Mønstringer i DIS & DAS pr: 30-09-2009

sofartsstyrelsen.dk

Mønstringer i DIS & DAS pr: 30-09-2009

Mønstringer i DIS & DAS pr: 30-09-2009Data trukket den 30-03-2010Mønstrede i alt: 13.602Skibe i alt: 808TotalNavigations- og maskinofficererDanmark EU27+EØS Andre landeTotal6.374 1.719 5.509 13.6023.588 492 1.214 5.294Navigationsofficerer 2.329 287 582 3.198Skibsfører 1.107 55 38 1.200Overstyrmand 770 94 110 9741. styrmand 300 77 197 5742. styrmand 94 63 250 407Styrmand 309 20 9 338Andre navigationsoff. 8 3 7 18Enhedsofficerer 124 3 15 142Seniorofficer 8 0 0 8Juniorofficer 118 3 15 136Maskinofficerer 1.153 204 618 1.975Maskinchef 563 66 91 7201. maskinmester 362 59 158 5792. maskinmester 9 1 12 223. maskinmester 1 1 5 7Maskinmester 289 84 356 729Andre maskinofficerer 36 1 15 52Dæks- og maskinbesætning1.516 520 2.207 4.243Enhedsbesætning 1.168 111 215 1.494Bef. skibsassistent 895 46 72 1.013Ubef. skibsassistent 205 17 13 235Dual cadet 89 48 130 267Dæksbesætning 268 334 1.520 2.122Befaren matros 119 256 1.162 1.537Ubefaren matros 47 67 264 378Styrmandsaspirant 51 14 60 125Anden dæksbesætning 28 2 52 82Bedstemand 25 0 0 25Maskinbesætning 112 80 487 679Befaren motormand 22 65 430 517Ubefaren motormand 1 1 17 19Maskinmesteraspirant 52 12 30 94Anden maskinbesætning 37 3 20 60Andre tjenstgørende834 381 1.322 2.537Kabyspersonale 301 112 400 813Hovmester/purser 90 15 45 150Kok 134 89 321 544Kabyspersonale 85 8 52 145Servicepersonale 375 127 253 755Steward/stewardesse 52 13 211 276Servicepersonale 326 114 45 485Andet personale 164 145 674 983Andre tjenstgørende 98 63 106 267Elektriker 24 13 155 192Reparatører 43 69 416 528Fiskebesætning169 17 1 187Fiskebesætning 169 17 1 187Fiskeskipper 39 1 0 40Fisker 130 16 0 146Andre tjenstgørende Fisk 1 0 1 2Ikke tjenstgørende376 331 836 1.543


Danmark EU27+EØS Andre landeIkke tjenstgørende 376 331 836 1.543Medsejlende 374 331 836 1.541Ung i familiepleje m.fl. 2 0 0 2Uoplyst stilling14 0 0 14Uoplyst stilling 14 0 0 14Uoplyst 14 0 0 14Ukendt kategori32 2 1 35Others 32 2 1 35TotalJuniorofficer II/1 3 0 0 3Juniorofficer III/1 9 0 1 10Overtallig maskinmester 7 1 0 8Seniorofficer III/2 1 0 0 1Vedligeholdelseschef 12 1 0 13{STAT_MOENSTRING.SKIBSREGISTERID} in [1.00, 2.00] and{STAT_MOENSTRING.PAAMOENSTRINGSDATO} = {?dato})Danmark er inklusiv Færøerne.EU27+EØS: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen,Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,Tjekkiske Republik, Tjekkoslovakiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Der ud over er Island, Norge og Liechtenstein medtagetsom EØS.Denne landeinddeling gælder for perioden fra januar 2007 og frem (dvs. 1. kvartal 2007 og frem).Fra den 1. maj 2008 er pligten til at indberette mønstringer for passagerskibe i fast rutefart frafaldet, hvilket giver et databrudi 2008. Tallene fra d. 30/6 2008 er derfor ikke direkte sammenlignelige med tal før d. 30/6 2008.Skæringsdato: 30-09-2009 Page 2 of 2

More magazines by this user
Similar magazines