7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen:Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dkunder lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 4. MAJREGION HOVEDSTADENEGEDALV/ SANNY FREUNDVi er kommet godt i gang med 2011. Bl.a. på besøg hos Oticonmed 2 spændende foredragsholder, og en oplevelsesrig turigennem virksomheden. Virkelig imponerende, en rigtig goddag.Generalforsamlingen den 18. januar forløb under rolige oghyggelige former. På valg var formanden, Sanny Freund somenstemmig blev genvalgt, kassereren Lissa Larsen og bestyrelsesmedlemAnita El Kheloufi som er vores repræsentant i DHblev ligeledes enstemmig genvalgt, som ny bestyrelsesmedlemblev Karl Freund enstemmig valgt ind som sekretær for en toårigperiode. Som suppleanter blev Bodil Tillebæk og DjarmalEl Kheloufi enstemmig genvalgt.Planlagte aktiviteter for 2011 er vores medlemsmøder på Græstedgård–Udlejrevej13 B i lokale 3, hver 1. torsdag i månedenfra kl. 10–12.30. Her mødes skadede og pårørende til hyggeover kaffen og en bid brød, god snak og planlægning over eventuelleaktiviteter. Der er nem adgang for kørestolsbrugere.Vi genopstarter petanque hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10–12.30, på banerne ved Græstedgård i Ølstykke, og som altidslutter vi af med kaffe, sandwich og en hyggelig snak, men 1.gang den 14. april på grund af skærtorsdag.Den 19. juni kl. 15.00 er der grilldag for skadede og pårørendepå Toftehøjgård. Nærmere information og invitation vil blivesendt til medlemmerne.FURESØV/ HELLE BOMGAARDSolhuset, et samlingssted for skadedeLangkærgård, Højeloft Vænge 2, Værløse, hver fredag fra kl. 10til 13.Solhuset er stedet, hvor du kan være dig selv samtidig med, atdu er sammen med andre ligestillede i et uforpligtende samvær.Stedet har nogle gode rammer for hyggeligt samvær og udvekslingaf erfaringer samt mulighed for forskellige aktiviteter.Kommende arrangementer:11.05.11. Louisiana15.06.11. Cirkusrevy16.06.11. Jorden rundt i 80 dage. Glostrup Amatør Scene.03.09.11. Grillfest GræstedIndbydelser til arrangementerne sendes direkte til medlemmernepr. post eller e-mail.Kontakt Helle på tlf. 2177 5755 eller Annelise på tlf. 25721443.HALSNÆSV/ JOHN MORTENSENNyhedsbrev og kvartals-kalender udsendes til vores medlemmer,men har du/I mulighed – så klik ind på www.hjerneskadeforeningen.dk– læs om de forskellige tilbud både lokalt, regionaltog på landsplanRegion Hovedstadens lokalforeninger har besluttet, at lokalmedlemmernefrit kan tilmelde sig de forskellige arrangementeruanset hvilken lokalforening, der arrangerer. Der kan dog værenogle arrangementer, der kun er for den enkelte lokalforeningsmedlemmer, men så vil det være oplyst på opslaget. Der kanvære forskel på deltagerpris, ”lokal-pris” eller ”regional-pris”,da man søger tilskud lokalt/kommunalt.Gå ind på lokalforeningernes hjemmesideadresser via www.hjerneskadeforeningen.dkHELSINGØRV/ KIRSTEN FAZIOEfter et godt efterår og vinter med flere vellykkede arrangementer,nærmer foråret sig og vi tager fat med fornyet kraft og styrke.Generalforsamlingen er vel overstået med en del efterfølgendeændringer. Bl.a. har Kirsten Fazio takket af som formandog jeg (Marie Klintorp) har taget over. Den øvrige bestyrelseog jeg er i gang med planlægning af flere gode småture som vikommer tilbage til i næste nyhedsbrev. I mellemtiden minder viom vores faste arrangementer:➬HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 31

More magazines by this user
Similar magazines