Referat fra TR-møde den 8. maj 2012

radiograf.dk

Referat fra TR-møde den 8. maj 2012

Referat fra møde mellem TR og regionsformand tirsdag d. 8.maj 2012Mødested: Kolding SygehusRadiologisk AfdelingBiblioteketTilstede: Anita Skygebjerg (Vejle), Mette Groes (Kolding), Kathrin Wittenkamp (Åbenrå)og Lars Jensen (Regionsformand)Afbud: Christian G. Hansen (UCL), Rene Gordon Larsen (OUH), Brian Schmidt(Middelfart) og Jørgen Nørris (Esbjerg)Punkt 1. Valg af ordstyrer: LarsPunkt 2. Valg af referent: LarsPunkt 3. Godkendelse af dagsorden: GodkendtPunkt 4. Regionsbestyrelsens/regionsformandens fremtidige samarbejde med TR:Vi skal havde aftalt hvordan vi bedst støtter op om hinandens arbejde. Hvordan får viudvekslet synspunkter/informationer? Hvad ønsker TR?Der er en aftale om at Radiograf Rådet centralt via AKUT midlerne kan give frikøb til TR’sdeltagelse i 2 heldagsmøder om året med regionsformanden/regionsbestyrelsen.De tilstedeværende var enige om at det var godt at mødes med radiograf TR og regionsformand for at udveksle erfaringer og løsninger på forskellige problemer. TR kollegierne påde forskellige sygehusenheder opleves tit som meget sygeplejefagligt præget, hvorfor deter godt at mødes med radiograf TR. Også godt for de ”nye” at få sat ansigter på hinanden,da det gør det nemmere at søge råd og vejledning.Udbytte ville være endnu større hvis der var større fremmøde.Opdatering af TR tlf. og mail listen. Listen blev opdateret og sendes med referatet ud.Punkt 5. Orientering fra formand: Den nye radiograf nål skal snart omdeles tilmedlemmerne. Det er aftalt i HB at nålene sendes til TR der står for udleveringen på deenkelte arbejdspladser. Der vil komme nærmere besked når det bliver aktuelt.Punkt 6. Orientering fra Hovedudvalget: Jørgen var ikke tilstede.Referat fra Radiograf Rådets TR møde i Region Syddanmark 8. maj 2012 Side 1 af 2


Punkt 7. Orientering fra TR:Middelfart: Ikke til stedeVejle: Anita er ved at gennemføre TR grunduddannelsen i øjeblikket sammen med 5andre radiografer.Medlemmerne ønsker til OK 13 er pension, personlige omsorgsdage for dem der ikke harsmå børn eller er seniorer og generelle lønstigninger.Kolding: Sygestatistik tages op på personalemøder med det formål at få sygefraværetned.Mette har i øjeblikket 2 personsager der fylder meget.Mangler aftale om tid til TR funktionen, har i øjeblikket den ”fornødne tid”.Der er ansat by overradiograf i afdelingen, dette giver i nogle tilfælde nogle udfordringer,da regler tolkes på anden måde end personalet har været vandt til.Esbjerg: Ikke til stedeOdense: Ikke til stedeÅbenrå: Sygehus ledelsen i SHS ønsker 1. TR pr. center, hvilket for Kathrin ville betyde athun skulle dække alle SHS radiologiske afdelinger. Den evt. ændring skal forhandles medde faglige organisationer.Den 1. maj og grundlovsdag er stadig ½ fridag i SHS på grund af deres virksomhedsoverenskomst. Virksomhedsoverenskomsten skal snart genforhandles.Der har været en personsag der har taget meget tid.Kathrin er ved at gennemføre TR grunduddannelsen i øjeblikket sammen med 5 andreradiografer.UCL: Ikke til stedePunkt 8. Eventuelt: IntetPunkt 9 Næste møde: 29/11 2012 sammen med regionsbestyrelsen.Referat fra Radiograf Rådets TR møde i Region Syddanmark 8. maj 2012 Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines