.1 Hvis du ikke allerede har mappen åben, hvori du har gemt den lånte netlydbog, skaldu åbne den mappe på din computer, hvori du har gemt din netlydbog.3.2 Klik nu på ”Udpak alle filer” til venstre. Du vil nu blive ført igennem et Zipudpakningsprogram,som du blot skal følge ved bl.a. at klikke næste.3.3 I løbet af udpakningen vil du få mulighed for at vælge, hvor du vil gemme udpakningen.Hvis du har hentet netlydbogen via Mozilla Firefox eller Google Chrome, kandet være en fordel at gemme netlydbogen i en mappe, som du selv vælger. Klikderefter ’næste’.3.4 Når udpakningen er gennemført, får du en mappe med de enkelte kapitler, som erklar til at blive afspillet.3.5 Marker alle afsnittene og sæt musen i et af de markerede felter og højreklik påmusen.3.6 Klik nu på ”Føj til Windows Media Player-afspilningsliste”


Side 8 af 103.7 Windows Media Player vil nu automatisk åbne den valgte netlydbog. Du vil nu blivebedt om at hente licens til netlydbogen.3.8 Vælg igen dit bibliotek og indtast dit CPR-nr./lånerkortnr. og Pinkode - og klik ’Hentlicens’.3.9 Licensen vil nu blive hentet automatisk. Når licensen er hentet klik ’Afspil’.3.10 Du kan nu høre den valgte netlydbog i Windows Media Player.


Side 9 af 104. Hvordan overfører jeg netlydbogen fra min pc til MP3-afspiller?For at overføre netlydbøgerne til din MP3-afspiller kræves det, at din MP3-afspiller kan håndtereformatet WMA (Windows Media Audio) og yderligere understøttelse af DRM (Digital RightsManagement), sidstnævnte i minimum version 10.WMA-formatet er et Windows format, som kan operere med kopisikringen DRM. DRM skal sørgefor, at netlydbogen ikke kopieres, og at den holder op med at virke, når lånetiden er udløbet.Desværre er det ikke alle MP3-afspillere, som lever op til disse krav.Er du usikker på, om din afspiller understøtter DRM 10, anbefaler vi, at du undersøger specifikationerm.m. på producentens hjemmeside eller kontakter forhandleren af din MP3-afspiller.4.1 Hvis du har fulgt ovenstående vejledning ligger den valgte netlydbog nu inde iWindows Media Player, hvor du kan se de enkelte kapitler i højre side af skærmen,under overskriften ”Aktuel afspilningsliste”.4.2 Hvis du ikke allerede har koblet din MP3-afspiller til din computer skal du gøre detnu.4.3 Før nu musen henover menupunktet ”Synkronisér” i øverste menubjælke. Højreklikmed musen på den lille pil der kommer frem under ”Synkronisér”


Side 10 af 104.4 Du får nu en række valgmuligheder. Vælg ”Synkronisér aktuel afspilningsliste til(walkman eller navnet på din MP3-afspiller)”.4.5 Din MP3-afspiller vil nu synkronisere med Windows Media Player. NårSynkroniseringen er færdig, vil den valgte netlydbog være overført til din MP3-afspiller og klar til at høre.

More magazines by this user
Similar magazines