Lokalplan 12-028 - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk
  • No tags were found...

Lokalplan 12-028 - Aalborg Kommune

4.Lokalplanens indholdFormålÆndring i forholdtil 12-016Lokalplanen skal sikre, at eksisterende virksomhederkan udvides mod syd ved Østre Strandvej, modvest ved frakørslen ved Motorvejen og at boligområdetlangs Østre Strandvej ændres til område medmulighed for blandet bolig og erhverv. Lokalplanenskal afløse lokalplan 12-016.Ud over ovennævnte ændringer er lokalplanen bragti overensstemmelse med kommuneplanen, idet bebyggelsesprocentener hævet fra 40 til 50 i erhvervsområdet.I den sydlige del af område B er der åbnetmulighed for indretning af en vejadgang og enP-plads, hvis området inddrages til publikumsorienterederekreative formål.I forbindelse med udvidelsen af Cola's virksomhedskal virksomheden afskærme området mod de omkringliggenderekreative områder. Afskærmningen består

More magazines by this user
Similar magazines