ESCO-brochure - Clorius Controls

cloriuscontrols.com
  • No tags were found...

ESCO-brochure - Clorius Controls

2læs denne brochure,


ESCO gruppen tilbyder energirådgivning, hvor din løsning omfatterbåde arkitektur, teknik, funktion, finansiering og sikkerhed – uafhængigaf eksterne leverandører og med garanteret udbytte.konceptESCO gruppen gennemgår din bygning for alle væsentlige energibesparendetiltag, som samtidig kan øge komfort og bygningensøkonomiske og arkitektoniske værdi. Analysen giver et overslag på,hvad der kan spares i driftsomkostninger, og hvad investeringen vilkoste. Denne investering finansieres fuldt ud af energibesparelsen, ogdu skal således ikke have en krone op af lommen. Vi garanterer dennebesparelse og finansierer den på markedets mest attraktive vilkår,hvis du ønsker det.Når investeringen er tilbagebetalt, er driftsbesparelsen din for altid.Forbedringen i komfort, boligværdi og miljø, kan du glæde dig over fraførste dag.5


argumenterVi har alle forskellige prioriteringer. Med minimum 20 fordele vedESCO skulle der være gode muligheder for at gøre alle tilfredse.6


20 argumenter, som gør en forskel» Garanteret økonomisk besparelse» Miljø & energi» Værdiforøgelse på bolig» Komfortforbedring» Uafhængighed af eksterne leverandører» Samarbejdserfaring» Dokumentation» Generel bygningsgennemgang» Finansiering» Arkitektur: Design, funktion og æstetik» Ingeniør: Energi analyse» Lav forrentning» Kort tilbagebetalingstid» Energibesparelse over det estimerede går 100% til bygherre» Progressiv, visionær og fremtidssikret» Én sikker totalentreprenør» Fuld fleksibilitet i løsning» Enkelt og tidsbesparende» Opfølgning og energistyring» Oplæring og uddannelse7


ESCO gruppen Tryghed og samarbejde er et nøgleord. En fast enhed af fire aktører,er din sikkerhed for et gennemprøvet koncept og en ensartet proces.Energirådgiver:Energistyring& overvågning:Ingeniør:Arkitekt:Energirådgiverne A/SClorius Controls A/SKorsbæk & Partnere KSKPF Arkitekter A/SEnergirådgiverne A/S står som totalrådgiver eller–entreprenør, hvor de øvrige aktører fungerer somunderrådgivere/leverandører til EnergirådgiverneA/S. Øvrige underleverandører inddrages efterbygherrens ønsker og behov.EnergirådgiverEnergirådgiverne A/S blev stiftet i januar 2007 påbaggrund af regeringens handlingsplan om fornyetenergispareindsats. Visionen og målsætningener at udvikle et kompetencecenter indenfor alleenergi arter, samt at realisere energibesparelsertil ENV og andre energiforsyningsselskaber.Energistyring & overvågningClorius Controls A/S blev etableret i 1902 og harsiden da udviklet deres viden inden for produktionaf udstyr til at overvåge, kontrollere og regulerevarme, køle og ventilations udstyr.IngeniørKorsbæk & Partnere KS har gennem de sidste 25år gennemført over 2000 rådgivningsopgaver forsåvel offentlige som private bygherrer.Virksomheden besidder store kompetencer ogværktøjer indenfor energiscreening og energirenoveringaf bygninger.ArkitektKPF Arkitekter har med sine 60 medarbejdereog afdelinger i Viborg, Århus og Aalborg samletstor erfaring indenfor renovering af alle formerfor byggerier; med fokus på arkitektur, miljø ogøkonomi.8


ESCO trin for trin1. Vurdering af besparelsespotentialetVi foretager indledende screening, energistudie,projektudvikling og finansieringsprofil.2. KontraktBaseline fastlægges ved måling og verifikationog vi beregner din garanterede besparelse.Herefter forhandler vi betingelserne på plads,så du kan indgå en kontrakt med os.3. Levering/EntrepriseVi energirenoverer klimaskærm og installationermv. og sørger for indregulering og indkøring afanlæg.4. Kommerciel driftVi sørger for den operationelle drift og oplæringaf driftspersonalet. Du får allerede her komfortenved renoveringen og en ansvarlig miljøprofil.5. Kontinuerlig opfølgningVi foretager løbende måling og verifikation påenergiforbrug og afstemmer resultaterne medbudgettet i kontrakten.6. AftaleophørNår aftalen ophører, overtager du selv driftenaf anlægget, og du opnår samtidig den fuldeøkonomiske gevinst.Kun de trin du behøverESCO aftaler kan, afhængigt af anlægskompleksitet og kundeønske, sammensættes af en,flere eller alle ovennævnte processer, ligesom den fulde energiforsyning og drift kan varetagesaf ESCO Gruppen.Den helt enkle løsningOfte ser vi såvel private som erhverv vælge processens punkt 1-3 sammen med vores finansiering.9


Børnehaven (B)ørne-reden» Børnehave på 700 m² normeret til 70 børn» Opført år 1977(B)ørne-reden EnergiberegningNuværende udgifterEl kr. 31.000eksempelerUDFORDRING:» Høje omkostninger til el og varme» Vedligeholdelsesomkostninger vil stige pga.tidligere manglende vedligehold» Utætte vinduer og døre – termoruder punkteret» Ucharmerende bygning at ankomme til» Dårligt indeklima (der er allerede afsatkr. 400.000 til et ventilationsanlæg)LØSNING:» Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding» Ombygning af indgangsparti» Renovering af toiletforhold» Isolering på loft» Udvendig facadeisolering» Nye døre og vinduer indarbejdet i facade» Nyt belysningsanlæg med bevægelsesfølere,lysfølere og ny belysningstype* Det kan overvejes at ombygge et uhensigtsmæssigtindgangsparti. Dette vil alene medføre længeretilbagebetalingstid.Varme kr. 89.000Vand kr. 20.000I alt kr. 140.000EnergibesparelserVandbesparelser kr. 7.000Belysningsanlæg kr. 20.000Vinduer og døre kr. 25.000Facader og tag kr. 15.000Ventilation kr. 20.000Samlet årlig besparelse kr. 87.000Slutresultat:Energiudgifter pr. år: kr. 53.000Forventet besparelse på vedligeholdelsepr. år: kr. 25.000Samlede omkostninger, ud over det alleredeafsatte: kr. 800.000Tilbagebetalingstid: 7 år-------Dejligt indeklima.Indbydende ansigt udadtil.Nettobesparelse efter år 7.Glade børn og pædagoger.Miljø forbedring.10


Boligforeningen UTOPIA» 150 boliger fordelt med:– 50 et-værelselejligheder– 75 to-værelseslejligheder– 25 tre-værelseslejlighederUDFORDRING:» 25 et-værelseslejligheder står tomme» Høje omkostninger til el, vand og varme» Store vedligeholdelsesomkostninger pga. hærværk» Problemer med skimmelsvamp» Facader og indretning medfører en uhensigtsmæssigbeboersammensætning» Altaner er nedbrudte» Ingen elevatorerLØSNING:» Et-værelseslejligheder ombygges til toethalvtværelseslejligheder» Tilbygning af 20 stk. penthouse-lejligheder» Nye altaner glasinddækkes og tillægges beboelsesareal» Nye ventilationsanlæg» Nye vandbesparende toiletter» Nye hårde hvidevarer» Nye velisolerede facader med nye udvendige døreog vinduer» 5 nye elevatortårne sikrer handicapadgang tilhalvdelen af lejlighederneBoligforeningen UTOPIAEnergiberegningNuværende udgifterEl kr. 260.000Varme kr. 1.040.000Vand kr. 400.000I alt kr. 1.700.000EnergibesparelserVandbesparelser kr. 100.000El-besparelser kr. 100.000Vinduer og døre kr. 300.000Facader og tag kr. 200.000Samlet årlig besparelse kr. 700.000Slutresultat:Energiudgifter pr. år: kr. 1.000.000Forventet besparelse på vedligeholdelsepr. år: kr. 100.000Forøgelse af lejeindtægt.(1-2 værelses):kr. 1.100.000Forøgelse af lejeindtægt. Penthouse:kr. 1.400.000Samlede omkostninger: kr. 54 mio. kr.Tilbagebetalingstid: 15 år-------Positivt socialt miljø.Ingen ledige lejligheder.Indbydende ansigt udadtil.Fald i husleje efter 15 år eller mulighedfor nye investeringer.Miljø forbedring.11


12kan det virkeligt være sandt!


hvem betaler?ESCO investeringen finansieres fuldt ud af nedbringelsen af energiforbruget,så du ikke skal have penge op af lommen. ESCO konceptet indeholder ogsået tilbud om finansiering på markedets mest attraktive vilkår.Hele konceptet er baseret på, at du ikke skal have penge op af lommen.ESCO Gruppen finansierer din investering over en tilbagebetalingsperiodepå X år; afhængig af, hvor stor en investering du gennemfører.Lånet er baseret på CIBOR3 renten (nov. 2009: 1,55%) + et mindretillæg. Løbetiden forlænges eller forkortes, hvis der kommer uventedeændringer i f.eks. skatter og afgifter, således du hele tiden har sikkerhedfor, hvad dine fremtidige omkostninger er – og at de på et tidspunktbliver markant lavere. Med vores garanti for energibesparelsen, erdette markedets mest attraktive finansieringsvilkår.Du er også velkommen til selv at stå for finansieringen; og blot ladeESCO gruppen stå for rådgivning, ombygning og garantistillelse forenergibesparelsen. Valget er dit.Vi står naturligvis til rådighed for uddybning – ring og hør nærmere.16014012010080604020ESCO princip – Energi-investering tilbagebetalt over ca. 5 årEksempel:Din ønskede energi-investering er tilbagebetalt på 5 år.Energipriserne forventes fortsat at stige, men besparelsen får duhvert år. Efter 5 år vil din investering være tilbage betalt, og gevinstener fremover fuldt ud din. Lånet er fuldt fradragsberettiget.EnergiomkostningerAfdrag på energi-investering0 Din besparelseår -2 år -1 år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1013


egrænsninger& mulighederNoget for noget – men ikke meget …» ESCO Gruppen kan hjælpe enhver, der ønsker energioptimeringaf boliger eller bygninger, hvad enten det drejer sig om:» Offentligt byggeri» Boligforeninger» Erhverv» Vi stiller få, men nødvendige krav:» Ordnede økonomiske forhold» Adkomst til at indberette kWh besparelse» Forudsætninger for vores besparelsesgaranti er:» Dokumentation af energiforbrug de seneste 3 år indenaftaleindgåelse» Andre om- og tilbygninger samt formålsændringer i aftaleperiodenkræver nye beregninger og aftaleindgåelse» Lånets løbetid er variabel m.h.t. ændringer i rentesats ogevt. nye afgifter14


næste skridtSelv den længste rejse starter med det første skridt.Kontakt en af følgende i ESCO Gruppen for yderligereinformation – eller det første skridt.Energirådgiverne A/S (Hjørring), Erik ScheldeT 9924 5656 @ ers@env.dkClorius Controls A/S (Ballerup), Uwe HansenT 7732 3130 @ uwe@cloriuscontrols.comKorsbæk & Partnere KS (Aalborg), Peter AndersenT 9877 3333 @ pa@korsbaek.dkKPF Arkitekter A/S (Aalborg, Århus, Viborg), Jan KroghT 9813 3738 @ jk@kpf.dk15


version 2009-1

More magazines by this user
Similar magazines