Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

regionmidtjylland.dk

Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

Fører ”ventetidsgarantien”til overbehandling?”Ventetidsgarantien” har gjort os utålmodige– Kan det føre til overbehandlinger?Morten Bondo Christensen,praktiserende lægeMan løser et problem og får et andet. For otte-ti år sidenhavde hospitalsvæsenet problemer med lange ventelister.”Ventetidsgarantien” blev indført. Den har virket påventetiderne, men den har også givet nogle helt andreudfordringer.Måske er grænserne for, hvornår man opererer patienternerykket? Det kaldes også indikationsskred. Patientermed eksempelvis ryg eller skulderproblemer opereresofte hurtigt. Måske havde været bedre at vente og behandleuden kirurgi? Det vil for eksempel sige med træningog fysioterapi. En hurtig operation er nemlig ikkenødvendigvis en fordel for patienterne. Man er også sygemeldtefter en operation, og man skal genoptræne forat komme på højkant igen. Så argumentet om, at patienterneer sygemeldte længere, hvis de behandles udenkirurgi, holder ikke altid.Praktiserende læge Morten Bondo Christensen fra Århus,peger på, at lidelser i skulder, knæ og ryg i nogle tilfældegår over af sig selv, hvis man venter og ser tiden an i noglemåneder.Men vi vil ikke vente:Vi vil behandles her og nu”Hvis du har løbet om lørdagen, og dit knæ hæver omsøndagen, så har du en forventning om, at du kan blivescannet og måske opereret inden for en måned,” sigerMorten Bondo Christensen.”Når man er 40-50 år gammel, så får vi altså nemmereondt i leddene, når man bruger dem. Men vi har sværtved at acceptere, at vi ikke kan løbe i en periode, og at vimåske skulle svømme eller cykle i stedet. Og vi forventer,at lægen tager hånd om skavankerne. Men ofte er denbedste måde at behandle symptomerne på at vente ogse, om symptomerne forsvinder af sig selv.”TEMA 001 13

More magazines by this user
Similar magazines