7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Brainstorm 2011– oplevelser på vandet!Af Jette SlothIgen i 2011 tager Brainstorm på togt i 3både.Togtet går fra søndag den 21. august iuge 33 til fredag den 26. august i uge 34.Udgangshavn og hjemkomsthavn bliverMarselisborg Havn, Århus.Ankomst søndag d. 21.8.2011 mellem kl.9–11 med afsejling fra Marselisborg Havnkl. ca. 12-12.30.Forventet hjemkomst til MarselisborgHavn fredag d. 26.8.2011 kl. 14.00.I år vil vi lægge til kaj i: Hov, Strib, Vejle,Juelsminde og Tunø inden vi vender stævnentilbage til Århus. Skipperne har ret tilændringer, da de skal tage hensyn til vindog vejr.På Hjerneskadeforeningens sejlture bliverdu inddraget i det praktiske liv ombordpå en moderne sejlbåd. Du skal hjælpemed madlavning, indkøb, praktisk sømandskabm.m., i det omfang du harmulighed for det. Vi er fælles om at få tingenetil at fungere og ser det alle som enfornøjelse at hjælpe og ikke som en surpligt!Du behøver ikke at kunne sejle, men duskal være åben for at møde andre menneskerog indgå i et fællesskab ombord meddine medgaster. At sejle kræver samarbejde,og gensidig tillid. Båden kan kunsejle, hvis alle bidrager til den fælles udfordring.At leve en uge på en modernesejlbåd, betyder også at man lever tætsammen med andre mennesker, da vi vilvære ca. 8-10 ombord på hver båd. Viopfordrer både mænd og kvinder til atdeltage.Sikkerheden skal være i top. Derfor er deren ansvarlig skipper og en sejlkyndig gastpå hver båd, som sørger for, at der ikkebliver gået på kompromis med sikkerheden.Skipper har altid det sidste ord påen sejlbåd!Har du lyst til at prøve kræfter med detmaritime liv, så ring til Hjerneskadeforeningenskontor på tlf. 4343 2433. Herfår du tilsendt en tilmeldingsblanket, somdu udfylder og sender tilbage til kontoret –deadline for tilmelding er senest den 1. maj.Herefter vil du få svar med yderligere oplysningerom turen, praktiske forhold etc.Prisen inkl. kost bliver 3.200 kr. Prisener eksklusiv rejseudgifter til og fra ud- oghjemkomsthavn samt drikkevarer og lommepenge.Visse kommuner yder tilskud såhenvend dig eventuelt til din egen kommunefor at høre om eventuel økonomiskhjælp.VIGTIGT: Har du en hjælper til daglig ellerbor på institution hvor der er hjælperesom støtter dig skal du også have en hjælpermed på sejlturen. Vi kan ikke tilbydepersonlig hjælp.Vil du gerne vide mere om Brainstorm kandu ringe til nedenstående skipper, somhar sejlet de sidste mange år. Kenneth kanmåske hjælpe dig såfremt du er i tvivl omdet er noget for dig.Kenneth Sloth Mikkelsen, tlf. 4126 6477.Hjerneskadeforeningens motto ”Liv derreddes, skal også leves” passer fint med etmaritimt ordsprog der siger – ”At sejle erat leve”. Så kom og vær med til at skabeendnu en god sejleroplevelse – mød andremennesker og få noget frisk havluft.Vel mødt på Brainstorm 2011!HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 21

More magazines by this user
Similar magazines