Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... -

Afgørelser – Reg. nr.:Fredningen vedrører:DommeTaksationskommissionenNaturklagenævnetOverfredningsnævnetFredningsnævnetKendelserDeklarationer

 • Page 5 and 6: NATURKLAGENÆVNET>
 • Page 7 and 8: 2En fredning af området, ud over d
 • Page 9 and 10: 4deres beskyttelseszone. Der må he
 • Page 11 and 12: 6anlæggelse og vedligeholdelse af
 • Page 13 and 14: 8Sporene efter koloniens fælles le
 • Page 15 and 16: 10§8. Offentlighedens adgangOffent
 • Page 17 and 18: lNaturklagenævnets afgørelseaf 19
 • Page 19 and 20: 3Friholdt arealLergrav, 200 m3 i 25
 • Page 21 and 22: 5Lb.nr. 2Fromsseir Plantage A/SMatr
 • Page 24 and 25: FREDNINGSNÆVNET>
 • Page 26 and 27: Side 2150værdifuldt landskabsområ
 • Page 28 and 29: Side 4/50arealer og spor samt retab
 • Page 30 and 31: Side 6/50,sætte sig på Randbøl H
 • Page 32: Side 8/50Fredningsnævnets formand
 • Page 35 and 36: Side 11/50undgå bebyggelseog tabte
 • Page 37 and 38: Side 13/50Landbrugs - og skovdrift
 • Page 39 and 40: Side 15/50Eksisterende bevoksning p
 • Page 41 and 42: Side 17150Koloniens fælles lergrav
 • Page 43 and 44: Side 19/50ning i omdriftsarealer(ma
 • Page 45 and 46: Side 21/50Afdeling Areal ha Tab pr.
 • Page 47 and 48: Side 23/50af familieejendommenDirek
 • Page 49 and 50: Side 25/50ledes:§8 Offentlighedens
 • Page 51 and 52: Side 27/50Efter amtets vurdering sk
 • Page 53 and 54:

  Side 29/50kendtgøreisen om beskytt

 • Page 55 and 56:

  Side 31/50tab skal tillige erstatte

 • Page 57 and 58:

  Side 33/50Billund kommune har i et

 • Page 59 and 60:

  Side 35/50tage afsæt i en mistet b

 • Page 61 and 62:

  Side 37/50Genopførelse af den nedb

 • Page 63 and 64:

  Side 39/50andrager omkring 100.000

 • Page 65 and 66:

  Side 41150Der må ikke køres med m

 • Page 67 and 68:

  Side 43/50runger.Omlægning af eksi

 • Page 69 and 70:

  Side 45/50tevæksttiIgodeses. Enkel

 • Page 71 and 72:

  Side 47/50pesti i terræn med træp

 • Page 73 and 74:

  Side 49/50På den anførte baggrund

 • Page 75 and 76:

  Kortbilag 1N4a, l~~~4æ , I\" I" \F

 • Page 77 and 78:

  Naturklagenævnets afgørelseaf 16.

 • Page 79 and 80:

  3Fredningsforslaget indeholder i ov

 • Page 81 and 82:

  5ning for ESM 2301 Frederiksnåde K

 • Page 83 and 84:

  7ningen begrundet i driftsmæssige

 • Page 85 and 86:

  ,Modtaget i~kov~ O" N at u:rstYi.'e

 • Page 87 and 88:

  ..RE6.NR. 19So. 0(/~ry/'$TKENDELSEA

 • Page 89 and 90:

  Side 3/72vandring anførte, at de f

 • Page 91 and 92:

  ..Side 5/72Digerne er beskyttet eft

 • Page 93 and 94:

  .'Side 7/72nering af marksten eller

 • Page 95 and 96:

  Side 9/72spor fra koloniens første

 • Page 97 and 98:

  Side 11/72* at bevare bosætteisens

 • Page 99 and 100:

  Side 13/72•forslaget og skal frem

 • Page 101 and 102:

  Side 15/72• stifte bekendtskab me

 • Page 103 and 104:

  Side 17/72•ejendomme, der er omfa

 • Page 105 and 106:

  Side 19/72• Museumsinspektør Mog

 • Page 107 and 108:

  Side 21/72•afklares, hvorledes om

 • Page 109 and 110:

  Side 23/72• op ad bygaden for at

 • Page 111 and 112:

  Side 25/72• Der findes (i Kort -

 • Page 113 and 114:

  Side 27/72•de råd til at betale

 • Page 115 and 116:

  Side 29/72•Et lavt jorddige, K, h

 • Page 117 and 118:

  Side 31/72• gen. Det forekommer i

 • Page 119 and 120:

  Side 33/72• Detundersøgelser og

 • Page 121 and 122:

  Side 35/72skal etableres "I et brev

 • Page 123 and 124:

  Side 37/72•Dige C:Dette V0-gåend

 • Page 125 and 126:

  Side 39/72Den ovennævnte byggemuli

 • Page 127 and 128:

  Side 41/72trævækst og kan fortsat

 • Page 129 and 130:

  Side 43/72•eninformationstavle om

 • Page 131 and 132:

  Side 45/72•JørgenIHansen oplyste

 • Page 133 and 134:

  Side 47/72•JørgenIHansen bemærk

 • Page 135 and 136:

  Side 49/72•Somanført i mit brev

 • Page 137 and 138:

  Side 51/72•deriksnåde,men kendes

 • Page 139 and 140:

  Side 53/72•FromsseierPlantage A/S

 • Page 141 and 142:

  Side 55/72OverordnedebetragtningerF

 • Page 143 and 144:

  Side 57/72Skovforeningen følgende

 • Page 145 and 146:

  Side 59/72alerne i øvrigt.ad § 3F

 • Page 147 and 148:

  Side 61/72mens eget forbrug. De spo

 • Page 149 and 150:

  Side 63/72Skovforeningen er ikke en

 • Page 151 and 152:

  Side 65/72.'•"Iindlæggene rejses

 • Page 153 and 154:

  .'•rialet.Således også i denne

 • Page 155 and 156:

  .'Side 69/72reduceres derimod, når

 • Page 157 and 158:

  'oSide 71/72Fredningsnævnet fmder,

 • Page 159 and 160:

  tIModtaget iSkov- og Naturstvrelsen

 • Page 161 and 162:

  udfaldet af fredningssagen. Et evt.

 • Page 163 and 164:

  Ul-UI-Ul LI:lll 1>1:111J!U~ U!,....

 • Page 165 and 166:

  14·Maj. 2001 10:45 75320616 ADV.KO

 • Page 167 and 168:

  · ~JR' 2,~,OBllEO:46AM75320616 ADV

 • Page 169 and 170:

  . .14.Maj. 2001 10:47 75320616 ADV.

 • Page 171 and 172:

  B.Mai. 2001 12:23 75320616 ADV.KONT

 • Page 173 and 174:

  FREDNINGSNÆVNET>

 • Page 175 and 176:

  -2 -Brev af 10. april 2000 fra Danm

 • Page 177 and 178:

  -4-vendigt at entrere med en entrep

 • Page 179 and 180:

  -6-alle kulturspor undergives fredn

 • Page 181 and 182:

  - 8 -lonien Frederiksnåde var et l

 • Page 183 and 184:

  - 10-nuværende tidspunkt nogen ans

 • Page 185 and 186:

  Modtaget iSkov~og Naturstyrelsen2 O

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen
03895.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03895.00 - Naturstyrelsen