3 September Oktober November 2011 - Ærø

xn..r.3fa9c.dk

3 September Oktober November 2011 - Ærø

Sognepræstens ferieFerie 15.-23. oktober.Telefonsvarer henviser til anden præst.DøbteSøbyRasmus Nors Randløv,Solhøjparken 28, GaltenSophie Amalie Holm Pedersen,Søby Vestermark 2BegravedeSøbyArne Marius Lorenzen,Rummes Agre, tidl. Tværby.Egon Laurits Hansen,Gammelløkkevej.Bodil Marie Hansen,De Gamles Hjem Rise, tidl. Søby.Ilse Margrethe Emilie Albertsen,De Gamles Hjem, Rise, tidl. Søby.Poul John Pedersen,Møllemarksvejen.BregningeAlbert Nissen Josefsen,Hjallelse, tidl. Skovby.Hans Christian Nissen,Søkilden, tidl. Lebykobbel.Bente Pedersen, Øster Bregninge.Peder Harald Jensen,De Gamles Hjem, Rise,tidl. Bregninge Møllevej.Konfirmationer 2012Søby KirkeSøndag d. 13. maj, kl. 9.30.Bregninge KirkeSøndag d. 20. maj, kl. 9.30Forberedelsen til konfirmationerneforegår i samlet flok i Bregninge Præ -ste gårds konfirmandstue. Efter jul flyt -tes forberedelsen til Sognehuset i Søbypå Søbakkevej.Starttidspunktet meddeles i klasser -ne på Marstal Skole og Friskolen i for -bindelse med uddeling af tilmel dingssedler.HøstgudstjenesterSøndag d. 11. september.Søby Kirke kl. 9.30– Søbykoret medvirker.Bregninge-Søby SogneBregninge Kirke kl. 11.00.Begge vores kirker vil blive smukt pyntetaf vore gravere. Traditionen tro samlervi ind til Folkekirkens Nødhjælp ogKFUM/K s sociale arbejde blandt demest udsatte befolkningsgrupper i Dan -mark.AllehelgenSøndag d. 6. november.Søby Kirke kl. 14.00– Søbykoret medvirker.Bregninge Kirke kl. 16.00.Alle pårørende, der i årets løb har mistet,vil få tilsendt en særlig invitationtil denne gudstjeneste, hvor de afdødesnavne vil blive oplæst fra prædike -stolen.Tekstet gudstjenestepå storskærmBregninge KirkeSøndag d. 30. oktober, kl. 11.00Prædikant og liturg Søren Skov Johan -sen er landsdelspræst for hørehæm -mede, og for at tilgodese denne del afmenigheden vil vi tekste alt i gudstje -nesten lige fra salmerne til altergang ogprædiken. De fleste, der har prøvet atvære til opera, har op levet, at al tekstbliver skrevet op over scenen, så til -skuerne bedre kan følge med i hand lingen.Det kan også sag tens lade sig gørei kirken uden at for styrre det helligerum.Konfirmanderne vil blive indbudt tilgudstjenesten for at opleve, at denmoderne teknik også kan høre hjemmei kirken under en gudstjeneste.SognesøndageMenighedsrådet for Bregninge-Søbyinviterer igen i år til Sognesøndage iSøby Kirke og i Sognehuset på Sø -bakkevej 6.Som sædvanlig holdes der en kortgudstjeneste kl. 14, derefter er der sammenkomsti Sognehuset med kaffe oghjemmebagte boller og kage á 20 kr.Søndag d. 18. september:John Larsen vil fortælle os om Søbygaard.Søndag d. 9. oktober:Lars Ole Gjesing kommer og fortællerH. C. Andersens eventyr »De vildesvaner«Søndag d. 20. november:Claus Nielsen fortæller os om RødeKors’ arbejde på Ærø.Vi kan tilbyde kirkebil fra BregningeSogn til Søby Sognehus.Kontakt sognepræst Agnes Haugaardpå tlf. 62 58 14 31 eller Kirsten Lang -dill på tlf. 62 58 16 90.Kirsten LangdillKoncert i Søby KirkeOnsdag d. 26. oktober kl. 19.30Operaens historie i ord og tonerHvor, hvornår og hvorfor opstod ope -ra, og hvad er det egentlig lige opera er?Hvordan kan det gå til, at den fededame forrest på scenen synger en halvtime efter hun har fået en kniv i bry -stet – før hun falder om midt i det højeC? Har opera udviklet sig med tiden,og kan det overhovedet bruges til nogeti dag? Er opera ikke kun noget for de»fine« og højt uddannede? Dette ogmange andre spørgsmål vil jeg forsøgeat give svar på i ord og toner, medvarme og glimt i øjet.Min egen tilgang til at blive klassisksanger har været snørklet. En skolegangpå Skt. Annæ Gymnasium, sangskoleni København var ellers et perfekt springbrætfor en operasanger in spe – og detvar det, jeg vidste, jeg ville være: ope ra -sanger! Men da jeg havde taget studentereksameni 1980 viste det sig, at kla -veret spillede anderledes. Der var nemligikke tradition for klassisk musik imin familie. Min far var havnearbejderog gårdmusikant, og min mor stod ikøk kenet i en bank; så da jeg talte omat blive professionel sanger, rystede deblot på hovedet. De havde altid selvkun kendt økonomisk utryghed ogønskede ikke, at deres datter skulle udsættesfor det samme. Så jeg skulle bru -ge min studentereksamen til »nogetfornuftigt«. Og så endte jeg med atblive sygeplejerske – men fortsatte iøvrigt med at synge som jazzsanger -inde og i forskellige sammenhænge påteatret.I 1992 blev jeg sendt af sted sommilitærsygeplejerske med FN s hold 14

Similar magazines