Dansk kvalitet, når den er bedst - businessnyt.dk

businessnyt.dk

Dansk kvalitet, når den er bedst - businessnyt.dk

Erhvervslivets magasinSeptember - Oktober 2010Thode Erhvervside 6-7Grøn Have Designside 8-9Valdemar Dideriksens Eftf.side 16-17Gæsteprofilside 30-31Dansk kvalitet,når den er bedstside 4-5BusinessNyt udsendes til samtlige virksomheder, kontorer og butikker på Fyn, Øerne og i Trekantområdet.


BusinessNyt • ErhvervErhvervslivets magasinSeptember - Oktober 2010Redaktion:Erland Kragekjær Madsen, ansvarshavendeAdministration:Inge Mathiesen, e-mail: inge@businessnyt.dkJournalister:Carsten Harbøll, mobil 23 80 80 85Knud Erik Jensen, mobil 21 75 01 02Helene Dambo, mobil 63 32 13 40e-mail: post@businessnyt.dkSalgsafdeling:Erland K. Madsen, salgschef, mobil 20 66 38 48e-mail: erland@businessnyt.dkPoul Nielsens Vænge 155250 Odense SVTlf. 66 11 85 48 · Fax 66 17 19 02E-mail: post@businessnyt.dkwww.businessnyt.dkwww.businessfyn.dkCVR-nr. 28033095ISSN 1901-1679Layout og repro:Vester Kopi A/S,OdenseTryk: Strandbygaard Grafisk A/S,SkjernDistribution: Post DanmarkOplag: 19.000Uden forudgående aftale er erhvervsmæssigaffotografering af magasinetstekst og annoncer ikke tilladt.IndholdAKK Dentallaboratorium ApS Side 4-5 tlf. 65 91 20 16 info@akkdental.dkThode Erhverv Side 6-7 tlf. 70 25 13 33 www.thodeerhverv.comBilplejegruppen- side 12Grønt Havedesign Side 8-9 tlf. 22 67 97 77 www.groenthavedesign.dkBilplejegruppen Side 12 tlf. 66 12 27 00 www.bilplejegruppen.dkValdemar Dideriksens Eftf. Side 16-17 tlf. 40 21 53 65 snedker@post.tdcadsl.dkCensus Revision Side 18-19 tlf. 63 15 13 50 www.censusrevision.dkHome Erhverv Side 20 tlf. 63 12 63 00 www.home.dkHome Erhverv- side 20Otterup Bowling ogIdrætscenter Side 22 tlf. 64 82 23 43 www.otterupbowlingcenter.dka4 Advokatfirma Side 24-25 tlf. 70 20 18 10 www.a4law.comBusiness Biler Side 26 tlf. 63 1185 00 www.smc-biler.dkBusiness Gourmet Side 28 tlf. 72 18 55 55 www.restaurant5.dkBusiness BilerSMC-Biler, Odense- side 26Karsten Kjærby,gæsteprofil Side 30-31 tlf. 29 23 08 01 www.lederne.dk/fyn.dkBusiness GourmetRestaurant 5,Svendborg- side 282 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervVANVITTIGEPRISER...i såvel nye som brugte maskiner og møbler.Med 6 års nygaranti.FÅ Kr. 20.000 KONTANTFor din gamle maskine ved køb afDEVELOP +452FÅ Kr. 10.000 KONTANTFor din gamle maskine ved køb afDEVELOP +220Multibord i ANTRACIT-Linolium.Hæve-/sænkebord.DEVELOPINEO +452VIST MED TILBEHØRFØR 79.900,-NU59.900,-EKSKL. MOMSDEVELOPINEO +220FØR 39.900,-NU29.900,-EKSKL. MOMSMULTIBORDFØR 7.493,-NU 4.995,-EKSKL. MOMSIndbyttet. 25 siders s digital. FuldfarveKopi, Print og scan til net & E-mail.Som vist med fuld efterbehandling ogstor kassette.God for din ryg og din pengepung.Fuldfarve laser multimaskine.Kopi, print, scan til net og E-mail samtfax. 30 fuldfarve og sort/hvidNetkortDupleksDEVELOP+2516 ÅRS NYGARANTIFØR 79.900,-NU24.900,-EKSKL. MOMSVANVITTIGPRISM/ARMLÆNFØR 2.845,-NU 1.999,-EKSKL. MOMSDEVELOP+35FØR 27.200,-NU14.900,-EKSKL. MOMSKONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOVAltid den rigtige pris – FØRSTE GANG!LandsdækkendeserviceGULDFELDTKontor & DataA /Swww.guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.comwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk3


BusinessNyt • ErhvervDansk kvalitet,når den er bedstAKK Dentallaboratorium fremstillerproteser, kroner, broer, implantater m.m. tiltandlæger primært i OdenseDet er ikke kun noget, Mogens Hartung,tandtekniker og daglig leder af AKKDentallaboratorium, siger. Det bliverogså dokumenteret i form af en patienterklæring,der medfølger, når tandlægerfår fremstillet proteser, kroner, broer,implantater m.m. til deres patienter hosDentallaboratoriet i Vestergade i Odense.- Vi leverer dansk kvalitet, når den erbedst. Ved hjælp af patienterklæringen,der er en slags ”garantibevis”, kan tandlægernedokumentere over for patien-terne, hvilket arbejde der er udført,hvor det er udført, og hvad det leveredeprodukt indeholder – f.eks. hvor mangegram rent guld der er i en guldkrone.Tandlægerne får udspecificeret, hvilkenlegering der er tale om, siger MogensHartung. Og tilføjer:- Hos os er der udelukkende tale om højædlelegeringer, uanset om det er guldeller andre metaller, der anvendes. Og alter naturligvis godkendt og leveres medfuld garanti og reklamationsret.Patientens ønskeGlobaliseringen og muligheden for at fåproteser, kroner osv. produceret et andetsted på jordkloden har også gjort sit indtogi dentalbranchen. Vil en patient ubetingethave dansk kvalitet, behøver man blotsige det til sin tandlæge. Og har man etspecifikt ønske om at få sine nye tænderfremstillet hos AKK Dentallaboratorium,kan man også udtrykke ønske herom.Laboratoriet leverer til alle tandlæger.- Det er vigtigt for os at bidrage til, at denenkelte tandlæge får tilfredse patienter.Derfor prioriteter vi god og meget kommunikationmellem laboratoriet og tandlægenhøjt. På den måde sikrer vi ikke blot, at detfærdige produkt bliver godt, men også atpatienten får den rigtige løsning – leverettil aftalt tid. For både tandlæge og patienter unødig ventetid et irritationsmoment oggiver en masse besvær, pointerer MogensHartung.Det tætte samarbejde med den enkeltetandlæge understøttes af, at tandlægenHele teamet hos AKK Dentallaboratoriumlinet op – f.v. er det Lars Lippert, Rikke Krogh,Susanne Borgen, Mogens Hartung, KirstenSørensen og Karen Engel-Andreasen.4 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervKirsten Sørensen henter ogbringer hos tandlægerne påalle tidspunkter af dagen.Mogens Hartung ogKaren Engel-Andreasenejer i fællesskabAKK Dentallaboratorium.labohar direkte kontakt til den tandtekniker,som fremstiller det bestilte produkt ogfølger det under produktionen.Henter og bringer hele dagenIkke kun kvaliteten, men også servicen erhøj hos AKK Dentallaboratorium, der haren bil kørende og henter og bringer hostandlægerne på alle tidspunkter af dagen(i åbningstiden). Når en tandlæge ringerog siger, at der ligger et patientaftryk klar,bliver det afhentet hurtigst muligt.- Er der eksempelvis opstået en skade påen protese, måske en revne, reparerer viskaden samme dag. Ofte kan vi sågar klaredet, mens patienten venter hos tandlægen.Eller hos os, hvis det passer bedst. Vi serdet som en naturlig service at yde, forhvem kan undvære sin protese ret længe?Da vi primært betjener tandlæger i Odense,er vores beliggenhed yderst central og giveroptimale betingelser for at levere hurtigt,siger Mogens Hartung.Blandt de bedsteMedarbejderstaben består af fem tandteknikereog en allround-medarbejder, sombåde laver kontorarbejde og er chauffør.Mogens Hartung præciserer, at medarbejderneer ”håndplukkede” og blandt de bedstepå deres felt. Udskiftningen er megetlav (helt op til 22 år har de nuværendemedarbejdere været i firmaet), og AKKDentallaboratorium er en arbejdsplads,man gerne vender tilbage til efter at haveværet væk i en kort periode.- Denne loyalitet og stabilitet blandt voresmedarbejdere er med til at sikre, at vi fortløbendekan levere den samme høje kvalitethver gang, siger Mogens Hartung ogtilføjer, at man fagligt holder sig ajour meddet sidste nye gennem branchekurser oganden efteruddannelse.GenerationsskifteAKK Dentallaboratorium, der til dato harstået igennem finanskrisen uden at gå nedi omsætning og uden at foretage reduktioneri medarbejderstaben, ejes af KarenEngel-Andreasen og Mogens Hartung ifællesskab. Karen Engel-Andreasen varmed til at grundlægge laboratoriet i 1986,mens Mogens Hartung efter 12 år sommedarbejder blev medejer i 2007. Hanovertog ved samme lejlighed den dagligeledelse med henblik på at forberede detgenerationsskifte, som bliver fuldbyrdet,når Karen Engel-Andreasen vælger atstoppe og gå på pension.info.akkdental.dkTandtekniker RikkeKrogh i gang med atfremstille en protese.www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk5


BusinessNyt • Erhvervwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk7


BusinessNyt • Erhvervwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk7


BusinessNyt • ErhvervMan tror det næppe, mensådan kan man altså ogsåudsmykke sin have.Peter Duponts egen have i det centraleOdense er en evig kilde til inspiration.Skal dit træ have nye sko?Lærketræer og lavendel, plæner og belægning.Det er noget, de fleste kender til.Haver kan imidlertid også være fundamentfor kreative indslag. Spørg bare havedesignerPeter Dupont, der har hovedet fyldtmed idéer, og som i sin egen have hentermasser af inspiration.– Det er rigtigt, jeg vil gerne smitte af påen have med gode og måske også utraditionelleidéer, hvis haveejeren er med påden, forklarer havedesigner Peter Dupontog viser et opslag fra et udenlandskhavemagasin. Her har et smukt, højt træfået limet fire røde sko på. Interessantselvfølgelig, men hvad nu, hvis man ermere til traditionelle tiltag i haven?– Haveejerne skal have den have, de ønskersig. Og så er det jo fantastisk, hvis jeg kanfå lov til at bygge videre på de tanker, dehar gjort sig på forhånd. De spørgsmål,man som gartner og designer stiller under-8 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervSvømmesøer er enforholdsvis ny trend,som stadig flere hartaget til sig.Grønt Havedesigntegner ogsåsvømmesøer.Selvstændig havedesigner Peter Dupont planteskolegartnerog -tekniker.Videreuddannet inden for havedesign i ind- og udland.Kundesegment: Institutioner, private, virksomheder og landbrug.Samarbejder med anlægsgartnere om opgaven fra tegning til leveringog udførelse. Tilbyder desuden salg og levering af planter.vejs, og de svar man får, synliggør også designetsretning. Hvor mange timer ønskerhaveejeren at bruge på at passe haven? Erman til græs, stenbelægninger eller storebede? Og så er der farver og former.Peter Dupont er vild med sit arbejde. Det ertydeligt. Han er næsten ikke til at standseigen, når han først kommer i gang med attegne og fortælle. Det vrimler med idéerog inspiration.For alle sanserI de senere år har begrebet ’sansehave’været et udtryk for haver, hvor menneskermed særlige behov kan rekreere sig.En sådan have, der taler til alle sanser,fremhæver Peter Dupont som noget, allemed store som små haver kan have glædeaf. – Det gælder også i virksomheder, hvorbåde kunder og medarbejdere får glæde afgrønne indslag.– Lyden af vand fra en lille dam eller ensvømmesø; duftoplevelser året rundt, farverog blikfang, friske bær, kontraster. Altmedvirker til, at havens mennesker hører,dufter, ser og kan smage. Og det er indtryk,der befordrer harmoni og større velbefindende.Det er i øvrigt også videnskabeligtbevist, fastslår Peter Dupont.A la carte ansigt til ansigtEt besøg af havedesigneren munder ud iden opgave, ejeren ønsker udført. Skal detvære en grov skitse, en nøje gennemgangeller bare udveksling af idéer og viden.Et par timer går der i en have, som PeterDupont skal lære at kende, for at nå fremtil den ideelle løsning. Samtidig skal hanlære havens ejere at kende; dem, der skalleve med haven og de nye indtryk.– Vi tager en grundig snak, diskutererEn have må gerne være fuld af rum – til adspredelse og hygge.muligheder og løsning. Jeg udarbejder iløbet af et par uger en havetegning og enplanteliste – samt en plejeplan, hvis detønskes. Også afleveringen foregår ansigt tilansigt. Vi gennemgår alt, og bliver man itvivl undervejs, så er jeg jo aldrig ret langtvæk, smiler Peter, der foretrækker at følgeet stykke arbejde ordentligt til dørs.Eksempler og inspirationPå www.groenthavedesign.dk kan manfinde inspiration og se eksempler på PeterDuponts arbejde og tegninger.Peter Dupont tager på studietureseks-syv gange om året. Her erPeter i Holland.Forunderligt eller funktionelt, finurligteller forfriskende – eller det hele på engang. Vildt a la Søren Ryge eller friseretsom i en slotspark. Det er havens ejer, derbestemmer. Havedesigneren lægger ikkeskjul på, at han som fagmand gerne vilpåvirke – men den skønneste have og detbedste resultat bliver først en realitet, nårejeren og specialisten finder fælles fodslaghen over græsplænen!www.groenthavedesign.dkwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk9


BusinessNyt • ErhvervKære bilekspert.Jeg har hørt, at den nye Touareg, som ser lidt mindre ud end sin forgænger - menstadig kan trække 3,5 t – kører helt op til 13,5 km/l ved blandet kørsel. Er det virkeligrigtigt, at den kan køre så meget længere end de andre i klassen? Jeg har samtidighørt, at den er blevet endnu mere teknisk innovativ, og at den nu har 8-trinsautomatgear, 360 graders kameravinkel rundt om bilen og et infotainment-system,der kan spille musik fra telefonen, vise DVD-film, foretage telefonopkald og styrealle bilens tekniske enheder – hvis det er rigtigt, så er det ret råt!Kære bilentusiast: Jo, det er helt rigtigt – det er rå elegance. Stilfuld power.Den nye Touareg fås fra kr. 999.899,- ekskl. lev. kr. 3.680,-, som Van fra kr. 510.999,-ekskl. moms og lev. kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel fra (V8) 11,5 til(V6) 13,5 km/l (direktiv 80/1268/EØF), CO 2udslip fra 199 g/km -ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 8500, smc-biler.dkMorten AlnorSalgschefT: 63 11 85 38Mads SchultzJensenSalgskonsulentT: 63 11 85 22RasmusFrederiksenSalgskonsulentT: 63 11 85 3110 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhvervwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk11


BusinessNyt • ErhvervNavnet er nyt,men bilplejen er densamme høje kvalitetsom hidtil, siger FinnRasmussen, medejerog daglig leder afBilplejegruppen.Nyt navn, mensamme bilplejeZiebart Tidycar-bilplejecentrene på Middelfartvej ogOdensevej i Odense og Grønnemosevej i Svendborg harskiftet navn til Bilplejegruppen- Hen over sommeren har Ziebart Tidycarkædenskiftet ejer, og vi har besluttet, attiden var inde til at stå på egne ben. Derforhedder vores tre bilplejecentre med virkningfra den 1. september 2010 Bilplejegruppen.Navnet er nyt, men bilplejen erden samme høje kvalitet som hidtil.Det siger Finn Rasmussen, medejer ogdaglig leder af Bilplejegruppen A/S. Hantilføjer, at navnet er valgt, fordi det umiddelbartsignalerer, hvad firmaet tilbydersine kunder – bilpleje, herunder vask ogindvendig rengøring af biler, lakforsegling,smart-reparation af sæder, interiør, bulerog ridser samt klargøring af nye og brugtebiler for bilforhandlere.Autoriseret Ditec-forhandlerSamtidig med navneskiftet har man valgt atforetage et skifte på produktsiden. Fremoverbruger man plejeprodukterne fra Ditec og erblevet autoriseret Ditec-forhandler. Ditecprodukternehar været på markedet i over30 år og er gennemtestet og anbefalet afFDM, motorredaktionen på Jyllands-Postenog den svenske udgave af TeknologiskInstitut.- Ditec-plejeprodukterne rangerer blandtde absolut bedste. Således er Ditec- lakforseglingtokomponent og derfor hårdere.Og meget holdbar. Desuden er Diteclandsdækkende med 70 butikker rundt omi Danmark. Det betyder, at en kunde, somflytter fra området her til en anden landsdel,kan fortsætte behandlingen i den nærmestelokale Ditec-butik, fortæller Finn Rasmussenog betoner, at der ikke sker ændringer på toandre væsentlige områder.- Vores garantiordninger fortsætter uændret.Og det samme gælder vores priser, siger han.Grundige og overholder tørretiderMedarbejderne hos Bilplejegruppen harværet på et to-dages kursus hos Ditec forat lære produkterne at kende til bunds. Ensådan grundighed er i det hele taget kendetegnendefor Bilplejegruppen, påpeger FinnRasmussen.- Vi er grundige i alt, hvad vi foretager os,og overholder omhyggeligt tørretidernefor de forskellige plejeprodukter. Det eraltafgørende for at opnå et godt resultat.Eksempelvis kommer vi over en bil seksgange, når vi laver en Ditec-lakforsegling,siger han.Bevarer bilens værdiMed en lakforsegling bevarer bilen sinværdi længere. Den hinde, der lægges udenpå lakken, gør, at der ikke slides på lakken,og at den ikke falmer, fordi forseglingenbeskytter mod solens ultraviolette stråler.- Lader man sin bil lakforsegle fra ny,bliver den ved med at fremstå som ny.Den daglige slitage fra vejr og vind, sol,salt m.m. når ganske enkelt ikke ind tillakken, siger Finn Rasmussen.www.bilplejegruppen.dkOdensevej-afdelingeni Odense (vedNellemann Biler).12 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervFORSKELLEN PÅ DIN ORIGINAL OG EN KOPIKAN OFTE KUN SES PÅ DIN BUNDLINJE.Populære mærkevarer og designs vil altid blive kopieret.Det kan man ikke ændre på. Men du kan undgå, at detsker lovligt fordi dine produkter ikke er tilstrækkeligtbeskyttet. Hvis du registrerer dit varemærke, design ellernavn, kan vi beskytte det for dig. Og ikke mindst sparedig for en masse tid, frustration og i sidste ende penge.Ring til advokat Christina Wiesner på 20 20 63 25 ogfå en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpedig og dit mærke eller design. a4 Advokatfirma erspecialiserede rådgivere inden for immateriellerettigheder, herunder bl.a. varemærker, ophavsret,designs og meget mere. Vi hjælper bl.a. Louis Vuitton,Dior, Puma og Manchester United med deresrettigheder.Odensea4 AdvokatfirmaVestergade 43, 1.5000 Odense CTel. +45 70201810Københavna4 AdvokatfirmaØstergade 161100 København KTel. +45 70201810www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk13


BusinessNyt • Erhvervwww.censusrevision.dkProfessionelrådgivningCENSUS arbejder med professionel rådgivning til erhvervsvirksomhederog organisationer. Vi tilbyder en komplet vifte afserviceydelser inden for rådgivning og revision. Vi er tæt på dinvirksomhed og helt fri for bånd til centrale hovedkontorer.Vi har samlet vores kompetencer inden for hovedområderne:- Skatter og afgifter- Regnskab og revision- Økonomisk rådgivning- LedelsesrådgivningCENSUS beskæftiger 38med arbej dere, heraf 7 statsautoriserederevisorer og 4registrerede revisorer.Vores kompetencer, viden ogerfaring er genereret af mangeårs uddannelse og løbendekompetenceudvikling. Det er dinsikkerhed for et konstant højtkvalitetsniveau og en løbendeopdatering af viden.CENSUSStatsautoriseret revisionsaktieselskab · Wichmandsgade 15100 Odense C · Tlf: +45 6315 1350 · Fax: +45 6315 1351Medlem af:14 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervFacademaling i oktoberog november?Forlæng udesæsonen, mal ned til 2°c.Mal facader ned til 2°c med Sigma Siloxanfacademaling. Det eneste du behøver erat tilsætte 0,5 liter Sigma Continu additivtil 10 liter Sigma Siloxan facademaling oghuske at tage huen og halstørklædet på.Superpolyesterrulle 20 spartelmasseOvalanstrygerVulkaniseret træskaft,rene lyse svinebørsteri bedste kvalitet.HalvanstrygerPoly-Mix, bedste kvalitetbørster, skaft i træ.Sigma Siloxan SÅDAN. SIGMA.Odense SØ Svendborg Ringe Odense SV www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk15


BusinessNyt • ErhvervEternit klæderde fleste byggerierTømrer- og snedkerfirmaet Valdemar Dideriksens Eftf. brugereternit mere og mere til beklædning af udhæng og gavleBrugen af eternit (uden asbest) er ikraftig vækst, konstaterer Jan Erik Hansen,indehaver af tømrer- og snedkerfirmaetValdemar Dideriksens Eftf. Han bruger detmere og mere, når udhæng og gavle påhuse og bygninger skal beklædes, når derskal opføres carporte og redskabsrum – ogi mange andre sammenhænge. Det er dergode grunde til.- Eternit er lidt dyrere end træ i anskaffelse,men allerede efter at have sparetanden omgang maling – træ skal typiskmales hvert fjerde-femte år og måskeoftere på sydsiden – har man tjent mer-investeringen i eternit hjem igen. Eternit ernemlig vedligeholdelsesfrit og kan nærmestholde uendeligt. De første 20-30 år bliverder kun en svag patina at se, forårsaget afvejr og vind. Eternit, der fås både som glatog med struktur lige som træ og leveres iotte-ni forskellige farver, bliver nemmereog nemmere at sælge, siger Jan Erik Hansen.Valdemar Dideriksens Eftf. laver alt tømrerogsnedkerarbejde. Renovering, nybyggeri,tage, døre og vinduer, alle former for beklædning,carporte, udestuer m.m. For bådeprivate og erhvervslivet.Omhyggeligt udført arbejde- Mit udgangspunkt er at levere etstykke omhyggeligt udført arbejde, altlaves håndværksmæssigt bedst muligtfor kunden, og jeg går ikke på kompromismed kvaliteten. Jeg kommer gerneen kunde i møde, men forventningernetil prisen kan også blive ”for billig”. Såsiger jeg nej tak til opgaven. Jeg rykkerogså gerne hurtigt ud ved indbrud o.l.og får dækket af/begrænset skaden,siger Jan Erik Hansen, som udelukkendeleverer ”mesterarbejde”, idet han ingenmedarbejdere har. Dog lejer han folkind hos sin gamle mester, hvis han ikkekan klare en opgave alene. Eller kundenhjælper selv til for at spare penge. Desudenhar Jan Erik Hansen faste samarbejdspartnereinden for el, vvs, blikm.m., som han trækker på, når hantager en opgave ind i totalentreprise.Her er Jan Erik Hansen ved atfabrikere en ny garagedør.Redskabsskur i Korup, vedligeholdelsesfrit.16 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervKonstruktive forslag- Meget arbejde består i dag i montage affærdige døre, vinduer osv., men jeg laverogså gerne ting på stedet efter mål. Hvisen kunde har præference for et bestemtmærke, bruger jeg det. Jeg anbefaler gerneKPK, som jeg har gode erfaringer med.Det er døre og vinduer i god kvalitet tilfornuftige penge, siger Jan Erik Hansen,der altid er klar med råd og vejledning ogkonstruktive forslag, hvis en kunde ikke erhelt afklaret om, hvad han/hun vil have.En stor del af kundekredsen er faste kunder,og Valdemar Dideriksens Eftf. kommerikke kun over hele Fyn, men også i Jyllandog på Sjælland.snedker@post.tdcadsl.dkBrugen af eternit er i kraftig vækst,konstaterer Jan Erik Hansen, indehaveraf tømrer- og snedkerfirmaet ValdemarDideriksens Eftf. På lille billede en kvist,som han er ved at beklæde med eternit.Eternit/klinkbeklædning på etsommerhus i Hasmark samt klinkbeklædningsdetaljepå terrassen.www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk17


BusinessNyt • ErhvervHvornår skal der betales skat i Danmark?Arbejdsstyrken bliver til stadighed mere og mere international ogarbejder på tværs af landegrænser. Skattereglerne har ikke fulgt med denneudvikling. Denne artikel vil forsøge at skabe et overblik overde overordnede rammer ved arbejde på tværs af landegrænser.Af Per Therkelsen, Statsaut. revisor,og Ole Lynge Andersen, Cand.merc. aud.,Census RevisionFuld skattepligt til DanmarkPersoner med bopæl eller længerevarendeophold her i landet er fuldt skattepligtigei Danmark. Fuld skattepligt indebærer, atpersonens samlede indtægter er skattepligtigei Danmark uanset, hvorfra indtægtenstammer.Ved vurdering af betingelsen om bopællægges der vægt på, om personen haretableret husstand her i landet. I praksis erudgangspunktet for vurderingen, om derer rådighed over helårsbolig i Danmark.Der lægges mindre vægt på mere formelleforhold såsom til- og framelding til folkeregistret.Ved længerevarende ophold her i landetforstås et sammenhængende ophold påmindst 6 måneder. Kortvarige ophold i udlandetpå grund af ferier og lignende ansesikke for at afbryde opholdet her i landet,men tæller med i de 6 måneder.Når først der er indtrådt fuld skattepligt tilDanmark, er det mere vanskeligt at bringeden fulde skattepligt til ophør. Skatteyderskal således ophøre med bopælen her i landet,hvilket i praksis betyder, at skatteyderikke må have rådighed over en helårsboligi landet. En eventuel helårsbolig skal derforsælges eller udlejes uopsigeligt for udlejer imindst 3 år.Begrænset skattepligt til DanmarkSelvom fuld skattepligt ikke er indtrådt,kan en person alligevel være skattepligtigtil Danmark, men skattepligten begrænsestil kun at omfatte visse indkomster, derstammer her fra landet.Begrænset skattepligt omfatter, fx lønindtægterfor personligt arbejde i tjenesteforhold,erhvervsvirksomhed, bestyrelseshonorarer,fast ejendom, royalties m.v.hidrørende fra Danmark.DobbeltdomicilDer kan opstå situationer, hvor en personbåde er skattepligtig i Danmark og i etandet land, fx fordi familien bor i Danmarkog personen arbejder i udlandet, hvor hanhar rådighed over bolig, som anvendes tilovernatning i forbindelse med arbejdet.I en sådan situation skal det bestemmeshvilken af boligerne, der betragtes som detegentlige hjemsted. Ifølge praksis læggesKUNST IND I VIRKSOMHEDEN• Leje af kunst med fordelagtig opsparing til senere køb• Rådgivning til virksomheder, institutioner & private• Maleri, grafik, skulptur, keramik af anerkendte kunstnereGalleri DGV har ekspertisen til at finde den stil, der passertil dig og din virksomhed.Ring til Lise Lotte Honorèwww.galleri-dgv.dkÅBNINGSTID: MANDAG - FREDAG 9.00 - 16.30Kullinggade 16 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk18 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhvervder vægt på følgende forhold ved dennevurdering:• hvor eventuel familie opholder sig,• hvor de mest omfattende foranstaltningerfor underhold er truffet• hvor de længste eller hyppigsteophold skerI situationer med dobbeltdomicil vil deraltid være tale om en helt konkret vurderingaf de samlede omstændigheder, derafgør, hvor det egentlige hjemsted er.Lempelse til undgåelseaf dobbeltbeskatningSom følge af det danske globalindkomstprincip,der medfører at fuldt skattepligtigepersoner er skattepligtige af årets indkomster,uanset hvorfra de oprinder, kan deropstå situationer, hvor en person bliverskattepligtig af samme indkomst i flerelande.For at undgå den situation, at en personskal beskattes to gange af samme indkomst,indeholder den danske skattelovgivningbestemmelser om lempelse i dendanske skat for skatter betalt i udlandet.Udgangspunktet efter de interne danskeregler er, at den udenlandske indkomstmedregnes til den danske indkomst, ogden i udlandet betalte skat nedsætter skattetilsvarettil Danmark krone for krone.Danmark har imidlertid indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster(DBO’er) meden lang række lande. DBO’erne indeholderbestemmelser omkring beskatningsret tilindtægter samt nedslag for skatter i detandet land. I nogle tilfælde giver DBO’erneen bedre lempelse af beskatningen af indtægteroptjent i udlandet, og skatteyderkan i så tilfælde anvende DBO’ens regler.Hvis de interne danske regler giver enbedre lempelse end DBO’en eller, der ikkefindes en DBO med det pågældende land,kan der lempes efter de danske regler.Indtræden/udtræden af fuld skattepligtNår en person hidtil ikke har været omfattetaf dansk skattepligt, vil erhvervelse afhelårsbolig i Danmark ikke i sig selv medførefuld skattepligt, hvis bolig i udlandetbevares, og centrum for livsinteresserneikke er flyttet til Danmark.Såfremt en person allerede er fuldt skattepligtigi Danmark, er det imidlertid ikketilstrækkeligt at flytte til udlandet for atkomme ud af den fulde skattepligt. Detkræver samtidig, at helårsbolig i Danmarkopgives, og at familien også flytter med tiludlandet.I en situation hvor hele familien hidtil harboet i udlandet, og ikke har været undergivetdansk skattepligt, men ægtefællenog børnene flytter til Danmark, mensskatteyder selv beholder bolig i arbejdslandet,indtræder der som udgangspunkt ikkefuld skattepligt for personen, medmindrepersonen opholder sig mindst 6 månederi Danmark i løbet af et år eller udførerarbejde her i landet.AfslutningOvenstående er ment til at give et overordnetindblik i skat ved arbejde i udlandet,men er på ingen måde en udtømmendegennemgang. Desuden afhænger skattepligteni nogle situationer af en konkretvurdering af de samlede forhold.Hvis du kommer i en situation, hvor derkan opstå tvivl om skattepligten, tilrådesdet derfor, at der søges individuel rådgivningom beskatningen.www.censusrevision.dkGiv en ungen chance!Har du plads i dinvirksomhed til en praktikant,kontakt JobklubFynwww.jobklubfyn.dkNørtoft Trivsel, FaaborgafdelingenKirkestræde 9b, 2. sal - 5600 Faaborg · Tlf. 60 15 01 01www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk19


BusinessNyt • ErhvervMasser afmuligheder til leje37.000 m 2 tidligere Velux-fabrik i Gelsted på Vestfyn splittesop på lejemål af forskellige størrelser- Det er en unik mulighed for at få et godtlejemål. Tæt på motorvejen og til en rimeligpris. Det store industrikompleks er usædvanligtvelholdt, og de 11 bygninger medet samlet etageareal på ca. 37.000 m2 kansplittes op i lejemål af forskellige størrelser.Fra 500-1.000 m2 og opefter. Bygningerneer multianvendelige – til produktion, lager,engroshandel og i mindre omfang kontor.Så der er masser af muligheder, og praktisktaget en hvilken som helst virksomhed,uanset om man er iværksætter eller enetableret virksomhed, der har brug for mereplads, kan finde et passende lejemål her.Det siger Peter Larsen, statsaut. ejendomsmægler,MDE, hos home Erhverv Fyn A/S.Sammen med kollegaen Ove Nørgaard,statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE,har han fået til opgave at finde lejere til detstore industrikompleks i Gelsted på Vestfyn,som vinduesfabrikken Velux forlod i 2009efter næsten 50 års produktion på stedet.- Vi har en klar vision om, at der skalkomme liv i bygningerne igen og opstå nyearbejdspladser til glæde for lokalområdet.Ved at se positivt på mulighederne, søge alternativerog arbejde løsningsorienteret trorvi, det kan lykkes at få lejet bygningerneud. Ikke som én stor klump, men i form af10, 20, måske 30 større eller mindre lejemål,siger Peter Larsen videre.Fokus på lokalområdet- Først og fremmest har vi fokus på lokalområdet,Vestfyn og Trekantsområdet, ogvi går aktivt ud til lokale pengeinstitutterog folk med relationer til erhvervslivetfor at promovere projektet. Det sker i tætsamarbejde med ejendomsmægler ArneBlomstrøm, home Ejby, der har et stortlokalt kendskab fra sit daglige arbejde medat sælge boliger i området. Eftersom bygningernehar været brugt til træindustri,synes det oplagt for et lokalt tømrer/snedkerfirmamed behov for mere albuerumat leje sig ind. Der er rigelig plads at få tilbåde værksted, lager og garage, tilføjerOve Nørgaard.På nationalt plan arbejder home ErhvervFyn sammen med de 11 andre homeerhvervscentre rundt om i landet for atfinde lejere.Kraner og strøm til rådighed- En produktionsvirksomhed kan hurtigtetablere sig i bygningerne. Der er bådekraner og strøm til rådighed, så stikket skalblot sættes i stikkontakten for at få gangi svejseapparaterne. Over alt på det knap126.000 m2 store område er der køreveje,og beliggenheden i øvrigt gør det let attransportere varer til og fra stedet. Blot10 minutters kørsel derfra ligger to til-og frakørsler til E20 motorvejen. Og sidstmen ikke mindst er huslejen særdeles fornuftig.Halv pris i forhold til hvad det villekoste at ligge med front ud til motorvejen,siger Peter Larsen.Utroligt mange interesseredeBygningerne er særdeles velholdte ogfremstår, som da Velux flyttede derfra.Udlejeren, VKR-koncernen, har siden lukningenhaft to medarbejdere fast tilknyttetstedet for at passe og pleje det både ude oginde.- Med en så seriøs udlejer, der har økonomiskemuskler til at drive ejendommeneog holde dem i perfekt stand, er det ideellebetingelser, vi kan stille de kommendelejere i udsigt. Interessen har da også ligefra starten været stor. Vi startede op medprojektet i august, og lige nu forhandler vimed tre af de utroligt mange interesserede,der har henvendt sig, siger Ove Nørgaard.www.homeerhverv.dk20 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervVi trykkermed omtankefor miljøet ...PEFC/09-31-033Promoting SustainableForest Managementwww.pefc.orgTRYK PÅ STRANDBYGAARD.DKwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk21


BusinessNyt • ErhvervNy sæson forgourmet-arrangementerOtterup Bowling & Idrætscenter har masser atbyde på for virksomheder og privateEn Rhone- (rødvin) og portvinssmagningmed tilhørende fem-retters menu fredagden 5. november 2010 er med til at sparkeefterårs- og vintersæsonens gourmet-arrangementeri Otterup Bowling & Idrætscenteri gang. Stedet er Otterup HallernesRestaurant, og arrangør er Bieler’sGourmet-Service i samarbejde med ErikLarsen, vinspecialist på hobbyplan.- Vi laver vinsmagninger et par gange omåret. Det er et eksklusivt arrangement medplads til maksimalt 75 personer. Ofte lavervi det i samarbejde med Rotary, Lions ellerHattedamerne, men også gerne som etdecideret firmaarrangement, fortæller UlrikBieler, der driver Bieler’s Gourmet-Serviceog Otterup Bowling & Idrætscenter sammenmed hustruen Gitte.Blandt efterårets og vinterens gourmetarrangementerer bl.a. også ”Bowling ogvildtaften” og ”Bowling og julefrokost”.Sæsonskiftet markeres desuden med etnyt menukort.- Også nytårsaften er en travl aften for os.Vi leverer et stort antal nytårsmenuer ud afhuset til folk, som nyder blot at kunne gåtil bords. Uden at skulle tilbringe en massetimer i køkkenet først, siger Ulrik Bieler.Betjener lokale virksomhederBieler’s Gourmet-Service betjener mangelokale virksomheder med mad ud af huset.Både i forbindelse med kundebesøg,medarbejderarrangementer og den dagligefrokostordning, hvor man hver dag stilleren lækker og sund frokost på bordet tilmedarbejderne.- Virksomhederne gør også flittigt brugaf vores faciliteter til møder, kurser, konferencer,receptioner m.m. Efter morgen-mad, møde og frokost runder mange afmed en gang bowling. Vi er altid paratetil at hjælpe med at tilrettelægge og ordnede praktiske ting omkring firmaarrangementer,pointerer Ulrik Bieler og tilføjer, atbrunch er meget populært for tiden både ivirksomheds- og privat regi, når en festligbegivenhed skal markeres uden det heltstore ”suppe, steg og is”-arrangement.Alt er hjemmelavet- Hos os er maden i centrum. Alt bliverlavet fra bunden af, alt er hjemmelavet.Vi bruger kun friske råvarer og tør godteksperimentere lidt ind imellem. Det ermest det danske køkken, vi lader os inspirereaf, men også gerne det spanske,04 01- spændendebuffét’er og menuertilberedt af udsøgte ogfriske råvarerfra...&BowlingIdrætscenterOTTERUP HALLERNEBIELERS GOURMET-SERVICEwww.otterupbowlingcenter.dkBrunch&BowlingIdrætscenterOTTERUP HALLERNEBIELERSwww.otterupbowlingcenter.dkGOURMET-SERVICE&Bowlingfranske og italienske køkken, siger UlrikBieler videre.De to store haller, hver med plads til5-600 mennesker, de fem selskabslokaler,der kan rumme fra 20-160 personer, ogOtterup Hallernes Restaurant er ramme omalt fra børnefødselsdage, konfirmationerog andre private fester til generalforsamlinger,afslutningsfester og stormøder afenhver art. Senest har 500 skolelærereholdt kommunalt stormøde i en af hallerne.Dertil kommer alle de sportslige aktiviteter– håndbold, bowling, badminton, fodboldosv. Også motionscenter er der i det megetaktive bowling- og idrætscenter.www.otterupbowlingcenter.dketjeningde borde!JULEN2010- spændendejulemenuer tilberedt af udsøgteog friske råvarerfra...BowlingIdrætscenterOTTERUP HALLERNEBIELERS GOURMET-SERVICEwww.otterupbowlingcenter.dkSELSKABERRECEPTIONER- spændenderetter tilberedt af udsøgteog friske råvarerfra...&BowlingIdrætscenterOTTERUP HALLERNEBIELERS GOURMET-SERVICEwww.otterupbowlingcenter.dk22 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervHylkedamvej 75-79, 5591 GelstedLejeLager, logistik, produktion– fleksible lejemål –hvor mange kvadratmeter har din virksomhed brug for?Se flere billeder påwww.homeerhverv.dkStort og usædvanligt velholdt industrikompleks bestående afi alt 13 individuelle produktions- lager- ogkontorejendomme, beliggende i godt erhvervsområde iGelsted på Vestfyn. Bygningerne har mange anvendelsesmuligheder,og kan lejes separat. Der er mulighed for lejemålfra ca. 2.000 m 2 , og op til ca. 37.000 m 2 . Der er meget fineinterne logistikforhold på ejendommen med anlagte kørevejeover hele arealet.Lejemålene er særdeles velegnede til for eksempel: større håndværksvirksomhed en gros handel Lager (der er haller med op til 8 meters lofthøjde) forskellige former for produktion (der er mange ampere til rådighed og ejendommenhar egne transformatorstationer) Offentlige formål – for eksempel produktionsskole o.l.Der er god adgang til motorvejsnettet fra ejendommen, ogafstanden til den Fynske Motorvej er ca. 9 km. Central midtmellem Odense og Trekantområdet.Kontakt Peter Larsen,og hørnærmere om mulighederne fortilpasning af lejemål til netopdin virksomhed.Mobil: 20 87 61 85Mail: pelar@homeerhverv.dkLejemål til priser fra 175,- pr m²Anvendelse:Areal:Produktion/lager 36.922 m 2Produktion/lager 5.640 m 2Kontor/administration 225 m 2Produktion/lager 8.889 m 2Produktion/lager 2.407 m 2Overdækning 549 m 2Produktion/lager 3.896 m 2Lager – uopvarmet 1.912 m 2Erhvervscenter FynTlf. 6312 6300www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk23


Busi nessNyt • ErhvervPrivate skal (måske) også betalemoms ved salg af private huseAdvokat (L) Martin Holm Land, a4 AdvokatfirmaLevering af fast ejendom har tidligerekunnet ske helt uden moms, men er blevetophævet med virkning fra den 1. januar2011. Fra den 1. januar 2011 vil salg af nyebygninger og grunde blive tillagt momsog har den umiddelbare konsekvens, at itilfælde af at køberen ikke ønsker at betaledette ”merbeløb” for grunden eller den nyebygning, er der en væsentlig risiko for, atværdierne i pågældende aktiver falder forbygnings- og grundbesiddere.De nye regler træder i kraft med virkningfra 1. januar 2011, hvorfor der gennemden seneste tid har været gjort tiltag til atkomme uden om reglerne, ved at kommeudenom definitionen salg af ny bygningeller salg af væsentlig ombygget bygning.Således har der gennem en periode væretspørgsmål til Skatteministeriet om, hvornåren grund eller bygning var ny, og om detgjorde nogen forskel, om man påbegyndteombygningsarbejde/funderingsarbejde m.v.forud for den 1. januar 2011.Retstilstandene er i dag således, at harman påbegyndt funderingsarbejde pågrunde forud for den 1. januar 2011, kanet senere salg af disse ske uden tillæg afmoms, og tilsvarende må gælde for så vidtangår ombygningsarbejder på eksisterendeejendomme, som agtes solgt efter den1. januar 2011.Der er tale om komplicerede regler, herundernavnlig vedrørende definitionenaf nye bygninger, og hvornår der foreliggervæsentlige ombygningsarbejder iREGNSKABS- OG ADMINISTRATIONSSERVICEMange virksomheder vælger i dag at outsource hele eller dele af deresadministrative opgaver.Det kan der være mange gode grunde til. Det kan være af omkostningshensyn,det kan være, de føler, de bruger for mange ressourcer på atadministrere i stedet for at bruge energi på at udvikle deres virksomhed.Kene har i mere end 15 år specialiseret sig i at løse de mangeartedeopgaver, virksomhederne dagligt ”bokser rundt med”. Hos os kanvirksomhederne ”plukke” præcis den ydelse, de måtte ønske.Som eksempler kan jeg nævne kunder, hvor vi alene fakturerer og følgerop på debitorindbetalingerne, kunder hvor vi 4 gange om året laver deresmomsregnskab, kunder vi alene kører løn for, kunder hvor vi kører helederes administration med bl.a. kreditorstyring/betalinger, kunder derønsker hjælp til udfærdigelse af budgetter, strategiplaner, handlingsplaner,krisehjælp og meget mere.Ring til mig for en uforpligtende samtale eller send mig en e-mail,så vil jeg kontakte dig. Det kan vise sig at være en af de bedreinvesteringer, du længe har foretaget dig.Bent Jensen, ervhervsrådgiverKene ErhvervsserviceTelefon 7020 2465bj@kene.dk24 www. busi nessnyt. dk • www. busi nessfyn. dk


Busi nessNyt • Erhverveksisterende bygninger, hvorefter disse påbaggrund af de væsentlige ombygningermomsmæssigt anses for værende nye bygninger.Det må anbefales, at man søgerrådgivning vedrørende disse problemstillingeri forbindelse med fremtidigt salg afejendomme og planlægning af ombygningsarbejderm.v.Skatteministeriet har været en smulelangsommelig med hensyn til at udsendeen vejledning, som giver rådgivere m.fl.mulighed for at få en fornemmelse af,hvorledes Skattemyndighederne selv agterat fortolke de nye regler. En sådan vejledningog bekendtgørelse er netop sendt ihøring, og man må forvente, at vejledningenog bekendtgørelsen i sin nuværendeform givetvis bliver vedtaget i uændretgrad.I vejledningen er der dog indsat afsnit om,at også private kan blive momspligtige vedsalg af 1 og 2-familie huse samt sommerhuse.Således fremgår det af vejledningen,at udgangspunktet som sådan er, at privatepersoner ikke er momspligtige i forbindelsemed overdragelse af 1 og 2-familie huse,ejerlejligheder og sommerhuse, såfremtdisse har tjent til bolig for ejeren og denneshusstand og ejendommens samledegrundareal er mindre end 1.400 m2 m.v.Dog fremgår det nu, at i det tilfælde, atejendommen ikke opfylder de førnævntebetingelser, anses den del af salgsprisen,som kan henføres til salg af den del afgrundarealet på 1.400 m2 og derover somvederlag for salg af en byggegrund, der eromfattet af momspligten.Det betyder, at den del af det samledevederlag for salget af den samlede ejendom,som herefter udgør vederlag for salgaf en byggegrund fastsættes som forholdetmellem grundværdien for det samledegrundareal og det areal, som overstiger1.400 m2. Således er det væsentligt at væreopmærksom på, at salg af ejendom over1.400 m2 som kan udstykkes, vil udløse enmomspligt for så vidt angår den del, somoverstiger 1.400 m2.Overdragelse af denne type ejendommekan tillige have en skattemæssig konsekvens,idet der er mulighed for at salgettillige er skattepligtigt, jf. ejendomsavancebeskatningsloven.På baggrund af ovenstående må mansåledes overveje, om man forud for 1.januar 2011 skal foretage et salg meden efterfølgende udstykning af en del afgrunden for at bringe denne ned på under1.400 m2, idet momspligt således ikkeindtræder. Alternativt foretage udstykningaf større grundarealer uden salg.Som anført ovenfor er der tale om envejledning/bekendtgørelse sendt i høringog er således ikke endeligt vedtaget, menSkatteministeriets egen opfattelse af denye regler giver dog anledning til, at manbør vurdere, om man skal igangsætte funderingsarbejde/ombygningsarbejde,og forså vidt angår privat personer overveje atudstykke større grundarealer med henblikpå at bringe disse ned under grænseværdiernefor momsfrit efterfølgende salg.www.a4law.comDM Overfladeteknik står for kvalitetRengøringsvenlig • skridsikre belægningerAcryl • epoxy • flydemørtel • stentæpper • betonslibning • betonstøbningDM Overfladeteknik ApS, Ørbækvej 770 I, 5220 Odense SØ, Tlf. 2616 9641, mail@dm-overfladeteknik.dkwww. busi nessnyt. dk • www. busi nessfyn. dk25


BusinessNyt • ErhvervVWTOUAREG3,0 TDI V6Af Stellinger / KragekjærDet er altid spændende at prøve en nyudgave af noget, som man kender. Og daTOUAREG er et gevaldigt køretøj, ja såskulle det nok blive interessant.Hvad er så en TOUAREG for noget? Deter en godt 2 tons tung offroader med en3 liters V6 turbodiesel på 240 Hk med etmoment på hele 550 Nm, så der er nok attage af. Denne motor er så koblet til 8 trinsautomatisk transmission med ”tiptronic”,d.v.s. at man manuelt kan vælge gear efterbehov.Undervognen er med uafhængigt hjulophænghele vejen rundt, og man kan med endrejeknap vælge mellem landevejskørsel elleren tur ud i terrænet med elektronisk spærm.m. Derudover er en TOUAREG udstyretmed partikelfilter og ”stop-startfunktion”jævnfør EU-norm klasse 5 (dvs. at man godtmå køre i de byer, som har miliøzoner). Sådet er altså rigtigt, når VW påstår, at med enTOUAREG kan man komme overalt, næsten.Bilen er opbygget som en 5 dørs stationcarmed oceaner af plads både til passagererog til bagage, og lyden af de døre, når manlukker dem, fortæller mere end alt andet,at her er der tale om et kvalitetskøretøj afhøjeste klasse.Man sætter sig ikke ind i en TOUAREG, menstiger op i den. Vel ankommen på kommandobroenkan man glæde sig over enuhørt høj samlekvalitet og nem betjening.Kun cruisekontrollen, synes vi, er lidt akavetanbragt, skråt neden for afviserarmen. Mendet vender man sig hurtigt til. Varme ogventilation er automatisk og zoneopdelt.Let at betjene og aflæse. Instrumenterne eranbragt helt naturligt lige foran føreren oglet aflæselige med forskellige indstillinger aflysstyrke. Dog skal man lige eksperimenterelidt med sæde- og ratindstilling, da man ellerskan komme til at skærme for den øverstedel af speedometeret, og i denne vogn erdet meget vigtigt at holde øje med hastigheden,hvis man vil beholde sit kørekort!Der er ikke nogen egentlig nøgle, men derimod en fiks lille sender, som uden berøringkan låse førerdøren op, og indsat i sin dokfår man strøm på anlægget. Så skal manbare trykke på startknappen, hvis man ligehusker at træde på bremsen, og så startermaskinen.På den prøvekørte TOUAREG var der somekstraudstyr Bixenon forlygter samt LEDkørelys.Fikst og ganske praktisk. Ingen udbrændtepærer i utide. Derudover havde viogså parkeringssensorer, som man ikke børundvære, bilens størrelse taget i betragtning.En uvurderlig hjælp ved rangering. Systemetreagerer ikke kun på faste genstande, menogså på personer. Super.Det er dejligt at køre TOUAREG. Komfortabelt,støjsvagt og med rigelig maskinkraft.Det her kan man næsten blive afhængigaf. Køreegenskaberne er eminente, blot skalman huske på, at over 2 tons smider manaltså ikke bare lige rundt med. På vores turkom vi både på de små veje og på motorvej,og det taler meget til TOUAREGs fordel, atman efter en kort tid ikke længere føler, atdet er en stor bil, man kører i.Vi ville nok have valgt et knap så mørkinteriør, men det er jo en smagssag.Og så til det alvorlige: Økonomien. Indgangentil at køre TOUAREG V6 TDI starter vedlige under en million på hvide plader. Voreshavde en del ekstraudstyr bl.a. den såkaldteDK-pakke med navi og speciallys m.m., såden landede på lige over 1,2 mio. Men serman på priserne i denne klasse af biler tilsport, fritid og erhverv, så virker det ikke afskrækkendei vores afgiftsplagede land. Ernergimærkningensiger klasse E med 195g/km, og vi kørte hele tiden mere end 10 km/l.Det skal ses i lyset af et køretøj på over 2tons med en tophastighed på knap 220 km/t.Ganske godt gået, VW. Efter omhyggeligopmåling i undertegnedes carport, viser detsig, at der godt kan stå en TOUAREG. Hvadder mangler, er ikke viljen, men?www.smc-biler.dk26 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervI samarbejde med Erik Larsen afholderBieler’s GourmetRhone- ogPortvinssmagningFREDAG DEN 5. NOV. 2010 KL. 18.30 TIL CA. 22.00I OTTERUP HALLERNES RESTAURANTKøkkenchefen vil forkæle os med følgende 5-retters menu- specielt sammensat til vinene:Hummerbisque m/ skaldyr og butterdejs flakonVildtpaté m/ cumberland sauceBraiseret vildtkølleBagt brie m/ glaserede nødder og hjemmebagt grisini m/ mynteolieNougatfyldt pære kogt i rødvin m/ vaniliecreme og chokodråberKaffe og sødtMarlene fra Kjær & Sommerfeldt kommer og fortæller om vinene!Pris inkl. vine kr. 550,-JuleanretningHvide sild m/ karrysalat • Stegte sild • Hjemmelavet fiskefilet m/ remoulade• Gravad laks m/ sennepsdressing • Hjemmelavet æbleflæsk m/ bacon• Varme tarteletter m/ høns i asparges• Sprængt and m/ orange salat, blommer og nødder• Saltbagt juleskinke m/ grønlangkål og brunede kartofler• Hjemmelavet medister m/ rødkål • Vildsvin m/ savoykål og ribs• Dansk ribbensteg m/ rødkål • Ostebord m/frisk frugt• Ris a’la mande m/ kirsebærsauceJulebord og bowling kr. 235,- Julebord ud af huset kr. 225,-www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk27


BusinessNyt • ErhvervBesøg påRestauranti SvendborgAf Stellinger / KragekjærHvis man tror, at man for at få den storekulinariske oplevelse, skal finde en restaurantmed enten en italiensk eller en franskkøkkenchef, så tager man fejl. Det er ikkekun på TV, at man kan møde en spændendeog lynende dygtig køkkenchef. Sådan en harman også i Svendborg. Navn Jeff Scott Forster,født i det sydvestlige Storbritanien. Haner ikke kun køkkenchef, men også indehaveraf Restaurant 5 ved Svendborg havn.Her kan man så sidde og nyde synet afde gamle træskibe, medens man nyder enPomona Ørbæk Cider som aperitif. Ganskevelsmagende, frisk og let syrlig, men måskelidt for skarp, hvis det efterfølgende måltidikke har saft og kraft nok. Det viste sig ikkeat være noget problem her.Vi startede med ”Kammusling på glatis”,hvilket bestod af fersk kammusling medlidt blomkål, ”sne” et stænk peberrod oglidt skum. Til denne lille anretning fik vi etglas Chardonnay Collection Plaisir. Megetvelsmagende og appetitvækkende. Hvisman selv vil prøve, så gør som Jeff Scott,kun lige et pift peberrod, ellers bliver det forvoldsomt.Efter forretten var vores forventninger skruetet par tænder op, så vi var spændte på,hvad ”Hønens Husmandskost” kunne bydepå. Hønsefrikassé med majs, karse og løg.Dertil hjemmebagt lunt brød, som en brødelskerville sælge sin mor for at få opskriftenpå. Det kan herefter fastslås, at man ikke behøverat krydre høns til ukendelighed, for atfå det til at smage. Til frikasseen fik vi igenen Chardonnay, men denne gang fra StonePaddock i New Zeeland. Vin fra det områdekender vi ikke så meget til heri landet, hvilket er en fejl. Den lever op til dekræsne ganer.Efter at have kigget på menukortet var vimeget spændte på, hvad ”Fisken med krudt”var for noget.Det åbenbarede sig som knurhane med muslingeskum,maltkorn, vilde svampe og asier.Utroligt velsmagende. En knurhane ikke ermåske ikke en særlig elegant fisk, men densmager virkelig af noget eksotisk. Til fiskenfik vi en rosé Aurora Rosato fra Chiantidistriktet,dejlig let, så den ikke overdøvedeknurhanen.Hvad forventer man, når der står ”Fra toppentil bunden” på menukortet? Ja, så fårman et stykke supermørt kalvekød medrøgsouce, æbler, slikporrer, bladselleri oghirsefrø. Kødet var så mørt, at man kunnehave delt det med bagsiden af kniven! Ogsom det smagte. Det er altid en fornøjelseat blive glædeligt overrasket. Det blev vi afvinen. En Scarlet fra Stone Paddock, HawkesBay 2007. Det er en rødvin, der smager af enformue, men faktisk er betalbar. Den stenedebjergegn i New Zeeland, hvor vinen kommerfra, giver den saft og kraft. Det duer.Vi sluttede af med 5`s ”Chokolade Sensommer”med figner og bærelegance. Det erutroligt, hvad han kan, ham Jeff Scott.Dertil fik vi et lille glas Les Clos De Paulilles,Bannyuls Rimage.Restaurant 5 er et hyggeligt og veldisponeretsted, og med den køkkenchef og ikkemindst omgivelserne, så byder et besøg påmulighed for store oplevelser. Vores bedsteanbefaling. Vil man vide mere, så kig påwww.restaurant5.dk. Det fortryder manikke.www.restaurant5.dk28 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervVANVITTIGEPRISER...i såvel nye som brugte maskiner og møbler.Med 6 års nygaranti.FÅ Kr. 10.000 KONTANTVED KØB AF DEVELOP +220Develop +220• Perfekt print kvalitet• 70 scan pr. Minut• Kopi, print og scan• 22 farve & s/h pr. Minut• 3 kassetter, 1.100 ark• Print fra Usb nøgle• 250 Gb. Harddisk.Tilbehør:• Kassette bank 2 x 500• Sortering med hæftning• Brochure efterbehandlerKONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOVAltid den rigtige pris – FØRSTE GANG!LandsdækkendeserviceAGULDFELDT /SKontor & Datawww.guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.comwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk29


BusinessNyt • ErhvervSæt turbo på ditKarsten Kjærby, formand,Lederne Fyn.Alt for mange ledere glemmer at udvikle sig som ledere –og det kan være farligt for deres karriere.Karsten Kjærby står som formand i spidsenfor Lederne Fyn, hvor han dagligt er med tilat sætte ledelse på den fynske dagsorden.- En afgørende forudsætning for god ledelseer, at lederne hele tiden får mulighed for atudvikle og vedligeholde deres ledelsesfagligekompetencer, siger Karsten Kjærby. Og i entid med finanskrise har mange virksomhederskåret i uddannelsesbudgettet, og mangeledere har nedprio-riteret deres egen udvikling– og hvis de ikke passer på, kan detfå store negative konsekvenser for både denenkelte leder og den enkelte virksomhed.Det stiller store krav til virksomhederne omat skabe både rum og mulighed for, at lederekan udvikle sig – og store krav til den enkelteleder om at tage initiativet og være med til atskabe et udviklende læringsmiljø i virksomheden.30 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervlederskabVejen til udvikling- Der findes ikke kun én læringsform, når det handlerom at lære ledelse. Der er mange. Allerede i dagbenytter ledere sig af en lang række forskelligelæringsformer, når de skal lære ledelse. Korte kurser,lederuddannelser, personlige coaches, mentorordninger,netværk, læring på jobbet og mange andre,fortæller han.Jeg anbefalerSomme tider skal inspirationen hentes ude fra.Ledelsens Dag den 2. november, der holdes i BellaCenter i København er et af de steder, hvor jeg henterinspiration. Ledelsens Dag er en konference for lederepå alle niveauer, hvor deltagerne får inspiration ogmotivation til lederjobbet. Dagen byder på debat,erfaringsudveksling, Ledelsesprisen, og en rækkespændende indlæg.I år er emnet ”Vejen til succes” og kommer du påLedelsens Dag, kan du møde Remee, Grevinde Alexandra,Chris MacDonald, Steen Risgaard og mange flere.Læs mere på www.lederne.dk/ledelsensdagwww.tietgen.dkSmagsoplevelsermed garantiCafax er specialist i rådgivning, salg og serviceaf kaffe-, vand- og fødevareautomater.Vi kan tilbyde dig….• 50 års erfaring og god service• Enestående udvalg i driftsikre automater• Service aftale med garanteret hjælp inden for 8 timer• Kaffenydelse, der tilgodeser alle ønsker og behov• Fuldt sortiment i Fairtrade kaffe, te, kakao og andregode sager• Et stort udvalg af aftørringspapir, engangsservice,rengøringsmidler, samt andre nyttige produkter til dinarbejdspladsLæs mere påwww.cafax.dkCafax Fyn · Søndergårdsvænget 1 · 5450 Otterup · telefon 64 82 25 12www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk31

More magazines by this user
Similar magazines