Nr. 1 - DOF Østjylland

dofoj.dk

Nr. 1 - DOF Østjylland

Tast ind i DOFbasenNår du kommer hjem, skal du taste alle dine optællinger af reder i rågekolonierne ind iDOFbasen.Det kan du gøre på to måder:1. online på www.dofbasen.dk, hvor du skal anvende ”detaljeret indtastning”, hvor der efterangivelse af tid og sted er mulighed for at indtaste ynglepar, herunder redetællinger.2. ved at anvende DOFbase-programmet: Du åbner programmet DOFbasen. Når den er klarvælger du observationer med musen eller trykker på F5. Så åbner et nyt vindue.Her udfylder du først øverste del af vinduet med oplysninger om turen: dato, klokkeslæt,lokalitetens navn, din obserkode og medhjælpere (medobsere) m.m., hvorefter du flytter til dennederste del af vinduet.Her vælger du ynglepar yderst i højre side af vinduet, eller du trykker på Alt+Y, såynglefugletabellen åbner.I ynglefugletabellen skriver du fuglenavnet Råge, min. og max. antal reder/ynglepar (som kanvære ens), YP R (Ynglepar redeoptælling) under adfærd, og hvis du trykker på F4 åbner et nytvindue, hvor du evt. kan skrive bemærkninger til optællingen, f.eks. hvis der er flere kolonier pålokaliteten, koloniens placering osv.Nu er du klar til at taste den næste observation ind i DOFbasen, så hvis du trykker på F7,kommer du op i den øverste del af vinduet, hvor du skal skrive den næste lokalitet.Har du evt. talt antallet af råger i luften over kolonien, kan du indtaste dem som en alm.observation, med adfærden YF (ynglefugle). Men husk også at angive antal reder/par iynglepar-tabellen som beskrevet ovenfor.Husk at oploade til www.dofbasen.dk, når du er færdig med at taste data ind.Registrerede rågekolonier i Østjylland:Lok. Nr. Lokaliet (kommunevis) Min Max BemærkningerFavrskov Kommune713075 Norring-Norring Enge 35 100Norddjurs707009 Åstrup v. Grenaa 15 15 Åstrup Idrætsanlæg707019 Grenaa Lystanlæg 247 260 Incl. sygehusområdet707016 Rørholmskoven ? ? Enslevgård707130 Hessel, Grenaa 567 567 127 + 440 øst og vest for hovedvejen725475 Fjellerup/Hegedal ? ? Fjellerup Østergård, Fjellerup Bygade, Glesborg735060 Lystrup Strand 70 100735770 Allingåbro 30 30 Mamrelund, Vejlby747040 Porsbakker Skov, v. Auning ? ?Odder Kommune727261 Alrø By 23 30 På øens nordside langt fra offentlig vejRanders Kommune717005 Langå 60 60Samsø741223 Karlskold 8 1025

More magazines by this user
Similar magazines