Referat fra generalforsamling d. 30. marts 2009

radiograf.dk

Referat fra generalforsamling d. 30. marts 2009

Referat fra Regionsgeneralforsamling i RegionNordjylland, mandag den 30. marts 2009.Dagsorden:1. Valg af dirigent og referent2. Valg af stemmetællere3. Godkendelse af dagsorden4. Regionsbestyrelsens beretning5. Fremlæggelse af regionens regnskab6. Indkomne forslag7. Valg af regionsformand. Patricia Svendsen genopstiller til formandsposten8. Valg af regions næstformand9. Valg af bestyrelsesmedlemmer10. Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen11. Valg af delegerede. Regionen har 5 delegerede. Regionsbestyrelsen besætter alle 5pladser.12. Valg af suppleanter for delegerede. Regionsbestyrelsen besætter de første 2 pladser.13. Evt.1. Valg af dirigentErik Roland blev valgt.1. Valg af referentMichael Dreyer blev valgt.2. Valg af stemmetællereNick Knudsen og Kjetil Kristensen blev valgt.3. Godkendelse af dagsordenDagsordenen blev godkendt.4. Regionsbestyrelsens beretningPatricia Svendsen fremlagde bestyrelsens beretning:Det var den første beretning fra FRD´s Region Nordjylland, og vi i bestyrelsen, synes at vi harfået skudt regionen godt i gang.Regionsformand, næstformand og en ressourcestærk regionsbestyrelse, vil sætte alle kræfterind på, at FRD Region Nordjylland også i den nuværende kongresperiode er en synlig oghandlekraftig organisation.Stor medlemsinddragelse og medindflydelse på regionens arbejde, vil være nogle af denøgleord, som skal være med til at holde hjulene i gang.Konflikt:OK 08 og forhandlingerne om en ny overenskomst for Sundhedskartellets medlemmer,herunder radiograferne, har betydet ekstra stort aktivitetsniveau i Region Nordjylland i foråret2008.Som bekendt gik vi i konflikt den 16. april 2008 og konflikten fortsatte i mere end otte uger og”trak tænder ud” på de fleste.Tillidsrepræsentanterne på regionens hospitaler blev sat på noget af en opgave.De arbejdede fra tidlig morgen til sen aften for at få nødberedskabet til at gå op. De deltog i en


lang række medlemsmøder, i informationsmøder for tillidsrepræsentanterne og nårmuligheden var for det, også i de mange happenings, der blev arrangeret.Radiograferne deltog i mange af de forskellige happenings arrangerede af Sundhedskartelsom:• København til den store demonstration anden dag af konflikten.• Demonstration på Gammel Torv i Aalborg.• Fakkeloptog igennem Aalborg til Kildeparken – som en tredjedel af FRD´s regionsmedlemmer deltog i.• Demonstration ved Regions Huset.• Ballon optog igennem Aalborg til Kildeparken.• Connys besøg i Frederikshavn og Aalborg.Studerende:I den forløbne periode, har vi haft en repræsentant for de studerende i bestyrelsen, og da hunblev færdig uddannet, var der en ny fra RSD klar til at overtage pladsen.Som Regionsformand, har Patricia Svendsen været ude på skolen i den første del afskoleopholdet for at få kontakt til de radiografstuderende, og for at fortælle om hvad FRD erog hvordan de studerende kan have gavn af fællesskabet. Regionsformanden deltager idimissionen, når de bliver færdiguddannet.Samarbejdsrelationer:Samarbejdet med DSR og Sundhedskartellet i Region Nordjylland har fungeret i mange år. FRDser frem til at forsætte samarbejdet i dette forum.FRD Region Nordjylland er også repræsenteret i:• FTF-K samarbejde.• Regional Organisations Samarbejde (ROS)• Uddannelsesudvalget for Radiografuddannelsen ved Professions Højskole, University CollegeNordjylland.• Baggrunds og netværks grupper til bestyrelsen ved Professions Højskole, University CollegeNordjylland.Arrangementer:Foruden diverse mødeaktiviteter, har der været afholdt 3 aftenarrangementer:Januar 2007 havde vi besøg af en fysiker fra Nuklear Medicinsk afd. fra Vejle Sygehus, somfortalte om arbejdet på afdelingen og Pet/CT.Juni 2007 var der ølsmagning på The Wharf på plakaten, efterfulgt med fællesspisning påCasablanca på egen regning.Og i januar 2008 fik vi genopfrisket kriterierne for et godt røntgen af thorax, ved overlægeMorten Vuust fra Frederikshavns røntgenafdeling.Der har også været mulighed for at deltage i arrangementer i Sundhedskartel regi, såsom OleHelmigs ´Humor i Medicinen` arrangerede af dibio (Danske Bioanalytikere).Regionsbestyrelsen forsøger at ramme så bredt som muligt, når vi planlægger de forskelligearrangementer.Har du, som medlem, forslag til nogle arrangementer hører vi meget gerne fra dig.Fremtid:Regionsformanden forbliver den samme og måske bliver regionsbestyrelse også den samme,men der kan jo komme kandidater på selve generalforsamlingen.Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogen arrangementer, men vi arbejde på at lavenoget til efteråret.Der kommer også en SHK (Sundheds Kartellet) arrangement til oktober/november.Det vigtigste for regionbestyrelsen er, at radiograferne i Region Nordjylland fortsat er aktive irelevante fora og søger indflydelse overalt, hvor radiografernes løn og arbejdsvilkår kanforbedres.


For referatet:Frederiksberg den 23. april 2009Michael Dreyer, referentErik Roland, dirigent

More magazines by this user
Similar magazines