Kursuskatalog - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Kursuskatalog - Vordingborg Kommune

Kursuskatalog2013 - 2014”Envigtigbrik”Den kommunaleDagpleje


”Vi har en vigtigog betydningsfuldopgave i at styrkebørns læring,udvikling og trivsel”


Velkommen til Vordingborg kommunesFælles Pædagogiske GrundlagI dagplejen såvel som på hele dagtilbudsområdet, har vi en vigtig og betydningsfuldopgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel.Derfor har Vordingborg Kommunes Børne-, unge- og familieudvalg besluttet,at dagtilbudsområdet skal styrkes gennem en målrette indsats ud fra et FællesPædagogisk Grundlag. Grundlaget bygger på anerkendt teori og forskning, ogsikrer dermed at der er evidens for den pædagogiske praksis der gør sig gældende idagplejen.Dette kursus understøtter oplægget ved Susan Klausen der på vores personalemødeapril 2013 gav startskuddet for implementering af det Fælles Pædagogisk Grundlag ivores pædagogiske praksis i dagplejenJeg håber, du vil opleve kurset som både udfordrende og kvalificerende, så du efterfølgendeoplever et reelt og brugbart kompetenceløft, således at du sammen meddine kollegaer kan sikre at Dagplejen kan og vil påtage sig et fagligt ansvar for denpædagogiske udvikling.Rigtig god fornøjelse.Med venlig hilsenChristian BardingDagplejeleder3


”Kursisten skaldeltage aktivt ogværet opmærksomgennem helekursusforløbet”


Praktiske informationerTilmeldingDagplejepædagogerne sikrer i samarbejde med gruppekoordinatorene at allebliver tilmeldt.Helle Rasmussen, dagplejekontoret er samlet kursus koordinator. Er der noget duer i tvivl om, kan du kontakte hende på hep@vordingborg.dk eller 55 36 33 68.Kursets varighedKurset varer sammenlagt 5 dage, fordelt på 2 moduler (Modul A og Modul B).Kursets strukturModul A og modul B afvikles med ca. tre ugers mellemrum, da der er indlagt en pædagogiskpraksis opgave i mellem disse.KursuskravDer udstedes kursusbevis efter kursets gennemførsel.Det kræves at kursisten har gennemført alle fag på begge moduler. Ved fravær grundetsygdom eller lignende, er det således nødvendigt efterfølgende at blive tilmeldt defag der mangler.Kursisten skal deltage aktivt og været opmærksom gennem hele kursusforløbet. Vedtilfredsstillende gennemførsel skal kursisten have opnået teoretisk forståelse for detfælles pædagogiske grundlag, og være i stand til at implementere dette i egen pædagogiskpraksis. Ligeledes forventes det, at der har været arbejdet fokuseret medhjemmeopgaven.Praktiske informationer5


”Det forventes,at der arbejdesfokuseret medhjemmeopgaven”


Kursus stedCafé StaldenHougårdsbanke 54793 Bogø ByTel.: +45 55 89 47 05wilkki@mail.dkForplejningMorgen: Kaffe, the, morgenbrødFrokost: BuffetEftermiddag: Kaffe, the, kageDer vil være vand og frugtTransportInden kursus start fremsendes pr. mail deltager lister. Det forventes at deltagerne selvkoordinere samkørsel, med minimum 4 i hver bil. Kørsel ved samkørsel bliver refunderetmed takst kr. 2,13 ved at kontakte Helle Rasmussen på hep@vordingborg.dkeller 55 36 33 68.VarighedModul AAlle tre kursus dage er i tidsrummet kl. 8.30 – 15.30Modul BFørste kursus dag er i tidsrummet kl. 8.30 – 15.30Anden kursus dag er i tidsrummet kl. 8.30 – 15.00Praktiske informationer7


Kursus kalenderKursus Modul A Modul BKursus 1 22.-23.-24. maj 2013 20.-21. juni 2013Kursus 2 19.-20.-21. august 2013 19.-20. september 2013Kursus 3 30. august og 1.-2. oktober 2013 24.-25. oktober 2013Kursus 4 21.-22.-23. oktober 2013 14.-15. november 2013Kursus 5 11.-12.-13. november 2013 12.-13. december 2013Kursus 6 9.-10.-11. december 2013 16.-17. januar 2014Kursus 7 13.-14.-15. januar 2014 6.-7. februar 2014Kursus 8 3.-4.-5. februar 2014 6.-7. marts 2014Kursus 9 3.-4.-5. marts 2014 3.-4. april 2014Kursus 10 31. marts og 1.-2. april 2014 1.-2. maj 20148


Modul ADomæne teori (½ dag)Domæneteorien er et nyttigt værktøj, til at synliggøre vores forskellige roller påarbejdspladsen. Domæneteorien beskæftiger sig med tre domæner, nemlig detpersonlige domæne, produktionens domæne og refleksionens domæne. Hvilkehandlemuligheder har vi, hvordan kan vi agere i de forskellige domæner, og hvorhar vi mulighed for selv at sætte vores eget personlige aftryk.Undervisere: Jeanne Kildegaard, Line Stabell JacobsenTilknytning og affektiv afstemning (½ dag)Tilknytningsteori handler om at være forbundet til vores nærmeste på en bestemt måde.Nyere undersøgelser har vist det tidlige samspils betydning for barnets udvikling. Påkurset vil vi komme ind på den følelsesmæssige tilknytning til nære omsorgspersoner ogdennes betydning for udvikling af en sund personlighed, herunder selvtillid og selvværd.Undervisere: Lene Koustrup Madsen, Dorte MarcussenInklusion og Eksklusion af børn (½ dag)”Inklusion er ikke en metode, men et menneskesyn”.Det Fælles Pædagogiske Grundlag lægger op til et børnesyn, der tager udgangspunkti vores eget menneskesyn. Vi vil denne dag arbejde med vores menneskesyn, som erforudsætning for at kunne organisere et inkluderende fællesskab. Vi vil i oplægget gennemgåhvorledes samt definere forskellen mellem inklusion og eksklusion.Undervisere: Charlotte Skovgaard, Lene Koustrup MadsenLæringsmiljø (½ dag)Ud fra anerkendende kommunikation og pædagogik, vil vi komme ind på læringsmiljøetsbetydning i din dagpleje. Vi kommer ind på både det fysiske, psykiske og æstetiskelæringsmiljø, og hvordan vi ud fra disse understøtter læreplanstemaerne.Undervisere: Bibi Nagel, Jeanne Kildegaard9kursus kalender – modul a


”Vi støtter børnenesnysgerrighed ogkreativitet, så de fårlyst til at lære og fåappetit på livet”


Pædagogiske Læreplaner (1 dag)Der vil blive introduceret til, hvordan der skal arbejdes med de nye pædagogiskelæreplaner i dagplejen. I vil blive præsenteret for VordingborgDagplejes detailplan for 2013/2014. Ligeledes skal der arbejdes med forogefterundersøgelser, samt korttidsplanlægning. Dagen vil veksle mellemoplæg, gruppearbejde, samt opsamling i plenum.Undervisere: Charlotte Skovgaard, Bibi NagelRefleksionsopgave mellem modul A og modul BOpgaven skal sikre en kobling mellem teori og praksis. Mellem de to moduler arbejderkursisterne med læringsmiljøet hjemme i egen dagpleje. Der skal således udarbejdeskorttidsplanlægning og for- og efterundersøgelser for egen børnegruppe.Undervisere: Charlotte Skovgaard, Bibi NagelModul BArbejdet med anerkendende beskrivelser (1 dag)Vi vil arbejde med betydningen af at fokusere på børnenes ressourcer, som afsæt forudvikling. Hvordan vi støtter børnenes nysgerrighed og kreativitet, så de får lyst til atlære og få appetit på livet. Vi har et ansvar for at hjælpe barnet med at skabe et solidtfundament, med tro på sig selv og egne evner.Undervisere: Jeanne Kildegaard, Line Stabell JacobsenRelationer og samspil (½ dag)Relationen med den voksne er en forudsætning for barnets sociale udvikling. Det handlerom de voksnes evne til at se, møde og forstå det enkelte barn på dets egne præmisser– være sensitiv overfor barnets udspil og tilpasse sin egen adfærd derefter, udenat fralægge sig lederskabet. Samspilstemaerne omhandler, hvordan du kan få et bedresamspil med og relation til barnet.Undervisere: Bibi Nagel, Dorte Marcussen11kursus kalender – modul a og modul b


DAGPLEJENVORDINGBORG KOMMUNEDagplejen Vordingborg KommuneDagplejeleder Christian BardingØsterbro 24720 PræstøTlf.: 55 36 33 65chba@vordingborg.dkLæs mere på:www.dagplejen.vordingborg.dkGrafisk produktion: Pihl - grafisk design Tryk: Grafikom A/S

More magazines by this user
Similar magazines