Partnerskaber for innovation - Danish Water Forum

danishwaterforum.dk

Partnerskaber for innovation - Danish Water Forum

Partnerskaber siden 2008- Tommelfingerregler• Fokus - fælles udfordring: Miljøudfordring, ny lovgivning(effektiv implementering), afsætning af løsninger på nye markeder• Timing: Åbent vindue for innovation (ny politisk målsætning,regulering, ændrede priser på materialer, m.v.)• MIM’s rolle: Ikke bare pengekasse! Klar egeninteresse og aktivpartner• Deltagere: Væsentligste interessenter skal inddrages(myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder, brugere,videninstitutioner med specialviden)• Strategisk rolle for indsats: Sikre implementering af politiskemålsætninger, strategier, regulering, m.v. + bidrag til annonceringMiljøministeriet/Miljøstyrelsen SIDE 5

More magazines by this user
Similar magazines