Indstilling

friedrich.sophia43

Indstilling

Klimavarmeplanen lægger på kort sigt op til, at der skal indgås enaftale med DONG Energy om levering af træpillebaseret kraftvarmefra Studstrupværkets blok 3.Forhandlingerne er gennemført i overensstemmelse med ovenstående.Denne indstilling omhandler resultatet af forhandlingerne i form af:Aftale mellem DONG Energy og Aarhus Kommune om levering afkraftvarme fra Studstrupværket.KlimapartneringsaftaleAarhus Kommune og DONG Energy indgik i 2009 en Aftale om Klimapartnerskab.Partneringsaftalen indeholder en hensigtserklæring omen klimaneutral kraftvarmeforsyning fra Studstrupværket. Indstillingener således i overensstemmelse med Klimapartneringsaftalen.DONG Energy har opsagt den gældende aftaleDONG Energy har opsagt de eksisterende aftaler om levering af kraftvarmefra Studstrupværket til udløb 31. december 2014.DONG Energy forventer ikke, at elsystemet vil efterspørge blok 4 ifremtiden og har ikke p.t. besluttet, om blok 4 skal levetidsforlænges.Blok 4 indgår ikke i den nye kraftvarmeaftale.Levetidsforlængelse af StudstrupværketAarhus Kommune og DONG Energy har indgået aftale om betaling afomkostningerne til levetidsforlængelse af Studstrupværkets produktionsblok3 og fællesanlæg.Denne aftale forpligtiger DONG Energy til at stille produktionskapacitetentil rådighed for AffaldVarme Aarhus frem til 2030 og AffaldVarmeAarhus til at aftage varme i samme periode.Træpilleaftalen er forhandlet over en lang periode fra de første ideerom ombygning til biomasse opstod i sommeren 2008 og frem til april2011, hvor der blev opnået enighed om økonomien i aftalen. Aftalenhar siden da afventet en nødvendig justering af Varmeforsyningsloven.Dette er nu med energiforliget indgået i april og vedtagelsen aflovforslag nr. 183 den 8. juni 2012 på plads.De afsluttende forhandlinger er fra Aarhus Kommunes side gennemførtaf en forhandlingsgruppe bestående af deltagere fra AffaldVarmeAarhus og repræsentanter fra de forbrugerejede varmeværker tilknyttetVarmeplan Aarhus og med ekstern juridisk bistand fra advokatfirmaetHolst, Advokater.Aftale. Træpillebaseret kraftvarme fra StudstrupværketSide 3 af 14

More magazines by this user
Similar magazines