Projektguide. Fra idé til færdigt projekt. - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk
  • No tags were found...

Projektguide. Fra idé til færdigt projekt. - Aalborg Kommune

11Brug af frivillig arbejdskraftBrug af frivillig arbejdskraft er næsten altid i spil ved lokaleprojekter. Brug af frivillig arbejdskraft kan styrke jeres projektover for fonde og andre mulige bidragsydere, og samtidiger der mange projekter, der stort set kun kan realiseres,hvis byen selv er villig til at stille op.Det er vigtigt, at I fra begyndelsen danner jer et realistiskbillede af:❙ Hvad kan og må laves med frivillig arbejdskraft?❙ Hvor mange opgaver er der, og hvor mange arbejdstimerkan det ca. omregnes til?❙ Har byen kapacitet til at dække dette behov?danne jer et overblik over, hvilke opgaver, der skal udføres,og hvor lang tid det vil tage. Det kan fx være en lokal håndværker,et byggemarked el. lign.Derefter kan I fx husstandsomdele en arbejdsseddel medopgaver og anslået behov i mandetimer. Her vil interesseredekunne skrive sig på, og på den måde vil I får overblik over,hvor mange hænder I kan trække på – og til hvad.I kan også kontakte lokale virksomheder og spørge, om dehar mulighed for at bidrage i form af fx maskiner, I har brugfor eller hjælp med tegningsarbejde, tilladelser mv.Tjek hvilke regler der gælder, og hvornår/hvordan I erforpligtede til at forsikre de frivillige. Nogle fonde kan ogsåstille krav om, at visse opgaver ikke må udføres af frivillige.Måske kan I løfte mere, end I umiddelbart går og tror?Måske mindre? Det vigtigste er, at I får sat et realistiskambitionsniveau.Hvis det er et anlægsprojekt, og I ikke selv har gør-det-selverfaring, så må I alliere jer med nogen udefra, når I skal

More magazines by this user
Similar magazines