Oplæg fra mødet - Favrskov Kommune

favrskov.dk
  • No tags were found...

Oplæg fra mødet - Favrskov Kommune

Støttet boligbyggeri i FavrskovKommune


Dagsorden1. Velkomst v. Borgmester Nils Borring2. Nyt på området3. Orientering fra tilsynet4. Kommunens fremtidige boligbyggeprogram5. Det gode samarbejde med boligforeningerne6. Pause, sandwich, øl og vand7. Debat om forskellige emner / de enkelteboligorganisationernes idéer, planer og ønsker8. Afslutning v. Borgmester Nils Borring


Nyt på området• Nedsættelse af grundkapitallån fra 14 til10 %• Nybyggeri: Tinglyst skøde ved skema B


Tinglyst skøde ved skema B• Støttebekendtgørelsens § 22 stk. 1.”Tilsagnsmodtageren skal have skøde påejendommen og skal stå som debitor forde lån, som optages til finansiering afbyggeriet. Det skal dokumenteres overforkommunalbestyrelsen, at der senest vedbyggeriets påbegyndelse foreliggertinglyst endeligt skøde på ejendommen.”


Totaløkonomiske merinvesteringer• Bek. 815 om totaløkonomiskemerinvesteringer i nye lavenergiboliger ialment byggeri• Skema A:– hvor meget vil merinvesteringen koste– Beskrive de enkelte energibesparendeforanstaltninger


Totaløkonomiske merinvesteringer• Skema B:– Almen2tal – beregnings- ogdokumentationsmodel– beregnings- og dokumentationsmaterialet skal”granskes” af et certificeretenergimærkningsfirma– Granskningsrapport sendes til kommunen• Skema C– Almen2tal med de faktiske foranstaltninger– Energimærke m. energiforbrug


BOSSINF-Renoveringtilsagn om støtte efter almenboliglovens• § 90 (trækningsret)• § 91 (renoveringsstøtte)• § 92, stk. 1 og 3 (driftsstøtte)• renoveringsarbejder uden støttede lån,men som bygherren ønsker skal væreomfattet af Byggeskadefonden• www.renovering.bossinf.dk


Nyt på området• Ændring af driftsbekendtgørelsen –standardkontoplanens konto 115 og 116• Træder i kraft efter 1/8-2012• Ny boligtype – startboliger for udsatteunge


Startboliger• Definition: et målrettet boligtilbud til unge,der har behov for social støtte i tilknytningtil boligen.• Målgruppen: unge mellem 18-24 år• Midlertidig bolig• Social vicevært (med startboligbidrag)• Tilsagn om startboligbidrag gives for 15 år


Startboliger• Social viceværts opgave:– Skabe et godt miljø– Yde støtte og rådgivning– Støtte med lektiehjælp– Igangsætte aktiviteter, som styrker deunges sociale kompetencer


Nyt på området• Ny brugervejledning til Almenstyringsdialog• www.lbf.dk Analyse / Styringsdialog• Øgede midler til renoveringsstøtte fra LBF


Renoveringsstøtte fra LBF• Boligforlig fra 2010 – tildelte den almenesektor 5 mia. kr. i ramme for kommenderenoveringer og moderniseringer• Udvidelse af LBF´s investeringsramme tilstøtte efter § 91 med yderligere 4,1 mio.kr.


Udlejningsvanskeligheder• Reducere boligens størrelse -aflåse et rum?• ”Hvis man ikke kan udleje tre-rums boliger tilpersonerne på ventelisten, og heller ikke tilandre boligsøgende, så kan boligorganisationenefter ministeriets opfattelse udleje boligerne påden anførte måde og lade dispositionsfondendække lejetabet. Det understreges dog, at derkun kan være tale om en midlertidigforanstaltning, og at boligorganisation ifm.lejerskifte skal bestræbe sig på at få udlejetboligerne på sædvanlig vis. ”


Orientering fra tilsynet• 3 fokusområde i 2012– Regnskabsgennemgang– Renoveringer– Henvendelse til kommunen


Renoveringssager• Ansøgningen– Udformes mest hensigtsmæssigt– Så mange oplysninger som muligt– henvise på hvilken grundlag arbejderne bliverudført– Individuel og kollektiv råderet• Dokumentation og bilag


Orientering fra tilsynet• Henvendelse til kommunen– Fællesindgang til kommunen:aman@favrskov.dk ellerFavrskov Kommune, Skovvej 20, 8382Hinnerup Att.: Støttet Boligbyggeri– Alt sendes digitalt– Tjekliste– Krydstilsyn


Støttet boligbyggeri i FavrskovKommune


Kommende byudviklingsområderBoligprogram og boligbyggeri


Planstrategi 2011‐2015


Centerbyer i Favrskov kommuneHovedbyer• Hadsten• Hinnerup• Hammel• UlstrupCenterbyerSøftenThorsøFoldby-NorringLaurbjergVoldumHadbjergLading


Boligprogram 2012-2032Bygger på• fortsat kontrolleret vækst afstemt medudbygning af serviceydelser• byudvikling ved- byvækst,- byomdannelse,- byafrunding og- landsbyudvikling• i gennemsnit ca. 275 nye boliger pr. år• ca. ½ parcelhuse og ½ tæt-lav ogetageboliger• ca. 60 % af nye boliger i Hadsten,Hinnerup og Hammel• ca. 30 % i øvrige 8 centerbyer• ca. 10 % i landsbyer


Fremtidige boligområder


HadstenBøgehavenFalkevængetNygårdsvængetElverhøjenGinneruplund


Hadsten –ElverhøjenCa. 17 boliger


Hadsten –FalkevængetCa. 10 boliger


Hadsten ‐ BøgehavenCa. 28 boliger


Byområde mellem Hadsten og Hinnerup


Hadsten Syd ‐ Ginneruplund


Hadsten ‐ Ginneruplund


Ginneruplund ‐ stationsområde


Hadsten bymidte ‐ Etageboliger


HinnerupHaarvej/syd for Haldumvej /LillåbakkenÅrhusvejHolmebakkenHøjager og Humlehaven


Hinnerup –Højager og HumlehavenCa. 2 x 25 boliger


Hinnerup – Lilleåbakken/DalvængetCa. 80 boliger


Hinnerup ‐ ÅrhusvejCa. 250 boligerCa. 150 boliger


Hinnerup ‐ HolmebakkenCa. 25 boliger


HammelSkovbrynetByomdannelsesområdeToftevejVadstedområdet


Hammel ‐ Vadstedområdet


Hammel ‐ VadstedområdetCa. 200 boliger


Hammel ‐ ToftevejCa. 30 boliger


Hammel ‐ byomdannelsesområdeByomdannelsesområde


UlstrupDigetØksendalvejAmstrup Bakker


Ulstrup – Amstrup Bakker


Ulstrup ‐ øksendalsvej


SøftenEngdalsvejElgårdsmindeEngdalsvej


Søften ‐ ElgårdsmindeCa. 45 boliger


Søften ‐ Engdalsvej

More magazines by this user
Similar magazines