LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

byplanlab.dk

LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

LANDSKABSKARAKTER -­‐ skarp og præcis definering af landskabskarakter Landskabskarakteren er samspillet mellem naturgrundlag og arealanvendelse samt de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 3

More magazines by this user
Similar magazines