Under Bøgen PDF-Master september 2008.pub - 4leif.dk

4leif.dk

Under Bøgen PDF-Master september 2008.pub - 4leif.dk

STØTTEFORENINGEN DAMGAARDTak foropbakningenAf:Steen Godsk,Formand for Støtteforeningen DamgaardI seneste nummer af Under Bøgen efterlystejeg mere opbakning til foreningen.På det tidspunkt tænkte jeg på kandidatertil bestyrelsen. Godt nok blev dergenvalg til alle i bestyrelsen, men vi fik2 nye med som suppleanter nemlig AllanSørensen, som helt nyt medlem og såforeningens mangeårige kasserer EvaEriksen, som igen har meldt sig og vilgive en hjælpende hånd.siddende bestyrelse, revisoren og så etpar stykker mere. Så deltagelsen i år varen sand fornøjelse. Og der kom ogsåGode forslag.Jeg vil også gerne takke jer alle for denhistorisk store deltagelse i generalforsamlingen.Vi var vel omkring 50 personertil stede, mens vi havde generalforsamling.Normalt plejer vi at være denmange gode forslag, som vi i bestyrelsenvil arbejde videre med.Praktisk arbejde.Og så fik vi lige pludselig også navne påen 7-8 personer, som vil være behjælpeligemed praktisk arbejde i forbindelsemed fremtidige arrangementer. Det vil vihelt sikkert benytte os af – specielt tilsommerfesten, som er det arrangement,Side 2 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDsom kræver flest hænder.Nye Højder.Årets tilslutning til sommerfesten nåedeogså nye højder. Vi var 87 betalendedeltagere (heriblandt 5-6 unge under 18år), omkring 10 børn, bestyrelsen samtpatienterne på Damgaard og 2 hold naboertil Damgaard. Så alt i alt var vi godtmen der er ikke ubegrænset plads, såskynd dig med din tilmelding.Jeg vil personligt opfatte det som storopbakning, hvis vi allerede inden tilmeldingsfristenudløber, må melde alt optaget.For så har vi beviset for, at vi er pårette spor, og leverer den ”vare”, sommedlemmerne ønsker.110 personer til stede på den udvidedefestplads. Ja, så var der lige en 2-3 gratister,som sneg sig ind under Karls medrivendespeak. De nød forhåbentligt ogsåkaffen og de lækre othellolagkager, dersom sædvanligt var sponseret af HasserisBageri i Aalborg.Jo, tak vi har fåetopbakning fra jer alle, og det er vi gladefor.Hvad ønsker medlemmerne?Men vi hviler ikke på laurbærbladene.Allerede den 3. oktober 2008 går det løsigen, hvor Grethe fra Hotel Strandly iSkagen slår dørene op, og lader os kommeind til SUPER, SUPER favørpris. Ijanuar var vi 32 personer deroppe. Dehar alle sagt, at de kommer igen, menheldigvis er der plads til flere end 32,Flere medlemmer takVi er nu oppe på næste 100 betalendemedlemmer, men vi kan sagtens brugemange, mange flere. Når I rundt om ijeres AA og Al-Anon grupper snakkerudenfor dagsordnen, vil jeg opfordre jertil at agitere for vores dejlige forening.Og vi er slet, slet ikke racister! Vi vilmeget gerne have medlemmer, som harværet i behandling andre steder. Det vilkun gøre det hele mere spændende ogudfordrende. Og AA-ere, som ikke harværet i behandling, og dermed ikke harnoget tilhørsforhold til noget behandlingshjem,skal I også bare ”vise vejen”til Støtteforeningen Damgaard.På gensyn i Skagen./SteenUnder Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 3


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDSOMMERFESTAf: Anette LinnæsJeg var for første gang med til sommerfesten"Under Bøgen" lørdagden.2.august,og det var en rigtig dejligoplevelse. jeg har ikke selv været i behandlingpå Damgården, men er medlemaf støtteforeningen. Jeg syntes der bliverlavet mange gode og oplevelsesrige arrangementer.Jeg var så heldig at få kørelejlighed deropmed Karl. Han hentede mig kl.9,såjeg var med fra starten. Da vi ankom varder bare den der rigtig dejlige stemning,som vi alle i fællesskabet "må" kende.Jeg var nok lidt spændt på hvordan detville føles, når nu jeg ikke havde været ibehandling "lige deroppe", men ingengrund til bekymring, det føltes helt rigtig.Vi startede med rundstykker i det fri,og vejret artede sig helt fint, solen skinnede,og ""SVINET" lå klar på grillen,med hoved og det hele ,jeg syntesligefrem den selv bød velkommen***Linda dækkede op, og der blev gået tilrundstykkerne, og ikke mindst kagerne.Kanelkage og brunsviger der bare lå derog ventede på os.(UMH DEJLIGT LIGEHVAD VI ALLE KUNNE BRUGE).Efter kaffen gik vi alle i gang, men dervar nu ikke meget at gøre. Jeg må sige atbestyrelsen virkelig havde lagt et arbejdei arrangementet. Alt var godt forberedt.Side 4 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


STØTTEFORENINGEN DAMGAARD2008Jeg hjalp lige med at tørre stolene ogbordene af, for der var kommet lidt regnom natten..Bent havde helt styr på "SVINET" sombegyndte at dufte rigtig dejligt. Der varbagt masse af kager til kaffen, det sårigtig dejligt ud (Vi må jo erkende at detsøde frister) Bag i Karls bil var der 10-12 Othello LagkagerJeg tænkte det bliver aldrig spist, menjeg tog fejl!!!!Der var små boder, hvor man enten kunne prøve en dejlig ansigtsbehandling medalo'vera produkter, og selvfølgelig købe alle herlighederne hvis det fristede. Kirstendonerede flot 10% af salget til støtteforeningen..Under Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 5


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDDrengene havde en lille bod med nedskydningaf balloner....En bod med hjemmelavede smykker varder også.Efter bestyrelsen havde fremlagt hvad deskulle M.H.T.regnskab o.s.v. Var derlivshistorie,som blev fortalt af Karl.Dejlig underholdning af teatergruppenmed sang og musik..Sandelig også sækkepibe var på programmet,det lød rigtig flot.Da "SVINET" skulle serveres stod regnenned i stride strømme ,men stemnin-Side 6 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDgen var der stadig, den blev skåret ud afen dygtig slagter der var tilstede, og derblev serveret en dejlig salat til, og sodavandog kaffe ad libitum.Det blev en lang dag, men den følteskort. Tiden fløj afsted, jeg var i Aalborgved 22.tiden efter en rigtig dejlig dagsammen med glade ,ædrue alkoholikereog deres pårørende, en følelse efter en sådejlig dag er meget svær at beskrive, jegtror man skal ha været helt "dernede" påbunden for at kunne mærke følelsen afglæde og taknemmelighed over at kunnefå lov at være med sådan en dag..Jeg vili hvert fald gerne sige mange tak for endejlig dag "UNDER BØGEN" ....Annette LinnæsAnnette LinnæsSOMMERFEST 2008Under Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 7


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDSommeren er forbi, men forhåbentlig har du stadig tid til at læse engod bog - og så har Tove et godt forslag.Roddy DoyleAf Tove C.Doyle, RoddyPaula Spencer : roman / RoddyDoyle ; på dansk ved JørgenNielsen. - [Kbh.] : Lindhardt ogRinghof, 2007. - 284 siderPris: kr. 299,00Den irske forfatter Roddy Doyle (født1958) har skrevet et par velanmeldte ogmeget læste romaner om Paula Spencer,en midaldrende irsk kvinde fra arbejderklassen- alkoholiseret enke efter denvoldelige ægtemand, hun smed ud afhuset i den første roman: ”Kvinden dergik ind i døre” fra 1996. Over ti år senereudkommer så en selvstændig fortsættelse: ”Paula Spencer.”Her er Paula blevet ca. 10 år ældre, oghendes liv har mestendels været tungt opad bakke med følgeskab af ondsindededæmoner. Vi møder Paula kort tid førhendes 48 års fødselsdag, og hun har vedviljens magt værettørlagt i ca. tre månederog er ved møjsommeligtat samlestumperne af sit ramponeredeliv til noget,der minder om ennormal hverdag fyldtmed trivielle nødvendighedersom arbejde,indkøb, madlavning og omsorg for sinefire børn.. At få klinket skårene er ikke”piece of cake” for et menneske, hvis livde sidste 13 år bogstavelig talt har udspilletsig på bunden af en flaske, besataf at drikke ubærlige sorger mindre ognå stadiet af ultimativ følelsesløshed.Paulas børn døjer med psykiske skadevirkningerefter en turbulent opvækstpræget af vold og svigt, og Paula selvdøjer med samvittigheden og mangesmertelige flashbacks....et menneske, hvisliv de sidste 13 årbogstavelig talt harudspillet sig på bundenaf en flaske!Paula kæmper hårdt for at indhente nogetaf alt det, hun har forsømt at givesine fire næsten voksne børn. De er i dengrad blevet svigtet af deres fordruknemor og voldelige far (han er død formange år siden), og hver især balancererde på en knivsæg med hensyn til at klarederes eget liv. Paula slider i det som sortFortsættes side 13Side 8 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


Så er vi klar igen:STØTTEFORENINGEN DAMGAARDNLP-kursus 3-5 oktober.PåHOTEL STRANDLY, SKAGEN.UnderviserHanne ThestrupKurset vil – hvis du vil -give dig sindsro…Give dig forståelse for hvordandu selv bestemmer over din hjerne,hvordan du selv vælger dindag, dit liv , din glæde.Vi vil hoppe og danse, lege ogmeditere.Vi vil lave øvelser grine og hygge.Vi vil hvile i os selv i sindsro.Læs mere på de følgende siderUnder Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 9


Ankomst fra fredag:Kl. 16.00Aftensmad fredag:Kl. 18.00Kursus modul 1:Kl. 20.00Morgenmad lørdag:Kl. 08.00 - 09.00Kursus Modul 2:Kl. 09.30 - 12.00NLP-ProModul 1Fredag kl. 20.00 – 22.00Krop & sindØvelser:• Ynk-fryd• Fysisk historie• Mærke ændret tilstand Ved ændret fysik.• Vend negativ oplevelse med fysiske redskaber• Meditation - vejrtrækningModul 2Lørdag kl. 09.30 – 12.00Krop & SindØvelser:• At skifte billeder• Overbevisninger• Ændre forhold til forskellige indstillinger• Reframing• Meditation – vejrtrækning


kursusgramModul 3Lørdag kl. 13.30 – 15.15 & 15.45-17.30MålsætningØvelser:• Værdiafklaring – livsområder• Målsætning – logiske niveauer• MeditationMiddagsmad lørdag:Kl. 12.00Kursusmodul 3:Kl. 13,30 - 17.302 retters menu:Kl. 19.30Morgenmad søndag:08.30 - 09,30Kursus modul 4:Kl. 10.00 - 12.00Derefter evaluering af helearrangementetModul 4Søndag kl. 10.00 – 12.00Essensforvandling• Min indre kritiker forvandlet til min indre engel.• Evaluering af NLP-kurset


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDSelvudvikling medNLPUnderviser:Hanne Thestrup(exam, NLP-terapeut)3. til 5. oktober2008fredag kl. 18.00 til søndagkl. ca. 14.00Medlemspris: kr.695,-(ikke medlemmer kr. 995,-)Enkeltværelse plus kr. 300,-Ægtefæller, børn, samlevere mv.til medlemmer betaler medlemspris.Tilmelding på:yngverasmussen@oncable.dkEller tlf.: 9842 6790Betaling til:Ø. Brønderslev Sparekasse nr:9024 - 024 56 51066.Vi gennemfører kurset med mereend 20 deltagere. Send ikke pengenu. Vent til du får besked omat kurset gennemføres.Sidste tilmeldingsfrist:10 september.Kurset afholdes på:Hotel StrandlyØstre Strandvej 35DK - 9990 Skagen,Tlf.:98 44 11 31Der er mulighed for at bestille entenStjerneskudellerPariserbøfTil søndag kl. 12.00Til en pris afkr. 86,-Bestillingen kan aftales på selve kurset.Side 12 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDrengøringshjælp, og selv om kroppensmerter, klarer hun det. Hun holder sigædru, får gradvist sat skik på det nedslidteog forsømte hjem, forbedrer kontaktentil sine børn og indleder forsigtigtJeg kunne virkeligønske mig enfortsættelse, hvoriPaula stifter bekendtskabmed AA.Det fortjener hun!idealiserende, som har et budskab tilenhver læser med hjertet på rette sted.Roddy Doyle skriver på en gang enkeltog fortættet og springer på elegant vistilbage i Paulas liv.Tove C.et bekendtskab med en mand.Paulas sociale univers tegner sig for detindre blik med al ønskelig tydelighed.Paula Spencer er til overmål et båderystende og bevægende bekendtskab, dermed garanti vil trække vand i øjenkrogenpå selv den hårdeste hund. Heldigviser romanen - trods sin næsten groteskebarskhed - fuld af hjertevarme og ogsåhumor (mest sort). Paula kæmper virkelig,og hun er troværdigt beskrevet. Miljøeter Dublins fattigste arbejderkvarter,hvor flere af Roddy Doyles romanerforegår, blandt andre bøgerne: The Commitments,Smutteren og Burgerbilen,som i øvrigt også er filmatiserede.Roddy Doyle modtog Bookerprisen forsine romaner om Paula Spencer.Jeg kunne virkelig ønske mig en fortsættelse,hvori Paula stifter bekendtskabmed AA. Det fortjener hun!En livsklog og stærk roman, rå ogusminket og hverken sentimental ellerHar du læst en bog, hvor misbrug eren del af handlingen, og som du gernevil anbefale til andre, så skriv tilUNDER BØGEN på:yngverasmussen@oncable.dkAlle indlæg vil blive modtaget medtaknemmelighed.Under Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 13


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDLæs alle de gamle medlemsblade på voreshjemmeside.Der sker hele tiden noget på vores hjemmeside.Nu er der blevet en god grundmere til at kigge ind på:Www.stoetteforeningen.dkVores nye medarbejder, Lars fra Gedsted,er i gang med ar klargøre alle de gamlemedlemsblade, vi kan finde, til at blivelagt ud på hjemmesiden.Som du sikkert allerede har opdaget, har vihentet en artikel helt tilbage fra år 2003 oggenoptrykt i dette nummer. Simpelthenfordi der er kommet så mange nye til, somogså skulle have den oplevelse, det er atlæse dette dybt personlige brev til brevskriverensfar.Det er selvfølgelig ikke hensigten at genoptrykkealle de gamle i artikler i”UNDER BØGEN”, men når du har læstden, får du måske lyst til at se, hvad derellers er skrevet i bladet gennem årene.Det har du så mulighed for. Klik på UnderBøgen i topmenuen, nederst på siden finderdu tidligere udgaver af medlemsbladet.Godt nok er alle bladene ikke lagt ud endnu,men jeg ved at Lars arbejder det bedstehan kan i den tid han har tilovers fra sitcivile arbejde, så det varer ikke urimeligtlænge før de er der alle sammen.Lad mig så benytte lejligheden til først ogfremmest at sige tak til Lars for hans arbejdsindsats.Dernæst tak til de efterhåndenmange, der har skrevet, at de er godttilfreds med at modtage bladet via hjemmesidenog en E-mail, der fortæller at detnye nummer liggerklar.Vi ved godt, atmange foretrækkerat sidde med artikleni hånden, når deLarslæser den. Men detudelukker man sig ikke fra, hvis man modtagerbladet pr. mail.Du får nemlig hele bladet i et format der erlige til at skrive ud. Men selvfølgelig er detdyrt med alle de farvepatroner. Du behøverbare ikke at skrive hele bladet ud. Hvis duklikker ind på artikkeludskrifter i sidemenuenpå hjemmesiden,kommer du tilmuligheden for atskrive en sort/hvidkopi ud på A4 afde enkelte artikler.Hvis du synes atdisse forslag er iorden, så send enmail på til yngveom at du gerne vilmodtage bladet pr.mail fremover. Detsparer utrolig megetarbejde og mange portopenge, som såkan bruges til yderligere aktiviteter ogspændende arrangementer i Støtteforeningen.På forhånd tak.-YngveSide 14 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDKære Far.Første gang jeg deltog i et AA-landsmøde var også første gang jeg hørte et barnaf en alkoholiker speake. Jeg var dybt rystet. Jeg vidste godt, at jeg havde gjortmine børn ondt med mit misbrug, men det var aldrig før gået op for mig, hvordybt det stak.Det fik jeg pludselig en fornemmelse af.Noget nær den samme oplevelse fik en af mine kolleger, da jeg i 2003 viste hendevores medlemsblad, hvor denne artikel første gang blev trykt.Efter at have læst Lines medrivende og ærlige beretning i sidste nummer af”UNDER BØGEN”, tænkte jeg på dette brev. Jeg tænkte, at det fortjente at blivetrykt en gang til. Mange nye er kommet til siden 2003 - heldigvis - og de vil sikkert,lige som min kollega og jeg, blive dybt berørt af brevets indhold.-YngveKære Far!Nu er du på Damgaarden. Jeg erpå kursus.Sikken en mulighed.Og sikken en skam, at det skullekomme så langt ud, før vi fandthjælp her.Jeg er fuld af vrede over alle deting jeg ikke har lært mens du hardrukket.De ting jeg så HAR lært, virkerubrugelige, destruktive og syge.Jeg har følt mig ladt i stikken afdig det meste af mit liv.Jeg har vidst hele mit liv, at flasken varvigtigere end mig. Jeg har grædt i ethvertkøkken jeg har levet med, overdig. Grædt over dit svigt, grædt over dinJeg er fuld af vrede over alle deting jeg ikke har lært mens duhar drukket.syge, grædt over den død som har tagetdig lidt mere hver eneste dag.Jeg har lært at jeg ikke er et rigtigt menneske.Under Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 15


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDDet har været så hårdt for mig at få rigtigevenner, for jeg har altid følt mig megetoverlegen og ældre end alle folk ogaltid følt mig alene med enhver begavelsejeg har haft.Jeg har aldrig lært at gennemføre noget.Når jeg har gennemført noget, har jegkunne bruges konstruktivt og godt. Jegkan noget som næsten ingen andre kan.Det er noget meget mærkeligt noget jegkan, men jeg kan det jo.Jeg har altid elsket dig. Elsket båndet derbinder os sammen, elsket vores fortrolighedog begavelse.Jeg har aldrig grædt så megetover et liv, som det, du har levet.snydt og løjet mig til det.Jeg har lært at hade dig.Jeg har lært at mænd ikke er rigtigemennesker. Mænd er børn og skal ikkestå til ansvar. Mænd KAN ikke stå tilansvar.Konstant stress.Jeg har lært at snyde mig til kærlighed.Den kæreste jeg har nu, er den første jeghar haft, som jeg ikke har løjet overforog været mor for. Så måske er jeg i bedring.For jeg har også lært at overleve.Jeg har lært ikke at dø af tre månederskonstant stress.Jeg har lært at overleve uden kærlighed,tag over hovedet, mad, penge og forståelse.Jeg er den ulveunge der forlod flokken.Og jeg har overlevet.Og der er ting jeg har lært, som MÅHvis jeg får børn.Men jeg trænger til at være dit barn far.Og du trænger til at være min far. Jegtror du ville have godt af - og nyde - atlære mig at kende som den jeg virkeliger. Ikke din redningsplanke - men mig.Jeg har håb for fremtiden. Jeg håbersådan at jeg en dag ikke længere vil værebange for andre mennesker. Jeg håberjeg en dag vil være lige så tryg ved menneskersom jeg er ved dyr.Hvis jeg en dag får børn, håber jeg at deikke vil vide hvad jeg taler om, når jegtaler om hvor megen skade alkoholismeforårsager.Jeg håber jeg kan elske mig selv nok tilat være tryg som mor.Jeg håber sådan at du og min søster ogmor vil være i stand til at lære og kommevidere.Jeg håber jeg er i stand til det. Jeg kanUnder Bøgen nr. 4 2008www.stoetteforeningen.dkSide 17


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDmærke fremskridt, helt personligt i migselv.Jeg håber jeg en dag kan dele de fremskridtmed jer.Det må tiden vise.Jeg har så meget kærlighed. Jeg ved ikkeom jeg tør elske min familie længere.Jeg ved heller ikke om jeg kan lade være.Lige nu er jeg forvirret og sårbar. Jegved for meget og jeg ved for lidt.Den gode nyhed er at jeg har tiden påmin side og jeg vil ikke bare overleve -jeg vil leve.Din yngste datter.Jeg har aldrig grædt så meget over et liv,som det, du har levet.Jeg har aldrig frygtet et liv så meget,som det jeg har levet.Jeg er en lille pige.Gad vide om vi egentlig i det hele tagetvar i live inde bag alle de løgne vi harlevet?Jeg er, på mange måder, stadig bare etbarn. Jeg er en lille pige og jeg er svagog træt og ked af det.Men jeg har overlevet.Og indtil videre har du også.Måske havde du været død uden minhjælp. Måske er jeg så sød en datter, atjeg har skænket dig livet efter du harskænket det til mig.Jeg tænker en del på om vi kan fungeremed mor fremover. Hun er jo også alkoholiker.Hvis du forbliver ædru, gad vide om duså overhovedet kan holde hende ud? Gadvide om hendes vedvarende svigt en dagfår mig til at bryde forbindelsen til hende?Redaktionen modtager meget gernereaktioner på artiklerne i UNDERBØGEN. Synes du, der er grundlagfor en debat på baggrund af det duhar læst, så start den selv.Send en mail til:yngverasmussen@oncable.dkSide 18 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008


STØTTEFORENINGEN DAMGAARDRedaktørensAf: Yngve Rasmussen.klumme.Så er vi her igen.Sommerfesten er overstået. Vel overstået,selv om det mere var fest end det var sommer.Men vi er ikke sådan at slå ud. Hver især har vi skyllet så meget mere ned end densmule regndråber, der dog skubbede flesteind under telttaget eller på scenen hos DetDamgaardske Teaterselskab.Der er så mange, der har hjulpet til, at det vilvære halsløs gerning at forsøge at takke alle,så lad det være gjort hermed. Alligevel fortjenerBent en særlig tak for sit store arbejdemed at holde fyr under svinet dagen igennem.Også ungdomsafdelingen bestående afMads og Mark, der passede ballonteltet ogsømboden fortjener en særlig tak.Men vi skal ikke bare se tilbage, vi skal ogsåse fremad. Året har endnu 2 spændende arrangementeri støtteforeningen til gode.Først og fremmest NLP-kurset, som du kanlæse meget mere om inde i bladet. Vi vendertilbage til det skønne Hotel Strandly i Skagenmed de dejlige værelser og det fremragendekøkken. Det er en oplevelse i sig selv. Atkurset så afholdes af exam. NLP-terapeutHanne Thestrup (Joh, hun er gift med Ole) erikke bare en sidegevinst, men den egentligegrund til, at ingen må snyde sig selv for denneoplevelse. Samtidig har vi lært af evalueringenfra Positiv-kurset i februar, at der skalvære bedre tid til socialt samvær. Det bliverder også.Det må tages som udtryk for Bestyrelsensufattelige forretningstalent og Grethes storevelvilje, at det kan lade sig gøre at lave dettekursus med ophold, fuld forplejning, og enattraktiv kursusholder for kun kr. 695,- pr.person.Det andet arrangement vi skal afholde, indenåret rinder ud, skyder vi til aller sidste øjeblik.NYTÅRSAFTEN. Også her kan vitakket være stor velvilje lave et rigtigt hyggearrangementmed mad, sodavand ad libitumog underholdning og konkurrencer til en pris,der er så lav, at man sætter penge til ved atblive hjemme. Kr. 150,- pr. voksen børnunder 15 kr. 50,-.Prisen gælder ikke kun Støtteforeningensmedlemmer, men alle der har lyst til at holdeen alkoholfri Nytårsaften med islæt fra voresfællesskab og Minnesota.Til sommerfesten var der flere der meldte sigtil at deltage i kommende forestillinger medDet Damgaardske Teaterselskab. Tilbuddetstår stadig åbent. Vi vil snart indkalde til etformøde, hvor vi skal snakke ideer til nytårsunderholdningen,og så har vi brug for fleremedvirkende til at sætte ”Olsenbanden og de12 trin” op til næste års sommerfest. Manuscriptetlå færdig inden sommerfesten i år,men pga. tidspres og manglende aktører, såvi os ikke i stand til at gennemføre i år.Joh, der sker noget i vores lille forening. Lados være taknemmelige for, at vi kan få det tilat ske.Kærlig hilsen-Yngve.Side 20 www.stoetteforeningen.dk Under Bøgen nr. 4 2008

More magazines by this user
Similar magazines