Kratten nr. 6 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

Kratten nr. 6 - LKB-Gistrup

LKB-Gistrup afholderGeneralforsamlingtorsdag den 18. februar 2010kl. 19.00 i klubhusetDAGSORDEN:Pkt. 1 Valg af dirigentPkt. 2 Hovedformandens beretningPkt. 3 Kassereren fremlægger regnskabetPkt. 4 Indkomne forslagPkt. 5 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingentPkt. 6 Valg af bestyrelse:a: Valg af kasserer (for to år)b: Valg af tre øvrige medlemmer (for et år)Pkt. 7 Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for et år):a: Formand og næstformand for badmintonb: Formand og næstformand for fodboldc: Formand og næstformand for gymnastikd: Formand og næstformand for motionscentrete. Formand og næstformand for petanquef: Formand og næstformand for tennisg: Formand og næstformand for volleyballPkt. 8 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år)Pkt. 9 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år)Pkt. 10 Eventuelt6


Badmintonafdelingen holder afdelingsmødeDagsorden for mødet1. Valg af dirigent og referent2. Formandens beretning v. /Jette Bangshaab3. Regnskab 2009 og budget 2010 v./Jette Bangshaab4. Valg til badmintonafdelingens bestyrelse5. Indkomne forslag6. Diskussion af strategi og planer for 20097. Eventuelt.torsdag den 28. januar kl. 19.00 - 21.00Badmintonafdelingen er vært ved en lille forfriskning – så vel mødt!På afdelingsbestyrelsens vegneJette BangshaabFormand for badmintonafdelingen.Badmintonafdelingenønsker alle englædelig jul oget godt nytår9


V/JAN OLESENHADSUNDVEJ 3439260 GISTRUPTLF. 98 31 40 86ÅBEN:Alle ugens dage kl. 8.00-21.00også lørdag-søndagPOST · TIPS · LOTTORECEPTINDLEVERINGAPOTEKERVARERHÅNDKØBSUDSALGVAREUDBRINGNINGHadsundvej 349Åben alle dagekl. 16.00 - 21.30UD AF HUSET: Gratislevering inden for 7 km.ved min. 3 bestillinger.tlf 98 32 37 01BESTIL OGUNDGÅ VENTETIDVi bygger grøntNyanlæg - villaanlæg pleje ogvedligeholdelse af grønne arealerN. Buus & Co. ApSN. Buus & Co. ApS Anlægsgartnerev/Teddy JørgensenKobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup,telefon 98 31 52 50Gistrup Autolakering& Karosseri-VærkstedAlt i autolakeringog autoreparationTlf./Fax 98 31 41 71Hadsundvej 3239260 GistrupDigevangen 18. 9260 GistrupRing for uforpligtende tilbud22164044/ 96364934kontakt@allanspolering.dk - www.allanspolering.dkPokaler - Indgravering - MedaljerNordjyllandTlf.: 70 10 20 33· Alle former for VVS· Blikkenslagerarbejde· GasinstallationerSagavej 3 | 9260 Gistrup | Tlf. 9832 2622Mobil 2565 8044 | www.pallethomsenvvs.dk


Ja, så nærmer den søde juletid sig igen, og mon ikke julemandenkommer og hilser på alle vores børnegymnaster idecember? Og mon ikke han deler lidt slik udGymnastiksæsonen kører på fuldt tryk. Der arbejdes hårdti gymnastiksalen hver dag i ugen, hvor gymnasterne leger ogsveder sig igennem timerne. Selv søndag er i gymnastikkenstegn, idet et af vores 2 stephold træner søndag aften. Her erder mulighed for at komme til gymnastik uden hverdagensstress og jag hængende over hovedet.På ”Drengespring” arbejdes der meget hårdt. Drenge i alderen6 til 10 år holder nogle heftige timer sammen mednogle veloplagte instruktører. Under oprydningen aktivererdrengene sig selv med alternative ”springøvelser”:GYMNASTIKJulehilsen fra gymnastikafdelingenEn foreløbig tak til alle instruktørerne og hjælpeinstruktørerne,som yder en stor indsats med at tilrettelægge timerne,fi nde musik m.v. på vores i alt 22 hold. Der arbejdeshen imod opvisningen, som fi nder sted den 21. marts 2010.Generalprøverne holdes lørdag den 20. marts 2010. Sæt x ikalenderen begge dagene.Akkurat som på herreholdet sluttede drengen af med enomgang basketball. Selv om man ikke kender reglerne igangsættesspillet hurtigt, og bolden ryger da også i kurven enenkelt gang.Der skal lyde en særlig tak til medlemmerne af gymnastikbestyrelsen,som yder et stort stykke arbejde - udenfor gymnastiksalen.Vi arbejder med at strukturere afdelingen, fastsætteprincipper, samt forsøger at skaffe penge til en ny tiltrængtairtrack.Forberedelserne til fastelavnsfesten den 14. februar 2010 erallerede i gang. Vi skal kåre kattekonger og kattedronninger,spise fastelavnsboller og lege sjove lege. Fastelavnsfesten erfor alle i Gistrup (ikke kun medlemmer af gymnastikforeningen).Hvad skal du klædes ud som?Inden vi når til fastelavn, skal vi jo lige nyde julen, så samtligeca. 440 gymnaster, 26 instruktører og 7 hjælpeinstruktørersamt hele gymnastikbestyrelsen ønskes en glædelig jul samtet godt nytår med masser at gode bevægelsestimer i gymnastiksaleni det nye år.Hilsen Nina Bødkerformand for gymnastikafdelingen11


TANJA KRÜGERFRISØRSTUBBEN 209260 GISTRUPTLF. 32 111 344Sagavej 10 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 36 66Konsultation: Efter aftaleTidsbestilling:Konsultation:DagligEfterklaftale7.30 - 17.00Tidsbestilling: Daglig kl 7.30 - 17.00Butikken er åben mandag-fredag kl. 8-17Butikken er åben mandag-fredag kl. 8-17Ring Ring til til os os og aftal aftal tid tid for: for:operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v. m.v.på hunde, på hunde, katte, gnavere, fugle eller eller krybdyr. krybdyr.Salg Salg af foder, af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund til hund og kat. og kat.STØT VORE ANNONCØRER– DE STØTTER OSVisikrerdineværdierogtilbyderetbredt udvalg indenfor:Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Tlf. 9832 3466 · info@daneta-security.dk · www.daneta-security.dk


Afdelingsmøde i gymnastikafdelingensøndag den 24. januar 2010 kl. 11 i LKB´s cafeteriaDagsorden:1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Afl æggelse af formandens beretning v/ Nina Bødker4. Fremlæggelse af regnskab 2009 og budget 2010 v/ Nina Bødker5. Indkomne forslag (skal afl everes til formanden senest den 17. januar 2010)6. Valg af afdelingsformand7. Valg af næstformand8. Valg af 3 udvalgsrepræsentanter9. Valg af 2 suppleanter10. Evt.Gymnastikudvalget håber, at mange har lyst til at komme og høre om - og sætte præg på - gymnastikafdelingen.Vel mødt!På gymnastikafdelingens vegneNina Bødker, formandFASTELAVNSFESTfor alle byens borgereKom og slå katten af tøndenog deltag i sjove fastelavnslege.Gymnastikforeningen arrangererfastelavnsfest i den gamle halsøndag den 14. februar 2010Nærmere information følgerpå www.lkb-gistrup.dk13


PETANQUENyt fra PetanqueafdelingenDen 6. november holdt petanqueafdelingen sin afslutning, vanentro med deltagelse fra en stor del af afdelingen. Det bleven rigtig hyggelig aften.Vi har nu træning søndag fra kl. 10-12, når vejret tillader.Det er startet godt, for vejret har vi ikke kunne klage over.Så i det mest af oktober, har der været pænt fremmøde tilsøndagstræningen.formiddag spiller petanque. Normalt er der et sted mellem100 og 150 deltagere ved disse stævner. Så det er en godmulighed for at holde ”formen” ved lige.Der skal lyde en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle.Jan PedersbækStævnerne i ridehallerne er også begyndt, det er 6 stævneri 3 forskellige ridehaller i Nordjylland, hvor man en søndagAfdelingsmøde i PetanqueOnsdag d. 3/2-2010 kl. 19.00Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Formandens beretning4. Fremlæggelse af regnskab og budget5. 2010 – Hvordan griber vi det an! (Vi skal have aftalt dato’er)a. Hvor mange træningsaftener – skal vi have eftermiddagstræningb. DGI turneringer – hvor mange hold, hvem vil være medc. Regionalspil (nyt tiltag) – hvem vil være med.d. 3 træningsaftner sammen med Gug petanque (foråret)e. Landspetanquestævne 2010 i Græsted (5. august)f. Grill aften(festudvalg)g. Øl petanque / andre stævnerh. Klubmesterskab, hvordan afvikler vi det?i. Afslutning (festudvalg)6. Valga) Ad hoc udvalg (Nuværende: Jan, Edmond og Hanne)b) Holdansvarligc) Festudvalg (Birthe, Sonja og Ella).7. Indkomne forslag8. EventueltForslag til behandling på afdelingsmødet skal afl everes skriftligt til Jan Pedersbæk, senest 1. februar 201014


VOLLEYBALLAfdelingsmøde i VolleyballafdelingenTirsdag den 2. februar 2010 kl. 19.00 i klubhusetAlle spillere, trænere, ledere og forældre er velkomne! Bemærk at kun medlemmer over 18 år har stemmeret.Dagsorden ifølge vedtægterne:1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Formandens beretning4. Fremlæggelse af regnskab5. Valg af formand, næstformand og 3 menige medlemmer, samt medlem til Internet udvalget og 2 suppleanterBestyrelsens forslag til afdelingsledelse:-Formand: Flemming Skjøtt-Næstformand: Lise Hammerholt-Menigt medlem: Tina Lind-Menigt medlem: Annette Degn Andersen-Menigt medlem: Per Schürer-Internetudvalg: Hanne Grønborg-1. Suppleant: Hanne Grønborg6. Indkomne forslag7. EventueltBestyrelsen håber at se så mange som muligt!LKB’S VENNERJulehilsenSå er det snart ved at være den tid, hvor vi igen skal til atskrive et nyt årstal.Derfor vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke sponsor,erhvervsdrivende, og den lokale befolkning for den støtte ogopbakning der er udvist ved de arrangementer som LKB´sVenner har afholdt.Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår.Venlig hilsenFinn HassingGeneralforsamling iLKB`s VennerLørdag, den 13. februar 2010 kl. 11.00i Spar Es, Lyngtoften 6, Gistrup.Dagorden i henhold til de gældende vedtægter.Med venlig hilsenLKB`s Venner15


GISTRUP SUPERMARKEDTelefon 98 31 40 33Hadsundvej 334 · 9260 GistrupTelefon 98 32 33 00ÅBNINGSTIDER:Tirsdag - torsdag . . . . kl. 9.00-17.30Fredag . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00Lørdag . . . . . . . . . . . . kl. 8.00-12.00ÅbningstiderMandag: LukketTirsdag - Torsdag: 11.00 - 17.30Fredag: 11.00 - 18.00Lørdag: 10.00 - 13.00Pakhusvej 2, 9260 Gistrup, Tlf: 2270 7070E-mail: info@sirup-butik.dk.


TENNISOm det er wosniacki effekten, der slår igennem skal væreusagt, men i sæson 2009 var tennis så populært, at vi simpelthenikke kunne holde folk væk fra banerne. Der blevregulært klippet hul i hegnet for at komme ind på banerne.Hullerne blev klippet i sidehegnet og 3- 4 gange i døren. Såformanden har fået en vis øvelse i at reparere hegn. Det ernok en overvejelse værd, helt at undlade at låse døren tilbanerne. …. Med huller i hegn og dør smutter boldene udenfor, men uden lås vil det nok ikke blive nemmere at indkrævekontingent.Vi må nok konstatere, at banerne kræver en mindre investeringfor at bevare standarden. Et par steder er belægningenved at gå fra. En reparation, der må vente til maj, da banelegemetførst skal have den rette temperatur. Vore vindsejl erfor en stor del ødelagte, så her er der plads til nye sponsorer.Wiren der holder vindsejlene skal ligeledes fornyes – nokgrunden til at de gamle blæste i stykker. Selve hegnet rundtom banerne er i rimelig stand – bortset fra de klippede huller,men virerne ud mod fodboldbanen er knækket. Det eren lidt hård belastning, at agere målnet når der varmes op tilfodbold. Så er der vist kun at nævne, at net og tælletavler efterhåndenstår til udskiftning. Nogle dele er hjemkøbt andreventer til forårets komme.Tennis in hos ungdommenDu kan få stor indfl ydelse på disse indkøb – samt være medtil at præge klubbens daglig dag i 2010 ved at møde op tilmedlemsmødet d tirsdag 19.01.2010 kl. 19.10 i klubhuset.Hele det nuværende tennisudvalg er på valg. Formanden harbebudet, at det bliver sidste sæson som formand – (har hanikke sagt det før) –uden at have nogen i bestyrelsen at kosterundt med.Sørg for at din makker møder op. Hvis du ikke selv vil tagedel i arbejdet med at holde klubben kørende, er det da detmindste, du kan gøre!På gensyn på tennisbanerne til sæson 2010 - og husk afdelingsmødettirsdag 19/01 kl 19.10Søren DahlDagsorden for afdelingsmødet i LKB - TENNIStirsdag d. 19. januar 2010 kl. 19.10 i klubhuset1. valg af dirigent2. valg af referent3. beretning4. økonomisk orientering5. indkomne forslag6. sæson 20107. indstilling til valg af formand8. indstilling til valg af formandssuppleant (næstformand)9. valg af øvrige udvalgsmedlemmer10. eventueltSøren DahlTennisudvalget17


Nøvlingvej 21 . Gistrup . Telefon 98 31 40 36Hårfixv/Lisa PedersenNygaardsvej 19260 GistrupTlf: 98 31 52 15Åbningstider:Man: 9.00 - 19.00Tirs: 8.00 - 15.00Ons: 9.00 - 17.00Tors: 9.00 - 17.00Fre: 9.00 - 17.00MalawiCarstenSagavej 529260 GistrupTlf.: 96 36 05 81www.malawicarsten.dkDanmarks størsteakvariebutik & alt tilhavedammen?Fast pris givesVi klarer det heleAlt i el – for både fru Jensen og direktør SchmidtHos Aut. el-installatør Jens Melgaard sætter vi en ære i vores arbejdeog i at overholde alle aftaler. Ingen opgave er for stor og ingen er forlille. Derfor arbejder vi for både private samt erhvervskunder og alleopgaver bliver udført professionelt og til aftalt pris.El-firmaet Jens Melgaard består af kvalificerede og veluddannede montører.Når du vælger os som samarbejdspartner, kan du regne med den absoluttebedste service og et seriøst stykke arbejde.Kontakt os på tlf. 9815 6563 for en uforpligtende snak eller tilbudAut. el-installatørJensMelgaardBook din elektriker på www.jens-melgaard.dkTroensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · Fax 9815 6572


MOTIONSCENTERTak for i år!Efter godt og vel 2½ år med stadig fremgang må vi konstatere,at Motionscentret er kommet for at blive. Der er pånuværende tidspunkt godt 600 medlemmer hvoraf ca. 350er aktive. Vi kan som supplement til styrketræningen tilbydeotte forskellige holdaktiviteter, hvor fi tness-boksning, styrke-pumpog step alle er nye aktiviteter, som er kommet tili det forløbne år. Ud over dette er der kommet yderligeretre cykler ind i aktivitetssalen, således der nu kan tilbydes enrigtig svedetur til 15 personer på én gang!JulegaveidéGIV ET GAVEKORT TIL MOTIONSCENTRETTIL ÉN DU HOLDER AF!!Til slut vil Gistrup Motionscenter ønske alle en rigtig glædeligjul samt et godt nytår.På gensyn både i Motionscenter og til afdelingsmødet!Åbningstider i julenMotionscentret vil være lukket 24.-25. og 31. december.Se i øvrigt på hjemmesiden under booking for oplysning omhvilke hold og instruktører, der holder juleferie.Gistrup Motionscenter indkaldertil afdelingsmødesøndag den 31. januar 2010 kl. 11.00 i LKB’s klubhusDagsorden:1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Afl æggelse af beretning ved bestyrelsesformanden Rene Wiebenson4. Orientering om økonomi ved Betina Yde5. Valg af bestyrelsesformand6. Valg af næstformand7. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen9. Evt.Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange af centrets brugere – og andre interesserede – til generalforsamlingen.Søger du motivation og evt. en ny træningspartner!…..så mød op den 23. januar 2010, kl. 10-11, til Motionscentrets første tiltag i det nye år!19


Vi støtter sportenog kulturenVi har lidt mereat byde på!DIN LOKALE PARTNER- MED EGEN SERVICEAFDELINGAnker NørgaardBUSINESS CENTERNORDJYLLAND A/SFredrikstadvej 1, Aalborgwww.partner-herning.dkwww.dokit.dkTlf. 70 10 36 66Vores in-house serviceafdeling sikrer,at du som kunde får hjælp inden for kun 4 timer,hvis uheldet er ude,og en printer er ude af drift.Og for at gøre det hele endnu lettere for dig,kan du benytte samme telefonnummer,hvad end du har brug for service, papir,support, vejledning eller...Du skal blot huske nummeret: 70 10 36 66Skipperen’sHundesalonJa,ja vovse jeg skal nok huskevores tid på Skipperen Hundesalonv/Anette HansenHadsundvej 376 - 9260 GistrupTelefon: 9832 2022Gistrup Pizzaog grillhusHadsundvej 381Åbningstider:man-lør 11 - 21søndag 12 - 2198 31 44 00PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER- GRILLRETTERÅbningstider:Nålemagervej 4 · 9000 Aalborg · 96 30 28 00 · mobil 20 88 69 00v/Thomas Korsholm KristensenSagavej 50 - 9269 9260 Gistrup - Tlf. 98 31 49 70 07 - 40 18 50 20www.jyskautocenter.dk98 31 44 00Støt vore annoncører- De støtter os0


FODBOLDGod sæson i seniorafdelingen!Da den nyudnævnte serie 3-træner Kenneth ”Kaptajn” Westergaardsidst i juli måned mødte op på LKB’s træningsanlæg,havde han ingen anelse om, hvor mange seniorspillere,der ville møde op og træne med. Klubbens førstehold havdesæsonen forinden sikret sig oprykning til serie 3 efter en enkeltsæson i serie 4, men holdet der havde sikret oprykningenvar et såkaldt ”telefonhold”, hvor kun 4-5 spillere komtil træning, så fundamentet for en stor træningstilmelding varikke godt. Derfor var det med bange anelser at den nye trænerindkaldte til første træningssession tirsdag den 28. juli.Det viste sig dog hurtigt, at Westergaard ikke havde grundtil bekymring. Flere tidligere LKB-spillere havde igen iførtsig fodboldstøvlerne, og træningsdeltagelsen var stor. Fleregange mødte fl ere end 30 spillere op til seniortræningen, oggennemsnitsantallet stabiliserede sig omkring 22-24.Flyvende startEfter en kort men god opstart, der bød på træningskampemod Kongerslev og Sørup, var serie 3-mandskabet klar tilførste turneringskamp ude mod Hals. Westergaards mandskabfi k en fantastisk start, da de bragte sig foran efter blot10 minutter. Herefter styrede et velspillende LKB-hold kampenog kunne drage hjem med en overbevisende 3-0-sejr ibagagen.LKB’s 2. hold i serie 6 fi k samtidig en skrivebordsejr, fordimodstanderen Astrup IF Arden ikke kunne stille hold.De efterfølgende kampe bød på mere LKB-succes. Serie6-mandskabet hentede ni point i fi re kampe, mens Westergaardstropper fi k otte point i fi re kampe – to sejre og touafgjorte. Pointhøsten sendte begge mandskaber op i toppenaf tabellen, og oprykning var lige pludselig et relevantsamtaleemne i begge trupper.Oprykningssnakken der forstummedeSelvom serie 3-holdets målsætning var at overleve i rækken,kunne spillerne ikke lade være med at tale om oprykning.Den gode start havde givet selvtillid, og oprykning virkedeikke umuligt nu, hvor LKB-mandskabet lå godt til i tabellenog tilmed havde fået uafgjort mod førerholdet Gug.Oprykningssnakken forstummede dog hurtigt. En dårligkamp mod Aalborgstudenterne resulterede i et 4-2-nederlag,og det kickstartede LKB’ernes dårlige stime. Aalborg KFUMog Hals besøgte Gistrup Stadion, og begge mandskaber togtre point med hjem. Tre nederlag i træk til LKB’erne, der nuikke længere blandede sig i topstriden, men i stedet befandtsig midt i rækken.Træner Westergaard kunne dog under hele forløbet glædesig over, at træningsindsatsen stadig var fl ot. Spillerantalletvar faldet en smule i forhold til sæsonstarten, men en delspillere mødte fortsat op og sørgede dermed til en god ogintens træning.Serie 6-mandskabet fulgte førsteholdets dårlige stime, ogkiksede dermed oprykningen til serie 5. Trods syv scoredemål i hjemmekampen mod Mou formåede serie 3-reservernekun at få uafgjort, og så gik serie 5-oprykningen i stedettil Astrup IF Arden.Blandet serie 3-afslutning – men absolutgodkendt sæsonBåde resultat- og træningsmæssigt fi k serie 3-mandskabet ennoget blandet sæsonafslutning. Det blev til fl otte sejre overUlsted, Hjallerup og Dronninglund, men også til nederlag ogknapt så godt spil mod Aalborgstudenterne. Træningsmæssigtebbede spillerantallet sidst på sæsonen lidt ud, men alt ialt var der fl ot træningstilmelding sæsonen igennem, og langtstørre end træner Westergaard inden sæsonen havde turdethåbe på.20 point i 14 kamp blev det til for serie 3-mandskabet, derendte på en godkendt 4. plads. Serie 6-mandskabet måttetage til takke med en skuffende 3. plads efter at have ligget tiloprykning i fl ere runder.Trods serie 6-mandskabets missede oprykning og serie3-mandskabets til tider svingende præstationer, må seniorsæsonendog vurderes som ”absolut godkendt”. Serie 3-spillernehar vist, at de kan spille lige op med de bedste serie3-mandskaber, og serie 6-holdet har vist, at det, trods denmissede oprykning, har en solid og lovende grundstamme.Seniorafdelingen er for alvor kommet på fode igen efter etpar magre år, og det lover godt for fremtiden. Det er lykkesklubben at holde på egne talenter, og der er stor tro på,at det er dem, der i fremtiden skal sikre serie-oprykningerbåde på serie 3 og serie 6.Den kommende sæson – 3 seniorholdog ambitiøs målsætningSeniorerne afholdte afslutningsfest lørdag den 14. november,og udover øl, hyggesnak og terningespil, blev der tid til entale fra serie 3-træner Westergaard og seniorformand MartinBøgsted. ”Kaptajnen” takkede for en god sæson, og præsenteredeserie 3-holdets målsætning for den kommendesæson. Westergaard forventer som minimum en placeringi top 3 og ser gerne, at mandskabet rykker op i serie 2. Enambitiøs målsætning, der viser, at LKB-træneren tror på situnge og talentfulde mandskab. Martin Bøgsted gjorde samtidigopmærksom på, at seniorafdelingen i den kommendesæson vil huse hele tre seniorhold: To serie 6-hold og såserie 3-mandskabet. Det vil altså sige, at der oprettes endnu21


et serie 6-hold, og mindst et af dem forventes at rykke opi serie 5.Den nye sæson skydes offi cielt i gang i februar, hvor der traditionentro indbydes til standerhejsning. Den præcise datomeldes ud senere, men vi glæder os allerede nu til at se mangenye og kendte ansigter til en spændende sæson i 2010.Tirsdagstræning og indendørsboldSelvom sæsonen er ovre vil der fortsat være træning tirsdagkl. 19.00. Der er tale om hyggebold, hvor det primære måler at have det sjovt og holde formen lidt ved lige. Seniorafdelingentilbyder ligeledes indendørs fodbold her i vintermånederne.Hver fredag og søndag kl. 20.00 er der træningi hallerne ved klubben, og alle er velkomne. Så mød endeligeop og få en hyggelig aften og god motion.På seniorafdelingens vegne ønsker jeg alle en god jul og etgodt nytår! Jeg håber, at vi ses i 2010!”Pressechef” i seniorafdelingenRune SteinessAfdelingsmøde i fodboldafdelingenOnsdag den 27. januar 2010 kl. 19.30 i klubhusetDagsorden:1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Formandens beretning4. Budget5. Valg af formand og næstformand6. Valg af koordinator og afdelingsformænd7. Indkomne forslag8. Aktuelle emner9. EventueltNB: Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet bedes indleveret til kontoret senest mandag d. 18. januar 2010LKB ønsker alle en rigtig glædelig julsamt et godt og lykkebringende nytår.På gensyn i 201022


KRATTENUdgives af LKB-Gistrup. Bladet udkommer 6 gange årligti 3900 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande iGistrup, Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet -samt til alle medlemmer og annoncører.LKB-GISTRUPEr stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold,gymnastik, petanque, tennis, volleyball og motionscenter.Medlemstallet har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).LKBKontoret har åbent hver tirsdag kl. 16.00 - 18.00.Skal man herudover i kontakt med Bent Sørensen, er derfølgende muligheder:· Ring på 98 31 53 54 og læg en besked, hvis der ikke svares.· Ring evt. på mobil 31 90 54 28· Send en mail til lkb@lkb.dk· Cafeteriet har tlf. 98 31 57 54· Inspektør Jan Jensen 20 29 53 54, inspektor@lkb.dkLKB'S HJEMMESIDEPå webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysningerom klubbens organisation og om afdelingernes aktiviteterog resultater.REDAKTIONENRedaktør:Kjeld Mølbæk 9832 3021 kjeldm@stofanet.dkBadminton:Jette Jørn Grau Bangshaab 9832 9831 3565 5330 graujensen@hotmail.combangshaab@stofanet.dkFodbold:Svend Bent Niss Erik 9831 Schouenborg 4467 bniss@post2.tele.dk9831 5652Gymnastik:Gymnastik:NinaNinaBødkerBødker4078407848544854k38@stofanet.dkk38@stofanet.dkTennis:Tennis:Søren Dahl 9831 4071 sdahl@daks.dkSøren Dahl 9831 4071 sdahl@daks.dkPetanque:JanPetanque:Pedersbæk 9831 4252 jan@pedersbaek.dkJan Pedersbæk 9831 4252 jan@pedersbaek.dkVolleyball:Volleyball:Rune Mosbacher 6133 4482Motionscenter:Anne Motionscenter: Birgitte Larsen abl@desmi.comAnne Birgitte Larsen annebl@mail.dkLayout:Lone Layout: Søndergaard Mikkelsen 9832 2403kratten@stofanet.dkLone Søndergaard Mikkelsen 9832 2403kratten@stofanet.dkDEADLINEStof til KRATTEN nr. 13 2010 2009 skal være redaktioneni hænde seneste mandag den 8. 25. marts maj 2009 2010BESTYRELSENFormandKjeld Mølbæk - 9832 3021kjeldm@stofanet.dkKasserErik Østertoft - 9831 5718oestertoft@mail1.stofanet.dkFormand BadmintonJette Bangshaab - 9831 5330bangshaab@stofanet.dkFormand FodboldThomas Bay - 7222 3667thomas.bay@live.dkFormand GymnastikNina Bødker - 4078 4854k38@stofanet.dkNæstformand GymnastikCharlotte Bakmann Kristiansen - 9814 5709charlotte@bakmannkristiansen.dkFormand MotionscenterRene Wiebenson - 9831 5816rene@wiebenson.dkNæstformand MotionscenterAnette Funder -afu@sparnord.dkFormand PetanqueJan Pedersbæk - 9831 4252jan@pedersbaek.dkNæstformand PetanqueEdmond Georgi - 2372 8117Georgi@stofanet.dkFormand VolleyballFlemming Skjøtt - 2026 6434flemming@skjoett.dkNæstformand VolleyballLise Hammerholt - 2067 0482lha@aalborg.dkFormand TennisSøren Dahl - 9831 4071sdahl@daks.dkHans Dybvad - 9832 3058hansdybvad@stofanet.dkKristian Andersen - 9831 4746kristianoglone@mail.tele.dkTonny Steiness - 9831 5195TS@kmd.dk

More magazines by this user
Similar magazines