Ole Munch Johansen - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Ole Munch Johansen - ATV - Jord og Grundvand

Disposition– Formål– Strategi– Påvirkning af vandløbet fravandindvinding– Effekt af vådområdet– Hvad har vi lært?12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Formål / hypotese– At undersøge hvordan vandføringsdynamikken ændres i etvandløb, hvor der gennemføres et vådområdeprojektForventning:Et vådområde giver:– Større minimumsvandføring– Mindsket dynamik– Evt. mindsket total afstrømning pga. fordampning12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Strategi1. Fastlæggelse af regional påvirkning2. Undersøgelse af geologi i projektområdet3. Feltundersøgelser: Supplerende geologi ogvandstandsforhold4. Opstilling af detailmodel i 50 m grid12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Påvirkning af vandløbDet vil kræve ca.10 l/s at kompensereindvindingen12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sMålt medianminimum40003500300025002000Borreby Møllebæk st. BrylleBorreby Møllebæk st. BrændekildeMed.min.Brændekilde: 1 l/sBrylle: 13 l/s1500100050002007 2008 2009 2010Brændekilde:15 % af året < 10 l/s12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Hvad styrer minimumsvandføringen I BorrebyMøllebæk?Lerede overfladeaflejringer +begrænset hydraulisk kontakt tilgrundvandsmagasiner: Primært overfladenær afstrømningNogen kontakt til underliggendeMagasin indenfor selve vådomådet12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Hvad betyder et vådområde?Overslagsberegninger på effekten af et vådområde (25ha)Drænbar vanddybde(m)Kapacitet reservoir 2måneder (L/s)Kapacitet reservoir 3måneder (L/s)0.5 1 01 7 41.5 13 8Netto fordampningVådområdeVandstand før tør periodeNettofordampning2 måneder: 2.5 mm/d3 måneder: 2 mm/dUdstrømning til vandløbMaksimalafdræningsdybde12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch JohansenVandstand efter tør periode


Supplerende håndboringerDetailmodel:0-0,5 m ler0,5-1,5 m: sandlinseB1QH1B212-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


VandstandKsand,1=1e-5Ksand,2=1e-412-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Detailmodel12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Håndtering af oversvømmelse– Dynamisk oversvømmelse fra MIKE 11 til terræn og omvendt– Overfladeafstrømning– Udveksling mellem alle modellens komponenter MZ, UZ, OL,MIKE11– Beregningskrævende! 50 m grid foretrukket12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Projektforslag (scenarie1)12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Konsekvenskort - vandstandNuværendeVinterScen1Vinter12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Simulering af nuværende afstrømningNSE: 0,93God tilpasning af dynamik, men minimumsvandføringer simuleres for høje12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Resultater: Vandstand I vådområdetTerrænDræn gør en storForskel!12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sEffekt på sommer maks. vandføringSommer max 20071200NuværendeScen1100080060040020006/24 07/01 07/08 07/15 07/2212-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sEffekt på minimumsvandføringBrændekildeSommer min. 2006800NuværendeScen17006005004003002001000Mar Apr May Jun12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sVinter maks.Vinter maks 200716001400NuværendeScen112001000800600400200001/07 01/14 01/21 01/28 02/0412-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Scenarie 2Ingen vandløbshævninger,kun sløjfning afdræn+ kontrolleretafdræning12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Den tekniske løsning12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


KonklusionVådområder giver ikke en øget minimumsvandføring når:• Vandløbets vandføring er kritisk lav i flere måneder i træk omsommeren• Vådområdet udføres som et lavvandet periodisk oversvømmetområde• Topjorden overvejende er leret med ringe infiltrationsevneI dette projeket ses en markant reduceret maks. afstrømning eftertørvejrsperioder.Som virkemiddel I forhold til vandrammedirektivet kræves det, atvådområder designes til at kunne tilbageholde vand.12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen

More magazines by this user
Similar magazines