Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

regionmidtjylland.dk

Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

God og dårlig sundhedsopdragelse?Vores forbrug af sundhedsydelser vokser ogvokser. Måske er vi pylrede? Eller kan detskyldes, at lægerne opdrager os til det? Kan vigøre noget ved det? Og hvad?Borgernes brug af de praktiserende læger stiger. Aldriger vi gået så meget til læge som i dag. I snit går vi til lægenotte-ni gange om året.Er en af grundene at vi nu om stunder går til lægen formindre problemer, som man ikke før i tiden ville besværelægen med? Og måske skal noget af forklaringen ogsåfindes hos lægerne selv?Tager små ting alvorligtDet drejer sig blandt andet om sundhedsopdragelse,mener praktiserende læge Morten Bondo Christensen:”Folks adfærd og den måde, de bruger sundhedsvæsenetpå, er noget, som sundhedsvæsenet selv er med tilat lære dem. Hvis vi som læger tager små fredelige tingalvorligt, så gør patienterne det også. Hvis de ringer tillægevagten med ondt i halsen, og lægen siger ’Kom indog bliv podet for at se, om du skal have penicillin, i stedetfor lige at se tilstanden an, ja så er man da sikker på, atpatienten også ringer næste gang,” siger Morten BondoChristensen. Han er også seniorforsker på Forskningsenhedenfor Almen Medicin på Aarhus Universitet, der arbejdermed praktiserende læger.Nogen enkel forklaring på udviklingen kan Morten BondoChristensen ikke give. Men én forklaring ser MortenBondo Christensen i en generel ændring omkring servicekultur:”Vi er ved at få et døgnåbent samfund. Folk tænker ikkepå, hvad klokken er. Jeg havde fornyligt en kvinde i røret,der ringede til lægevagten klokken ti om aftenen. Hunville vide, om man må farve hår, når man er gravid. Deter jo ikke just en akut opstået sygdom. Hun virkede heltoverrasket, da jeg forklarede, at hendes spørgsmål ikkehørte ind under formålet for lægevagten.””Ventetidsgarantien” - fakta”Ventetidsgarantien” er populærbetegnelsenfor det udvidede frie sygehusvalg. Ordningenblev indført i 2002 og betyder, at patienter, derer henvist til behandling på et offentligt sygehus,kan blive behandlet på et privathospital,hvis ventetiden i det offentlige overstiger énmåned. Patienterne kan dog kun komme på privathospital,hvis der er indgået en aftale medprivathospitalet om den givne behandling. Reelter der derfor ikke tale om en garanti, men omen mulighed for patienterne i de tilfælde, hvorder findes et privat tilbud.12 borgertopmøde debatMAGASIN 2011