Munster nr 1 - Dansk Münsterländer Klub

dmk.online.dk

Munster nr 1 - Dansk Münsterländer Klub

MünsterländerenKlubblad for Dansk Münsterländer Klub35. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2010 www.dmk-online.dk1


Forsidebilledet ................... side 3Bestyrelsen ........................ - 4Redaktøren spekulerede på - 5Aktivister .......................... - 6Invitationer ........................ - 8Referater ........................... - 12Artikler ........................... - 15DMK årskalender .............. - 18Aktivisten .......................... - 23Hvalpenyt ......................... - 32Hanhunderegister ............... - 33Hvalpetillæg 2009 ............. - 34Oversigt over hvalpe 2009 - 35INDHOLD / REDAKTIONMünsterländerenUdkommer fire gange om året:Uge 9, uge 20, uge 35 og uge 48.Alt stof til Münsterländeren sendes viamail direkte til redaktøren. Stoffetforetrækkes leveret i et gængs format(f.eks. Word). Billeder vedlæggesseparat i højest mulige opløsning.Sidste frist for indlevering af materialetil næste udgave er den 21. april 2010Forsidefoto: Lille Rev’s B. Molly 10322/2006DMK’s hjemmeside redigeres og opdateres afJohannes MørchPindstrupvej 19Hedeskov8410 RøndeE-mail: johs.m@mail.dk / dmk@flaadevej.dkStof til hjemmesiden sendes til redaktørendirekte med e-mail. Billeder vedlægges separat.Stof til Jagthunden sendes tilJohn BorupHelnæsvej 765631 EbberupTlf. 62 63 26 20E-mail: borup@5000-odense.dk /dmk@flaadevej.dkMeget gerne skrevet i Word direkte med e-mail.Billeder vedlægges separat.Benyt meget gerne den fælles adressedmk@flaadevej.dk , hvorved du på en gangskriver til alle klubbens medier.Ansvarshavende i henhold tilpresseloven:Henrik Raae AndersenLunderødevej 82Marup4340 TølløseRedaktør:Sussie MattssonLangholmvej 265592 EjbyTlf: 40 36 16 35E-mail: langholmgaard@3mail.dk /dmk@flaadevej.dkRedaktionen modtager meget gerneindlæg og artikler til optagelse.Layout & tryk:Lundvig GrafiskOplag:1.000 stykMeningsbevarende citater oggengivelser af artikler fraMünsterländeren er tilladt, men kun medkildeangivelsePostgironr.: 3 13 18 90Bladnr.: 95432


Forside billedet er Lille Rev’s B. Molly10322/2006.Hun er ejet af Alex Nygaard, der sammenmed Molly har opnået nogle rigtigt fineresultater i 2009.Alex har selvfølgelig gået til lidtlydighedstræning med Molly, men det eraltid schweiss træningen, der har haft hanshelt store interesse.Molly har i sin karierre opnået følgenderesultater:19/5-07 Grenå DMK: 1.pr. på 400m/3 timer +pokal for prøvens bedste hund. Her var hun5 min. om at udrede sporet.29/7-07 Mors (Stenbjerg plantage) DMK:1.pr. på 400m/20 timer + Pokal for prøvensbedste hund. Her var hun 15 min. om atudrede sporet.7/7-08 Grenå DJK: 1.pr. på 1000m/20 timer.Her var hun 14 min. om at udrede sporet.4/7-09. Grenå DJK: 1.pr. på 1000m/40 timer+ pokal for prøvens bedste hund. Her varhun 19 min. om at udrede sporet.27/9-09 Fussingø elite schweiss prøve: 1.prpå 1000m/40 timer. Her var hun 26 min. omat udrede sporet.Alex er ikke registreret i schweiss registeret.Sådan noget kræver rigtigt meget tid, så deter ikke en prioritering pt.Men det har ikke frataget ham, at blive brugttil lidt private eftersøgninger. Han hareftersøgt vildt både i Sverige og Danmark.Han og Molly har blandt andet fundet entemmelig stor buk, som en schweisshundFORSIDEBILLEDEThavde eftersøgt i 2½ time uden held. Den lå400 meter fra anskudsstedet.En anden opgave de løste til UG, var et dyr,der var blevet skudt med bue. Her varluftrøret blevet beskadiget, men det varlykkedes dyret at bevæge sig over et stortområde OG 2 vandløb, hvor af det ene ikkebare lige kunne forceres af Alex og Molly.De måtte ud på en mindre køretur for atkomme over på den anden side. Hergenoptog Molly uden problemer sporet ogfandt endelig dyret forendt.Selvfølgelig kan sådanne eftersøgninger kunforegå på privat terræn, da loven selvsagtforeskriver, at en registreret schweiss førerskal tilkaldes, ikke mindst, når der er risikofor, at dyret har gået på anden mands terræn.Men Molly og Alex HAR gjort det rigtigtfint, og det giver selvfølgelig venner ogjagtkammerater lyst til at prøve, om ikke detdygtige makkerpar kan hjælpe.Molly bliver trænet på færtsko med klove frakrondyr. Alex har en kammerat til at læggehans spor, da han ikke ønsker selv at videhvor sporet er. På den måde bliver det 100 %hunden, der udreder sporet, helt uden hjælpfra føreren…Ser man separat på resultaterne er sådan enstak 1. præmier virkelig fint. Bedste hund 3gange er sandelig heller ikke værst! Og 2 x1.præmie på 1000 meter/40 timer inden for 2måneder i 2009 ikke noget, der er alle forundtat opnå. Det kræver rigtigt mange timer bagsin hund, og ikke mindst at hunden hartalentet!Så stort tillykke til Alex og Lille Rev’s B.Molly med de flotte resultater!3


Bestyrelse:Formand:Tlf.: 59 18 66 65Næstformand:Tlf.: 97 96 51 14Henrik Raae AndersenLunderødvej 82, Marup4340 TølløseElverdams@adslhome.dkPeter RinggaardSolbakken 12, Ræhr7730 Hanstholmaasepeter@privat.dkKasserer/Erik LillesøeInd- og Ørbækvej 22udmeldelser 5400 BogenseTlf.: 64 44 11 45 erik.lillesoe@privat.dkog 22 61 82 79Øvrige:Lars VandborgTlf: 24 63 33 87 Rørvigvej 354500 Nykøbing Sjsigurd@nyka.dkTlf.: 20 62 70 02Carsten TrøjborgGl. Egebjergvej 31Egebjerg8700 Horsensc.troejborg@stofanet.dkBESTYRELSENAvlsvejledning:Kleiner Ml.: Gunnar BertelsenTlf.: 75 92 82 09 H. C. Andersensvej 107000 Fredericiahelgun@os.dkTlf.: 62 57 17 44 Palle Jørgensenog 61 71 59 44 Illebøllevej 385900 Rudkøbingtina-palle@mail.tele.dkDMK’s repræsentation m.v.:FJD’s bestyrelse:Henrik Raae AndersenFJD’s udstillingskomité: Lars PedersenKontakt til udenlandske klubber: Henrik Raae AndersenPokaler og propositioner: Lars VandborgPræmieglas og Diplomer: Peter RinggaardSalg af klubeffekter: Erik LillesøeDMK’s arkiv 1968-96: Edmund AndersenTlf.: 76 71 90 76Jan NielsenKobjergvej 1B7190 Billundljl@email.dkSuppleanter:Jylland:Ole BeuchertTlf.: 75 61 27 21 Stensballe Strandvej 89og 20 11 85 90 8700 Horsensole@fa-tag.dkSjælland:Lars H. JensenTlf.: 48 39 05 10 Ringstedvej 63,Frydendal4440 Mørkøvkleinermunsterlander@kennel-ehrensvard.dkFyn:Lars PedersenTlf.: 62 23 25 50 Østergade 7og 23 80 80 67 5881 Skåruplarstine@skaarupmail.dkRevisorer:Christian Nøhr HansenTlf.:46 37 36 87 Hyldebjergvej 23og 23 30 36 87 4339 Hvalsøcnh@post.tele.dkTlf.: 97 43 84 17Edmund AndersenVognstrupvej 77550 SørvadDMK’s udvalg:Aktivistudvalget:Grosserudvalget:Christian Nøhr HansenJohn HansenStillet i beroInformationsudvalget: Johannes MørchPeter RinggaardJohn BorupSussie MattssonUdstillingsudvalget: Eva Nørdrup BruhnPia NielsenLars PedersenPeter RinggardLovudvalget:Henrik Raae AndersenJacob LundgårdUddannelsesudvalget: Lars VandborgLars H. E. JensenHenrik Raae AndersenMarkprøveudvalget: Carsten TrøjborgJan NielsenEfterskudsudvalget:Peter RinggaardCarsten TrøjborgRevisorsuppleant:Birger WeinholdtTlf.: 66 16 19 70 Lupinvej 855210 Odense NV4


Redaktøren spekuleredepå…En kat har ni liv. Hvor mange har enMünsterländer?Da min lille Münsterländer var godt tre-kvart år,fandt herren i huset hende med en pose rottegift imunden. Posen var tom, og hun lignede en, derhavde hygget sig med den i lidt tid… Straks blevhun smidt ind i bilen og turen gik direkte tildyrlægen.Jo, dyrlægen kunne konstatere på den mængdeblå korn, der kom op, at hun da vist havde ædthele posens indhold. Så stor var lettelsen, da hunkom sig over den historie med livet i behold oguden større skade gjort, end en bil, der trængtekraftigt til en rengøring efter turen hjem!Her i den forgangne jagtsæson, har vi holdt entre-fire andejagter i vores vandhul, i den mose, vibor ved. Den nu snart 2 år gamle Münsterländerhar været med alle gangene med undertegnedesom hundefører. Hun synes, det har væretfantastisk! Der er blevet apporteret rigtigt mangeænder, og vi er begge blevet mange erfaringerrigere.Så lige før jul kom der sne. Rigtigt meget sne. Derdelvist smeltede igen. Og da den sidste nytårsjagtskulle afholdes den 28. var hele mosen fuldaf vand med grødis og en del usikker is på flere afmosehullerne. Der var faktisk så meget vand, atvejen ud i mosen var totalt oversvømmet, og deindbudte jægere måtte sættes op på ladet af bilenog på en trailer, for derefter at blive transporteretud til de lidt mere tørre områder omkringvandhullet. Alle var udstyret med waders, og dervar kun 3 gamle erfarne hunde, der kom medderud. De var ført i snor og blev kun sendt ud tilsikre apporteringer. Alle var blevet informeretom IKKE at skyde over is, således at dagenkunne blive en god jagtdag, uden risiko forhundenes liv og sikkerhed…Jeg blev hjemme med min Münsterländer. Jeghavde lidt småting, der skulle ordnes i stalden, ogmin iver efter at apportere, når vejret ogomgivelserne var som de var, kunne være på etforholdsvist lille sted… Men jeg kunne høre demskyde. Og det kunne min hund også. Pludseligvar hun væk. Pist væk. Jeg kaldte, råbte, skreg,piftede og galede efter kræet, der var som sunketi jorden. Inderst inde viste jeg godt at mulighedenfor, at hun var forsvundet i retning af vandhulletvar forholdsvist stor. Men… Så ringede minmobil. Det var herren i huset, der ville informeremig om, at min hund befandt sig sammen medham og vores labrador ude ved vandhullet. “Dumå hellere hente hende. Jeg tror, hun er lidtkold.”Så jeg greb hendes halsbånd og snor og begyndteat bevæge mig ud i mosen. Jeg var bl.a. iførttermokedeldragt og mine neopren-gummistøvler,men kunne efter få meter ud af vejen konstateretat vandet midt på vejen var ca. 10-15 cmHØJERE end mine ellers udmærkede støvler!Det var koldt! MEGET koldt!Nå, det kunne jo ikke nytte noget. Jeg måtte medså raske skridt, som det nu kunne lade sig gøre,bevæge mig ud og hente en MEGET våd og koldhund. Hun er ca. 10 cm lavere end voreslabrador, og havde måttet svømme hele tiden. Pået tidspunkt havde hun pebet og kigget op påherren i huset, for derefter at holde op med atbevæge benene – og så synke! Han havdeselvfølgelig fisket hende op, og ladet hendehænge lidt under den ene arm, indtil hun kom tilsig selv igen. Men nu var hun godt nok kold!Jeg måtte så have hende i snor og trække hendehjem igen. Hun måtte svømme hele vejen, da jegikke kunne bære hende så langt.Da vi kom ind i bryggerset, var jeg våd til opmidt på lårene og jeg skulle lige have tømt detværste vand ud af støvler og have smidt sokkerog bukser, for ikke at dryppe over hele huset.Hunden fik besked på at ligge på gulvvarmen,indtil jeg var klar til at tage mig af hende. Hunrystede så meget, at hun slet ikke kunne liggestille.Så smed jeg hende ind under bruseren med luntvand og blev stående der med hende, til hunholdt op med at ryste. Så blev hun tørret med ethåndklæde og fik besked på at ligge sig på ettæppe foran brændeovnen til hun var helt tør…Det var vist to liv, der var brugt der.Ja, så jeg spekulerede lidt på, hvor mange liv dehar, sådan nogle Münsterländere…?Sussie Mattsson5


Københavns-området:Formand: Richard A. Møller4390 8524 Vibemosen 442670 Greve StrandKasserer: Finn B. Thomsen4919 1964 Bregnevænget 613050 Humlebækfinnbthomsen@gmail.comØvrige: Jens Hejndorf3649 4782 Hjørnager 18R2650 Hvidovre3828 7778 Erik JørgensenByporten 42700 Brønshøj3258 4026 Søren Olsen2481 0336 Irlandsvej 72300 Kbh. S00486049090502160 3132 Jens MadsenSkovkildevej 11Vridsløsemagle2630 TaastrupJens.Madsen@omb.dkAKTIVISTERStorstrøms-området:Kasserer: Niels-Henrik Christiansen5554 8527 Fensmarkvej 21, Hjulebæk2024 0145 4160 Herlufmaglekragh.christiansen@mail.tele.dkØvrige: Peter Green5573 3585 Hedetoften 1014700 Næstvedpg.service@mail.dkNordsjælland-området:3122 3069 Niels LaugesenGefionsvej 783000 Helsingørnll@bygfs.dkJan HeimannFyns-området:Kontakt- Lars PedersenPerson: Østergade 76223 2550 75881 Skårup2380 8067 larstine@skaarup.mail.dkØvrige: Birger Weinholdt6616 1970 Lupinvej 855210 Odense NV56 57 02 56 Ulrik Bach Pedersen20 20 58 55 Bregnevej 8, Himlingøje4652 Hårlevubp@pedersen.mail.dk4040 8743 Carsten HenriksenMøllegyden 22, Skydebjerg5560 ÅrupMurermester-carsten@henriksen.mail.dkRoskilde-Hvalsø-Området:Formand: Christian Nøhr Hansen2330 3687 Hyldebjerg 234637 3687 4330 Hvalsøcnh@post.tele.dkØvrige: Morten Vestergaard4673 4005 Flådevej 252217 4005 4040 JyllingeMorten@vestergaard.atOdsherred-området:Formand: Lars “Sigurd” Vandborg2463 3387 Rørvigvej 354500 Nykøbing sj.Kasserer: Gitte V. Larsen5932 4470 Brændtvej 34573 Nr. AsmindrupØvrige: Svend Erik Fritzen5932 4535 Kausgårdsvej 52334 7730 4560 Vig2517 6074 Michael PedersenGårdvejen 24500 Nykøbing sj.5942 2272 Annette Hell Hansen2896 6272 Espestok 665210 Odense NV.hellhansen@vip.cybercity.dk2567 5143 Michael LarsenElmevej 285210 Odense NVmichael@jubii.dk2211 2144 Lars ThunbergBønderskovvej 15550 Langeskovlarsthunberg@mail.dkNordjyllands-området:Kontakt- Thorkild HelgesenPerson: Ellehammervej 712121 5990 9430 Vadumthorkildh@o4.dkØvrige: Niels Peder Greve9818 1600 Kuhlausvej 6,5050 5402 9200 Aalborg SV.Jetteogniels@gvdnet.dk9829 4711 Henrik Hansen2447 7617 Rosenskrænten 18,9310 Vodskov.HeH@aats.dk6


9826 8685 Johan Knakkergaard4019 8726 Præstegaardsvej 38,9440 Aabybro.prietzmann@tdcadsl.dk9832 6166 Poul-Erik ChristensenSmedevænget 5,9280 Storvordepechristensen@tiscali.dkHimmerlands-området:Kasserer: Gert Gandrup9865 1275 Enshøjvej 7, Mejlby9610 NøragerØvrige:9855 1787Tommy JørgensenHolstebro-området:Kasserer: Flemming Helgesen6064 5507 Nordsvinget 4BNørre Felding7500 HolstebroØvrige: Svend Aage Poulsen9746 4838 Østerhovedgade 237560 Hjerm2517 0719 Lars Elkjær LarsenAlgade 7, Grønbjerg6971 Spjald9745 4011 Thomas HingebjergElisborgvej 16Feldborg7540 Haderup9749 2539 Anders P. ChristensenGrønningen 26969 UlfborgHerning-området:7534 3261 Verner Vestergaard6049 0209 Nørholmvej 11, Hoven6880 Tarmakerstedt@mail.dk9717 8464 Ronald Jensen5120 0281 Egeris Møllevej 66920 Videbækannegrethe.larsen@holstebro.dk9742 9296 Jytte ThomsenP.O.Pedersensvej 57500 Holstebroegt@webspeed.dk5095 3101 Gustav KlemmensenPlantagevej 6,Vorgod Østerby,6920 Videbækbetina-gustav@mail.dkThy-Mors-området:Carsten Mogensen EriksenGrønlundsvej 47700 Thistedcarstenoggudrun@hotmail.com9792 6873 Finn R. PedersenJ. P. Jacobsengade 67700 Thistedkmax@pedersen@mail.dk9796 5114 Peter RinggaardSolbakken 12, Ræhr7730 Hanstholmaasepeter@privat.dk9772 0682 Morten K. BroHolmegårdsvej 3,Elsø7900 Nykøbing Morsstampebro@mail.dk9792 5068 Leif JensenGrønlandsvej 287700 Thistedjensen28@pc.dk9799 7070 Morten MortensenKoralvej 2, Østerild7700 Thistedmay-britogmorten@pandalus.dkViborg-området:Kasserer: Peter Madsen8664 7307 Hesselbjergvej 12, Finderup8800 ViborgØvrige: Kristian Jensen8662 8242 Tranebærvej 78800 Viborg8663 8384 H. G. PørksenLupinstien 8B, Birgittelyst8800 Viborg8751 4145 Jan GermansenStenmosevej 6, Sdr. Rind8800 ViborgÅrhus-Grenå-området:Formand: Ole Hildebrandt8633 4116 Nygårdsvej 488570 Trustrupolehil@anarki.dkKasserer: Pia Nielsen8633 9716 Slettenvej 128586 Ørum Djurspn@dch-grenaa.dkØvrige: Henrik Nielsen8623 0767 Thrige Møllevej 408380 Thrigehnitrige@mail.dk7


2768 5421 Anders Juul HansenSortemosevej 778530 Hjortshøjandershansen50@hotmail.comVejle-Horsens-området:Kontaktperson: Jens Kongaa8657 9037 Tåningvej 14, Ris8660 Skanderborgjens.kongaa@tryg.dkKasserer: Jesper Boldsen7561 6028 Frydsvej 428700 Horsensjc.boldsen@gmail.comØvrige: Bjarne Hopkirk9792 6873 Sten Blichersvej 57562 9445 8700 Horsensrzepahopkirk@stofanet.dkinfo@kennelhopkirk.dkAKTIVISTERSønderjyllands-området:Kontaktperson/Kasserer: Tage Lassen7448 6931 Alssundvej 174094 5308 6400 Sønderborgtcl@dyb-net.dkØvrige: Charlie Lemtorp5188 2007 Sydvej 26470 Sydalslemtorp@hotmail.com7452 7879 Helmut Jensen2448 4118 Grønlandsvej 296100 Haderslevhelmuthinge@webspeed.dk7475 0717 Henrik Paulsen2223 2178 Vester Gasse 16, Vester Gasse6780 Skærbækeva.jensen@mail.dk7565 7973 Tommy KjærHovmarksvej 196, Stensballe8700 Horsenst.kjaer@stofanet.dk2633 3175 Knud OlsenSøndervangen 17, Korning8700 Horsensgiggeogknud@teliamail.dk3034 7069 Rolf KnudsenRefstrupvej 207321 Gadbjergrolf.knudsen@privat.dk8672 0939 Michael FrændeBøgevænget 148362 Hørningmfh@aragon.dkRibe-området:7512 0708 Per Madsen2327 7190 Lykkegårdsvej 14-06700 EsbjergJp.madsen@esenet.dk2192 0030 Mona MadsenSkolevej 136731 tjæreborgskolevej@esenet.dk6076 3660 Jørgen PoulsenSøndergade 266690 Gørdingjg.poulsen@privat.dkBornholmsområdet:Kontakt- Paul BaunkjærPerson: Skørrebrovejen 215697 1982 3720 Åkirkebyp-a-baunkjaer@mail.dk5696 6680 Mogens EllebyFabriksvej 183782 Klemensker5697 4636 Kurt KofoedUdmarksvejen 93720 AakirkebyAktivgruppe for Grosser Münsterländer:Hvalpeformidling/ Jan NielsenAvlsvejleder: Kobjergvej 1B7671 9076 7190 Billundljl@mail.dkGrosser-Kartotek/ Heinrich AndersenKasserer/ Holstebrovej 117Aktiviteter: 6980 Tim9733 3936Grosser-Nyt: Jesper Høgsted8646 6656 Kirkebakken 6Svindinge8900 RandersKontaktperson for Hanne og Lars HesseldahlGrosser Münsterländer: Hansen6471 4977 Aborgvej 585610 Assens8


INVITATIONERDansk Münsterländer KlubsForårsmarkprøve 27. og 28. marts 2010på Sjælland.Lørdag d. 27.3: Ungdoms- og åben klasseSom dommere er inviteret: Kim Nielsen, Leif A. Jensen, John Christensen og Kaj OlsenMødested: Eggeslevmagle forsamlingshus, Sorø Landevej 241 4230 SkælskørMødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl. 8.15Madpakker til kr. 68,00 for pakke med 3 stykker og en ostemad kan bestilles og betales sammenmed tilmelding.Søndag 28.3: VinderklasseSom dommere er inviteret: Allan Grundahl (ordførende), Vagn Jensen.Mødested: Eggeslevmagle forsamlingshus, Sorø Landevej 241 4230 SkælskørMødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl. 8.15Madpakker til kr. 68,00 for pakke med 3 stykker og en ostemad kan bestilles og betales sammenmed tilmelding.Der vil være mulighed for at købe morgenkaffe med morgenbrød fra kl.7.30 på dagen.********Tilmelding alle klasser: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø. E-mailcnh@post.tele.dk Tlf.nr. på dagen 23 30 36 87. Kun den nyeste tilmeldingsblanketaccepteres. Hent blanketten på www.danskjagthundeudvalg.dk.Anmeldelsesfrist: 13.03 2010Gebyr alle klasser: kr. 300,00Betaling af gebyrer og madpakker kan ske på bankkonto:Reg.nr. 2905 konto 2551 450 840Overnatning: Der er mulighed for at leje hytter på Skælskør Camping. Leje af hytter skal skedirekte til Skælskør Camping, Kildehusvej 1, 4230 Skælskør, telefon 58 19 43 84.Pris for hytte til 4 personer 450 kr. pr. hytte.9


INVITATIONERDMK’s forårsmarkprøve 2010 -SjællandFestaften lørdag den 27. marts 2010Efter lørdagens Kvalitetsklasser vil vi gerne afholde en festaften lørdag aften. Dette kræverdog, at der er en minimumstilmelding på 30 personer.Festaften vil blive arrangeret i Eggeslevmagle forsamlingshus, Sorø Landevej 241, 4230SkælskørFestaften er for alle medlemmer af DMK, samt deres bedre halvdel.Der vil blive serveret buffet med flere slags kød og tilbehør. Prisen vil være 180 kr. pr. person.Øl, vin, vand og kaffe købes til rimelige priser.Bindende tilmelding skal ske til Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø. Gernepå mail cnh@post.tele.dk. Pengene sættes ind på konto Reg.nr. 2905 2551 450 840. Sidstefrist er 13.03 2010.Det oplyses efterfølgende på klubbens hjemmeside om festaftenen bliver afholdt.På prøveudvalgets vegneChristian Nøhr HansenSchweissprøve Sjælland 17-4-2010Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve lørdag d.17-4-2010 i Kongelunden påAmager.Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m. Find regler og tilmeldingsblanket på www.danskkennel-klub.dk.Brug bjælken “aktiviteter” dernæst “schweissprøver” eller kontaktprøvelederen.Dommere: Kristian Poulsen, Kristian GraversenOptagelse på prøven: Bekræftes af prøvelederMax. antal deltagere: 12, medlemmer af DMK har fortrinsretAnmeldelsesfrist: 27-3-2010Gebyr: 3 t.: 400 kr., 20 t.: 450 kr. – tillæg rapportering 100 kr.Indbetaling : Regnr. 5501 konto nr. 5080001147Mødetid og sted: Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøvenPrøveleder: Kristian GraversenFælledvej 2402791 Dragør.Tlf.: 40 95 89 4810


INVITATIONERDansk Münsterländer Klub´s Schweissprøve ved HorsensLørdag den 17. april, kl. 9,00Anmeldelsesfrist:Senest den 31.marts 2010.Tilmelding: Skal ske på DKK anmeldelsesblanket, som fås ved henvendelse tilDKK´s kontor,eller downloades på DKK´s hjemmeside (aktiviteter/schweissprøver),hvorfra DKK´s prøveregler også kan downloades.Tilmelding sendes til prøveleder.Gebyr sendes til Nordfyns Bank Reg. Nr. 6863 Konto 1036727.Prøvegebyr:Remarbejde, 3 timer 400 m 400,00 kr.Remarbejde, 20 timer 400 m 450,00 kr.Rapportering,100,00 kr.Terræn:Mødested:Deltagere:Dommere:Hjælpere:Prøveleder:Bjerge og Rold skovparter, Skov og Naturstyrelsen, Trekantområdet.Den røde barklade ved Bjerge skov, kørselsvejledning tilsendes.maksimum 14 hunde – DMK medlemmer fortrinsret indtil 31. marts.Kun adgang for DKK/FCI registrerede hunde.Der laves 3 timer + evt. rapportering samt 20 timers spor a 400 m.Bent Jacobsen og Laurids JonassenPeter Mortensen, Birger Sørensen samt Carsten TrøjborgJens FoldagerOverholm 22 BHatting8700 Horsens75653502 / 40536963foldager@foldager.comSchweissprøve iDansk Münsterländer Klubregi.400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulighed for rapportering.Lørdag 08.05.10, kl. 1000Oxbøl Statsskovdistrikt, Blåbjerg PlantageAnmeldesesfrist: Senest 26.04.10Mødested: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning tilsendes ved tilmelding)Deltager: Max. 12 hunde. Prøven kan evt. rumme andre racer.Dommer: Leo Feldfoss og Peter KnudsenPrøveleder:Thomas Moltesen HansenKlintingvej 240, Stausø6854 HenneTlf.: 75256005/29667377E-mail: tmoltesen@hotmail.comTilmelding: Skal ske på DKK’s anmeldesesblanket, som fås ved henvendelse til DKK’s kontor, ellerdownloades på DKK’s hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver).Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse efter DKK’s regelsæt, der kan rekvireres i lighed medanmeldesesblanketten.Prøvegebyr:400m/3 timer – 400,- Dkr. + evt. rapportering 100,00 Dkr400m/20 timer – 450,- Dkr + evt. rapportering 100,00 Dkr.Der tages forbehold for evt. regulering af prøvegebyr.Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig eller overføres konto 3227-384387.11


INVITATIONERwww.dmk-online.dkDansk Münsterländer klubs Generalforsamling2010Generalforsamling afholdes lørdag 12. juni 2010 kl. 13.00på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby,www.fjelstedskovkro.dk.Dagsorden:a. Valg af to stemmetællereb. Valg af dirigentc. Valg af protokolførerd. Aflæggelse af årsberetning til godkendelsee. Aflæggelse af regnskab til dechargef. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetningg. Opstilling af kandidaterh. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmeri. Valg af tre bestyrelsessuppleanterj. Valg af to revisorer og en revisorsuppleantk. Avlsarbejdet i det forløbende årl. Evt. valg af avlsvejleder(e)m Behandling af indkommende forslagn. Evt. nedsættelse af udvalgo. EventueltPå valg til bestyrelsen er (pkt. h):Peter Ringgaard (Jylland)– modtager genvalgErik Lillesøe (Fyn) – modtager genvalgJan Nielsen(frit mandat) - modtager genvalgFølgende bestyrelsessuppleanter er på valg (pkt. i):Ole Beuchert (Jylland og omkringliggende øer) – modtager ikke genvalgLars H. Jensen (Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer) – modtagergenvalgLars Pedersen (Fyn med omkringliggende øer) – modtager genvalgVedr. valgbarhed m.m. henvises til Love for Dansk Münsterländer Klub § 12 og 13.Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. maj 2010.Det bemærkes, at bestyrelsen har forlænget den i Love for Dansk MünsterländerKlub § 8 omtalte frist for indsendelse af forslag fra 15. marts til ovennævnte frist.For bestyrelsenHenrik R. Andersen12


REFERATERReferat fra bestyrelsesmøde 25. september 2009 hos Lars ”Sigurd” Vandborg, Nyk. Sj.Tilstede:Henrik Raae Andersen (HRA)Peter Ringgaard (PR)Erik Lilliesøe (EL)Carsten Trøjborg (CT)Lars ”Sigurd” Vandborg (LV)Lars Petersen (suppleant Fyn) (LP)Lars H. Ehrensvärd Jensen (suppleant Sjælland) (LHEJ)Afbud:Ole Beuchert (suppleant Jylland)avlsvejledningens tre medlemmer deltog efter aftale ikkeDagsorden:1. Referat fra sidste mødeUnderskrevet samt opfølgning i henhold til ref. fra sidste mødeRekonstruktion af udvalgEn opdatering fremsendes til Münsterländeren og hjemmesiden (HRA):CV:JN samt de tre suppl. mangler stadig at fremsende CV’er.Forkortelser:Opgaven ligger hos HRA. Løses inden 1. januar 20102. Meddelelser/orientering fra formanden:DMKAktivistudvalget har i løbet af maj afholdt grundkurser for aktivister33 aktivister har deltaget. Desværre har 4 områder endnu ikke haft deltagere på kurset (Herning,Himmerland, Holstebro og Århus-Grenå)DMK mangler en repræsentant i FJD’s udstillingskomite. Udstillingsudvalget løser opgaven.Pokaler: Formalia og logistik fungerer ikke tilfredsstillende. LV har meget utilfredsstillende mulighederfor at hjemkalde og udsende pokaler til hhv. tidligere og nye vindere. Forskellige løsningsmodellerdrøftedes, herunder om uddeling af DMK-diplom i stedet for pokaler til en del af prøverne. En sådan”en-vejs-løsning” vil lette præmiebestyrerens arbejde væsentligt. LHEJ fremskaffer et overslag/tilbudom design af et sådant diplom til næste bestyrelsesmøde.Der indkøbes en pokal til den midtjyske schweissprøve.Der mangler stadig opdateringer i vores medier: Info-udvalget har påtaget sig opgaven på sidste møde.Avl: ”Oplysningsskemaet” overvejes belønnet ved indsendelse. Hovedparten af skemaerne bliver ikkereturneret når hvalpene er 12-18 mdr. gamle.HRA og GB deltager i B-HZP i Schleswig-Holstein 8-11. oktober 2009.13


REFERATERKaj Hansen har meddelt, at han ikke længere dømmer vores racer. Der skrives en artikel om hansarbejde i klubbladet og han inviteres til næste Generalforsamling.KLM-IMøde afholdt 27. og 28. august 2009. HRA deltog ikke pga. møde i DJU. Referat afventes.DKKElektronisk post er løbende fremsendt.Udstillingsresultaterne/præmieringerne på DKK’s udstillinger er for ofte utroværdige. HRA forberedermøde (for FJD, herunder vores eksempler på utroværdige bedømmelser) medEksteriørdommerudvalget og Udstillingsudvalget.Dommerønsker 2012: Udstillingsudvalget udarbejder forslag.Vore hundes sundhedstilstand: Generelt ingen væsentlige problemer.Vi afventer stadig en udmelding om nyt HD-indeks fra DKK.Hundeweb opdateret/nyt ”udseende” 23. september 2009.FJDRef. fra møde 13. maj 2010 er offentliggjort og udsendt.HRA orienterede om ekstraordinært møde 5. august 2009. Referat afventer offentliggørelse. HRA blevvalgt til formand. Anton Dahl er forsat næstformand. På mødet blev nedsat et udvalg, der skal revidereFJD’s overenskomst og forretningsorden. Udvalget består af HRA (DMK), Torben Mørup (DRK),Anton Dahl (DGSK) og Fl. Fuglede-Jørgensen (DPK).FJD afholdte HZP-seminar i starten af sept. med deltagelse af seks kontinentale klubber samt DJ.Interessen er stor for både denne prøveform og VJP’en. Det blev besluttet, at klubberne og DJudpeger to repræsentanter til 1.januar 2010, der arbejder videre med prøveformerne. CT og PRdeltager for DMKHRA har d.d. på vegne af FJD afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedr. forslag til lov om ændringaf lov om hunde og dyreværnsloven (Sagsnummer.: 2009-5400-0016). Samarbejdet med DJ og DKKhar i denne sag være forbilledligt.Fuldbrugsprøver og Vindeklasseprøver ligger ofte samtidigt. Det bør overvejes at starten tidligere ogslutte senere.I FJD er det aftalt at der fremover afholdes maksimalt tre prøver i et givet område med henblik på atundgå overbelastning af lodsejere og vildt. Én prøve i hhv. FJD, DJ og specialklub-regi. Dette stillerkrav om koordination mellem specialklubberne.DJUAfventer ref. fra møde 27. august 2009. Poul Vestervang blev på mødet valgt til ny formand. PVrepræsenterer DJ. HRA har store forventninger til det fremtidige samarbejde i DJU.Fristen for høringssvar vedr. Fuldbrugsprøvereglerne er sat til 1. november 2009. Et udvalg beståendeaf Kirstein Henriksen (DJ) og undertegnede (FJD) samt to medlemmer fra Fuldbrugsprøveudvalget og14


REFERATERde to kontinentale dommere fra DU blev besluttet nedsat. Arbejdet med et udkast til regler skalforeligge før næste møde.3. Meddelelser fra kassereren/økonomiKassereren gav en foreløbig status 2009 – økonomi, medlemstal.Kassereren redegjorde for budget for resten af 2009.4. Udvalg/ArbejdsopgaverOrientering fra div. udvalgFordeling af arbejdsopgaver 2010.Overordnet planlægning af hovedaktiviteter 2010-12 fremgår af DJU hjemmesideÅrshjul for hovedaktiviteter, bestyrelsen, udvalg m.fl. varetages af LHEJ.5. Afholdte arrangementerFJD’s udstilling. God gennemførelse. For lille deltagerantal fra DMK (11).Udstillingen i Vingsted. God gennemførelse. Fint deltagerantal fra DMK (31).Efterskudsprøver. PR orienterede om nordjysk prøve.6. Kommende arrangementer 2010Landsudstillingen. Grenå 20. eller 27. februar 2010. Pia Nielsen forestår.EfterskudsprøverForårsprøven. Sjælland 27.-28. marts 20107. Evt.Medlem Niels Laugesen havde anmodet om tilladelse til at oprette et aktivistområde i Nordsjælland isamarbejde med Ruhårsklubben med henblik på at aktivere flere KLM-ejere i området, som ikkenaturligt orienterer sig mod Aktivistområde København. Efter nogen diskussion besluttedes det at givetilladelsen.Det besluttedes at afholde en tema-dag i tilslutning til Generalforsamling 2010. Hensigten er atindkalde 1-2 foredragsholdere som kan formidle ny viden om hunde eller inspirere til nye metoder.CT undersøger højdeudvikling i forhold til alder for hanner i Hanhunde-registret.Klubben tilbyder delvis dækning af udgifter til afholdelse af foredrag til aktivistområderne i 2010.Diskussion om ”Münsterländerens” fremtid. Trykning og forsendelse er kostbart for klubben ogspørgsmålet er om klubben kan få større samlet udbytte af at overgå til en on-line-udgave. Eventueltkunne der tilbydes en printservice til de få medlemmer som ikke råder over Internetadgang. Under alleomstændigheder kræver det en Generalforsamlingsbeslutning at ændre bladets status. Det besluttedesat udføre en medlemsundersøgelse. CT udarbejder et oplæg.Sidste udgave af Münsterländeren var i en meget dårlig kvalitet, særligt billederne. Det besluttedes atgive trykkeriet én sidste chance. CT kontakter trykkeriet og formidler dette budskab.15


ARTIKLERVÆR MED I JAGTEN PÅ 500,- kr.I sidste nummer af Münsterländeren var tre indsendte artikler med i konkurrencen ompræmien på 500,00 kr. John Hansen havde skrevet en meget fin artikel om sine oplevelser tilDM. Den var virkelig interessant, specielt fordi, det er et fåtal, der får lov at opleve noget såstort. Det er kun noget, vi andre kan drømme om, og det gjorde ikke artiklen mindrespændende.Bent Ballegård havde skrevet om en mindeværdig jagtdag. Også en rigtig fin artikel, om denhobby vi vist alle deler i større eller mindre grad, når vi har anskaffet os en jagthund.Flemming Kristensen havde skrevet en artikel om det at anskaffe sig en jagthund, og at fåmeget mere med i købet. Gode jagt-, trænings- og prøve-stunder. Ikke mindst med god hjælpaf velvillige, garvede Münsterländer folk, der altid står klar med gode råd og vejledning. Denartikel blev vinder af december 2009 udgavens konkurrence.Vil du være med i næste nummers jagt på 500,00 kr.?Så skal du sende din historie til redaktøren: Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejbyeller på mail: langholmgaard@3mail.dkDin historie/beretning skal omhandle relevant stof for bladet, det kan f.eks. være fortællingerom hunde, jagt, naturoplevelser, trænings oplevelser, ja, alt hvad der kan vedrørermedlemmerne og deres hunde. Det kan også, som denne gang, være mere debat skabendeeller til eftertanke…Vinderen fra dette blad får direkte besked, og resultatet bliver offentligt gjort i næste nummer.TRÆNINGS-TIPS OG TRICKS / HUNDE-DIMSER OGDINGENOTERLigger du inde med et godt tip til hundetræning, et trick vi andre bare ikke kan leveuden? Eller kender du en dims der gør din hverdag med hunden meget lettere?Så hjælp os andre, og skriv dit tip til redaktøren på mail: langholmgaard@3mail.dk så detkan blive trykt i Münsterländeren til gavn og glæde for alle.16


ARTIKLEREr vi dårligere end de andre?I anden sammenhæng har jeg haft mulighed for at arbejde med afvigte års markprøvekritikkerfra 126 hold, omhandlende 766 åbenklasse, 274 brugsklasse og 261 unghundeklasse. Jeg haraltid vist, at præmieringsprocenten på vore hunde er lavere end den samledepræmieringsprocent baseret på Fælles Markprøve Regler for kontinentale. Da sne mængderog vejrliget i øvrigt ikke just indbyder til jagt eller hundetræning, og vildtet har vel også nokat gøre med skøtte sig. Kan også være at jeg er lidt kuldskær, i hvert fald er det mest luntinden døre, så jeg satte mig for at efterprøve præmieringsprocenterne, da jeg mener at haveet repræsentativt basismateriale. For nemheds skyld har jeg betragtet åben- & brugsklasseunder et.Jeg blev bekræftet i min antagelse, idet 28 % KLM’er i åben/brugs klasse præmieres, mod 38% på totalen. Denne afvigelse er større end jeg troede, så jeg har forsøgt at analysere migfrem til hvorfor. Ved at nærlæse de forskellige kritikker har jeg fundet frem til følgende faktapå meget væsentlige områder for afprøvningen:40 % af kritikkerne påpeger dårlig søgsoplæg som f.eks. stiksøg, dårlig arealdækning, etc.46 % af kritikkerne påpeger manglende lydighed.22 % af kritikkerne påpeger manglende kontakt.18 % af kritikkerne påpeger prelning, enten efter rejsning eller prelning på overflyvendefugle.Alene disse fire ting afskærer en del hunde fra præmiering, og det er klart områder hvorføreren gennem en hensigtsmæssig dressur har mulighed for forbedring.84 % af hundene har haft mindst en fuglechance, og heraf 51 % haft to eller flere. Dette er englædelig konstatering set ud fra vildttilgangen, da en hund ikke kan præmieres uden enpositiv fuglesituation. Men det hjælper ikke fuglene er der, hvis hundene ved mangelfuldsøg ikke finder disse eller på grund af et dårligt søgsoplæg kommer forkert til disse. Læs dogFælles Markprøve Regler, også Dommerudvalgets vejledning til FMR. Der er beskrevethvad der kræves for at blive præmieret.44 % af hundene fik en anerkendt stand. Nogle gange flygtede fuglene umotiveret og noglegange gik hundene fuglene op, men 30 % fik rejseordre.For unghundenes vedkommende præmieres 33 % KLM’ere mod 34 % på totalen. Det er jo endejlig konstatering, så lad os ikke gå dybere i den materie.Kan det tænkes at nogle glemmer at tilrette (læs dressere) unghunden så den kan bruges tilpraktisk jagt? At man fascineres af den ivrigt søgende hund der arbejder med stor intensitet,men helt på egne præmisser?Vi må have forbedret præmieringsstatistikken på vores åbenklasse hunde. Mit råd er, athundeførerne ser at få dresseret hundene, og så træner krydssøg op mod vinden. Tillad ikkestiksøg. Grib ind og sørg for at hunden får passende afstand mellem slagene, og får afsøgtdet areal du har fået tildelt eller besluttet skal afsøges. Gå ikke bag efter hunden, men placerdig om muligt midt i terrænet og sørg for hunden søger foran dig. Det vil blive til fællesglæde, og gavne statistikken, for selvfølgelig er vi ikke dårligere end de andre. Se barehvad Heiki og John har præsteret.Godt nytår.MvhThomas Moltesen Hansen17


JanuarFr 1 NytårsdagLø 2Sø 3Ma 4 1Ti 5On 6To 7Fr 8Lø 9Sø 10Ma 11 2Ti 12On 13To 14Fr 15Lø 16Sø 17Ma 18 3Ti 19On 20To 21Fr 22Lø 23Sø 24Ma 25 4Ti 26On 27To 28Fr 29Lø 30Sø 3120 arbejdsdage ekskl. 5 lørdageMa 1 5Ti 2On 3To 4Fr 5Lø 6Sø 7Ma 8 6Ti 9On 10To 11Fr 12Lø 13Sø 14Ma 15 7Ti 16On 17To 18Fr 19FebruarLø 20 Udstilling GrenåSø 21Ma 22 8Ti 23On 24To 25Fr 26Lø 27Sø 2820 arbejdsdage ekskl. 4 lørdageDMK-ÅRSKALENDERMa 1 9 To 1 SkærtorsdagTi 2Fr 2 LangfredagOn 3To 4Fr 5Sø 14 Markprøve FJD On 14Ma 15 11 To 15Ti 16On 17To 18Fr 19Lø 20 Markprøve DJSø 21 Markprøve DJOn 21Ma 22 12 To 22Ti 23On 24Palmesøndag, Sommertid starterSø 28 Markprøve DMK VK Sjælland On 28Ma 29 13 To 29Ti 30Fr 30 BededagOn 31Marts23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdageLø 3Sø 4 PåskedagTi 4Ma 5 2. påskedag14 On 52010Lø 6Ti 6To 6Sø 6Sø 7On 7Fr 7Ma 7 23Ma 8 10 To 8Lø 8 Schweissprøve Blåbjerg Ti 8Ti 9Fr 9Sø 9On 9On 10Lø 10Ma 10 19 To 10To 11Sø 11Ti 11Fr 11Fr 12Ma 12 15 On 12Lø 12 DMK GeneralforsamlingLø 13 Markprøve FJD Ti 13To 13 Kristi himmelfartsdagFr 16Sø 16On 16Schweissprøve AmagerLø 17 Schweissprøve Horsens Ma 17 20 To 17Sø 18Ti 18Fr 18Ma 19 16 On 19Lø 19Ti 20To 20Sø 20Fr 23Lø 24AprilTo 25Sø 25Ti 25Fr 26Ma 26 17 On 26Lø 27 Markprøve DMK Sjælland Ti 27To 2718 arbejdsdage ekskl. 4 lørdageLø 1 Apporteringsprøve Horsens Ti 1Sø 2On 2Ma 3 18 To 3Fr 4Fr 14Lø 15Fr 21Lø 22Sø 23 Pinsedag2. pinsedagMa 24 Apporteringsprøve Fyn 21Fr 28Lø 29MajSø 30On 30Ma 31 2219 arbejdsdage ekskl. 5 lørdageLø 5Sø 13 FJD Udstilling FynMa 14 24Ti 15Ma 21 25Ti 22On 23To 24Fr 25Lø 26 Udtagelse DJU Jylland (kun Kl. M)Sø 27Ma 28 26Ti 29Juni22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage18


JuliTo 1Fr 2Lø 3Sø 4Ma 5 27Ti 6On 7To 8Fr 9Lø 10Sø 11Ma 12 28Ti 13On 14To 15Fr 16Lø 17Sø 18Ma 19 29Ti 20On 21To 22Fr 23Lø 24Sø 25Ma 26 30Ti 27On 28To 29Fr 30Lø 31 Udstilling Vingsted22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdageSø 1 Schweissprøve BornholmMa 2 31Ti 3On 4To 5Fr 6AugustLø 7 Schweissprøve ThySø 8Ma 9 32Ti 10On 11To 12Fr 13Lø 14Sø 15Ma 16 33Ti 17On 18To 19Fr 20Lø 21Sø 22Ma 23 34Ti 24On 25To 26Fr 27Lø 28Sø 29Ma 30 35Ti 3122 arbejdsdage ekskl. 4 lørdageDMK-ÅRSKALENDERSeptemberOn 1To 2Fr 3Lø 4 Markprøve DJSø 5 Markprøve DJMa 6 36Ti 7On 8To 9Fr 10Lø 11 Markprøve FJDSø 12 Markprøve FJDMa 13 37Ti 14On 15To 16Fr 17Lø 18Sø 19Ma 20 38Ti 21On 22To 23Fr 24Lø 25 Markprøve DMK VK JyllandSø 26Ma 27 39Ti 28On 29To 30Fr 1Lø 2Sø 3Ma 4 40Ti 5On 6To 7Fr 8Lø 9Sø 10Ma 11 41Ti 12On 13To 14Fr 15Lø 16Sø 17Ma 18 42Ti 19On 20To 21Fr 22Lø 23Sø 24Ma 25 43Ti 26On 27To 28Fr 29Lø 30OktoberMa 1 44Ti 2On 3To 4Fr 5Lø 6Sø 7Ma 8 45Ti 9On 10To 11Fr 12Lø 13Sø 14Ma 15 46Ti 16On 17To 18Fr 19Lø 20Sø 21Ma 22 47Ti 23On 24To 25Fr 26Lø 27Sø 28Ma 29 48Ti 30NovemberSø 31 Sommertid slutter22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage2010DecemberOn 1To 2Fr 3Lø 4Sø 5Ma 6 49Ti 7On 8To 9Fr 10Lø 11Sø 12Ma 13 50Ti 14On 15To 16Fr 17Lø 18Sø 19Ma 20 51Ti 21On 22To 23Fr 24Lø 25 JuledagSø 26 2. juledagMa 27 52Ti 28On 29To 30Fr 3123 arbejdsdage ekskl. 3 lørdage19


ARTIKLERHunde skove.Næsten alle kommuner og statsskovdistrikter skulle for få år siden have etableret en sådan.Jeg har en af slagsen næsten som nabo.Satte man i dag en tæller på lågen eller et web. kamera op ville man konstatere, atindhegningen bruges så lidt, så når pælene er rådnet op og hegnet så defekt, så det skalfornyes, bliver det ikke gjort for behovet er slet ikke til stede.Det er der mange gode grunde til.Først og fremmest hundens sundhed, mange er bange for smitte fra andre hunde, hvilket ikkeer helt ubegrundet for der stilles ingen krav om, at hundene skal være vaccineret og der føresheller ingen kontrol med om den er det inden den går ind af lågen.Tæger er et andet stort problem.Bundvegetationen hverken fræses eller slås og da indhegningen bruges så lidt, som den gør,bider det problem sig selv i halen. Da det jo netop er en indhegning, så er der jo heller ikkemange andre dyr for tægerne at forgribe sig på.Kan man gøre noget ved det eller skal hundeskovene blot nedlægges igen?Efter min mening skal der stilles krav til brugerne. Ligesom der stilles krav på de fleste andreområder i samfundet, hvor folk færdes (færdselsloven ol.) Det kunne godt være et krav, at envaccinations attest skulle forevises på forlangende eller i disse moderne tider, at lågen kunkunne åbnes med et kontokort, som også godt kunne koste lidt pengene kun kunne evt. gåtil pasning af indhegningen med netop slåning/fræsning så tægerne fik ringere levevilkår.Ja, det var måske lige frem et middel til at få mange flere til at bruge den gode mulighed, somhundeskovene jo i virkeligheden er!Bent Ballegaard.HVORDAN UDVÆLGER JEG EN HVALP?Første gang du besøger kuldet vil være, når kuldet er et til to uger, ikke for at bedømmehvalpene, men mere for at se stedet hvor hvalpen skal leve og have sin påvirkning de første8-9 uger af sit liv.Når jeg nu giver mig i kast med “Hvordan vælge en hvalp” ved jeg godt, at der findesutallige metoder, spændende fra ekspertvurderinger, erfaringer, gode husråd, men gør dig enting helt klar, der findes ingen fuldkommen metode, og meget hviler på et skøn. Hvalpen er joikke fuldt udviklet i 6 - 8 ugers alderen, hvor du vælger den, og i øvrigt, er du også med til atsætte dit præg på den under opvæksten.En kendt forsker Jack Jagoda, Virginia, USA har udført nogle bestemte test på de sammehvalpe på forskellige tidspunkter på dagen og kommet til helt forskellige resultater og siger,at det dårligst tænkelige tidspunkt, at gøre sine observationer er sidst på eftermiddagen. Herser vi, at hvalpenes sindstilstand også spiller en rolle.Det vil være meget svært for en førstegangs hundeejer at foretage en udvælgelse baseret påegen test. Råd og vejledning kan eventuelt fås hos opdrætteren, forudsat vi har med enerfaren og seriøs opdrætter at gøre.Hvad der er meget nødvendig ved udvælgelse af en hvalp, er at få udskilt den aggressive,den udadvendte. den afhængige, eller den passive, hvilket er det sociale aspekt.Også jagtinstinktet er vigtig at undersøge, og jægeren må tage stilling til, skal jeg vælgeførerhunden eller den tilbageholdende og sky hund, eller måske en midt imellem. Her erjægerens egen holdning og erfaring med hunde helt afgørende, men en første gangs20


ARTIKLERhundeejer bør nok ikke vælge yderpunkterne, men en hvalp midt imellem kan give beggeparter en god oplevelse. Min første hund var en førerhund, og jeg kan love at den energi, derskulle lægges i den var stor, men til gengæld fik jeg en dygtig jæger. Dog kan jeg ikkeanbefale dette til nye hundeejere.Her er en måde at lave en simpel test dog uden garanti, og husk at lave den mere end engang, for eksempel kan du lave den første gang når den er 6 - 7 uger og anden gang når den7 - 8 uger.Testen laves ikke sidst på dagen og helst ikke lige efter at hvalpene er fodret af og søvnige.Følgende 5 punkter kan danne grundlag for en vurdering.1. KAN DU LIDE MENNESKERHvalpen bæres forsigtig til et område, helst indhegnet sted og uden uheld. Den skal ikkeforskrækkes, men føle sig tryg.Formålet er at finde den mest aggressive, den mest passive, og den midt imellem. Når du ermidt i området, uden andre forstyrrende elementer, sætter du hvalpen forsigtig ned og gårhurtig 3 - 4 meter fra den. Knæl ned og forsøg at fange hvalpens opmærksomhed ved atklappe i hænderne, eller bruge stemmen. Du vil nu observere hvor villig, eller uvilligt hvalpenkommer til dig, og på hvilken måde. Er den livlig eller tøvende. Reagerer den overhovedet påopfordringerne, eller går modsat vej.Denne test viser om hunden er tiltrukket af mennesket eller det er en sky og indelukket hund,og samtidig viser det hvor meget selvstændighed den har. Bemærk under testen om halenvirer frem og tilbage eller den blot hænger ned. Se på helheden i hvalpens adfærd.2. VIL DU FØLGE MIGStå tæt ved hvalpen og begynd at gå ganske almindelig. Medens du gør det, betragtomhyggelig hvalpens reaktion. Hvor villig fulgte den dig? Vrikkede halen og viste opad, ellerhængte den nedad uden reaktion? Angreb den dig, nappede i din sko eller bukser? Fulgteden dig tøvende med halen nedad? Eller nægtede den at følge dig?Denne test viser lige som den foregående, om hunden føler sig tiltrukket af mennesket, ikkedet enkelte individ, men mennesket som helhed.3. MODTAGELIGHED FOR FYSISK KONTROL OG DISCIPLINVend hvalpen om på ryggen uden voldsomhed. Når hvalpen er på ryggen sætter du din håndpå brystet og afventer en reaktion. Kæmper den indædt? Napper i din hånd? Eller gø’r?Gør den modstand i begyndelsen og derefter resignerer? Er den total passiv?Ved at betragte hvalpens reaktioner giver det et fingerpeg, om hvordan den senere vilreagere på fysisk kontrol og disciplin.4. HVEM BLIVER LEDERENDu har stadig hvalpen isoleret fra andre og uden påvirkning af ydre omstændigheder. Placerbegge dine flettede hænder under hvalpens bryst og løft den 10 - 15 cm fra jorden indtil denreagerer.Der er meget lidt hvalpen kan gøre - enten kan den acceptere eller reagere.I denne situation er du lederen, og betragter hvordan hvalpen reagerer. Kæmper den, og ihvor høj grad den kæmper? Prøver den at slikke din hånd? Er den fuldstændig udenreaktion?21


ARTIKLERGraden af modstand afgør, hvor villig den er til at acceptere dig som leder.Når vi skal forsøge at konkludere på resultatet af denne test, vil det give os et fingerpeg omden ekstreme aggressive - den midt imellem - den passive hund, skal vi huske på, at derfindes mange varianter, der hælder lidt til den ene eller anden side.Den ekstreme aggressive vil volde langt de fleste hundeejere mange problemer. Hundenkræver megen erfaring fra dens ejer, og indlæringstiden er længere. Omvendt kan man medden rette træning få en hund med højt udviklede egenskaber, men absolut en hund for deerfarne opdrættere.Den mellemste hund vil socialisere sig godt og modtage træning fra langt de flestehundeejere, men stadigvæk en hund, der skal og gerne vil modtage træning og indlæring.Den passive skal behandles meget nænsom. Den kan let blive stresset, og må ikke trænesintensiv, men masser af kærlighed og belønning under træning vil give gode resultater.Som beskrevet ovenfor kan man få en “kammerat” hund ud af alle varianter, men det er hervigtig at holde sig målet med anskaffelsen for øje.SOCIALICERINGSPROCESSENTest 1 og 2Kan du lide mennesker – Vil du følge mig, vil være gode indikatorer for hvordan hvalpen vilsocialisere sig med mennesket under opvæksten.Test 3 og 4Modtagelighed for fysisk kontrol og disciplin - Hvem bliver lederen, vil være godeindikatorer for hvordan hvalpen vil modtage træning under opvæksten.5. JagtinstinktDenne test er kun medtaget som en ekstra prøve uden af kunne generalisere, forjagtinstinktet kan udvikles på et senere tidspunkt af hundens opvækst ved påvirkning frahundeejeren. Generne er der jo hos jagthunden, nedarvet gennem århundrede, men alligevelmed forskellig intensitet.Betragt hunden nøje under testen men fortvivl ikke, hvis den udvalgte ikke ved denne testviser tilfredsstillende resultat.Vi har stadigvæk hvalpen der er 7-8 uger på et afgrænset område og har i forvejen anbragt enstækket due, duevinge, skind eller lignende på området. Hvalpen er af natur nysgerrig ogskal undersøge alt, og du betragter nøje hundens adfærd, når den får øje på fuglen. Er deninteresseret eller passiv? Bedøm selv.Hvad skal hundeejeren bruge alle disse test til eller rettere, hvordan skal han bruge disse testtil at udvælge en hvalp? Du må gøre op med dig selv, hvilke forventninger har jeg, og hvilkekrav kan jeg leve op til som partner for min hund. En krævende hundeejer skal vælge enpsykisk stærk ogmere selvstændig hund, dog ikke den total dominerende, men en hund der ligger mellem denekstreme aggressive og den mellemste. Er ønsket en mere rolig og afdæmpet hund går mannaturligvis hen i retning af den mellemste. Altafgørende er dog at man har identificeret sig22


ARTIKLERselv med testens resultater for at træffe et rigtigt valg.Tro på testen eller ej, men prøv den alligevel, du har ikke noget at tabe. Forskellen mellemhundens og menneskets adfærd er nok ikke så stor, når det kommer dertil.Benny ElmengaardEt surt opstød fra en der ikke har internetJeg syntes, der bliver skrevet for lidt i bladene.Både bestyrelse og medlemmerne må da opleve noget med deres hunde, som vi andre gernevil dele med jer.Vores eget klubblad Münsterländeren, som vi giver mange penge for, kan i dag læses på 5 –10 minutter. Er det fordi det hele skrives på hjemmesiden, at man så mener det ikke ernødvendigt, at det også kommer i klubbladet.Jeg er sikkert ikke den eneste, der ikke har internet.Jagthunden er et rigtigt godt blad, hvor der skrives om alle stående hunde, men desværreikke ret meget om vores hunde.Jeg syntes, vi bør stramme ballerne og bruge de sider vi må bruge, som den anden størsteklub vi nu er.Det er igennem bladene og de oplysninger der gives i bladene, at vi lærer hinanden bedre atkende og det vil da være dejligt at høre hvor god en oplevelse du har haft med din hund.Fremover skulle der gerne komme nogle gode historier, opfordringer og henvisninger tilmedlemmerne, således at vi kan komme hinanden meget mere ved.Jeg håber at vinteren snart vil slippe sit tag, så vi kan komme ud på markerne og dygtiggørevores hunde, således at vi kan deltage på de kommende markprøver.Venlig hilsenHans LooseTranevej 39, Reersø4281 GørlevLille kommentar fra redaktøren:Jeg kan kun medgive Hans, at bladene bliver som det materiale, folk sender ind.Men manglende internet / mail adgang skal ikke afholde folk fra at sende ind tilMünsterländeren.Hvis jeg får tilsendt et almindeligt håndskrevet brev, skal jeg gerne renskrive det, i et formatder kan trykkes!Så send endelig breve til Münsterländeren via min postkasse:Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby23


Studiekreds SjællandKontaktpersonJohn H. HansenFanøvej 7,4060 Kirke SåbyTlf: 26 20 17 07/ 46 49 17 97E-mail: hilmer@mail.dkBornholms-områdetKontaktperson:Paul BaunkjærSkørrebrovejen 21,3720 AakirkebyTlf. 56 97 19 82E-mail: p-a-baunkjaer@mail.dkAktiviteter:Resultater:Træning: Hvalpe + lydighed + apportering.Start søndag d. 7-3-2010 kl. 10.00. Herefter hversøndag i marts. Der trænes både på jydegård iKnudsker og i Ibsker plantage. Aftentræningstarter mandag d. 5-4-2010 kl. 18.30 i Ibsker ogonsdag d. 7-4-2010 kl. 18.30 på jydegård. Frauge 18 flyttes træningen til kl. 19.00. Pris 30 kr.pr. gang.Planlagte prøver m.m. på Bornholm.10-4-2010. Markprøve DJ.11-4-2010. Markprøve FJD.19-6-2010. Udv. apporteringsprøve.AKTIVISTENVestsjælland-områdetAktiviteter:Resultater:KontaktpersonLars”Sigurd”VandborgRørvigvej 354500 Nykøbing Sj.Tlf. 24 63 33 87E-mail: sigurd@nyka.dkKøbenhavns-områdetKontaktpersonUlrik Bach PedersenBregnevej 8, Himlingøje4652 HårlevTlf. 56 57 02 56 - 20 20 58 55E-mail: ubp@pedersen.mail.dkAktiviteter:ApporteringstræningMandag den 15. marts starter træningen kl. 17.30.de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl.18.00. Bemærk ingen træning d. 5. April.Kurset strækker sig over 8 mandage. Det forventesat grunddressur/lydighed er på plads til dettekursus!!Mandag den 10. maj er sidste træningsdag, hvorder vil være familiedag og grillen tændes. Gebyretfor dette kursus er 300 kr. for medlemmer og 350kr. for ikke-medlemmer. Betales første gang.Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej 576(den lille indkørsel til volden)Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis,hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset.07-8-2010. DJU apporteringsprøve + S&Aprøve.21-8-2010. Racedyst.Resultater:04-9-2010. Markprøve DJ.05-9-2010. Markprøve FJD24


Roskilde-Hvalsø-områdetKontaktpersonChristian Nøhr HansenHyldebjerg 23, 4330 HvalsøTlf: 23 30 36 87 / 46 37 36 87E-mail: cnh@post.tele.dkAktiviteter:Træning i 2010:AKTIVISTENApporteringstræning:Første træning på skydebanen er tirsdag den 30.marts 2010. Kurset kører over 7 gange medsidste træning tirsdag den 11. Maj 2010Begynder:Max. Deltager antal er 20 hundeApporterende hunde:Max. Deltager antal er 20 hundeLydighedstræning:Introduktionsaften onsdag den 13. januar 2010 ilokalerne på Østergade kl. 18.30 til ca. 22Der forventes at være et indlæg af enhundepsykolog / dyrlæge denne dag.Første træning på skydebanen er søndag den 17.januar 2010. Kurset kører over 7 gange medafslutning søndag den 28. februar 2010UnghundeStart kl. 9.30Slut kl. 10.30Max. Deltager antal er 24 hundeÅbenklasse Max. Deltager antal er 24 hundeStart kl. 11.00Slut kl. 12.00VinderklasseStart kl. 12.30Slut kl. 14.00Nye deltagere i vinderklassen SKAL have 1.Præmie i åben klasse.Pris, gældende for kurset: 250 kr. pr. hund uansetniveau.Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø OstedJagtforening og Dansk Münsterlænder KlubTilmelding foregår KUN via hjemmesidenwww.Hojagt.dk hvor følgende link skal bruges.http://www.vestergaard.at her klikkes påtilmelding.Definition af app. Hund :Hunden SKAL kunne apportere dummy.Pris: 400 kr.Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø OstedJagtforening og Dansk Münsterlænder KlubTilmelding foregår KUN via hjemmesidenwww.Hojagt.dk hvor følgende link skal bruges.http://www.vestergaard.at her klikkes påtilmelding.Lokal apporteringsprøve:Søndag den 9. maj 2010Der dømmer efter DJU-regler .Prøveleder: Christian Nøhr HansenTilmelding på dagen. Indskrivningmellem 9 og 10Pris: 175 kr.Hvalpekursus:Tirsdag den 10. august 2010 kl.18.30 Kursetkører over 5 gange med sidste gang tirsdag den 7.september 2010Max. Deltager antal er 20 hundePris: 175 kr.Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø OstedJagtforening og Dansk Münsterlænder KlubTilmelding foregår KUN via hjemmesidenwww.Hojagt.dk hvor følgende link skal bruges.http://www.vestergaard.at her klikkes påtilmelding.Resultater:25


Storestrøms-områdetKontaktpersonNiels-Henrik ChristiansenFensmarkvej 21,4160 HerlufmagleTlf. 55 54 85 27 / 20 24 01 45E-mail:kragh.christiansen@mail.tele.dkAKTIVISTENNordsjælland-områdetKontaktperson:Niels LaugesenSøndermarksvej 132500ValbyTlf: 31 22 30 69Fax: 49 21 20 31E-mail: nll@bygfs.dkNytområde!Aktiviteter:Vintertræning:Kurset starter søndag d. 28. februar 2010, kl.10.00, og strækker sig over 5 gange.Sidste træningsdag er søndag d. 28.marts 2010.Kursusgebyr er 200,- kr.Mødested: P-plads ved Vintersbølle Ældrecenter,Vintersbølle Strand, 4760 VordingborgForårstræning:Kurset starter onsdag d. 07. april 2010, kl.19.00, og strækker sig over 8 gange.Sidste træningsdag er onsdag d. 26. maj 2010.Kursusgebyr er 250,- kr.Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760Vordingborg.Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensvedfølger man Kohavevej, hvorefter Vallebovejkommer på højre hånd.Sommertræning:Starter Onsdag d. 4. august 2010, kl. 19.00, ogstrækker sig over 4 gange.Sidste træningsdag er onsdag d. 25. August2010.Kursusgebyr er 200,- kr.Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.Indmelding af prøveresultater:For at tilsikre at alle prøveresultater som voreshunde opnår på lokale og anerkendte prøver ogsåkommer i bladet og ind på klubbens hjemmeside,bedes de enkelte hundeførere venligst meddeleopnået resultater til Niels-Henrik på telefon55548527 eller e-mail nhc@regionsjaelland.dkSåfremt I måtte have spørgsmål vedrørendeovenstående aktiviteter bedes I venligst kontakteen af områdets aktivister.På aktivisternes vegne,Niels-Henrik ChristiansenResultater:Aktiviteter:Resultater:Fyn-områdetKontaktpersonSøren Friis-HolmDaugårdsvej 1,5856 RyslingeTlf. 28 73 00 27E-mail: fodterapeut.s@gmail.comAktiviteter:FORDRESSUR:Start d. 30.01.10 kl. 14.00 ved Dalum gård.Kurset kører over 8 gange og sidste gang lørdagd.20.03.10 Afsluttes med en lille prøve kl. 10.00Pris for medl. 250,- og for ikke medl. 300,-Tilmelding til Birger Weinhold tlf.: 66161970VINTERMØDE:Den. 17.02.10 kl. 19.00 i lokale i Dalum hallen.Snak om alt det der sker/skal ske i klubben.Vi har desuden inviteret en gæst som, vi håber,kan bidrage til en lille debat.Alle er meget velkomne. Arrangementet er gratis.Der serveres kaffe og brød. Øl og vand kankøbes.Tilmelding til Birger Weinhold tlf.: 66161970APP.TRÆNING:Start d. 24.03.10 kl. 18.30 ved Ravnbjerg/BlommenslystKurset kører over 9 gange.Pris for medl. 300,- og for ikke medl. 400,-Der afholdes App. prøve lørdag d. 22.05.10 kl.9.00 mere herom senere.Tilmelding til Anette H. Hansen 65942272/2896627226


HVALPEMOTIVATION:Start d. 18.08.10 kl. 18.30 ved Dalum gårdKurset kører over 5 gange og er for hunde af alleracer ( - Muskel hunde) Pris 200, min 5 hundeTilmelding til Søren Friis-Holm tlf. 28730027MARKPRØVE TRÆNING:Søndag den 14.02.10 og søndag den 28.02.10samt søndag den 07.03.10Max hunde 10 stk. først til mølle princippet.100 kr. per gangTilmelding til Søren Friis-Holm 28730027Resultater:Sønderjylland-områdetKontaktpersonTage LassenAlssundvej 176400 SønderborgTlf. 74 48 69 31 /40 94 53 08E-mail: tcl@dyb-net.dkAktiviteter:Resultater:Vejle-Horsens-områdetKontaktpersonTommy KjærHovmarksvej 196, Stensballe,8700 HorsensTlf. 75 65 79 73E-Mail: t.kjaer@stofanet.dkAktiviteter:Markprøve på Løvenholt GodsDer afholdes lokal markprøve søndag den 14-3-10 .Mødetid kl. 10. Pris 150 kr.Tilmelding nødvendig tilinfo@kennelhopkirk.dkSchweiss træning i Sondrup BakkerHans Lau har været så flink igen at stå forschweisstræningTræningen vil foregå i Sondrup Bakker søndagden 21-3-10.Mødetid kl. 10. Pris 125 krAKTIVISTENTilmelding nødvendig tilinfo@kennelhopkirk.dkApporteringstræningTræning for unghunde starter mandag den 22 og29/3 kl. 18.00, for 5 – 12 – 19 – 26/4 – 3/5rykkes starttidspunktet kl. 18.30.Træning for åben klasse starter mandag den 5.april kl. 18.30 og kører frem til 3/maj, medmulighed for at fortsætte til medio juni.Der er afslutning lørdag d. 8/5 kl. 10. hvor der vilvære mulighed for at tage anerkendt DJU-prøve.Møde sted: Ved firmaet LUMINEX Vrøndingvej7. HorsensTilmelding: Der er ingen forhåndstilmelding.Lokal Schweiss-prøve i Sondrup BakkerDer vil blive arrangeret lokal schweiss prøvesøndag den 11-4-10, mødetid kl. 10. Pris 150 kr.Tilmelding nødvendig tilinfo@kennelhopkirk.dkDJU apporterings prøveLørdag d. 8 maj afholdes anerkendt DJUapportering.Som dommer er inviteret Ole Hildebrandt.Prøveleder: Jens KongaaPris: Kr. 200 som indbetales sammen medtilmeldingenTilmelding: skal ske senest 1.5.2010 til JensKongaa Tåningvej 14 8660 Skanderborg. Tlf.86579037. Der skal benyttes nyestetilmeldingsblanket (kan downloades via DMK´sHjemmeside)Mødested: Ved LUMINEX Vrønningvej 7 8700HorsensMødetid: kl. 10.00Resultater:Vejle – Horsens områdetDer var 12 hund med ved årets hvalpetræning,men kun 5 der deltog i afslutningen.Hunde og fører blev bedømt af Ole Beuchert,som kom frem til følgende resultat.Nr. 1 med 49 point Jette AndersenKLM Hedeskoven´s GuffeNr. 2 med 48 point Hans Peter KroghKLM Hopkirks´B-Viktor27


Nr. 3 med 45 point Casper ThingholmGorden Setter QuestaNr. 4 med 43 point Hans BeckKLM BeckieNr. 5 med 35 point Otto ChristoffersenKLM OlavJette fik: 1. pr. Bæger + 1. pr. Vandrepokal.Desuden fik hun Kennel Hopkirk´s Talentpokal(vandrepokal)Hans Peter fik: 2. pr. Bæger.AKTIVISTEN6731Tjæreborg. Kurset kører over 9 gangeKoster 250 kr.10 gang er afslutningHvis der er flere hold startes der på forskelligetider/niveauSlæb og ApporteringFørste gang d. 15 -04 kl. 18.30 ude ved Mådehundehus, EsbjergKurset kører over 4 gange koster 250 kr.(alle som ønsker det, går til anerkendt prøve)Mange tak til Ole, for at ville bruge en aften påat bedømme hunde og fører.Så har vi fået Søren Gejl til at komme og viseSchweiss træning, dette vil foregå over 4 aftnersom ikke fastsat endnu.Pris ukendtHvis nogle har nogle gode store marker, som vikan træne marktræning på op til de kommendeprøver, er i velkommen til at give lyd.Tilmelding og flere oplysninger fås hos en afaktivisterne.Ribe-områdetKontaktpersonPer MadsenLykkegårdsvej 14-0,6700 EsbjergTlf. 75 12 07 08 / 23 27 71 90E-mail: jp.madsen@esenet.dkAktiviteter:Lydigheds træningHver torsdag aften kl. 19.00 på Hedelundvej 11a, 6700 Esbjerg, (i en stor hal) første gang 21.januar kurset kører over 9 gange. Koster 250 kr.10 gang er afslutning.Per Madsen 23277190 efter kl. 15Mona Madsen 21920030 efter kl. 18.00Jørgen Poulsen 29411269Vi holder aktivist valg onsdag D 5. maj kl. 18.00ved Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0På valg er Per Madsen - Mona Madsen - JørgenPoulsenHåber vi ses… husk vi arbejder sammen, forvores hundes skyld..VH bestyrelsenwww.dmkribe.dkResultater:Tilmelding til Per Madsen 75120708 eller23277190 efter kl. 15.00Udendørs apporteringHver onsdag aften opstart dato d. 14. april kl.18.30 ude ved tjæreborg beton sø,28


Herning-områdetKontaktpersonJytte ThomsenP.O. Pedersensvej 57500 HolstebroTlf. 97 42 92 96/20 30 92 96E-mail: egt@webspeed.dkAktiviteter:ApporteringAKTIVISTENGrosser NytKontaktperson:Hanne og Lars Hesseldahl HansenAborgvej 585610 AssensTlf. 64714977Aktiviteter:Vi starter tirsdag d. 13/4 kl. 19.00 i HaunstrupBrunkulslejre. De efterfølgende træningsdage er:d. 20/4. d. 27/4. d. 4/5. d. 11/5. d. 18/5. d. 25/5.d. 1/6. d. 8/6. Afslutning d. 15/6.Vand-, slæb- og apporteringstræningTirsdage kl. 19.00. d. 20/7. d. 27/7. d. 3/8. d. 10/8.Husk DJU apporteringsprøve med udtagelse tilracedyst. Egeris d. 26/6.Resultater:Holstebro-områdetKontaktpersonLars Elkjær LarsenAlgade 7, Grønbjerg6971 SpjaldTlf.: 25 17 07 19E-mail: laelk@ap-company.euAktiviteter:Tirsdag d. 6. april kl. 18.00 starter vi træningenigen.Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding ogHestbjerg.Denne træning er en forsættelse af vinterenstræning dog med fokus på apportering.Der trænes i de samme klasser.Træningen fortsætter frem til d. 1. juni, hvor vivil holde afslutning.Resultater:Resultater:Viborg-områdetKontaktpersonPeter MadsenHesselbjergvej 12, Finderup,8800 ViborgTlf. 86 64 73 07E-mail: annette@madsen.mail.dkAktiviteter:Lydighed og apporteringstræningOpstart er torsdag d. 15/4 kl. 19.00 påKlostermarken i Viborg for både unghundeklasseog åbenklasse. Vi ser frem til at se såvel nye somgamle hundeførere. Der trænes 8 torsdage ogsidste træningsgang er den 3/6.TILLYKKE:Kristian Jensen 60 årDet er ikke til at forstå og ej at se, men i januarrundede Kristian Jensen de 60 år.Kristian var én af pionererne da DMK i Viborgskulle opstartes i 1993. Lige siden har Kristianværet aktiv, både som aktivist og hundetræner påKlostermarken i Viborg. Du er altid behjælpeligmed gode råd og er i besiddelse af et fantastiskhumør.Kristian startede som ung op med engelskesettere, men som årerne gik, faldt Kristian i 1989for de tyske settere og har siden førtMünsterländere på adskillige mark ogapporteringsprøver. I avlen har du også gjort digbemærket med flere gode kuld. På marken er duspecialisten, hvor du gerne giver dine gode råd fradig når søgsoplægget skal tilpasses ellerrejsningen skal modereres.29


Fra DMK i Viborg skal der lyde en stor tak fordin indsats og dit gode humør gennem årerne. Vihåber på at du i mange år fremover fortsat vilvære aktivist og hundetræner i DMK.Et stort tillykke med dagen!En stor Münsterländer hilsenDMK i ViborgResultater:Thy Mors-områdetKontaktpersonPeter RinggaardSolbakken 12, Ræhr,7730 HanstholmTlf. 97 96 51 14/ 20 94 71 14E-mail: aasepeter@privat.dkAktiviteter:14 april til 26 majapp.-træning i ØsterildD.M.K.-D.J.U.6 martsLokal markprøve Thy-jagthundeklubOrienter jer om, hvornår de lokalejagthundeklubber starter med lydighedstræning.Og mød op og støt dem, for hundens og jeresegen skyld. (Husk jo mere vi arbejder medhundene, jo bedre skulle det gerne blive ), så vikan også præsentere vore hunde på bedste vis.30 martsOpstart af lydighedstræning Thy –JagthundeklubNordjyllands-områdetKontaktpersonThorkild HelgesenEllerhammersvej 71,9430 VadumTlf. 21 21 59 90E-mail: thorkildh@ofir.dkAktiviteter:Så er tiden kommet til, at vi igen kommer i gangmed årets træning. Vi kan kun håbe på, at vi igeni år, kan følge op på de flotte resultater, der blevopnået sidste år i DMK regi. Både lokalt ognationalt har det jo været et år, som vi, somMünsterländer-ejere kan være stolte af, mensamtidig også fuld af beundring og respekt, da vijo alle ved, hvor meget arbejde der ligger bag deflotte resultater.Vinter/forårstræning.Vi starter med vintertræningen(lydighedstræning) søndag d. 28/2 kl. 10-12 ogfortsætter de næste 5 søndage, så vi har sidstevinter træning søndag d. 28/3.Vi mødes hos JohanPræstegårdsvej 38, Biersted. 9440 Aabybro.98268685/40198726Forårstræningen starter op tirsdag den 6/4kl. 1900 og vi træner så følgende tirsdage:6/4 - 20/4 - 4/5 - 18/5 - 1/6 - 15/6 også er derafslutning den 20/6 hvor vi samles med helefamilien til en hyggelig dag i marken.Familien er dog også meget velkommen påtrænings dagene :-)Vi mødes ved søen kl. 19.00 – Biersted mosevej.Vi arbejder her hen på at ung-hundene kan beståDJ apporteringsprøve, samt at åbenklasse kanbestå en DMK apporteringsprøve.Derudover er vi altid klar til at hjælpe medmarktræning eller schweisstræning efter Jeresbehov.Prisen for vinter træning er 100 kr. Forforårstræningen er prisen 300 kr. og det er inkl.afsluttende prøve med mad og drikke.VEL MØDT I MARKEN.Mvh. AktivisterneResultater:Resultater:30


Himmerlands-områdetKontaktpersonGert GandrupEnshøjvej 7, Mejlby,9610 NøragerTlf. 98 65 12 75E-mail: ggandrup@mail.dkAktiviteter:AKTIVISTENÅrhus-områdetKontaktpersonHenrik NielsenTrige Møllevej 408380 TrigeTlf. 86230767E-mail: hnitrige@mail.dkAktiviteter:Resultater:Resultater:Hejsa, jeg hedder Finn, og jeg er den lykkelige ejer af en ny münsterländer hvalp.Jeg vil høre, om der er nogle i Silkeborg området, der kunne tænke sig at træne hundsammen? Da münsterländer klubben ikke har noget lige i mit område.Jeg har en landejendom med 60ha til, så der skulle nok være mulighed at kunne træne her.Med venlig hilsenFinn Thomassenhenvendelse kan ske på4094 0159 eller dejbjerg.th@mail.dk31


Fra følgende parringer er der stadighvalpe til salg (Antal kan selvfølgelighurtigt ændre sig. Se mere på DMK’shjemmeside):Født: 11.12.09To hannerFar: Ræhrbakken’s Eran 14728/2006Mor: Tekla 19719/2002Opdrætter: Jan Robsøe, HjørringTlf: 9897 7218/4193 6821Født: 01.01.10Seks hannerFar: Max 04699/2005Mor: Bella 1073/2004Opdrætter: Henry Slots, RingkøbingTlf: 9733 5490Født: 08.01.10Tre hanner.Far: Anno vom Heideschloss 03-0456Mor: Bella 05425/2006Opdrætter: Jørgen Poulsen, ØlgodTlf: 7524 4896/2762 3296Født: 08.01.10To hannerFar: Horsia’s Ivan 21876/2003Mor: Farum Juna 15368/2004Opdrætter: Kennel FarumTlf: 4495 4356/4026 4196Født: 25.01.10Tre hanner og to tæver.Far: Fredensvej’s Cipo 11787/2005Mor: Horsia’s Joy 09324/2004Opdrætter: Kennel Højæger, TarmTlf: 7534 3261/6049 0209HVALPENYTForventede/kommende hvalpe:Født: ca. 29.01.10Far: Dyk vom Viöler-Land KLMZB 08-0396Mor: Amsel von der Schalkenburg23410/2004Opdrætter: Kennel Uldjyden, VidebækTlf: 9717 8464/5020 0281Født: ca. 31.01.10Far: Chip DK20105/2007Mor: Uldjydens Henna DK05146/2007Opdrætter: Gustav Klemmensen,VidebækTlf: 9716 6381/5095 3101Født: ca. 10.03.10Far: Thyboen’s Patric DK09644/2007Mor: Bonjami’s G. Svea DK03097/2008Opdrætter: Kennel Uldjyden, VidebækTlf: 9717 8464/5020 0281Født: ca. 16.03.10Far: Uldjydens Gismo 12948/2005Mor: Hulbæk Anni 22094/2004Opdrætter: Kennel Hulbæk, TjeleTlf: 8665 2713Født: ca. 26.03.10Far: Uldjydens Gismo 12948/2005Mor: Fredenvej’s Centa 11788/2005Opdrætter: Arne Nielsen, Stenlille32


HANHUNDEREGISTERDansk Münsterländer Klub’sHanhunderegisterIfølge klubbens avlsregler er nedennævnte hunde optaget på DMK’s hanhunderegister. Det skalunderstreges, at egnede hanhunde, ud over de på listen værende, kan benyttes, såfremt de opfylderbetingelserne vedr. HD og jagt/prøver.Henvendelse om parring skal ske til én af klubbens avlsvejledere.Gunnar Bertelsen tlf.: 7592 8209Palle Jørgensen tlf.: 6257 1744 / 6171 5944Forudsætninger for at opnå avlsgodkendelse:1. Hunden skal have en FCI-godkendt stambog.2. Forældre dyrene skal ved parring være fyldt 18 måneder.3. Ejer skal være medlem af DMK.4. Hunden skal bruges til jagt.5. Hunden skal have bestået en anerkendt, stambogsført brugsprøve, hvor skud afgives.6. Hunden skal have minimum 2. præmie på udstilling, anerkendt af FCI.7. Hunden skal være HD-fri, A-B eller have er HD-indeks over 100.Aiko 08396/2004 Henrik Nielsen, ThrigeDKch. Arko Vom Kalkberg 16905/2004 Jens Jørgen Nielsen, OdderBonjami’s Arcas 04632/2000 Mogens Nielsen, GrenåEjsbøl’s A.Chang 09463/2006 Egon Møller Jensen, HejlsFuglevang’s Echo 07582/2001 Torben Jensen, HvalsøDKJch Fuglevang’s Farro 04950/2003 Brian Tang Vestergaard, RoskildeDKch. Fredensvej’s Balder 08952/2003 Sven Schou, StenløseDK & INTch Ganto 11941/2005 Rolf Knudsen, GadbjergHedemarken’s Dino 04854/98 Michael Svendsen, Hurup, ThyDKJch Hedeskov’s Amigo 14324/2002 Johannes Mørch, RøndeHorsia’s Gonzo 12428/2002 Jette Andersen, HorsensHorsia’s Ingo 21875/2003 Jørgen Lindved, HedenstedHorsia’s Ivan 21876/2003 Jesper Ibsen, SlangerupHorsia’s Joker 09322/2004 Claus Bisgaard, HovedgårdHorsia’s Miki 11039/2006 Hans Lau Jensen, SilkeborgDK & INTch Lyngbylund’s Illo 13107/2003 Niels Korsbæk, FjerritslevMax 04699/2005 Peter Lassen, BælumDKch. Spangkildes Ferro 25742/96 Martin Christensen, HadsundDKch. Spangkildes Junker 04946/2001 Gunner Bertelsen, FredericiaSpike 09284/2003 Kim Vidkjær Andersen, GaltenTeis 09739/2001 Allan Larsen, HolstebroTjæreborgegnens Turbo 14493/2001 Ole Beuchert, JuelsmindeDKch. Uldjyden’s Rass 10649/98 Ronald Jensen, VidebækVesthimmerland’s Kaiser 12561/2006 Charlie Lemtorp, Sydals33


HVALPETILLÆG 2009Tænk dig om før parringAf Vibeke Knudsen, kommunikationskonsulent i DKK og Henrik Raae Andersen, FormandDMKHvis du planlægger et kuld hvalpeAt opdrætte et kuld hvalpe er en stor oplevelse. Det er også et stort ansvar – både for hvalpene i kuldetog for racen. Dansk Kennel Klub (DKK) og racens specialklub har i fællesskab fastlagt nogle regler fordet stambogsførte opdræt. Det er DKK, som udsteder stambøgerne og derfor er det også DKK’s opgave atsikre, at reglerne bliver overholdt.Reglerne er sammen med oplysningerne og kravene for optagelse på DMK’s hvalpeliste dinvaredeklaration og garanti for, at opdrætteren i samarbejde med fagfolk har planlagt og opdrættet et kuldhvalpe, hvis forældre opfylder de nødvendige krav til sundhed (herunder temperament), brugsegenskaberog eksteriør.Du skal vide, hvad du gørI de fleste racer skal forældredyrene til dit kommende kuld opfylde nogle avlskrav – typisk noglesundheds- og eksteriørkrav. På DKK’s hjemmeside under punktet ”Avl og opdræt” kan du finde de tilenhver tid gældende minimumskrav. På DMK’s hjemmeside (www. dmk-online.dk) finder du kravene foroptagelse på klubbens hvalpeliste. Vær opmærksom på, at der en gang i mellem ændres på kravene.Du skal sikre dig, at både tæve og hanhund opfylder de aktuelle krav. Forældredyrene skal have et officieltresultat af de pågældende krav registreret hos DKK, før du bruger dem til parring. Det er ikke godt nok, atde bliver undersøgt, inden du en gang skal registrere hvalpene. Hele idéen er jo nemlig, at du somopdrætter skal vide, hvad du har med at gøre, inden hundene bliver parret. Det kunne jo være, at et afresultaterne var af en sådan karakter, at parringen mellem de to påtænkte forældredyr slet ikke burdefinde sted.Udenlandsk hanhundHvis du parrer din tæve med en udenlandsk hanhund, skal den også opfylde de danske krav. Du skal selvfremskaffe dokumentation for, at hanhunden opfylder de krav, der gælder for racen f.eks. med hensyn tilpræmiering, HD-status m.m.. DKK godkender ikke alle former for præmieringer ogveterinærundersøgelser fra udlandet. Derfor er det altid en god idé at bede hanhundeejeren om at sende digovenstående dokumentation, så du i god tid kan spørge DKK, om hanhunden kan godkendes, før dubenytter den til din tæve.Det koster et gebyr at få udenlandske hunde tjekket og/eller lagt ind i edb-systemet: (pr. 1. januar 2010)270 kr. for DKK-medlemmer, 380 kr. for specialklub-medlemmer og 650 kr. for ikke-medlemmer.Vær opmærksom på at der i forbindelse med optagelse på klubbens hvalpeliste bl.a. også stilles krav tilhundens jagtlige brug. Oplysningerne finder du på klubbens hjemmeside ligesom klubbens avlsvejledninggerne bistår med oplysninger.Husk også, at du skal have kopi af hanhundens stambog og skriftlig dokumentation for hvem der ejerhanhunden og derfor må underskrive parringsbeviset. Se mere under ”Avl og opdræt” på DKK’shjemmesideHvorfor så meget ”bøvl”?Hvis du synes, der er mange regler, så tænk på, at reglerne er der for at opnå to ting:1) at der bliver avlet fysisk og mentalt sunde, racetypiske hunde2) at man kan stole på oplysningerne på DKK’s hundeweb og i en DKK stambogDet sidste er ingen selvfølge i en tid, hvor man på diverse kreative hjemmesider bare kan bestille en”stambog” med de oplysninger, som man selv indtaster!DKK har en parringsaftale, som du og hanhundeejeren kan benytte, når I aftaler de praktiske ogøkonomiske vilkår for parringen.Er du i tvivl om noget med reglerne, kan du altid kontakte DKK. Har du brug for konkretavlsvejledning, så kontakt din specialklub.Forklaring til hvalpeopgørelsen for 2009DKK har i 2009 stambogsført 282 Kleiner Münsterländer hvalpe, hvoraf 6 stk. er importeret, 50 stk. eravlet uden medvirken fra DMK, medens 226 stk., svarende til ca. 80 % har været gennem DMK’savlsvejledning.Disse 226 hvalpe er resultatet af 31 kuld med 23 forskellige fædre. Der er brugt 9 stk. hanhunde fralisten, samt 14 stk. udenfor listen hvoraf 7 stk. er udenlandske. (5 tyske og 2 svenske)Den effektive population er for 2009 beregnet til 87,8034


OVERSIGT OVER HVALPE 200935


Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby36

More magazines by this user
Similar magazines